ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΩΗΛ 1-3

«Οι Γιοι σας και οι Κόρες σας θα Προφητεύσουν»:

2:28, 29 Οι χρισμένοι Χριστιανοί συμμετέχουν στο προφητικό έργο. Μιλούν για «τα μεγαλεία του Θεού» και αναγγέλλουν «τα καλά νέα της Βασιλείας». (Πρ 2:11, 17-21· Ματ 24:14) Τα άλλα πρόβατα τους υποστηρίζουν συμμετέχοντας σε αυτό το έργο

2:32 Τι σημαίνει το να “επικαλούμαστε το όνομα του Ιεχωβά”;

Να γνωρίζουμε το όνομα

Να σεβόμαστε το όνομα

Να βασιζόμαστε και να εμπιστευόμαστε σε Εκείνον που φέρει αυτό το όνομα

Αναρωτηθείτε: “Πώς μπορώ εγώ να υποστηρίζω τους χρισμένους στο προφητικό τους έργο;”

Ιωλ 2:28, 29—Οι χρισμένοι Χριστιανοί υπηρετούν ως εκπρόσωποι του Ιεχωβά (w02 1/8 σ. 15 ¶4, 5· jd σ. 167 ¶4)

4. Ποια προφητεία του Ιωήλ εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής του 33 Κ.Χ.; Έχοντας λάβει το άγιο πνεύμα, οι μαθητές στην Ιερουσαλήμ, χωρίς να χάσουν καιρό, άρχισαν να μεταδίδουν τα καλά νέα της σωτηρίας σε άλλους, ξεκινώντας με το πλήθος που είχε συναχθεί εκείνο το πρωινό. Το κήρυγμά τους εκπλήρωσε μια αξιοσημείωτη προφητεία, η οποία είχε καταγραφεί οχτώ αιώνες νωρίτερα από τον Ιωήλ, το γιο του Φαθουήλ: «Θα εκχύσω το πνεύμα μου πάνω σε κάθε είδους σάρκα, και οι γιοι σας και οι κόρες σας θα προφητεύσουν. Οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα. Οι νεαροί σας θα δουν οράματα. Ακόμη και πάνω στους υπηρέτες και πάνω στις υπηρέτριες, εκείνες τις ημέρες, θα εκχύσω το πνεύμα μου . . . πριν από την έλευση της μεγάλης και φοβερής ημέρας του Ιεχωβά».—Ιωήλ 1:1· 2:28, 29, 31· Πράξεις 2:17, 18, 20.

5. Με ποια έννοια προφήτευσαν οι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα; Μήπως αυτό σήμαινε ότι ο Θεός επρόκειτο να εγείρει μια ολόκληρη γενιά προφητών, αντρών και γυναικών, σαν τον Δαβίδ, τον Ιωήλ και τη Δεββώρα, και να τους χρησιμοποιήσει για να προείπουν μελλοντικά γεγονότα; Όχι. Χριστιανοί “γιοι και κόρες, υπηρέτες και υπηρέτριες”, θα προφήτευαν με την έννοια ότι θα ωθούνταν από το πνεύμα του Ιεχωβά να διακηρύξουν «τα μεγαλεία» που ο Ιεχωβά είχε κάνει και επρόκειτο ακόμη να κάνει. Συνεπώς, θα υπηρετούσαν ως εκπρόσωποι του Υψίστου.* Αλλά πώς ανταποκρίθηκε το πλήθος;—Εβραίους 1:1, 2.

Με ποια έννοια εκπληρώνεται σήμερα η προφητεία των εδαφίων Ιωήλ 2:28-32; Εξετάστε το ζήτημα από μια άλλη σκοπιά. Ο Ιεχωβά Θεός μίλησε στον προφήτη Ιωήλ για έναν καιρό κατά τον οποίο θα προφήτευαν, κατά μία έννοια, άνθρωποι κάθε είδους: «Έπειτα από αυτό, θα εκχύσω το πνεύμα μου πάνω σε κάθε είδους σάρκα, και οι γιοι σας και οι κόρες σας θα προφητεύσουν. Οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα. Οι νεαροί σας θα δουν οράματα». (Ιωήλ 2:28-32) Την ημέρα της Πεντηκοστής του 33 Κ.Χ., ο απόστολος Πέτρος εφάρμοσε αυτή την περικοπή στην έκχυση του αγίου πνεύματος σε εκείνους που είχαν συγκεντρωθεί μέσα σε ένα ανώγειο στην Ιερουσαλήμ και στο ότι κατόπιν θα κήρυτταν «τα μεγαλεία του Θεού». (Πράξεις 1:12-14· 2:1-4, 11, 14-21) Τώρα σκεφτείτε την εποχή μας. Η μεγαλύτερη εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του 20ού αιώνα. Οι χρισμένοι με το πνεύμα Χριστιανοί—άντρες και γυναίκες, ηλικιωμένοι και νέοι—άρχισαν να “προφητεύουν”, δηλαδή να διακηρύττουν «τα μεγαλεία του Θεού», περιλαμβανομένων και των καλών νέων της Βασιλείας που έχει τώρα εγκαθιδρυθεί στους ουρανούς.

Ιωλ 2:30-32—Μόνο όσοι επικαλούνται το όνομα του Ιεχωβά θα σωθούν κατά τη διάρκεια της φοβερής του μέρας (w07 1/10 σ. 13 ¶2)

Τι σημαίνει το να “επικαλούμαστε το όνομα του Ιεχωβά”; Το να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού σημαίνει να γνωρίζουμε αυτό το όνομα, να το σεβόμαστε βαθιά, καθώς επίσης να βασιζόμαστε και να εμπιστευόμαστε σε εκείνον που φέρει το συγκεκριμένο όνομα.—Ρωμαίους 10:13, 14.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ιωλ 2:12, 13—Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για την αληθινή μετάνοια; (w07 1/10 σ. 13 ¶5) Η γνήσια μετάνοια είναι εγκάρδια. Περιλαμβάνει ένα εσωτερικό “σκίσιμο της καρδιά μας” και όχι ένα εξωτερικό “σκίσιμο των ενδυμάτων μας”.

Ιωλ 3:14—Ποια είναι η «κοιλάδα της απόφασης»; (w07 1/10 σ. 13 ¶3) Τι είναι η «κοιλάδα της απόφασης»; Είναι ένας συμβολικός τόπος όπου θα αποδοθεί η κρίση του Θεού. Στις ημέρες του Ιουδαίου Βασιλιά Ιωσαφάτ, του οποίου το όνομα σημαίνει «Ο Ιεχωβά Είναι Κριτής», ο Θεός διέσωσε τον Ιούδα από τα γύρω έθνη επιφέροντας σύγχυση στις στρατιωτικές τους δυνάμεις. Γι’ αυτό, ο τόπος αποκαλείται επίσης «κοιλάδα του Ιωσαφάτ». (Ιωήλ 3:2, 12) Στις ημέρες μας, αντιπροσωπεύει μια συμβολική τοποθεσία στην οποία τα έθνη θα συντριφτούν σαν τα σταφύλια στο πατητήρι.—Αποκάλυψη 19:15.

Ιωλ 1:15· 2:1, 11, 31· 3:14—Ποια είναι «η ημέρα του Ιεχωβά»; Η ημέρα του Ιεχωβά είναι ο καιρός της εκτέλεσης της κρίσης του Ιεχωβά πάνω στους εχθρούς του, με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι ίδιοι αλλά να σωθούν οι αληθινοί λάτρεις. Παραδείγματος χάρη, μια τέτοια ακριβώς ημέρα ήρθε στην αρχαία Βαβυλώνα το 539 Π.Κ.Χ. όταν κατακτήθηκε από τους Μήδους και τους Πέρσες. (Ησαΐας 13:1, 6) Μια άλλη «ημέρα του Ιεχωβά» είναι κοντά, κατά την οποία εκείνος θα εκτελέσει θεϊκή κρίση πάνω στη “Βαβυλώνα τη Μεγάλη”—την παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας.—Αποκάλυψη 18:1-4, 21.

Ιωλ 2:1-10, 28—Πώς έχει εκπληρωθεί η προφητεία για την επιδρομή εντόμων; Δεν αναφέρεται στη Γραφή κάποια τόσο μεγάλη επιδρομή εντόμων στη γη Χαναάν όπως αυτή που περιγράφεται στο βιβλίο του Ιωήλ. Επομένως, η εφόρμηση που περιγράφει ο Ιωήλ απεικονίζει προφανώς την περίοδο του 33 Κ.Χ., όταν ο Ιεχωβά άρχισε να εκχέει το πνεύμα του στους πρώτους ακολούθους του Χριστού και εκείνοι ξεκίνησαν τη διακήρυξη του αγγέλματος που βασάνιζε τους ηγέτες της ψεύτικης θρησκείας. (Πράξεις 2:1, 14-21· 5:27-33) Είναι προνόμιό μας να συμμετέχουμε σε ένα παρόμοιο έργο σήμερα.

Ιωλ 2:32—Τι σημαίνει το να “επικαλούμαστε το όνομα του Ιεχωβά”; Το να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού σημαίνει να γνωρίζουμε αυτό το όνομα, να το σεβόμαστε βαθιά, καθώς επίσης να βασιζόμαστε και να εμπιστευόμαστε σε εκείνον που φέρει το συγκεκριμένο όνομα.—Ρωμαίους 10:13, 14.

Ιωλ 3:14—Τι είναι η «κοιλάδα της απόφασης»; Είναι ένας συμβολικός τόπος όπου θα αποδοθεί η κρίση του Θεού. Στις ημέρες του Ιουδαίου Βασιλιά Ιωσαφάτ, του οποίου το όνομα σημαίνει «Ο Ιεχωβά Είναι Κριτής», ο Θεός διέσωσε τον Ιούδα από τα γύρω έθνη επιφέροντας σύγχυση στις στρατιωτικές τους δυνάμεις. Γι’ αυτό, ο τόπος αποκαλείται επίσης «κοιλάδα του Ιωσαφάτ». (Ιωήλ 3:2, 12) Στις ημέρες μας, αντιπροσωπεύει μια συμβολική τοποθεσία στην οποία τα έθνη θα συντριφτούν σαν τα σταφύλια στο πατητήρι.—Αποκάλυψη 19:15.

Ιωλ 1:13, 14. Η γνήσια μετάνοια και η αναγνώριση του Ιεχωβά ως αληθινού Θεού παίζουν ουσιαστικό ρόλο για τη σωτηρία.

Ιωλ 2:12, 13. Η γνήσια μετάνοια είναι εγκάρδια. Περιλαμβάνει ένα εσωτερικό “σκίσιμο της καρδιά μας” και όχι ένα εξωτερικό “σκίσιμο των ενδυμάτων μας”.

Ιωλ 2:28-32. Μόνο «όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιεχωβά θα διασωθεί» τη “μεγάλη και φοβερή ημέρα του Ιεχωβά”. Πόσο ευγνώμονες μπορούμε να είμαστε για το ότι ο Ιεχωβά εκχέει το πνεύμα του σε κάθε είδους σάρκα και χρησιμοποιεί νέους και ηλικιωμένους, άντρες και γυναίκες, στο προφητικό έργο, δηλαδή στη διακήρυξη “των μεγαλείων του Θεού”! (Πράξεις 2:11) Καθώς η ημέρα του Ιεχωβά πλησιάζει, δεν πρέπει να αφθονούμε σε «άγιες πράξεις διαγωγής και έργα θεοσεβούς αφοσίωσης»;—2 Πέτρου 3:10-12.

Ιωλ 3:4-8, 19. Ο Ιωήλ προφήτευσε ότι τα έθνη γύρω από τον Ιούδα θα λογοδοτούσαν επειδή κακομεταχειρίστηκαν τον εκλεκτό λαό του Θεού. Σε επαλήθευση εκείνων των προφητικών λόγων, η ηπειρωτική πόλη της Τύρου καταστράφηκε από τον Βαβυλώνιο Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Αργότερα, όταν η νησιωτική πόλη εκπορθήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο, χιλιάδες από τους στρατιωτικούς της και τους επιφανείς πολίτες της θανατώθηκαν ενώ 30.000 κάτοικοί της πουλήθηκαν ως δούλοι. Οι Φιλισταίοι υπέστησαν παρόμοια μεταχείριση στα χέρια του Αλέξανδρου και των διαδόχων του. Τον τέταρτο αιώνα Π.Κ.Χ., ο Εδώμ ήταν ερημωμένος. (Μαλαχίας 1:3) Αυτές οι εκπληρωμένες προφητείες ενισχύουν την πίστη μας στον Ιεχωβά ως τον Εκπληρωτή των υποσχέσεών του. Δείχνουν επίσης πώς θα πολιτευτεί ο Ιεχωβά με τα έθνη που διώκουν τους λάτρεις του σήμερα.

Ιωλ 3:16-21. «Ο ουρανός και η γη θα σειστούν» και τα έθνη θα υποστούν τις δυσμενείς κρίσεις του Ιεχωβά. «Αλλά ο Ιεχωβά θα είναι καταφύγιο για το λαό του», χορηγώντας τους ζωή υπό παραδεισιακές συνθήκες. Δεν πρέπει να είμαστε σταθερά αποφασισμένοι να παραμένουμε κοντά του καθώς η ημέρα κατά την οποία θα εκτελέσει κρίση στον πονηρό κόσμο πλησιάζει;

Ιωλ 2:28-32 Γιατί Πρέπει να Τιμούμε τους Ηλικιωμένους; Ο προφήτης Ιωήλ προείπε ότι «γέροντες» θα διακήρυτταν το άγγελμα της Γραφής.

Ιωλ 2:30-32 Ο Ιεχωβά Είναι το Καταφύγιό Μας Στη διάρκεια «της μεγάλης και φοβερής ημέρας του Ιεχωβά», όσοι υπηρετούν όσια τον Θεό θα σωθούν.

Ιωλ 2:28, 29 Ποιος Είναι ο Ρόλος των Γυναικών στο Σκοπό του Ιεχωβά; Ακόμη και πάνω στους υπηρέτες και πάνω στις υπηρέτριες . . . θα εκχύσω το πνεύμα μου».

Ιωλ 2:28, 29 Αξιοποιήστε Πλήρως την Αγαμία Σας Η προφητεία ήταν ένα από τα θαυματουργικά χαρίσματα του αγίου πνεύματος, και αυτές οι νεαρές χρησιμοποιούσαν εκείνο το χάρισμα σε εκπλήρωση των εδαφίων

Ιωλ 2:12, 13 Νηστεία—Σας Φέρνει Πιο Κοντά στον Θεό; Η εγκάρδια μετάνοια, όχι η νηστεία αυτή καθαυτή, είναι που οδηγεί στη συγχώρηση των αμαρτιών.

Ιωλ 1:2, 3 Ηλικιωμένοι—Ευλογία για τους Νέους Ο Ιεχωβά έχει εμπιστευτεί στους ηλικιωμένους το προνόμιο να δίνουν μαρτυρία για αυτόν σε όσους ενστερνίζονται τώρα την αληθινή λατρεία.

Ιωλ 2:11, 31 Να Απολαμβάνετε τη Ζωή με το Φόβο του Ιεχωβά Γνωρίζουμε ότι σύντομα όλοι οι αληθινοί λάτρεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με την προειπωμένη επίθεση του Γωγ του Μαγώγ και τη “φοβερή ημέρα του Ιεχωβά”.

Ιωλ 2:28, 29 Άντρας και Γυναίκα—Ένας Αξιοπρεπής Ρόλος για τον Καθένα Τόσο άντρες όσο και γυναίκες συγκαταλέχθηκαν σε αυτούς που έζησαν την εκπλήρωση των εδαφίων

Ιωλ 2:28, 29 Γιατί Είναι Αναγκαίο το Βάφτισμα; Εκείνοι που έχουν τα προσόντα για βάφτισμα αναγνωρίζουν ότι το άγιο πνεύμα τούς βοηθάει να κατανοούν «τα βαθιά πράγματα του Θεού», να επιτελούν το έργο κηρύγματος της Βασιλείας και να εκδηλώνουν τους καρπούς του πνεύματος—«αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια».

Ιωλ 2:28, 29 Όλοι οι Αληθινοί Χριστιανοί Είναι Ευαγγελιστές Στους ευαγγελιστές συμπεριλαμβάνονταν άντρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, δούλοι και ελεύθεροι.

Ιωλ 2:28, 29 Ποιοι Είναι Διάκονοι του Θεού Σήμερα; Είτε ήταν άντρας είτε γυναίκα, είτε ενήλικος είτε παιδί, ο αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού θα ήταν διάκονος.

Ιωλ 2:30, 31 Να Εκδηλώνετε Στάση Προσμονής! Πώς έχει αποδειχτεί ωφέλιμη για πολλούς η υπομονή του Ιεχωβά; 8 Μερικοί μπορεί να αποθαρρύνονται επειδή πιστεύουν ότι, ύστερα από πολλά χρόνια πιστής υπηρεσίας, ίσως να μη ζήσουν για να δουν “τη μεγάλη και φοβερή ημέρα του Ιεχωβά”.

Ιωλ 2:32 Ο Ιεχωβά Θέλει να Είστε “Σώοι και Αβλαβείς” ΟΤΑΝ ξεσπάσει το πιο επικίνδυνο γεγονός στην ιστορία, ο Παντοδύναμος Θεός θα φροντίσει να “διασωθούν” όλοι όσοι έχουν την επιδοκιμασία του.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: