ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΕΥΙΤΙΚΟ 26, 27

«Πώς θα Λάβετε την Ευλογία του Ιεχωβά»

Να απορρίπτετε τους άχρηστους θεούς (Λευ 26:1· w08 15/4 σ. 4 ¶8)

Πώς μπορεί ο «Πλούτος» να γίνει σαν θεός; Πάρτε για παράδειγμα μια πέτρα που βρισκόταν σε κάποιον αγρό στον αρχαίο Ισραήλ. Μια τέτοια πέτρα θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην κατασκευή ενός σπιτιού ή ενός τοίχου. Από την άλλη πλευρά, αν την έστηναν ως «ιερή στήλη» ή ως «αντικείμενο επίδειξης», θα γινόταν πρόσκομμα για το λαό του Ιεχωβά. (Λευιτ. 26:1) Παρόμοια, τα χρήματα έχουν τη θέση τους. Τα χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε, και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά στην υπηρεσία του Ιεχωβά. (Εκκλ. 7:12· Λουκ. 16:9) Αλλά αν τοποθετούμε την επιδίωξη χρημάτων πάνω από τη Χριστιανική μας υπηρεσία, στην ουσία τα χρήματα γίνονται θεός για εμάς. (Διαβάστε τα εδάφια 1 Τιμόθεο 6:9, 10.) Στον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου η επιδίωξη οικονομικού κέρδους είναι τόσο σημαντική για τους ανθρώπους, εμείς πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι διατηρούμε ισορροπημένη άποψη σε αυτό το ζήτημα.—1 Τιμ. 6:17-19.

Να λατρεύετε τον Ιεχωβά έτσι όπως υποδεικνύει εκείνος (Λευ 26:2· it-1 σ. 719 ¶7)

Λόγω του τρόπου με τον οποίο ο Ιεχωβά χρησιμοποίησε τον Μωυσή και πολιτεύτηκε μαζί του, ο Μωυσής εκτέλεσε μεγάλα και φοβερά έργα (εβρ., μωρά’) μπροστά στα μάτια του λαού του Θεού. (Δευ 34:10, 12· Εξ 19:9) Όσοι είχαν πίστη διακατέχονταν από υγιή φόβο για την εξουσία του Μωυσή. Αντιλαμβάνονταν ότι ο Θεός μιλούσε μέσω εκείνου. Επίσης, οι Ισραηλίτες έπρεπε να νιώθουν δέος για το αγιαστήριο του Ιεχωβά. (Λευ 19:30· 26:2) Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να εκδηλώνουν ευλαβικό σεβασμό για το αγιαστήριο, αποδίδοντας λατρεία με τον τρόπο που τους υποδείκνυε ο Ιεχωβά και ενεργώντας σε αρμονία με όλες τις εντολές του

Να υπακούτε στις εντολές του (Λευ 26:3, 12· w91 1/3 σ. 17 ¶10)

Ο Ιεχωβά είπε σ’ εκείνο το έθνος: «Εάν περιπατήτε εις τα προστάγματά μου και φυλάττητε τας εντολάς μου και εκτελήτε αυτάς, τότε θέλω δώσει τας βροχάς σας εις τους καιρούς αυτών, και η γη θέλει δώσει τα γεννήματα αυτής, και τα δένδρα του αγρού θέλουσι δώσει τον καρπόν αυτών. Και θέλω δώσει ειρήνην εις την γην, και θέλετε πλαγιάζει και ουδείς θέλει σας εκφοβίζει· και θέλω εξολοθρεύσει τα πονηρά θηρία από της γης και μάχαιρα δεν θέλει περάσει δια μέσου της γης σας. Και θέλω περιπατεί μεταξύ σας και θέλω είσθαι Θεός σας και σεις θέλετε είσθαι λαός μου». (Λευιτικόν 26:3, 4, 6, 12) Ο Ισραήλ μπορούσε να απολαμβάνει ειρήνη με την έννοια ότι είχε ασφάλεια από τους εχθρούς του, υλική αφθονία και μια στενή σχέση με τον Ιεχωβά. Αλλά αυτό θα εξαρτιόταν από την προσκόλλησή τους στο Νόμο του Ιεχωβά.—Ψαλμός 119:165.

Οι Ισραηλίτες που προσπαθούσαν πιστά να τηρούν τους νόμους του Ιεχωβά απολάμβαναν ειρήνη μαζί του και πολλές ακόμα ευλογίες.

Τι απολαμβάνετε τώρα χάρη στην ευλογία του Ιεχωβά;

  • Ακριβή γνώση της Αγίας Γραφής
  • Ειρήνη διάνοιας
  • Ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή
  • Ελπίδα για το μέλλον
Ζευγάρι συμμετέχει με χαρά στη δημόσια μαρτυρία ενώ οι περαστικοί κάνουν ψώνια και οδηγούν ακριβά αμάξια.

Πνευματικά Πετράδια

Λευιτ. 26:16​—Με ποια έννοια τιμωρούσε ο Ιεχωβά τον Ισραήλ με αρρώστιες; (it-1 σ. 982 ¶10)

Επακόλουθο της Εγκατάλειψης του Θεϊκού Νόμου. Στο έθνος του Ισραήλ δόθηκε η προειδοποίηση ότι, αν αρνούνταν να τηρήσουν τη διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός μαζί τους, εκείνος θα “έστελνε επιδημία ανάμεσά τους”. (Λευ 26:14-16, 23-25· Δευ 28:15, 21, 22) Από την αρχή ως το τέλος των Γραφών, η υγεία—είτε η σωματική είτε η πνευματική—συσχετίζεται με την ευλογία του Θεού (Δευ 7:12, 15· Ψλ 103:1-3· Παρ 3:1, 2, 7, 8· 4:21, 22· Απ 21:1-4), ενώ η ασθένεια συσχετίζεται με την αμαρτία και την ατέλεια. (Εξ 15:26· Δευ 28:58-61· Ησ 53:4, 5· Ματ 9:2-6, 12· Ιωα 5:14) Έτσι λοιπόν, ενώ αληθεύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Ιεχωβά Θεός επέφερε άμεσα και ακαριαία κάποια πάθηση σε μερικά άτομα, όπως τη λέπρα της Μαριάμ, του Οζία και του Γιεζί (Αρ 12:10· 2Χρ 26:16-21· 2Βα 5:25-27), φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ασθένειες και οι επιδημίες που προέκυπταν ήταν τα φυσικά και αναπόφευκτα επακόλουθα της αμαρτωλής πορείας ορισμένων προσώπων ή εθνών. Αυτοί απλώς θέριζαν ό,τι είχαν σπείρει, και τα σάρκινα σώματά τους υφίσταντο τις συνέπειες των εσφαλμένων οδών τους. (Γα 6:7, 8) Σχετικά με αυτούς που στρέφονταν σε χυδαία σεξουαλική ανηθικότητα, ο απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός «τούς παρέδωσε σε ακαθαρσία, ώστε τα σώματά τους να ατιμάζονται ανάμεσά τους . . . λαβαίνοντας για τον εαυτό τους την πλήρη ανταπόδοση που τους άξιζε για την πλάνη τους».—Ρω 1:24-27.

Λευιτ. 26:19—Πώς μπορούν να γίνουν οι “ουρανοί σαν σίδηρος και η γη σαν χαλκός”; Λόγω της ανομβρίας, οι ουρανοί πάνω από τη γη Χαναάν θα αποκτούσαν όψη όμοια με σκληρό, συμπαγή σίδηρο. Χωρίς βροχή, η γη θα είχε χαλκόχρωμη, μεταλλική λάμψη.

Λευιτ. 26:26—Τι εννοείται με τη φράση “δέκα γυναίκες θα ψήνουν ψωμί σε έναν και μόνο φούρνο”; Συνήθως, κάθε γυναίκα θα χρειαζόταν έναν ξεχωριστό φούρνο για όλα όσα είχε να ψήσει. Αλλά αυτά τα λόγια δείχνουν ότι θα υπήρχε τόση έλλειψη τροφής ώστε ένας φούρνος θα ήταν αρκετός για όλα όσα είχαν να ψήσουν δέκα γυναίκες. Αυτή ήταν μια από τις προειπωμένες συνέπειες που θα προέκυπταν αν οι Ιουδαίοι δεν διατηρούσαν αγιότητα.

Λευιτ. 26:36, 37 Συνεχίστε να Λατρεύετε τον Ιεχωβά σε Περίπτωση Απαγόρευσης Δεν θα θέλαμε να γίνουμε σαν αυτούς που περιγράφονται στα εδάφια Λευιτ. 26:36, 37

Λευιτ. 26:31-35 Συναθροίζονται για Λατρεία Όταν το έθνος δεν τηρούσε το Νόμο, παραμελώντας απαιτήσεις όπως οι τακτικές συνάξεις για τη λατρεία του Ιεχωβά, έχανε την εύνοιά Του.​

Λευιτ. 26:3-6 Οι Υπενθυμίσεις του Ιεχωβά Είναι Αξιόπιστες Αν έδιναν προσοχή σε αυτές τις υπενθυμίσεις, ήταν βέβαιο ότι θα λάβαιναν πολλές ευλογίες.​

Λευιτ. 26:4 Οι Καταστροφές θα Εκλείψουν! Ως αποτέλεσμα, θα υλοποιηθεί η υπόσχεση που έδωσε πριν από πολύ καιρό ο Ιεχωβά Θεός στο λαό του: «Τότε εξάπαντος θα δίνω τις βροχές σας στον κατάλληλο καιρό τους και η γη θα δίνει τη σοδειά της και το δέντρο του αγρού θα δίνει τον καρπό του».

Λευιτ. 26:29 «Ο Ιεχωβά Έκανε Ό,τι Είχε στο Νου Του» Ο Μωυσής προειδοποίησε​—και ο Ιερεμίας το επανέλαβε αργότερα—​ότι όσοι αψηφούσαν τον Ιεχωβά και του εναντιώνονταν θα έφταναν στο σημείο «να φάνε τη σάρκα των γιων τους και τη σάρκα των θυγατέρων τους».

Λευιτ. 26:3-8 Όταν οι Ισραηλίτες παρέμεναν πιστοί στον Ιεχωβά, το έθνος ωφελούνταν και απολάμβανε πολλές ευλογίες.

Λευιτ. 26:3-5 Θα Παράγει Πάντοτε η Γη όσα Επαρκούν για τη Συντήρηση της Ζωής; Μολονότι κάθε έβδομο έτος δεν έπρεπε να καλλιεργούν τη γη, ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα φρόντιζε να απολαμβάνουν αφθονία αγαθών αντί να κατατρώγονται από την ανησυχία για ενδεχόμενη έλλειψη.​

Λευιτ. 27:30-32 Τι Ποσό Πρέπει να Συνεισφέρω; Η Γραφή περιέχει σαφείς οδηγίες προς το έθνος του Ισραήλ σχετικά με το ποσό που απαιτούσε ο Θεός να δίνουν.

Λευιτ. 27:32 Βοηθήστε Εκείνους που Ξεστρατίζουν από το Ποίμνιο Καθώς τα πρόβατα έμπαιναν στο μαντρί ή έβγαιναν από αυτό, “περνούσαν κάτω από την γκλίτσα” και έτσι ο ποιμένας μπορούσε να τα μετρήσει.

Λευιτ. 26:12 Η Απάντηση του Ιεχωβά σε μια Εγκάρδια Προσευχή Ο Ιεχωβά έδωσε σε αυτούς την ίδια υπόσχεση που είχε δώσει στον αρχαίο Ισραήλ: «Εγώ θα είμαι Θεός τους, και αυτοί θα είναι λαός μου».

Λευιτ. 26:1 Αποκηρύξτε τα «Πράγματα που Δεν Έχουν Αξία» Για παράδειγμα, ο Ιεχωβά είπε στον Ισραήλ: «Δεν πρέπει να φτιάξετε για τον εαυτό σας άχρηστους θεούς και δεν πρέπει να στήσετε για τον εαυτό σας γλυπτή εικόνα ή ιερή στήλη και δεν πρέπει να τοποθετήσετε πέτρα ως αντικείμενο επίδειξης στη γη σας για να προσκυνάτε προς αυτήν». (Λευιτ. 26:1) … Από την άλλη πλευρά, αν την έστηναν ως «ιερή στήλη» ή ως «αντικείμενο επίδειξης», θα γινόταν πρόσκομμα για το λαό του Ιεχωβά.

Λευιτ. 26:1 Ποιος Είναι ο Δικός σου Θεός; Συχνά λατρεύουν πράγματα που φτιάχνουν από ξύλο, πέτρα ή μέταλλο.

Λευιτ. 26:13 Καλή Προσωπική Εμφάνιση Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη Βιβλική φρασεολογία, η όρθια στάση μεταδίδει μια αίσθηση προσωπικής αξιοπρέπειας και αισιοδοξίας.

Λευιτ. 27:30 Υπό το Νόμο που δόθηκε στον αρχαίο Ισραήλ, η πληρωμή δεκάτων ήταν ένας τρόπος για να υποστηρίζεται η φυλή του Λευί και για να τυγχάνουν φροντίδας όσοι βρίσκονταν σε ανάγκη.

Λευιτ. 27:30, 32 Δίνουν και Χαίρονται Εκείνος ο Νόμος όριζε ότι το ένα δέκατο της παραγωγής της γης και των καρποφόρων δέντρων, καθώς και το ένα δέκατο της αύξησης των κοπαδιών, έπρεπε να δίνεται στη φυλή του Λευί ως υποστήριξη για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στη σκηνή.​

Λευιτ. 26:21-33 Ο Ιεχωβά Θεός Βρίσκεται στον Άγιο Ναό Του Η απάντηση του Ιεχωβά δείχνει ότι η κακή πνευματική κατάσταση του λαού θα συνεχιστεί μέχρις ότου υλοποιηθούν όλες οι συνέπειες της ανυπακοής προς τον Θεό, όπως αυτές περιγράφονται στη διαθήκη του.

Λευιτ. 26:3-8 Καμιά Βοήθεια από Αυτόν τον Κόσμο Επειδή οι όροι της διαθήκης εμπεριέχουν και την υπόσχεση του Ιεχωβά ότι θα προστατεύει το λαό του αν αυτός του αποδίδει αποκλειστική αφοσίωση.

Λευιτ. 26:3-5,14,15,20 Ο Ιεχωβά Είναι Βασιλιάς Αν τηρούσαν πιστά τα νομοθετήματα και τις εντολές του, η γη “θα έδινε τη σοδειά της”, αλλά αν παρέκαμπταν τους νόμους και τις εντολές του, οι προσπάθειές τους για την καλλιέργεια της γης θα απέβαιναν “μάταιες” και η γη “δεν θα έδινε τη σοδειά της”.

Λευιτ. 26:3-5 Ο Ιεχωβά Θεός Ελεεί ένα Υπόλοιπο Με την ευλογία του Ιεχωβά, η άλλοτε ευημερούσα γη του Ιούδα θα καρποφορήσει και πάλι με αφθονία.

Λευιτ. 27:30 Μήπως ο Ιεχωβά Ζητάει Πάρα Πολλά από Εμάς; Αυτά επιβαλλόταν να τα κάνετε, χωρίς όμως να αδιαφορήσετε για τα άλλα».

Λευιτ. 26:3-6 Μπορείτε να Διαλέξετε το Μέλλον Σας Ο Θεός υποσχέθηκε στους Ισραηλίτες ότι θα είχαν ειρήνη και ευημερία αν υπάκουαν στους νόμους του.

Λευιτ. 26:27,28,34,35,43 Ποιος θα Καθαρίσει τη Γη Μας; Αυτή η τιμωρία επέτρεψε επίσης στη γη να αναπαυτεί ώστε να μπορέσει να αναζωογονηθεί.

Λευιτ. 26:4 Το Μελλοντικό Κλίμα Αναφορικά με το κλίμα, Εκείνος που έχει τη δύναμη να το ελέγχει υποσχέθηκε στον αρχαίο λαό του: «Τότε εξάπαντος θα δίνω τις βροχές σας στον κατάλληλο καιρό τους και η γη θα δίνει τη σοδειά της και το δέντρο του αγρού θα δίνει τον καρπό του».

Λευιτ. 26:1 Προστατέψτε την Οικογένειά σας από Καταστροφικές Επιρροές Οι γονείς χρειάζεται να είναι έτοιμοι να αντικρούσουν άλλες ψεύτικες αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να διδάσκονται στο σχολείο—κοσμικές φιλοσοφίες όπως είναι η εξέλιξη, ο εθνικισμός ή η αντίληψη ότι δεν υπάρχει καμιά απόλυτη αλήθεια.

Λευιτ. 27:30-33 Πώς Μπορούμε να Ανταποδώσουμε στον Ιεχωβά; Αν ένας Ισραηλίτης επιθυμούσε να δώσει χρήματα αντί για κάποιο προϊόν θα μπορούσε να το κάνει αυτό με την προϋπόθεση ότι θα πρόσθετε ένα πέμπτο της αξίας του προϊόντος.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: