ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 2, 3

«Νεαροί​—Κάνετε Πνευματική Πρόοδο;»

Από την παιδική του ηλικία, ο Ιησούς έθεσε θαυμάσιο παράδειγμα δείχνοντας ενδιαφέρον για τα πνευματικά πράγματα και εκδηλώνοντας σεβασμό στους γονείς του.

Νεαροί, πώς μπορείτε να μιμείστε τον Ιησού στους παρακάτω τομείς;

  • 2:41, 42 Ο νεαρός Ιησούς ταξιδεύει με την οικογένειά του στην Ιερουσαλήμ για το Πάσχα Συμμετοχή σε πνευματικές δραστηριότητες
  • 2:46, 47 Ο Ιησούς στα 12 του με δασκάλους στον ναό Πρόοδος σε πνευματική κατανόηση
  • 2:51, 52 Ο Ιησούς δείχνει σεβασμό στους γονείς του Σεβασμός στους γονείς σας

Λουκ. 2:41, 42​—Ο Ιησούς παρευρισκόταν στον ετήσιο εορτασμό του Πάσχα με τους γονείς του («συνήθιζαν . . . οι γονείς του» σημείωση μελέτης για Λου 2:41, nwtsty)

συνήθιζαν . . . οι γονείς του:

Ο Νόμος δεν απαιτούσε από τις γυναίκες να παρευρίσκονται στον εορτασμό του Πάσχα. Ωστόσο, η Μαρία συνήθιζε να συνοδεύει τον Ιωσήφ στο ετήσιο ταξίδι προς την Ιερουσαλήμ για τη γιορτή. (Εξ 23:17· 34:23) Κάθε χρόνο, έκαναν το ταξίδι των σχεδόν 300 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής μαζί με την οικογένειά τους που όλο και μεγάλωνε.

Λουκ. 2:46, 47​—Ο Ιησούς άκουγε τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους έκανε ερωτήσεις («να τους κάνει ερωτήσεις», «θαύμαζαν» σημειώσεις μελέτης για Λου 2:46, 47, nwtsty)

να τους κάνει ερωτήσεις:

Όπως φαίνεται και από την αντίδραση των ακροατών του, ο Ιησούς δεν ήταν ένα παιδί που έκανε ερωτήσεις απλώς για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. (Λου 2:47) Το ρήμα του πρωτότυπου κειμένου ἐπερωτῶ θα μπορούσε να αναφέρεται, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, στη μέθοδο των ερωτήσεων και των αντερωτήσεων που χρησιμοποιούνταν σε μια δικαστική εξέταση. (Ματ 27:11· Μαρ 14:60, 61· 15:2, 4· Πρ 5:27) Οι ιστορικοί λένε ότι μερικοί από τους πιο επιφανείς θρησκευτικούς ηγέτες συνήθιζαν να παραμένουν στον ναό μετά τις γιορτές και να διδάσκουν στα ευρύχωρα προπύλαιά του. Οι άνθρωποι κάθονταν κάτω, μπροστά στα πόδια των ηγετών, για να τους ακούσουν και να τους κάνουν ερωτήσεις.

θαύμαζαν:

Εδώ ο χρόνος του ρήματος ἐξίσταμαι στο πρωτότυπο κείμενο ίσως υποδηλώνει συνεχή ή παρατεταμένο θαυμασμό.

Λουκ. 2:51, 52​—Ο Ιησούς «υποτασσόταν» στους γονείς του και κέρδιζε την εύνοια του Θεού και των ανθρώπων («υποτασσόταν» σημείωση μελέτης για Λου 2:51, 52, nwtsty)

υποτασσόταν:

Ή «παρέμενε υποτακτικός, παρέμενε υπάκουος». Ο εξακολουθητικός χρόνος του ρήματος ὑποτάσσομαι του πρωτότυπου κειμένου δείχνει ότι ο Ιησούς, αφού εντυπωσίασε τους δασκάλους στον ναό με τις γνώσεις του γύρω από τον Λόγο του Θεού, γύρισε στο σπίτι και υποτασσόταν ταπεινά στους γονείς του. Η υπακοή του ήταν πιο σημαντική από την υπακοή οποιουδήποτε άλλου παιδιού και συμπεριλαμβανόταν στην εκπλήρωση του Μωσαϊκού Νόμου από τον Ιησού σε κάθε του λεπτομέρεια.​—Εξ 20:12· Γα 4:4.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Λουκ. 2:14​—Τι σημαίνει αυτό το εδάφιο; («και στη γη ειρήνη ανάμεσα σε ανθρώπους καλής θέλησης», «ανθρώπους καλής θέλησης» σημειώσεις μελέτης για Λου 2:14, nwtsty)

και στη γη ειρήνη ανάμεσα σε ανθρώπους καλής θέλησης:

Ορισμένα χειρόγραφα θα μπορούσαν να αποδοθούν: «και στη γη ειρήνη, καλή θέληση προς τους ανθρώπους», και μερικές μεταφράσεις της Γραφής έχουν παρόμοια διατύπωση. Αλλά η απόδοση του εδαφίου στη Μετάφραση Νέου Κόσμου βασίζεται σε πολύ πιο αξιόπιστα χειρόγραφα. Η αγγελική διακήρυξη δεν αναφερόταν σε μια έκφραση της καλής θέλησης του Θεού προς όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τη στάση και τις πράξεις τους. Αντιθέτως, αναφέρεται σε όσους θα γίνουν αποδέκτες της καλής του θέλησης επειδή δείχνουν γνήσια πίστη σε αυτόν και γίνονται ακόλουθοι του Γιου του.​—Βλέπε σημείωση μελέτης για ανθρώπους καλής θέλησης σε αυτό το εδάφιο.

ανθρώπους καλής θέλησης:

Η καλή θέληση που αναφέρεται στη δήλωση των αγγέλων είναι προφανώς αυτή που δείχνει ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Η λέξη του πρωτότυπου κειμένου εὐδοκία μπορεί επίσης να αποδοθεί «εύνοια, ευαρέστηση, επιδοκιμασία». Το αντίστοιχο ρήμα εὐδοκέω υπάρχει και στα εδάφια Ματ 3:17, Μαρ 1:11 και Λου 3:22 (βλέπε σημειώσεις μελέτης για Μαρ 1:11), όπου ο Θεός απευθύνεται στον Γιο του αμέσως μετά το βάφτισμά του. Το βασικό νόημα που μεταφέρει είναι «αποδέχομαι, ευαρεστούμαι με, βλέπω με εύνοια, βρίσκω ευχαρίστηση σε». Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη χρήση, η έκφραση «ανθρώπους καλής θέλησης» (ἀνθρώποις εὐδοκίας) αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν την επιδοκιμασία του Θεού και απολαμβάνουν την καλή του θέληση, και θα μπορούσε επίσης να αποδοθεί «ανθρώπους τους οποίους επιδοκιμάζει, ανθρώπους με τους οποίους ευαρεστείται». Αυτή λοιπόν η δήλωση των αγγέλων αναφερόταν στην καλή θέληση του Θεού, όχι προς τους ανθρώπους γενικά, αλλά προς εκείνους που θα τον ευαρεστούσαν επειδή θα έδειχναν γνήσια πίστη σε αυτόν και θα γίνονταν ακόλουθοι του Γιου του. Αν και η λέξη εὐδοκία του πρωτότυπου κειμένου σε ορισμένα συμφραζόμενα μπορεί να αναφέρεται στην καλή θέληση των ανθρώπων (Ρω 10:1· Φλπ 1:15), χρησιμοποιείται συχνά σε σχέση με την καλή θέληση του Θεού, δηλαδή την ευαρέστησή του, ή τον τρόπο με τον οποίο θέλει εκείνος να γίνει κάτι (Ματ 11:26· Λου 10:21· Εφ 1:5, 9· Φλπ 2:13· 2Θε 1:11). Στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα στο εδάφιο Ψλ 51:18 [50:20, LXX], αυτή η λέξη χρησιμοποιείται σχετικά με την «καλή θέληση» του Θεού.

Λουκ. 3:23​—Ποιος ήταν ο πατέρας του Ιωσήφ; (wp16.3 σ. 9 ¶1-3)

Ο Ιωσήφ, ο ξυλουργός από τη Ναζαρέτ, ήταν ο θετός πατέρας του Ιησού. Αλλά ποιος ήταν ο πατέρας του Ιωσήφ; Στη γενεαλογία του Ιησού στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου κατονομάζεται κάποιος Ιακώβ, ενώ σε αυτό του Λουκά αναφέρεται ότι ο Ιωσήφ ήταν “γιος του Ηλί”. Γιατί υπάρχει αυτή η φαινομενική αντίφαση;​—Λουκάς 3:23· Ματθαίος 1:16.

Η αφήγηση του Ματθαίου λέει: «Ο Ιακώβ έγινε πατέρας του Ιωσήφ», χρησιμοποιώντας στο πρωτότυπο κείμενο μια λέξη που δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Ιακώβ ήταν ο φυσικός πατέρας του Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν, ο Ματθαίος ακολούθησε τη φυσική γενεαλογία του Ιωσήφ, τη βασιλική γραμμή του Δαβίδ, μέσω της οποίας το νόμιμο δικαίωμα στον θρόνο μεταβιβάστηκε στον θετό γιο του Ιωσήφ, τον Ιησού.

Από την άλλη μεριά, η αφήγηση του Λουκά λέει: “Ιωσήφ, γιος του Ηλί”. Αυτή η φράση, “γιος του”, μπορεί να σημαίνει «γαμπρός του». Μια παρόμοια περίπτωση βρίσκεται στο εδάφιο Λουκάς 3:27, όπου ο Σαλαθιήλ, του οποίου πραγματικός πατέρας ήταν ο Ιεχονίας, καταγράφεται ως “γιος του Νηρί”. (1 Χρονικών 3:17· Ματθαίος 1:12) Ο Σαλαθιήλ πιθανότατα παντρεύτηκε κάποια κόρη του Νηρί η οποία δεν κατονομάζεται, και έτσι έγινε γαμπρός του. Ο Ιωσήφ ήταν με την ίδια έννοια “γιος” του Ηλί, εφόσον είχε παντρευτεί την κόρη του. Άρα, ο Λουκάς ακολουθεί τη φυσική, «κατά σάρκα» καταγωγή του Ιησού από την πλευρά της βιολογικής του μητέρας, της Μαρίας. (Ρωμαίους 1:3) Ως εκ τούτου, η Γραφή μάς δίνει δύο ξεχωριστές και χρήσιμες γενεαλογίες του Ιησού.

Λουκ. 2:1, 2​—Πώς βοηθάει η αναφορά σε “αυτή την πρώτη απογραφή” να εξακριβώσουμε το πότε γεννήθηκε ο Ιησούς; Υπό τον Καίσαρα Αύγουστο, έγιναν περισσότερες από μία απογραφές—η πρώτη το 2 Π.Κ.Χ. σε εκπλήρωση του εδαφίου Δανιήλ 11:20 και η δεύτερη το 6 ή το 7 Κ.Χ. (Πράξ. 5:37) Ο Κυρήνιος ήταν κυβερνήτης της Συρίας κατά τη διάρκεια και των δύο αυτών απογραφών, προφανώς κατέχοντας τη συγκεκριμένη θέση δύο φορές. Η αναφορά του Λουκά στην πρώτη απογραφή τοποθετεί την ημερομηνία γέννησης του Ιησού στο έτος 2 Π.Κ.Χ.

Λουκ. 2:35​ —Πώς θα διαπερνούσε «μακρύ σπαθί» την ψυχή της Μαρίας; Αυτή η φράση αναφέρεται στη στενοχώρια που θα περνούσε η Μαρία βλέποντας την πλειονότητα των ανθρώπων να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία, καθώς και στη λύπη που θα ένιωθε για τον επώδυνο θάνατό του.—Ιωάν. 19:25.

Λουκ. 2:37. Το παράδειγμα της Άννας μάς διδάσκει ότι πρέπει να λατρεύουμε τον Ιεχωβά με σταθερότητα, “να εγκαρτερούμε στην προσευχή” και να μην παύουμε «να συναθροιζόμαστε» σε Χριστιανικές συνάξεις.—Ρωμ. 12:12· Εβρ. 10:24, 25.

Λουκ. 2:41-50. Ο Ιωσήφ έθετε τα πνευματικά ζητήματα πρώτα στη ζωή του και φρόντιζε για την υλική και για την πνευματική ευημερία της οικογένειάς του. Σε αυτούς τους τομείς, έθεσε έξοχο παράδειγμα για τους οικογενειάρχες.

Λουκ. 2:8-14 Τίνος την Αναγνώριση Επιδιώκετε; Άγγελοι εμφανίστηκαν σε ταπεινούς βοσκούς που φρόντιζαν τα πρόβατά τους στους αγρούς έξω από τη Βηθλεέμ.

Λουκ. 2:51 Τι Σημαίνει να Είναι Κάποιος Πνευματικό Άτομο; Επιπρόσθετα, «φύλαγε . . . όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της».

Λουκ. 2:37 Ο Ιεχωβά Παρέχει Παρηγοριά σε Κάθε μας Δοκιμασία Το εδάφιο Λουκάς 2:37 λέει: «Δεν έλειπε ποτέ από το ναό, αποδίδοντας ιερή υπηρεσία νύχτα και ημέρα με νηστείες και δεήσεις».

Λουκ. 2:46 Γονείς, Βοηθήστε τα Παιδιά σας να Οικοδομήσουν Πίστη Αν και ήταν μόλις 12 χρονών, ο Ιησούς έκανε σοβαρές ερωτήσεις.

Λουκ. 2:41-44 Μπορείτε να Συμβάλλετε στην Ενίσχυση της Χριστιανικής μας Ενότητας—Πώς; Όλα αυτά απαιτούσαν συνεργασία.

Λουκ. 2:16-19, 49, 51 Να Μιμείστε τους Στενούς Φίλους του Ιεχωβά Και στις δύο περιπτώσεις, η Μαρία άκουγε, θυμόταν και σκεφτόταν προσεκτικά όσα είχε ακούσει.​

Λουκ. 2:52 Εκπαιδεύστε το Εφηβικής Ηλικίας Παιδί σας να Υπηρετεί τον Ιεχωβά «Ο Ιησούς συνέχισε να προοδεύει σε σοφία και σε σωματική ανάπτυξη και σε εύνοια από Θεό και ανθρώπους».​—ΛΟΥΚ. 2:52. … Μπορεί να διαπιστώσουν ότι η εφηβεία είναι μια ανταμειφτική περίοδος πνευματικής ανάπτυξης, κάτι που ίσχυε και για τον Ιησού όταν ήταν νεαρός.

Λουκ. 3:38 Πώς μας Δείχνει ο Ιεχωβά την Αγάπη Του; Να γιατί η Γραφή αποκαλεί τον Αδάμ “γιο του Θεού” και ο Ιησούς δίδαξε τους ακολούθους του να απευθύνονται στον Θεό με τα λόγια «Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς».

Λουκ. 3:15 Συνεχίστε να Προσμένετε! Επί αιώνες, οι υπηρέτες του Θεού ζούσαν προσμένοντας επίσης την εκπλήρωση προφητειών που αφορούσαν τον Μεσσία, δηλαδή τον Χριστό.​

Λουκ. 2:36, 37 Να Υπηρετείτε τον Ιεχωβά στις «Ημέρες της Συμφοράς» Η Άννα, μια ηλικιωμένη χήρα, «δεν έλειπε ποτέ από το ναό».

Λουκ. 2:41-47 Να Μιμείστε το Θάρρος και τη Διάκριση του Ιησού Προσέξτε τι συνέβη όταν ο νεαρός Ιησούς ήταν «στο ναό . . . ανάμεσα στους δασκάλους».

Λουκ 2:45-47 Ενωμένοι Καθώς Πλησιάζει το Τέλος Αυτού του Παλιού Κόσμου Αντιθέτως, ο Ιωσήφ και η Μαρία τον βρήκαν να συζητάει για πνευματικά θέματα μαζί με τους δασκάλους στο ναό.​

Λουκ. 2:51 Ο Ιησούς Έθεσε Υπόδειγμα Ταπεινοφροσύνης Αν και ανατράφηκε από ατελείς γονείς​—τον Ιωσήφ και τη Μαρία—​«υποτασσόταν σε αυτούς» ταπεινά.

Λουκ. 2:41, 42 Ο Ιεχωβά Συγκεντρώνει το Χαρούμενο Λαό Του Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη πνευματική αξία αυτών των γιορτών, πολλοί οικογενειάρχες πήγαιναν με ολόκληρη την οικογένειά τους.​—

Λουκ. 2:1-5 Πώς θα Έχετε Ευτυχισμένη Οικογένεια; Θέλει να είναι μια μόνιμη, νομικά καταχωρισμένη ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας.

Λουκ. 2:36-38 Ποτέ Δεν Είναι Πολύ Αργά για να Υπηρετήσει Κάποιος τον Θεό Ως αποτέλεσμα, είχε το προνόμιο να δει τον Ιησού όταν εκείνος ήταν βρέφος.

Λουκ. 2:44-46 Νεαροί—Ενισχύστε την Επιθυμία σας να Υπηρετείτε τον Ιεχωβά Σε κάποια περίπτωση, όταν ήταν 12 χρονών, τον βρήκαν οι γονείς του στο ναό «να κάθεται ανάμεσα στους δασκάλους και να τους ακούει και να τους ρωτάει».

Λουκ. 2:37 Να Χρησιμοποιείτε την Κάθε Μέρα σας προς Δόξα του Θεού Η ζωή μας θα είναι γεμάτη από την ιερή υπηρεσία αν διαβάζουμε και στοχαζόμαστε το Λόγο του Θεού κάθε μέρα, αν προσευχόμαστε ακατάπαυστα, αν προσπαθούμε να παρευρισκόμαστε σε όλες τις συναθροίσεις και αν αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για να δίνουμε μαρτυρία.​

Λουκ. 2:52 Νεαροί—Κάντε την Πρόοδό σας Φανερή Από την ηλικία των 12 ετών, ο Ιησούς «συνέχισε να προοδεύει σε σοφία».

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: