ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 22, 23

«Να Υπακούτε στις Δύο Μεγαλύτερες Εντολές»

Με βάση τα εδάφια Ματθαίος 22:36-39, αριθμήστε με σειρά σπουδαιότητας τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούμε τις Χριστιανικές συναθροίσεις:

Για να ενθαρρυνόμαστε, Για να ενθαρρύνουμε τους αδελφούς μας, Για να λατρεύουμε τον Ιεχωβά και να δείχνουμε ότι τον αγαπάμε

Γιατί πρέπει να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στις συναθροίσεις μας ακόμα και όταν είμαστε κουρασμένοι και νιώθουμε ότι θα ωφεληθούμε πολύ λίγο;

Με ποιους άλλους τρόπους μπορούμε να δείχνουμε την υπακοή μας στις δύο μεγαλύτερες εντολές;

Ματθ 22:36-38​—Πώς εξηγούν αυτά τα εδάφια τι περιλαμβάνει το να υπακούμε στη μεγαλύτερη και πρώτη εντολή του Νόμου; («καρδιά», «ψυχή», «διάνοια» σημειώσεις μελέτης για Ματ 22:37, nwtsty)

καρδιά:

Όταν χρησιμοποιείται με μεταφορική έννοια, αυτή η λέξη αναφέρεται γενικά σε ολόκληρο τον εσωτερικό άνθρωπο. Ωστόσο, όταν βρίσκεται μαζί με τις λέξεις «ψυχή» και «διάνοια», προφανώς αποκτά πιο συγκεκριμένη σημασία και αναφέρεται κυρίως στα συναισθήματα, στις επιθυμίες και στα αισθήματα κάποιου. Οι τρεις λέξεις που υπάρχουν εδώ (καρδιά, ψυχή και διάνοια) δεν έχουν εντελώς ξεχωριστές έννοιες αλλά χρησιμοποιούνται με παρεμφερή σημασία, τονίζοντας στον μέγιστο βαθμό την ανάγκη να αγαπάμε τον Θεό πλήρως και απόλυτα.

ψυχή:

Ή «όλο το είναι».

διάνοια:

Δηλαδή, διανοητικές ικανότητες. Ένας άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί τις διανοητικές του ικανότητες για να γνωρίζει τον Θεό και να αυξάνει την αγάπη του για αυτόν. (Ιωα 17:3, υποσ.· Ρω 12:1) Σε αυτή την παράθεση από το εδάφιο Δευ 6:5, το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιεί τρεις λέξεις: “καρδιά, ψυχή και δύναμη”. Αλλά στην αφήγηση του Ματθαίου χρησιμοποιείται η λέξη «διάνοια» αντί για τη λέξη «δύναμη». Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους. Κατ’ αρχάς, παρότι στην αρχαία εβραϊκή δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη λέξη για τη «διάνοια», η έννοιά της περιλαμβανόταν συνήθως στην εβραϊκή λέξη που αποδίδεται «καρδιά». Όταν αυτή η λέξη χρησιμοποιείται μεταφορικά αναφέρεται σε ολόκληρο τον εσωτερικό άνθρωπο, κάτι που περιλαμβάνει τις σκέψεις, τα αισθήματα, τη στάση και τα κίνητρα κάποιου. (Δευ 29:4· Ψλ 26:2· 64:6· βλέπε σημείωση μελέτης για καρδιά σε αυτό το εδάφιο.) Γι’ αυτόν τον λόγο, εκεί όπου το εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη «καρδιά», η ελληνική Μετάφραση των Εβδομήκοντα χρησιμοποιεί συνήθως τη λέξη «διάνοια». (Γε 8:21· 17:17· Παρ 2:10· Ησ 14:13) Άλλος ένας λόγος για τον οποίο ο Ματθαίος ίσως χρησιμοποιεί τη «διάνοια» αντί για τη «δύναμη» όταν παραθέτει από το εδάφιο Δευ 6:5 είναι ότι η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται «δύναμη [ή «ζωτική δύναμη», υποσ.]» μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τη σωματική δύναμη όσο και τη διανοητική ικανότητα. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι η εβραϊκή και η ελληνική λέξη έχουν παρεμφερή σημασία ίσως εξηγεί γιατί οι Ευαγγελιστές δεν χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες λέξεις όταν παραθέτουν από το Δευτερονόμιο.

Ματθ 22:39​—Ποια είναι η δεύτερη σε σπουδαιότητα εντολή του Νόμου; («Η δεύτερη», «πλησίον» σημειώσεις μελέτης για Ματ 22:39, nwtsty)

Η δεύτερη:

Στο εδάφιο Ματ 22:37, καταγράφεται η άμεση απάντηση του Ιησού στον Φαρισαίο, αλλά ο Ιησούς εδώ δεν μένει στην αρχική ερώτηση. Παραθέτει και τη δεύτερη εντολή (Λευ 19:18) ώστε να διδάξει ότι οι δύο εντολές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες καθώς και ότι όλος ο Νόμος και οι Προφήτες συνοψίζονται σε αυτές.​—Ματ 22:40.

πλησίον:

Κυριολ., «ο κοντινός». Αυτή η λέξη δεν περιλαμβάνει μόνο όσους ζουν κοντά. Μπορεί να περιλαμβάνει κάθε άνθρωπο με τον οποίο έρχεται κάποιος σε επαφή.​—Λου 10:29-37· Ρω 13:8-10.

Ματθ 22:40​—Ολόκληρες οι Εβραϊκές Γραφές βασίζονται στην αγάπη («ο Νόμος . . . οι Προφήτες», «κρέμεται» σημειώσεις μελέτης για Ματ 22:40, nwtsty)

ο Νόμος . . . οι Προφήτες:

Η φράση «ο Νόμος» αναφέρεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής από τη Γένεση μέχρι το Δευτερονόμιο. Η φράση «οι Προφήτες» αναφέρεται στα προφητικά βιβλία των Εβραϊκών Γραφών. Ωστόσο, όταν οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται μαζί, η έκφραση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει ολόκληρες τις Εβραϊκές Γραφές.​—Ματ 7:12· 22:40· Λου 16:16.

κρέμεται:

Το ρήμα του πρωτότυπου κειμένου χρησιμοποιείται εδώ μεταφορικά και σημαίνει «εξαρτώμαι από· βασίζομαι σε». Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς έδειξε ότι δεν βασίζονται στην αγάπη μόνο ο Νόμος με τις Δέκα Εντολές αλλά ολόκληρες οι Εβραϊκές Γραφές.​—Ρω 13:9.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ματθ 22:21​—Τι περιλαμβάνουν «αυτά που είναι του Καίσαρα» και τι «αυτά που είναι του Θεού»; («αυτά που είναι του Καίσαρα στον Καίσαρα», «αυτά που είναι του Θεού στον Θεό» σημειώσεις μελέτης για Ματ 22:21, nwtsty)

αυτά που είναι του Καίσαρα στον Καίσαρα:

Η απάντηση του Ιησού εδώ, η οποία υπάρχει και στις παράλληλες αφηγήσεις των εδαφίων Μαρ 12:17 και Λου 20:25, είναι η μοναδική καταγραμμένη αναφορά του στον Ρωμαίο αυτοκράτορα. «Αυτά που είναι του Καίσαρα» περιλαμβάνουν την πληρωμή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι κοσμικές κυβερνήσεις, όπως επίσης την τιμή και τη σχετική υποταγή που πρέπει να αποδίδεται σε αυτές τις εξουσίες.​—Ρω 13:1-7.

αυτά που είναι του Θεού στον Θεό:

Αυτό περιλαμβάνει την ολόκαρδη λατρεία κάποιου, την ολόψυχη αγάπη του και την πλήρη, όσια υπακοή του.​—Ματ 4:10· 22:37, 38· Πρ 5:29· Ρω 14:8.

Ματθ 23:24​—Τι σημαίνουν τα λόγια του Ιησού; («που στραγγίζετε από το ποτό σας το κουνούπι αλλά καταπίνετε την καμήλα» σημείωση μελέτης για Ματ 23:24, nwtsty)

που στραγγίζετε από το ποτό σας το κουνούπι αλλά καταπίνετε την καμήλα:

Το κουνούπι ήταν ένα από τα μικρότερα ακάθαρτα ζώα που ήξεραν οι Ισραηλίτες ενώ η καμήλα ένα από τα μεγαλύτερα. (Λευ 11:4, 21-24) Ο Ιησούς χρησιμοποιεί υπερβολή, σε συνδυασμό με κάποια ειρωνεία, για να πει ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες καθαρίζουν το ποτό τους ώστε να μη γίνουν τελετουργικά ακάθαρτοι από ένα κουνούπι, ενώ αδιαφορούν εντελώς για τα πιο βαρυσήμαντα ζητήματα του Νόμου, κάτι που είναι σαν να καταπίνουν μια καμήλα.

Ματθ 22:3, 4, 9​—Πότε απευθύνονται οι τρεις προσκλήσεις για το γαμήλιο συμπόσιο; Η πρώτη πρόσκληση για τη συγκέντρωση της τάξης της νύφης απευθύνθηκε όταν ο Ιησούς και οι ακόλουθοί του άρχισαν να κηρύττουν το 29 Κ.Χ. και συνεχίστηκε μέχρι το 33 Κ.Χ. Η δεύτερη πρόσκληση διήρκεσε από τον καιρό της έκχυσης του αγίου πνεύματος την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ. ως το 36 Κ.Χ. Και οι δύο προσκλήσεις απευθύνθηκαν μόνο σε Ιουδαίους, σε προσήλυτους στον Ιουδαϊσμό και σε Σαμαρείτες. Εντούτοις, η τρίτη πρόσκληση απευθύνθηκε σε ανθρώπους στους δρόμους που βρίσκονταν έξω από την πόλη, δηλαδή στους απερίτμητους Εθνικούς, και άρχισε το 36 Κ.Χ. με τη μεταστροφή του Ρωμαίου αξιωματικού Κορνήλιου, συνεχίζεται δε μέχρι τις ημέρες μας.

Ματθ 23:15​—Γιατί ήταν ο προσήλυτος των Φαρισαίων “υποψήφιος για τη Γέεννα δύο φορές περισσότερο” από τους ίδιους τους Φαρισαίους; Μερικοί που έγιναν προσήλυτοι των Φαρισαίων ίσως διέπρατταν χονδροειδείς αμαρτίες στο παρελθόν. Ωστόσο, όταν μεταστράφηκαν στην ακραία παράταξη των Φαρισαίων, χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο—πιθανώς έγιναν πιο ακραίοι από τους καταδικασμένους δασκάλους τους. Γι’ αυτό, ήταν διπλά “υποψήφιοι για τη Γέεννα” σε σύγκριση με τους Ιουδαίους Φαρισαίους.

Ματθ 22:37-39. Πόσο εύστοχα συνοψίζουν οι δύο μεγαλύτερες εντολές το τι απαιτεί ο Θεός από όσους τον λατρεύουν!

Ματθ 22:15-46 “Ντυθείτε τη Μακροθυμία” Ανέχτηκε τις δόλιες ερωτήσεις των εχθρών του και τις προσβολές των εναντιουμένων.

Ματθ 23:13-36 Να Μιμείστε το Θάρρος και τη Διάκριση του Ιησού Εξέθεσε με τόλμη τους θρησκευτικούς ηγέτες οι οποίοι παροδηγούσαν τους ανθρώπους με ψεύτικες διδασκαλίες.

Ματθ 23:13-36 Έχετε Εσείς «Παρρησία»; Απεναντίας, εξέθετε θαρραλέα τους ανειλικρινείς θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του.

Ματθ 23:13-33 Είστε Πραγματικά Ανεκτικοί; Αυτά επιβαλλόταν να τα κάνετε, χωρίς όμως να αδιαφορήσετε για τα άλλα».​—Ματθαίος 23:23. … Συνεπώς, όταν ήταν αναγκαίο, ο Ιησούς μπορούσε να εξαγγείλει καυστικές καταγγελίες κατά των εχθρών του Ιεχωβά.

Ματθ 23:13-26 Ο Λαός του Θεού Πρέπει να Αγαπάει την Καλοσύνη Όπως είναι καταγραμμένο στα εδάφια Ματθαίος 23:13-26, τους κατήγγειλε επανειλημμένα με τα λόγια: «Αλίμονο σε εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές!»

Ματθ 23:10 Ο Ιεχωβά Οδηγεί τον Λαό Του Απεναντίας, ακολουθούμε την ηγεσία του αναστημένου Χριστού, ο οποίος με τη σειρά του ακολουθεί την ηγεσία του Πατέρα του, του Ιεχωβά.

Ματθ 23:1-10 Η Καλή Θρησκεία Προάγει το Σεβασμό για το Λόγο του Θεού Και “πατέρα” σας μην καλέσετε κάποιον πάνω στη γη, γιατί ένας είναι ο δικός σας ο Πατέρας, ο ουράνιος».​

Ματθ 22:34-40 Γιατί Τηρούμε το Δείπνο του Κυρίου Η προσεκτική παρακολούθηση της ομιλίας μπορεί να σας υποκινήσει να δείξετε την αγάπη σας για τους συνανθρώπους σας μεταδίδοντάς τους όσα έχετε μάθει για την αγάπη του Ιεχωβά και το μεγαλειώδη σκοπό του για την ανθρωπότητα.

Ματθ 22:35-40 Να Ασκείτε την Πίστη σας στις Υποσχέσεις του Ιεχωβά Ο Ιησούς τόνισε τη σημαντικότατη ιδιότητα της αγάπης για τον Θεό όταν απάντησε στην ερώτηση: «Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στο Νόμο;»

Ματθ 22:41-46 Αφήνετε τον Ιεχωβά να σας Κάνει Ερωτήσεις; Αν και σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποίησε ερωτήσεις για να αποστομώσει τους επικριτές του, τις περισσότερες φορές ο στόχος του ήταν να αγγίξει την καρδιά των ακροατών του, υποκινώντας τους να εξετάσουν την πνευματική τους κατάσταση.

Ματθ 23:2-7 Ο Ιεχωβά Αποκαλύπτει τη Δόξα του στους Ταπεινούς Ανόμοια με εκείνους τους θρησκευτικούς ηγέτες, που λόγω της θέσης και της γνώσης τους ένιωθαν ανώτεροι από τους κοινούς ανθρώπους, ο Στέφανος ήταν ταπεινός.

Ματθ 22:35-39 Μην Αφήνετε τα Λάθη των Άλλων να σας Κάνουν να Προσκόψετε Η δεύτερη, όμοια με αυτήν, είναι η εξής: “Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου”».

Ματθ 22:36-40 Θα Είναι Ανιαρή η Αιώνια Ζωή στον Παράδεισο; Στον αποκαταστημένο Παράδεισο, όλοι θα ζουν σύμφωνα με τις δύο μεγαλύτερες εντολές, οι οποίες απαιτούν αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον πλησίον.

Ματθ 23:15, 23-26 Μισείτε Εσείς την Ανομία; Ο Ιησούς έδωσε έντονες προειδοποιήσεις για την επιρροή που ασκούσαν τέτοια άτομα.

Ματθ 22:17-21 Είναι Πράγματι Ανέντιμο; Ο Ιησούς πρόσταξε: «Αποδώστε, λοιπόν, αυτά που είναι του Καίσαρα στον Καίσαρα, αλλά αυτά που είναι του Θεού στον Θεό».

Ματθ 22:16 Να Λέτε την Αλήθεια με τον Πλησίον Σας Ακόμα και οι εχθροί του παραδέχτηκαν: «Δάσκαλε, ξέρουμε ότι είσαι φιλαλήθης και διδάσκεις την οδό του Θεού με αλήθεια».

Ματθ 22:36-40 Ο Ιεχωβά Ελευθερώνει τον Ταλαιπωρημένο Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά Θεός θα σας ευλογήσει για την ολόψυχη υπηρεσία σας και για την αγάπη που δείχνετε για αυτόν καθώς και για τους συνανθρώπους σας.

Ματθ 22:36-40 Χρειάζεστε Πάντοτε Κάποια Γραφική Εντολή; Με το να συμμορφώνονται με τον τρόπο σκέψης του Θεού, αυτοί έζησαν σύμφωνα με τις δύο μεγαλύτερες εντολές, όπως τις χαρακτήρισε ο Ιησούς—να αγαπάς τον Θεό και να αγαπάς το συνάνθρωπό σου.​

Ματθ 23:8-12 Ποιοι Είναι Διάκονοι του Θεού Σήμερα; Κανένας Χριστιανός διάκονος δεν διεκδικεί τέτοιον υψηλό σεβασμό ούτε εποφθαλμιά ειδικούς τίτλους.

Ματθ 23:8, 9 Ας Είμαστε Όλοι Ένα Όπως ο Ιεχωβά και ο Ιησούς Είναι Ένα Είπε: «Όλοι εσείς είστε αδελφοί».

Ματθ 22:37-40 Εμείς θα Περπατάμε με Ακεραιότητα! Οι τηρητές ακεραιότητας αγαπούν τόσο τον Θεό όσο και τον πλησίον.​

Ματθ 22:37-40 Είναι Σωστό να Παίρνουμε Εκδίκηση; η δήλωση «μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού» πρέπει να εξεταστεί μέσα στο γενικό πλαίσιο ολόκληρης της διαθήκης του Νόμου, για τον οποίο ο Ιησούς είπε ότι συνοψίζεται σε δύο εντολές: «Πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια» και «Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου».

Ματθ 22:37-40 Γονείς—Να Εκπαιδεύετε τα Παιδιά σας με Αγάπη Για παράδειγμα, τα παιδιά των Χριστιανών διδάσκονται από τη βρεφική ηλικία τις θεμελιώδεις Γραφικές αρχές καθώς και ότι είναι ανάγκη να συμμετέχουν στις διάφορες πτυχές της αληθινής λατρείας.

Ματθ 22:37-40 Πώς Προσδιορίζεται η Αληθινή Λατρεία Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο Νόμος».

Ματθ 22:37-39 Υποκινείστε Εσείς σε Δράση Όπως ο Ιησούς; Η αγάπη για τον Θεό είναι πρωταρχικός λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε στη διακονία, και για να μοιάζουμε πραγματικά στον Ιησού χρειάζεται να κηρύττουμε και να διδάσκουμε υποκινούμενοι από συμπόνια.​

Ματθ 22:37-39 Να Επιτρέπετε στους Νόμους και στις Αρχές του Θεού να Εκπαιδεύουν τη Συνείδησή Σας Ο βαθμός στον οποίο εκδηλώνουμε αγάπη για τον Ιεχωβά και για τον Γιο του, για τους Χριστιανούς αδελφούς μας, καθώς και για τους άλλους ανθρώπους δείχνει τη Χριστιανική μας ωριμότητα.​

Ματθ 22:37-39 Να Ασκείτε Πίστη—Να Παίρνετε Σοφές Αποφάσεις! Η καρδιά ενός χριστιανού είναι σημαντική, εφόσον μας έχει δοθεί η εντολή να αγαπάμε τον Ιεχωβά με όλη μας την καρδιά και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας.

Ματθ 22:35-37 Νεαροί—Πώς Μπορείτε να Προετοιμαστείτε για το Βάφτισμα; Ο Ιησούς απάντησε: «Πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια».

Ματθ 22:37-39 Πώς Μπορούμε να Καλύψουμε τις Ανάγκες Άλλων Με αυτόν τον τρόπο, δείχνουμε την αγάπη μας για τον Θεό και τον πλησίον μας.​

Ματθ 22:37-39 Γιατί Κηρύττουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά από Σπίτι σε Σπίτι; Ψάχνοντας τέτοια άτομα από σπίτι σε σπίτι, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δείχνουν αγάπη για τον Θεό και τους πλησίον τους, η ζωή των οποίων εξαρτάται από το αν θα ακούσουν και θα δεχτούν το άγγελμα της Βασιλείας.​

Ματθ 23:3, 4, 15 Να Υποτάσσεστε Ταπεινά στους Στοργικούς Ποιμένες Τόσο ο Ιεχωβά όσο και ο Ιησούς αποδοκίμασαν την ασπλαχνία των ποιμένων, δηλαδή των ηγετών, του Ισραήλ οι οποίοι παραμελούσαν και εκμεταλλεύονταν ξεδιάντροπα τα ποίμνιά τους.

Ματθ 22:37-39 Η Αυτοθυσία Φέρνει την Ευλογία του Ιεχωβά Όταν ρωτούν τους ολοχρόνιους υπηρέτες γιατί αγωνίζονται τόσο σθεναρά στην υπηρεσία του Ιεχωβά, εκείνοι αναφέρουν μεταξύ άλλων την αγάπη για τον Θεό και τους συνανθρώπους τους.

Ματθ 22:37-39 Ας Μη Ζούμε Πια για τον Εαυτό Μας Ωστόσο, η ιδιοτέλεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια που κάνουμε να υπακούμε στο νόμο του Χριστού, και “να αγαπάμε τον Ιεχωβά τον Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή και τη διάνοια και να αγαπάμε τους πλησίον μας όπως τον εαυτό μας”.

Ματθ 22:37-39 Ουδέτεροι Χριστιανοί στις Τελευταίες Ημέρες Η ειρήνη και η ενότητά τους αποτελούν ουσιώδες μέρος της λατρείας τους, κάτι που καταδεικνύει ότι έχουν αληθινά το πνεύμα του Θεού.

Ματθ 22:37-39 Οικοδόμηση μιας Πνευματικά Ισχυρής Οικογένειας Με συνεπή εκπαίδευση και ενθάρρυνση, θα οικοδομηθεί αληθινή εκτίμηση για τη διακονία, και τα παιδιά θα βλέπουν το έργο κηρύγματος ως μέσο με το οποίο μπορούν να δείχνουν αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον.​

Ματθ 22:37-39 Οι Χριστιανοί Βρίσκουν Ευτυχία Υπηρετώντας Εφόσον αγαπάμε τον Ιεχωβά και τους ομοπίστους μας, χαιρόμαστε να τους υπηρετούμε, να δίνουμε από τον εαυτό μας σε εκείνους.

Ματθ 22:37, 38 Ποιο Είδος Αγάπης Φέρνει Αληθινή Ευτυχία; Αν αγαπούμε πραγματικά τον Θεό, θα προσέχουμε ώστε να αποφεύγουμε, όχι μόνο τα πράγματα που ξέρουμε ότι θα τον δυσαρεστήσουν, αλλά ακόμα και εκείνα που απλώς υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να τον δυσαρεστήσουν.​

Ματθ 22:23, 24 Να Μιμείστε τον Ιησού—Να Αποδίδετε Αποδεκτή Λατρεία στον Θεό Μια σημαντική πτυχή της λατρείας του Ιησού ήταν η τακτική συμμετοχή του στο έργο μαθήτευσης, και μάλιστα σε τέτοιον βαθμό ώστε τόσο εκείνοι που πίστευαν σε αυτόν όσο και εκείνοι που δεν πίστευαν τον αποκαλούσαν Δάσκαλο.

Ματθ 22:37 Να Υπηρετείτε τον Θεό με Πρόθυμο Πνεύμα Αυτό που εννοείται είναι η πρόθυμη υποταγή η οποία βασίζεται σε βαθιά, εγκάρδια αγάπη για τον Θεό και τον Γιο του, τον Ιησού Χριστό.​

Ματθ 22:39 Η Προσοχή στην Έγκαιρη Προειδοποίηση Μπορεί να Σώσει τη Ζωή Σας! Υποκινούμενοι από αγάπη για τον πλησίον τους, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προειδοποιώντας άλλους για την ημέρα κρίσης του Θεού, η οποία πλησιάζει γοργά.

Ματθ 23:12 Ο Ιησούς Έθεσε Υπόδειγμα Ταπεινοφροσύνης Ναι, διότι είπε στους μαθητές του: «Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα εξυψωθεί».

Ματθ 22:​39 Γιατί Δεν Πηγαίνουν στον Πόλεμο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά; Επίσης πρόσταξε: «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε καλό σε εκείνους που σας μισούν».


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: