ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 15-17

«Δεν Είστε Μέρος του Κόσμου»

Ιωάν. 15:19, 21· 16:33 Ο Ιησούς νίκησε τον κόσμο επειδή δεν έγινε από καμιά άποψη σαν τον κόσμο. Οι ακόλουθοι του Ιησού θα χρειάζονταν θάρρος για να παραμείνουν αμόλυντοι από τις απόψεις και τις ενέργειες του κόσμου γύρω τους. Όταν στοχαζόμαστε το παράδειγμα του Ιησού ως νικητή, θα έχουμε το θάρρος που χρειαζόμαστε για να τον μιμούμαστε. Ποιες καταστάσεις μπορεί να δοκιμάσουν το αν παραμένω αποχωρισμένος από τον κόσμο; Ποια πράγματα περιέχουν τα μέσα επικοινωνίας τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες που κάνω για να παραμένω αποχωρισμένος από τον κόσμο;

Ιωάν. 15:19​—Οι ακόλουθοι του Ιησού “δεν είναι μέρος του κόσμου” («κόσμος» σημείωση μελέτης για Ιωα 15:19, nwtsty)

κόσμος:

Σε αυτά τα συμφραζόμενα, η λέξη κόσμος του πρωτότυπου κειμένου αναφέρεται στον κόσμο της ανθρωπότητας ο οποίος διαχωρίζεται από τους υπηρέτες του Θεού, δηλαδή στην άδικη ανθρώπινη κοινωνία που είναι αποξενωμένη από τον Θεό. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος Ευαγγελιστής που αναφέρει ότι ο Ιησούς λέει πως οι ακόλουθοί του δεν είναι μέρος του κόσμου ή αλλιώς δεν ανήκουν στον κόσμο. Η ίδια σκέψη εκφράζεται άλλες δύο φορές στην τελευταία προσευχή που έκανε ο Ιησούς με τους πιστούς αποστόλους του.​—Ιωα 17:14, 16.

Ιωα 15:21​—Οι ακόλουθοι του Ιησού μισούνται εξαιτίας του ονόματός του («εξαιτίας του ονόματός μου» σημείωση μελέτης για Ιωα 15:21, nwtsty)

εξαιτίας του ονόματός μου:

Στην Αγία Γραφή, κάποιες φορές η λέξη «όνομα» αντιπροσωπεύει εκείνον που φέρει το όνομα, τη φήμη του, καθώς και όλα όσα αυτός εκπροσωπεί. Στην περίπτωση του Ιησού, το όνομά του αντιπροσωπεύει επίσης την εξουσία και τη θέση που του έχει δώσει ο Πατέρας του. (Ματ 28:18· Φλπ 2:9, 10· Εβρ 1:3, 4) Ο Ιησούς εξηγεί εδώ γιατί οι άνθρωποι του κόσμου θα έκαναν πράγματα εναντίον των ακολούθων του: επειδή δεν γνωρίζουν Αυτόν που τον έστειλε. Αν γνώριζαν τον Θεό, θα μπορούσαν να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν τι αντιπροσωπεύει το όνομα του Ιησού. (Πρ 4:12) Για παράδειγμα, αντιπροσωπεύει τη θέση που έχει ο Ιησούς ως ο διορισμένος Άρχοντας του Θεού, ο Βασιλιάς βασιλιάδων, στον οποίο όλοι οι άνθρωποι πρέπει να υποκλιθούν με υποταγή ώστε να αποκτήσουν ζωή.​—Ιωα 17:3· Απ 19:11-16· παράβαλε Ψλ 2:7-12.

Ιωάν. 16:33​—Οι ακόλουθοι του Ιησού μπορούν να νικήσουν τον κόσμο, όπως έκανε και εκείνος (it-1 1126)

Ο Χριστιανός χρειάζεται θάρρος για να παραμείνει αμόλυντος από τις απόψεις και τις ενέργειες ενός κόσμου που έχει έχθρα με τον Ιεχωβά Θεό, καθώς και για να παραμείνει πιστός σε Αυτόν παρά το ότι έχει να αντιμετωπίσει το μίσος του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του: «Στον κόσμο έχετε θλίψη, αλλά πάρτε θάρρος! Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο». (Ιωα 16:33) Ο Γιος του Θεού δεν ενέδωσε ποτέ στην επιρροή του κόσμου, αλλά νίκησε θριαμβευτικά τον κόσμο με το να μη γίνει από καμιά άποψη σαν τον κόσμο. Το λαμπρό παράδειγμα του Ιησού Χριστού ως νικητή και η έκβαση της αψεγάδιαστης πορείας του μπορούν να γεμίσουν κάποιον με το θάρρος που απαιτείται για να τον μιμηθεί παραμένοντας χωρισμένος και αμόλυντος από τον κόσμο.—Ιωα 17:16.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια:

Ιωάν. 17:21-23​—Με ποια έννοια θα ήταν «ένα» οι ακόλουθοι του Ιησού; («ένα» σημείωση μελέτης για Ιωα 17:21, nwtsty· «να τελειοποιηθούν στην ενότητα» σημείωση μελέτης για Ιωα 17:23 nwtsty)

ένα:

Ή αλλιώς «σε ενότητα». Ο Ιησούς προσευχήθηκε να είναι οι αληθινοί ακόλουθοί του «ένα», δηλαδή να συνεργάζονται ενωμένα για τον ίδιο σκοπό, ακριβώς όπως εκείνος και ο Πατέρας του είναι «ένα», εκδηλώνοντας συνεργατικό πνεύμα και ενότητα σκέψης. (Ιωα 17:22) Στα εδάφια 1Κο 3:6-9, ο Παύλος περιγράφει αυτό το είδος ενότητας ανάμεσα στους Χριστιανούς διακόνους καθώς συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Θεό.​—Βλέπε 1Κο 3:8.

να τελειοποιηθούν στην ενότητα:

Ή αλλιώς «να είναι πλήρως ενωμένοι». Σε αυτό το εδάφιο, ο Ιησούς συνδέει την τέλεια ενότητα με την αγάπη που δείχνει ο Πατέρας. Αυτό βρίσκεται σε αρμονία με το εδάφιο Κολ 3:14, που λέει: “Η αγάπη είναι τέλειος δεσμός ενότητας”. Αυτή η τέλεια ενότητα είναι σχετική. Δεν σημαίνει ότι εξαλείφει όλες τις διαφορές στις προσωπικότητες, όπως τις ατομικές ικανότητες, τις συνήθειες και τη συνείδηση. Αντίθετα, σημαίνει ότι οι ακόλουθοι του Ιησού είναι ενωμένοι όσον αφορά τη δράση, την πίστη και τη διδασκαλία τους.​—Ρω 15:5, 6· 1Κο 1:10· Εφ 4:3· Φλπ 1:27.

Ιωάν. 17:24​—Τι είναι η «θεμελίωση του κόσμου»; («θεμελίωση του κόσμου» σημείωση μελέτης για Ιωα 17:24, nwtsty)

θεμελίωση του κόσμου:

Η λέξη «θεμελίωση» είναι απόδοση της λέξης καταβολή του πρωτότυπου κειμένου. Στο εδάφιο Εβρ 11:11, η λέξη καταβολή αποδίδεται «να συλλάβει», και χρησιμοποιείται μαζί με τη λέξη “απόγονος”. Έτσι λοιπόν, στη φράση «θεμελίωση του κόσμου» (καταβολῆς κόσμου, Κείμενο), η λέξη καταβολή προφανώς αναφέρεται στη γέννηση των παιδιών του Αδάμ και της Εύας. Ο Ιησούς συνδέει «τη θεμελίωση του κόσμου» με τον Άβελ, προφανώς τον πρώτο λυτρώσιμο άνθρωπο και τον πρώτο του οποίου το όνομα “γράφτηκε στον ρόλο της ζωής από τη θεμελίωση του κόσμου”. (Λου 11:50, 51· Απ 17:8) Αυτά τα λόγια της προσευχής του Ιησού προς τον Πατέρα του επιβεβαιώνουν επίσης ότι πριν από πολύ καιρό​—προτού ο Αδάμ και η Εύα συλλάβουν απόγονο—​ο Θεός αγάπησε τον μονογενή του Γιο.

Ιωάν. 15:12-15 Τι μας Διδάσκει ένα Απλό Δείπνο για έναν Ουράνιο Βασιλιά Προκειμένου να τους βοηθήσει να αποδειχτούν άξιοι της ουράνιας κλήσης τους, ο Ιησούς είπε στους ακολούθους του τι ανέμενε ο ίδιος και ο Πατέρας του από αυτούς.

Ιωάν. 15:20 «Μην Ανησυχείς, Γιατί Εγώ Είμαι ο Θεός Σου» Ο Ιησούς προείπε ότι οι μαθητές του θα αντιμετώπιζαν σφοδρό διωγμό στη διάρκεια των τελευταίων ημερών.

Ιωάν. 15:10. Η υπακοή στο θεϊκό θέλημα μας βοηθάει να παραμένουμε στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη του Γιου του.—1 Ιωάν. 5:3.

Ιωάν. 16:13. Το άγιο πνεύμα του Ιεχωβά χρησιμεύει ως δάσκαλος και ως μέσο υπενθύμισης. Επενεργεί επίσης για να αποκαλύπτει αλήθειες. Επομένως, μπορεί να μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη γνώση, τη σοφία, την ενόραση, την κρίση και την ικανότητα σκέψης μας. Πρέπει, λοιπόν, να εγκαρτερούμε στην προσευχή, ζητώντας συγκεκριμένα αυτό το πνεύμα.—Λουκ. 11:5-13.

Ιωάν. 17:26 Ποιο Είναι το Όνομα του Θεού; Για τον Ιησού, η ενδόξαση του ονόματος του Θεού ήταν προτεραιότητα στη ζωή του, γι’ αυτό και μπορούσε να πει στην προσευχή του: «Τους γνωστοποίησα το όνομά σου και θα το γνωστοποιήσω».​

Ιωάν. 17:3 Πώς θα Ωφεληθείτε αν Γνωρίσετε τον Θεό; Η Γραφή δηλώνει: «Αυτό σημαίνει αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και αυτόν που έστειλες, τον Ιησού Χριστό».

Ιωάν. 17:17· υποσ. «Αγόραζε την Αλήθεια και Μην την Πουλάς Ποτέ» Ο Ιησούς προσευχήθηκε για τους ακολούθους του: «Αγίασέ τους μέσω της αλήθειας· ο λόγος σου είναι αλήθεια».

Ιωάν. 16:12 Να Εμπιστεύεστε τον Δραστήριο Ηγέτη Μας—Τον Χριστό Οι Ιουδαίοι Χριστιανοί χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να προσαρμόσουν την άποψή τους.

Ιωάν. 15:12, 17 Να Εκδηλώνετε Αγάπη, μια Ιδιότητα που Εποικοδομεί Είπε συγκεκριμένα ότι οι μαθητές του έπρεπε να “αγαπούν ο ένας τον άλλον”.

Ιωάν. 14:27 Μακροθυμία—Υπομονή με Σκοπό Όταν ακολουθούμε το παράδειγμα του Ιησού, δεν θα εξαπτόμαστε φτάνοντας στο σημείο να χάνουμε τη μακροθυμία μας, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας.​

Ιωάν. 17:5 Τίνος την Αναγνώριση Επιδιώκετε; Ενόσω ο Ιησούς βρισκόταν στη γη, εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στη δόξα που είχε άλλοτε στον ουρανό μαζί με τον Πατέρα του.

Ιωάν. 17:16 «Η Βασιλεία μου Δεν Είναι Μέρος Αυτού του Κόσμου» Εκείνο το δυναμικό μάθημα εναρμονιζόταν με κάτι που είχε πει ο Ιησούς στην προσευχή του νωρίτερα το ίδιο βράδυ​—ότι οι μαθητές του δεν έπρεπε να είναι μέρος του κόσμου.

Ιωάν. 16:2 Να Επιτρέπετε στους Νόμους και στις Αρχές του Θεού να Εκπαιδεύουν τη Συνείδησή Σας Ο Ιησούς προειδοποίησε τους ακολούθους του: «Έρχεται η ώρα που όποιος σας σκοτώσει θα νομίζει ότι έχει προσφέρει ιερή υπηρεσία στον Θεό».

Ιωάν. 15:8 Γιατί Συνεχίζουμε να “Κάνουμε Πολύ Καρπό” «Με αυτό δοξάζεται ο Πατέρας μου, με το να κάνετε πολύ καρπό και να αποδεικνύεστε μαθητές μου».​—ΙΩΑΝ. 15:8. … Μέσω εκείνης της παραβολής, ο Ιησούς τούς πρότρεψε “να κάνουν πολύ καρπό”​—να κηρύττουν το άγγελμα της Βασιλείας με υπομονή.​

Ιωάν. 17:15, 16 Γνωρίστε τον Εχθρό Σας Καταλαβαίνουμε όμως ότι πρέπει να παραμένουμε ουδέτεροι, χωρίς ποτέ να ευνοούμε ένα κόμμα ή έναν ανθρώπινο ηγέτη έναντι κάποιου άλλου.

Ιωάν. 15:19 Να Μιμείστε την Πίστη και την Υπακοή του Νώε, του Δανιήλ και του Ιώβ Το κάνουμε αυτό αν υποστηρίζουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, αν δεν είμαστε μέρος του κόσμου του Σατανά και αν βάζουμε τα συμφέροντα της Βασιλείας στην πρώτη θέση.

Ιωάν. 15:11 Χαρά—Μια Ιδιότητα που μας Χορηγεί ο Θεός Ο Ιησούς είπε: «Σας τα έχω πει αυτά για να είναι η χαρά μου μέσα σας και η χαρά σας να γίνει πλήρης».

Ιωάν. 17:3· Η Αγία Γραφή και το Μέλλον Σας Συνεχίστε να μαθαίνετε για εκείνον μέσα από τις σελίδες του Λόγου του, της Αγίας Γραφής.

Ιωάν. 16:12 «Έχω Ελπίδα Προς τον Θεό» Υπάρχουν λεπτομέρειες για «τους χρόνους ή τους καιρούς που ο Πατέρας έχει θέσει στη δική του δικαιοδοσία».

Ιωάν. 15:13 Αγάπη—Μια Πολύτιμη Ιδιότητα Ο Ιησούς είπε: «Κανείς δεν έχει αγάπη μεγαλύτερη από αυτήν, από το να παραδώσει την ψυχή του για χάρη των φίλων του».

Ιωάν. 17:3 Τι Λέει η Αγία Γραφή για τη Ζωή και τον Θάνατο Ο Ιησούς Χριστός είπε προσευχόμενος στον Θεό: «Αυτό σημαίνει αιώνια ζωή, το να αποκτούν γνώση για εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και για αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό».

Ιωάν. 17:3 Να Βοηθάτε τα Παιδιά των “Ξένων Κατοίκων” Τα παιδιά σας είναι οι πιο σημαντικοί σπουδαστές της Γραφής που θα έχετε ποτέ, και «το να αποκτούν γνώση» για τον Ιεχωβά σημαίνει αιώνια ζωή για αυτά.

Ιωάν. 17:17 Μην Αφήσετε την Αγάπη σας να Ψυχρανθεί Καθώς προσευχόταν στον Πατέρα του, ο Ιησούς είπε: «Ο λόγος σου είναι αλήθεια».

Ιωάν. 17:3 Πώς θα Ανταποκριθείτε Εσείς στο Μεγαλύτερο Δώρο του Θεού; Αντίθετα, ο Ιησούς είπε προσευχόμενος στον Θεό: «Αυτό σημαίνει αιώνια ζωή, το να αποκτούν γνώση για εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και για αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό».

Ιωάν. 17:17 Ποιος Οδηγεί τον Λαό του Θεού Σήμερα; Πρώτον, το άγιο πνεύμα ενδυνάμωνε το κυβερνών σώμα. (Ιωάν. 16:13) … Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο Κυβερνών Σώμα και στους ηγέτες του Χριστιανικού κόσμου; Δώστε παράδειγμα. Στηρίζονται στον Λόγο του Θεού.

Ιωάν. 15:9 Ο Ιεχωβά Οδηγεί τον Λαό Του Επιπρόσθετα, το άγιο πνεύμα παρήγε μέσα στον Ιησού τέλειο καρπό, που περιλάμβανε την αγάπη, τη χαρά και την ακλόνητη πίστη.

Ιωάν. 16:27 Να Ενθαρρύνετε ο Ένας τον Άλλον Κάθε Μέρα Πρόβλεψε ότι θα έκαναν έργα μεγαλύτερα από τα δικά του, και τους διαβεβαίωσε ότι ο Θεός ένιωθε στοργή για εκείνους.

Ιωάν. 17:3 Γονείς, Βοηθήστε τα Παιδιά σας να Οικοδομήσουν Πίστη Δεύτερον, εκπαιδεύοντάς μας τώρα, ο Ιεχωβά μάς προετοιμάζει για ζωή στον νέο κόσμο.

Ιωάν. 15:12, 13 Πώς να Κάνετε τον Χριστιανικό Γάμο να Πετύχει Προκειμένου να μιμούνται οι ακόλουθοι του Ιησού το παράδειγμά του, απαιτείται να αγαπούν ο ένας τον άλλον όπως τους αγάπησε εκείνος.

Ιωάν. 17:17 Η Πιο Ωφέλιμη Σύγκριση που θα Μπορούσατε να Κάνετε Ο Ιησούς είπε ότι η λατρεία μας προς τον Θεό πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια​—την αλήθεια της Γραφής.

Ιωάν. 17:25, 26 Τι Λέει η Αγία Γραφή; Ο Ιησούς γνώριζε και χρησιμοποιούσε το όνομα του Θεού.​

Ιωάν. 16:33 Διακρατήστε την Ουδετερότητά σας σε έναν Διαιρεμένο Κόσμο Για παράδειγμα, ακολουθούμε τις διδασκαλίες και το παράδειγμα του Γιου του, του Ιησού Χριστού, με το να μην είμαστε «μέρος του κόσμου», αποφεύγοντας την πολιτική και τους πολέμους του. (Ιωάν. 6:15· 17:16) … Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο».​

Ιωάν. 17:3 Πώς να Ξεπερνάτε τα Αισθήματα Ανασφάλειας Ο Ιησούς μάς πρότρεψε να γνωρίσουμε τον Πατέρα του, «τον μόνο αληθινό Θεό».

Ιωάν. 16:12 Να Χρησιμοποιείτε τη Δύναμη της Γλώσσας σας για Καλό Κάποτε είπε στους μαθητές του: «Έχω πολλά ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα αντέξετε προς το παρόν».

Ιωάν. 17:3 Να Στοχάζεστε Πνευματικά Πράγματα Τα δύο καλύτερα θέματα για στοχασμό είναι ο Ιεχωβά Θεός και ο Γιος του, ο Ιησούς Χριστός.

Ιωάν. 17:3 Μπορούμε Όντως να Βρούμε τον Θεό; Για παράδειγμα, ο Ιησούς έκανε μια προσευχή που περιέχει τη θερμή διαβεβαίωση ότι οι ακόλουθοί του μπορούν να αποκτήσουν γνώση για τον Θεό και να λάβουν την ευλογία του.​

Ιωάν. 17:21, 22 Φτάνετε Εσείς στο Ανάστημα που Αντιστοιχεί στον Χριστό; Το ίδιο εκείνο βράδυ, προσευχήθηκε για την αγάπη και την ενότητα των αποστόλων του, παρακαλώντας τον ουράνιο Πατέρα του: «[Ας] είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι σε ενότητα με εμένα και εγώ είμαι σε ενότητα με εσένα, να είναι και αυτοί σε ενότητα με εμάς, . . . ώστε να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα».​

Ιωάν. 15:14, 15 «Να Στέκεστε Σταθεροί στην Πίστη» Ο Ιησούς ήταν πεπεισμένος ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού και ότι παρέχει την καλύτερη καθοδήγηση στη ζωή. (Ιωάν. 17:17) … Οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, οι απόστολοι, είχαν αποδείξει την πίστη και την οσιότητά τους υπακούοντας στις εντολές του.

Ιωάν. 15:19· 17:16 Τι Είδους Άνθρωποι Είναι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά; Έτσι λοιπόν, δεν συμμετέχουμε σε ζητήματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτική ούτε υποστηρίζουμε τον πόλεμο.

Ιωάν. 16:12 Προετοιμαστείτε Τώρα για τη Ζωή στον Νέο Κόσμο Αν ναι, πιθανότατα δεν θα δυσκολευτούμε να δείξουμε υπομονή στον νέο κόσμο καθώς ο Ιεχωβά θα γνωστοποιεί τις απαιτήσεις του για την ανθρωπότητα.​

Ιωάν. 17:3 Να Προσέχετε τις Συναναστροφές σας σε Αυτές τις Τελευταίες Ημέρες Σε μια προσευχή του προς τον Ιεχωβά, ο Ιησούς είπε: «Αυτό σημαίνει αιώνια ζωή, το να αποκτούν γνώση για εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και για αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό».

Ιωάν. 17:3 Υπάρχει Ελπίδα για τους Νεκρούς; Μετά την ανάστασή τους, θα είναι σε θέση να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τον Ιεχωβά* και τον Ιησού.

Ιωάν. 15:12, 13 Αγαπούσε τους Ανθρώπους Εκείνες οι θεραπείες φανέρωσαν τα βαθιά αισθήματα του πρωτότοκου Γιου του Θεού και έδειξαν πόσο πολύ αγαπάει την ανθρωπότητα.

Ιωάν. 15:19 Να Ζείτε σε Αρμονία με την Υποδειγματική Προσευχή. Δεν πρέπει να “αγαπάμε ούτε τον κόσμο [του] ούτε τα πράγματα που είναι μέσα στον κόσμο”.

Ιωάν. 16:23 Ο ίδιος ο Ιησούς μάς δίδαξε να προσευχόμαστε στον Ιεχωβά, και έθεσε το πρότυπο προσευχόμενος στον Πατέρα του.

Ιωάν. 15:15 Πρεσβύτεροι, Πώς Βλέπετε την Εκπαίδευση Άλλων; Επομένως, αγαπητοί πρεσβύτεροι, όταν παρέχετε εκπαίδευση, μην είστε απλώς δάσκαλοι​—να είστε φίλοι.​

Ιωάν. 15:10 Ας Υποστηρίζουμε Όσια τους Αδελφούς του Χριστού Και ένας από τους πρωταρχικούς τρόπους με τους οποίους δείχνουμε αγάπη για τον Θεό, τον Χριστό και τον πλησίον μας είναι κηρύττοντας τα καλά νέα της Βασιλείας.​

Ιωάν. 17:3 Η Βασιλεία του Θεού​—Τι θα Σημάνει για Εσάς; Ο ίδιος ο Ιησούς είπε προσευχόμενος στον Πατέρα του: «Αυτό σημαίνει αιώνια ζωή, το να αποκτούν γνώση για εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και για αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό».​

Ιωάν. 15:20 Να Υπηρετείτε τον Θεό Όσια Παρά τις “Πολλές Θλίψεις” Αν επέφεραν διωγμό σε εμένα, και σε εσάς θα επιφέρουν διωγμό».

Ιωάν. 15:16 Πρέπει να Προσευχόμαστε σε Αγίους; Επίσης αναφέρει: «Ό,τι κι αν ζητήσετε απ’ τον πατέρα μου στ’ όνομά μου να σας το δώσει».

Ιωάν. 17:3 Αν θέλουμε να μας συγχωρήσει ο Ιεχωβά Θεός, χρειάζεται να μάθουμε για εκείνον​—να κατανοήσουμε τις οδούς, τις συμβουλές και τις απαιτήσεις του.

Ιωάν. 15:13 Ιησούς—Το Κλειδί για μια Ζωή με Νόημα «Κανείς δεν έχει αγάπη μεγαλύτερη από αυτήν, από το να παραδώσει την ψυχή του για χάρη των φίλων του».​

Ιωάν. 17:17 Αυτή Είναι η Πνευματική μας Κληρονομιά Αναμφίβολα, συμφωνούμε απόλυτα με τον Ιησού, ο οποίος είπε στην προσευχή του προς τον Θεό: «Ο λόγος σου είναι αλήθεια».

Ιωάν. 17:3 Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα; Αλλά τι αξίζει περισσότερο από το να πλησιάσουμε τον Θεό και να λάβουμε αιώνια ζωή;​


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: