ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΕΥΙΤΙΚΟ 20, 21

«Ο Ιεχωβά Ξεχωρίζει τον Λαό Του»

Πρέπει να υπακούμε σε όλους τους νόμους του Ιεχωβά (Λευ 20:22, 23· w04 15/10 σ. 11 ¶12)

Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες: «Πρέπει να τηρείτε όλη την εντολή που σας διατάζω σήμερα, για να γίνετε ισχυροί και να μπείτε και να πάρετε στην κατοχή σας τη γη». (Δευτερονόμιο 11:8) Στα εδάφια Λευιτικό 20:22, 24 γίνεται λόγος για την ίδια εκείνη γη: «Πρέπει να τηρείτε όλα τα νομοθετήματά μου και όλες τις δικαστικές αποφάσεις μου, και να τα εκτελείτε, για να μη σας εξεμέσει η γη στην οποία σας φέρνω για να κατοικήσετε σε αυτήν. Γι’ αυτό σας είπα: “Εσείς θα πάρετε στην κατοχή σας το έδαφός τους, και εγώ θα σας το δώσω για να το πάρετε στην κατοχή σας, γη όπου ρέει το γάλα και το μέλι”». Ναι, η κατοχή της Υποσχεμένης Γης εξαρτόταν από μια καλή σχέση με τον Ιεχωβά Θεό. Επειδή οι Ισραηλίτες δεν υπάκουσαν στον Θεό, γι’ αυτό και εκείνος επέτρεψε στους Βαβυλωνίους να τους κατακτήσουν και να τους απομακρύνουν από τον τόπο κατοικίας τους.

Μέλος της Επιτροπής Προσέγγισης Νοσοκομείων δίνει έναν φάκελο παρουσίασης σε κάποιον γιατρό.

Ο Ιεχωβά υπόσχεται μια κληρονομιά (Λευ 20:24· it-2 σ. 107 ¶3)

Κάθε περιουσιακό στοιχείο που μετά το θάνατο του κατόχου περιέρχεται στον κληρονόμο ή στους δικαιωματικούς διαδόχους· οτιδήποτε λαβαίνει κάποιος από τους προγεννήτορες ή τους προκατόχους του μέσω διαδοχής. Το εβραϊκό ρήμα που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον είναι το ρήμα ναχάλ (ουσιαστικό, ναχαλάχ). Το ρήμα αυτό έχει σχέση με την απόκτηση ή τη χορήγηση κληρονομιάς ή κληρονομικής ιδιοκτησίας, συνήθως εκ διαδοχής. (Αρ 26:55· Ιεζ 46:18) Το ρήμα γιαράς χρησιμοποιείται ενίοτε με τη σημασία «κληρονομώ», αλλά συχνότερα σημαίνει «παίρνω στην κατοχή μου» ανεξαρτήτως διαδοχής. (Γε 15:3· Λευ 20:24) Επίσης, έχει την έννοια «εκδιώκω· διώχνω», κάτι που υπονοεί στρατιωτικές επιχειρήσεις. (Δευ 2:12· 31:3) Οι λέξεις του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου που συνδέονται με την κληρονομιά είναι συγγενικές της λέξης κλῆρος, η οποία εκτός από την κυριολεκτική της σημασία σημαίνει επίσης «συμμετοχή» και «κληρονομιά».—Ματ 27:35· Πρ 1:17· 26:18.

Ο Ιεχωβά αναμένει καθαρή λατρεία από τον λαό του (Λευ 20:25, 26· it-2 σ. 724 ¶6)

Μετά τον παγγήινο Κατακλυσμό, ο Νώε πρόσφερε ως θυσία «καθαρά πετούμενα πλάσματα» μαζί με ζώα. (Γε 8:18-20) Έκτοτε, ο Θεός επέτρεψε στον άνθρωπο να συμπεριλάβει πουλιά στη διατροφή του, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έτρωγε το αίμα. (Γε 9:1-4· παράβαλε Λευ 7:26· 17:13.) Άρα, η “καθαρότητα” ορισμένων πουλιών εκείνη την εποχή φαίνεται πως σχετιζόταν με κάποια θεϊκή ένδειξη ότι ήταν αποδεκτά για θυσία. Η Βιβλική αφήγηση δείχνει ότι κανένα από τα πουλιά δεν είχε χαρακτηριστεί «ακάθαρτο» για βρώση μέχρις ότου δόθηκε ο Μωσαϊκός Νόμος. (Λευ 11:13-19, 46, 47· 20:25· Δευ 14:11-20) Οι παράγοντες που καθόριζαν ποια πουλιά χαρακτηρίζονταν τελετουργικά «ακάθαρτα» δεν αναφέρονται ξεκάθαρα στην Αγία Γραφή. Γι’ αυτό, μολονότι τα περισσότερα πουλιά που έφεραν αυτόν το χαρακτηρισμό ήταν αρπακτικά ή νεκροφάγα, αυτό δεν ίσχυε για όλα. (Βλέπε ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ.) Η εν λόγω απαγόρευση άρθηκε με τη θέσπιση της νέας διαθήκης, όπως αποκάλυψε ο Θεός στον Πέτρο μέσω οράματος.—Πρ 10:9-15.

Ο Ιεχωβά ευλογεί εκείνους που διατηρούν καλή σχέση μαζί του. Για να συνεχίσουμε να έχουμε την εύνοιά του, πρέπει να παραμένουμε αποχωρισμένοι από τον κόσμο και τις ακάθαρτες συνήθειές του.

ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ: “Ποιες ιατρικές μεθόδους που δυσαρεστούν τον Θεό δεν πρέπει να δέχομαι;”

Πνευματικά Πετράδια

Λευιτ. 21:5​—Γιατί απαγόρευε ο Νόμος του Θεού τον αυτοακρωτηριασμό; (it-2 σ. 1133 ¶8)

Ο Νόμος του Θεού απαγόρευε συγκεκριμένα τη δημιουργία τομών στη σάρκα για τους νεκρούς (Λευ 19:28· 21:5· Δευ 14:1), και αυτό επειδή ο Ισραήλ ήταν άγιος λαός για τον Ιεχωβά, ειδική ιδιοκτησία του. (Δευ 14:2) Επομένως, όφειλε να παραμένει απαλλαγμένος από όλες τις ειδωλολατρικές συνήθειες. Επίσης, τέτοιες ακραίες εκδηλώσεις πένθους, συνοδευόμενες από αυτοτραυματισμούς, ήταν εντελώς ακατάλληλες για έναν λαό ο οποίος ήταν πλήρως ενήμερος για την πραγματική κατάσταση των νεκρών και για την ελπίδα της ανάστασης. (Δα 12:13· Εβρ 11:19) Εκτός αυτού, η απαγόρευση του αυτοακρωτηριασμού εντύπωνε στους Ισραηλίτες το δέοντα σεβασμό για το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι έργο του Θεού.

Λευιτ. 20:9. Το κακεντρεχές και εμπαθές πνεύμα ήταν τόσο κακό όσο ο φόνος στα μάτια του Ιεχωβά. Ως εκ τούτου, εκείνος όρισε για όποιον εξύβριζε τους γονείς του την ίδια ποινή με εκείνη που θα του επιβαλλόταν αν τους δολοφονούσε. Δεν πρέπει να μας υποκινεί αυτό να δείχνουμε αγάπη για τους ομοπίστους μας;—1 Ιωάννη 3:14, 15.

Λευιτ. 20:7, 8 Αγάπη και Δικαιοσύνη στον Αρχαίο Ισραήλ Όταν οι πρεσβύτεροι ήταν δίκαιοι και οι Ισραηλίτες υπάκουαν στον Νόμο, ωφελούνταν όλοι, και το έθνος έφερνε τιμή στον Ιεχωβά.​

Λευιτ. 20:2, 10 Μετά την Ημέρα του Γάμου Η τιμωρία και για τις δύο αμαρτίες ήταν θάνατος.

Λευιτ. 21:5 Δοξάζει το Ντύσιμό σας τον Θεό; Αλλά οι Χριστιανοί δεν υπόκεινται στον Μωσαϊκό Νόμο ούτε είναι υποχρεωμένοι να τον τηρούν.

Λευιτ. 20:10 Τι Σημαίνει για Εσάς η Συγχωρητικότητα του Ιεχωβά; Αντί να αφήσει τους δύο μοιχούς να καταδικαστούν σε θάνατο από ανθρώπινους κριτές όπως όριζε ο Μωσαϊκός Νόμος, παρενέβη με έλεος και χειρίστηκε ο ίδιος την υπόθεση του Δαβίδ και της Βηθ-σαβεέ.

Λευιτ. 20:10 Εξακολουθήστε να Επιζητείτε Πρώτα «τη Δικαιοσύνη Του» Σύμφωνα με το Μωσαϊκό Νόμο, αυτοί ήταν άξιοι θανάτου.

Λευιτ. 20:6 Νηστεία—Σας Φέρνει Πιο Κοντά στον Θεό; Ο Βασιλιάς Σαούλ νήστεψε προτού συμβουλευτεί μια πνευματιστική μεσάζουσα.

Λευιτ. 20:2, 10 «Ο Γάμος ας Είναι Άξιος Τιμής» Στον Ισραήλ, η μοιχεία και η ειδωλολατρία ήταν μεταξύ των αδικημάτων που επέσυραν τη θανατική ποινή.

Λευιτ. 21:1 «Χωρίς Παραβολή Δεν τους Μιλούσε» Συνεπώς, κανείς δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αδιαφορία τους λέγοντας ότι απέφυγαν τον άνθρωπο που φαινόταν νεκρός επειδή δεν ήθελαν να γίνουν προσωρινά ακατάλληλοι να υπηρετήσουν στο ναό.​

Λευιτ. 20:10 Αινείτε τον Γιαχ για τις Κρίσεις Του! Επιπλέον, υπό το Μωσαϊκό Νόμο, τόσο η κυριολεκτική όσο και η πνευματική μοιχεία επέσυραν το θάνατο.

Λευιτ. 20:13 Τι δείχνει αυτή η Γραφική αφήγηση σχετικά με την άποψη του Θεού για την ομοφυλοφιλία;

Λευιτ. 20:27 Γνωρίστε τις Οδούς του Ιεχωβά Αυτό θα περιλάμβανε την ομιλία τους, τη διαγωγή τους—πραγματικά κάθε πτυχή της ζωής τους.

Λευιτ. 20:7, 26 Ο Ιεχωβά παροτρύνει επανειλημμένα τους λάτρεις του να είναι άγιοι.

Λευιτ. 21:12 Ζείτε Σύμφωνα με την Αφιέρωσή Σας; Αυτό βοηθούσε τον αρχιερέα να θυμάται ότι έπρεπε να αποφεύγει να κάνει οτιδήποτε θα βεβήλωνε το αγιαστήριο «επειδή το σημείο της αφιέρωσης, το λάδι του χρίσματος του Θεού του, [ήταν] πάνω του».​

Λευιτ. 20:10,13,15,16 Η Θεοσεβής Άποψη για την Ηθική Καθαρότητα Όλες αυτές οι πράξεις καταδικάζονται​—είτε άμεσα είτε έμμεσα—​στο Λόγο του Θεού.​

Λευιτ. 20:10-13 Μπορεί να Κερδίσεις τον Αδελφό Σου Αυτό ισχύει και στη Χριστιανική εκκλησία.

Λευιτ. 20:2 Ευαρεστούν τον Θεό οι Γιορτές του Θερισμού; Άλλοι θρύλοι συνδέουν μάλιστα τον καιρό του θερισμού με ανθρωποθυσίες—μια συνήθεια την οποία απεχθάνεται ο Ιεχωβά Θεός.

Λευιτ. 20:10-17 Ας Απεχθανόμαστε Ό,τι Είναι Πονηρό Η μοιχεία, οι ομοφυλοφιλικές πράξεις, οι αιμομεικτικές σχέσεις και η κτηνοβασία, όλα αυτά προσδιορίζονταν ως μη άγια μολύσματα τα οποία έφθειραν την πνευματικότητα.

Λευιτ. 20:13 Γιατί θα Τερματιστούν οι Θρησκείες του Κόσμου Έτσι, το ερώτημα είναι: Υποστηρίζετε και ανέχεστε την ψεύτικη θρησκεία, ή συμμετέχετε ενεργά στην αληθινή λατρεία

Λευιτ. 20:6,27 Να Αντιστέκεστε στις Πονηρές Πνευματικές Δυνάμεις Στο λαό του Ιεχωβά δόθηκε η προειδοποίηση: ‘Μη στρέφεστε σε πνευματιστικούς μεσάζοντες [μέντιουμ] και μη συμβουλεύεστε επαγγελματίες προγνώστες γεγονότων ώστε να γίνετε ακάθαρτοι μέσω αυτών’.

Λευιτ. 20:10 Καλλιέργεια της Νέας Προσωπικότητας στο Γάμο Αυτή η εντολή έδειχνε την αυστηρή άποψη του Θεού σχετικά με την πιστότητα στο γάμο.

Λευιτ. 20:2 Είναι Όλες οι Θρησκείες Ίδιες; Οδηγούν Όλες στον Θεό; Όταν οι Ισραηλίτες λάτρευαν άλλους θεούς, “ο θυμός του Ιεχωβά άναβε”

Λευιτ. 20:3-6 Από την άλλη πλευρά, το ότι ο Ιεχωβά “προσηλώνει το πρόσωπό του εναντίον” όσων παραβιάζουν το δίκαιο νόμο του σημαίνει ότι τους απορρίπτει και τους καταδικάζει, με αποτέλεσμα τη συμφορά ή το θάνατο.

Λευιτ. 21:10, 11 Ναζηραίος Ο αρχιερέας και οι υφιερείς, λόγω της σοβαρής ευθύνης που συνεπάγονταν τα αξιώματά τους, απαγορευόταν να πιουν κρασί ή μεθυστικό ποτό όταν εκτελούσαν τα ιερά τους καθήκοντα ενώπιον του Ιεχωβά.

Λευιτ.20:6,27 Πνευματισμός Ο νόμος που έδωσε ο Θεός στον Ισραήλ απαγόρευε σε οποιονδήποτε να ζητάει πληροφορίες από τους νεκρούς και θεωρούσε την άσκηση πνευματισμού αδίκημα που επέσυρε το θάνατο.

Λευιτ. 20:18 Εμμηνόρροια Αν ένας άντρας και μια γυναίκα συνουσιάζονταν εκούσια όταν εκείνη είχε την εμμηνορροϊκή της ακαθαρσία, θανατώνονταν.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: