ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 27, 28

«Πηγαίνετε και Κάντε Μαθητές​—Γιατί, Πού και Πώς;»

Ματθ 28:18-20. Γιατί; Ο Ιησούς έλαβε εκτεταμένη εξουσία από τον Ιεχωβά. Πού; Ο Ιησούς έδωσε στους ακολούθους του την εντολή να κάνουν μαθητές «από όλα τα έθνη»

Το να διδάσκουμε άλλους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλε ο Ιησούς είναι συνεχής διαδικασία

  • Γραφική μελέτη με κάποιον κύριο

  • Πώς διδάσκουμε σε άλλους τις εντολές του Ιησού;

  • Βοήθεια σε σπουδαστή της Γραφής να εφαρμόσει τις διδασκαλίες του Ιησού

  • Πώς βοηθάμε τους σπουδαστές μας να εφαρμόζουν τις διδασκαλίες του Ιησού;

  • Συνοδεύοντας σπουδαστή της Γραφής στη διακονία αγρού

  • Πώς βοηθάμε τους σπουδαστές μας να ακολουθούν το παράδειγμα του Ιησού;

Ματθ 28:18​—Ο Ιησούς έχει εκτεταμένη εξουσία (w04 1/7 σ. 8 ¶4)

Ο Ιησούς έχει εξουσία πάνω στην εκκλησία του, και από το 1914 ασκεί εξουσία στη νεοϊδρυμένη Βασιλεία του Θεού. (Κολοσσαείς 1:13· Αποκάλυψη 11:15) Εκείνος είναι ο αρχάγγελος και με αυτή την ιδιότητα διοικεί ένα ουράνιο στράτευμα εκατοντάδων εκατομμυρίων αγγέλων. (1 Θεσσαλονικείς 4:16· 1 Πέτρου 3:22· Αποκάλυψη 19:14-16) Ο Πατέρας του τον έχει εξουσιοδοτήσει να εκμηδενίσει «κάθε κυβέρνηση και κάθε εξουσία και δύναμη» που εναντιώνεται στις δίκαιες αρχές. (1 Κορινθίους 15:24-26· Εφεσίους 1:20-23) Η εξουσία του Ιησού δεν περιορίζεται στους ζωντανούς. Εκείνος είναι επίσης “κριτής ζωντανών και νεκρών” και έχει θεόδοτη εξουσία να αναστήσει όσους έχουν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου. (Πράξεις 10:42· Ιωάννης 5:26-28) Ασφαλώς, μια εντολή Εκείνου στον οποίο έχει δοθεί τόσο μεγάλη εξουσία θα πρέπει να θεωρείται ύψιστης σπουδαιότητας. Γι’ αυτόν το λόγο, υπακούμε με σεβασμό και προθυμία στην εντολή του Χριστού να “πάμε και να κάνουμε μαθητές”.

Ματθ 28:19​—Ο Ιησούς έδωσε την εντολή να γίνει μια παγκόσμια εκστρατεία κηρύγματος και διδασκαλίας («κάντε μαθητές», «μαθητές από όλα τα έθνη» σημειώσεις μελέτης για Ματ 28:18, nwtsty)

κάντε μαθητές: Το ρήμα μαθητεύω του πρωτότυπου κειμένου μπορεί να αποδοθεί «διδάσκω» με την πρόθεση να κάνω μαθητές. (Παράβαλε τη χρήση του στο εδάφιο Ματ 13:52, όπου αποδίδεται «διδάσκεται».) Οι ρηματικοί τύποι «βαφτίζοντας» και «διδάσκοντας» δείχνουν τι περιλαμβάνεται στην εντολή να “κάνουμε μαθητές”.

μαθητές από όλα τα έθνη: Το πρωτότυπο κείμενο λέει μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, αλλά τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι αυτή η φράση αναφέρεται σε ανθρώπους από όλα τα έθνη, εφόσον η αντωνυμία στη φράση βαπτίζοντες αὐτοὺς είναι αρσενικού γένους και αναφέρεται στους ανθρώπους, όχι στα «έθνη», που είναι ουδέτερου γένους. Η εντολή του Ιησού στους μαθητές του να πλησιάσουν ανθρώπους «από όλα τα έθνη» ήταν καινούρια. Πριν από τη διακονία του Ιησού, οι Γραφές δείχνουν ότι οι Εθνικοί ήταν ευπρόσδεκτοι στον Ισραήλ αν έρχονταν για να υπηρετήσουν τον Ιεχωβά. (1Βα 8:41-43) Με αυτή την εντολή όμως, ο Ιησούς αναθέτει στους μαθητές του την αποστολή να επεκτείνουν το έργο κηρύγματος και σε όσους δεν ήταν φυσικοί Ιουδαίοι, δίνοντας έμφαση στον παγκόσμιο χαρακτήρα του Χριστιανικού έργου μαθήτευσης.​—Ματ 10:1, 5-7· Απ 7:9.

Ματθ 28:20​—Πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους να μαθαίνουν και να εφαρμόζουν όλα όσα δίδαξε ο Ιησούς («διδάσκοντάς τους» σημείωση μελέτης για Ματ 28:20, nwtsty)

διδάσκοντάς τους: Το ρήμα διδάσκω του πρωτότυπου κειμένου περιλαμβάνει καθοδηγία, εξήγηση, ανάλυση με επιχειρήματα και παροχή αποδείξεων. (Βλέπε σημειώσεις μελέτης για Ματ 3:1· 4:23.) Το να διδάσκει κάποιος τους άλλους να τηρούν όλα όσα είχε παραγγείλει ο Ιησούς θα ήταν συνεχής διαδικασία, που θα περιλάμβανε να διδάσκουν όσα δίδαξε ο Ιησούς, να εφαρμόζουν τις διδασκαλίες του και να ακολουθούν το παράδειγμά του.​—Ιωα 13:17· Εφ 4:21· 1Πε 2:21.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ματθ 27:51​—Τι υποδήλωνε το σκίσιμο της κουρτίνας στα δύο; («κουρτίνα», «αγιαστηρίου» σημειώσεις μελέτης για Ματ 27:51, nwtsty)

κουρτίνα: Αυτή η πολύ όμορφα στολισμένη κουρτίνα χώριζε τα Άγια των Αγίων από τα Άγια στον ναό. Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, αυτή η βαριά κουρτίνα είχε μήκος περίπου 18 μέτρα, πλάτος 9 μέτρα και πάχος 7,4 εκατοστά. Σκίζοντας την κουρτίνα στα δύο, ο Ιεχωβά δεν φανερώνει απλώς την οργή του ενάντια στους δολοφόνους του Γιου του, αλλά υποδηλώνει επίσης ότι τώρα είναι εφικτή η είσοδος στον ίδιο τον ουρανό.​—Εβρ 10:19, 20· βλέπε Γλωσσάριο.

αγιαστηρίου: Η λέξη ναός του πρωτότυπου κειμένου αναφέρεται εδώ στο κεντρικό κτίριο όπου βρίσκονταν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων.

Ματθ 28:7​—Πώς τίμησε ο άγγελος του Ιεχωβά τις γυναίκες που πήγαν στον τάφο του Ιησού; («πείτε στους μαθητές του ότι αναστήθηκε» σημείωση μελέτης για Ματ 28:7, nwtsty)

πείτε στους μαθητές του ότι αναστήθηκε: Αυτές οι γυναίκες δεν ήταν απλώς οι πρώτες μαθήτριες που έμαθαν για την ανάσταση του Ιησού αλλά και εκείνες που έλαβαν την οδηγία να ενημερώσουν τους υπόλοιπους μαθητές. (Ματ 28:2, 5, 7) Σύμφωνα με την αντιγραφική Ιουδαϊκή παράδοση, απαγορευόταν να καταθέσει γυναίκα σε δικαστήριο. Απεναντίας, ο άγγελος του Ιεχωβά τιμάει τις γυναίκες δίνοντας σε αυτές έναν διορισμό που τις γεμίζει χαρά.

Ματθ 27:3-5​—Για ποιο πράγμα ένιωσε τύψεις ο Ιούδας; Δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι τύψεις του Ιούδα αποτελούσαν αληθινή μετάνοια. Αντί να επιζητήσει τη συγχώρηση του Θεού, ομολόγησε την αδικοπραγία του στους πρωθιερείς και στους πρεσβυτέρους. Έχοντας διαπράξει «αμαρτία που επισύρει θάνατο», ο Ιούδας κατακλύστηκε δικαιολογημένα από αισθήματα ενοχής και απόγνωσης. (1 Ιωάν. 5:16) Οι τύψεις του υποκινήθηκαν από την απελπιστική του κατάσταση.

Ματθ 28:19, 20 Πρέπει να ενεργούμε σε αρμονία με το αίτημά μας προς τον Κύριο να «στείλει εργάτες στο θερισμό του», συμμετέχοντας με ζήλο στο έργο μαθήτευσης.

Ματθ 28:19 «Βρήκαμε τον Μεσσία!» Προτού αναληφθεί στον ουρανό, ανέθεσε στους ακολούθους του να μεταδώσουν τα καλά νέα για τον ίδιο και τη Βασιλεία του σε «όλα τα έθνη».

Ματθ 27:62–28:20 Ελπίδα για τους Νεκρούς—Η Ανάσταση Επιπρόσθετα, πολλοί ήταν εκείνοι που πιστοποίησαν και δέχτηκαν την ανάσταση του Ιησού, όπως αποκαλύπτουν τα τέσσερα Ευαγγέλια.​

Ματθ 28:1-10 Άντρας και Γυναίκα—Ένας Αξιοπρεπής Ρόλος για τον Καθένα Γυναίκες ήταν μεταξύ των ατόμων στα οποία εμφανίστηκε ο Ιησούς μετά την ανάστασή του.

Ματθ 28:1, 8-10 Σεβασμός και Αξιοπρέπεια υπό τη Φροντίδα του Θεού Όλως αντιθέτως, ο Ιησούς επέλεξε γυναίκες να δώσουν μαρτυρία για την ανάστασή του.

Ματθ 28:19, 20 Βάφτισμα—Απαίτηση για τους Χριστιανούς

Ματθ 28:19, 20 Γονείς, Βοηθάτε Εσείς το Παιδί σας να Προοδεύσει ως το Βάφτισμα; Πώς βοηθάει τους γονείς η εντολή του Ιησού στα εδάφια Ματθαίος 28:19, 20 καθώς διδάσκουν τα παιδιά τους;

Ματθ 27:27-31 Είναι Σωστό να Παίρνουμε Εκδίκηση; Στη διάρκεια της επίγειας διακονίας του Ιησού, οι εχθροί του τον έφτυσαν, τον μαστίγωσαν και τον δίωξαν, ένας στενός του σύντροφος τον πρόδωσε, ακόμη δε και οι ίδιοι οι ακόλουθοί του τον εγκατέλειψαν.

Ματθ 28:16-20 Η Εμπιστοσύνη Είναι Ζωτική για μια Ευτυχισμένη Ζωή Το ότι τον απογοήτευσαν σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή δεν εμπόδισε τον Ιησού να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη του στους εναπομείναντες 11 αποστόλους μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα.

Ματθ 28:19, 20 Οι Χριστιανοί Λατρεύουν με Πνεύμα και Αλήθεια Ο ίδιος ανέθεσε στους ακολούθους του να διακηρύξουν αυτή την αλήθεια, διότι τους είπε: «Κάντε μαθητές από όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Γιου και του αγίου πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας έχω παραγγείλει».

Ματθ 28:19, 20 Νεαροί—Είστε Έτοιμοι να Βαφτιστείτε; Επιπλέον, το βάφτισμα είναι απαίτηση για τους Χριστιανούς και είναι ζωτικό βήμα για την απόκτηση σωτηρίας.

Ματθ 28:18-20 Συμμετείχαν στην Πολιτική οι Χριστιανοί του Πρώτου Αιώνα; Προτού αναληφθεί στον ουρανό, ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές του ξεκάθαρες οδηγίες γύρω από το πώς να επιτελούν τη διακονία τους, αλλά δεν συμπεριέλαβε πολιτικές υποδείξεις.

Ματθ 28:20 Γιατί Πρέπει να Συναθροιζόμαστε; Ο Ιησούς εξακολουθεί να ενδιαφέρεται ζωηρά για καθέναν από τους μαθητές του, και υπόσχεται: «Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι την τελική περίοδο του συστήματος πραγμάτων».

Ματθ 28:19, 20 Γιατί Πρέπει να Συναθροιζόμαστε για Λατρεία; Μαθαίνουμε πώς να κηρύττουμε τα καλά νέα και πώς να διδάσκουμε τις Γραφικές αρχές αποτελεσματικά.​

Ματθ 28:19, 20 Διατηρήστε Ζωντανό το Ζήλο σας για τη Διακονία Αποδεικνύουμε την υπακοή μας συμμετέχοντας στο έργο μαθήτευσης.​

Ματθ 28:19, 20 Να Θυμάστε τους Ολοχρόνιους Υπηρέτες Να θυμάστε ότι οι ολοχρόνιοι υπηρέτες έχουν μεγάλες ευθύνες στο πιο βαρυσήμαντο έργο που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος.

Ματθ 28:19, 20 Γιατί Κηρύττουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά από Σπίτι σε Σπίτι; Στην Αγία Γραφή, βρίσκουμε την εξής εντολή του Ιησού προς τους ακολούθους του: «Πηγαίνετε, λοιπόν, και κάντε μαθητές από όλα τα έθνη, . . . διδάσκοντάς τους».

Ματθ 28:19, 20 Γιατί Έχει ο Θεός Οργάνωση; Ο Ιησούς οργάνωσε τους ακολούθους του ώστε να δίνουν μαρτυρία για τον Ιεχωβά και να κάνουν μαθητές σε όλα τα έθνη.

Ματθ 28:19, 20 Θεωρείτε “Προνόμιο το να Προσφέρετε με Καλοσύνη”; Σήμερα, οι αληθινοί Χριστιανοί θεωρούν προνόμιό τους το να υποστηρίζουν το έργο κηρύγματος της Βασιλείας και μαθήτευσης.

Ματθ 28:19, 20 Ποιος Είναι ο Σκοπός του Θεού για τη Γη; Ο Ιησούς έδωσε στους ακολούθους του την οδηγία να κάνουν μαθητές και να τους διδάξουν τη θεϊκή οδό της αγάπης.

Ματθ 28:19, 20 Πραγματοποιούν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Θεραπείες Μέσω Πίστης; Ο Ιησούς οργάνωσε τους ακολούθους του με σκοπό να κάνουν μαθητές διδάσκοντας άλλους για την ελπίδα που υπάρχει να αποκτήσουν τέλεια υγεία υπό τη Βασιλεία του Θεού.​

Ματθ 28:19, 20 Να Καλλιεργείτε Αγάπη που Δεν Χάνεται Ποτέ Όντας ακόλουθοί του, πρέπει να έχουμε ως στόχο να καλλιεργούμε και να εκδηλώνουμε διαρκώς χριστοειδή αγάπη προκειμένου να υπομείνουμε στην τήρηση της εντολής που μας άφησε να δίνουμε μαρτυρία για τη Βασιλεία και να κάνουμε μαθητές.​

Ματθ 28:19, 20 Η Υπερέχουσα Αξία της Θεϊκής Εκπαίδευσης Γιατί δεν πρέπει να πτοούμαστε αν κάποιοι υποτιμούν τη διακονία μας; 12 Ένα από τα σημαντικότερα «καλά έργα» που προσδιορίζει ο Λόγος του Θεού για τους Χριστιανούς είναι το ζωοσωτήριο έργο κηρύγματος της Βασιλείας και μαθήτευσης.

Ματθ 28:19, 20 Οι Δίκαιοι θα Αινούν τον Θεό για Πάντα Αγωνίζονται να κάνουν μαθητές από όλα τα έθνη, ενώ παράλληλα προειδοποιούν τους πονηρούς για την έλευση της ημέρας κρίσης του Θεού.​

Ματθ 28:19, 20 Πώς τα Λόγια του Ιησού Προάγουν την Ευτυχία Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους ικανοποιούμε την πνευματική μας ανάγκη είναι η επιμελής μελέτη της Γραφής, η γεμάτη ζήλο δράση στο έργο μαθήτευσης και η τακτική παρακολούθηση των Χριστιανικών συναθροίσεων.​

Ματθ 28:19, 20 Αποφασισμένοι να Δίνουμε Πλήρη Μαρτυρία Αυτή η εντολή ισχύει για όλους τους αληθινούς Χριστιανούς σήμερα, όπως δείχνουν τα λόγια του Ιησού: «Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι την τελική περίοδο του συστήματος πραγμάτων».​

Ματθ 28:19, 20 Να Αυξάνετε σε Ακριβή Γνώση με «Προθυμία» Νιώθουμε μεγαλύτερη ευχαρίστηση βοηθώντας άλλους να πλησιάσουν τον Ιεχωβά.​

Ματθ 28:19, 20 Γάμος και Τεκνοποίηση σε Αυτόν τον Καιρό του Τέλους Όταν ο Ιησούς είπε στους ακολούθους του ότι έπρεπε να κάνουν «μαθητές από όλα τα έθνη», ασφαλώς εννοούσε ότι και οι γονείς έπρεπε να βοηθούν τα παιδιά τους να γίνουν μαθητές.

Ματθ 28:19, 20 Ο Ιεχωβά Εκτιμάει την Υπακοή Σας Επίσης, η υπακοή μας στην εντολή του Ιεχωβά να κηρύττουμε και να διδάσκουμε απαιτεί να υπομείνουμε μέχρι το τέλος αυτού του συστήματος πραγμάτων.

Ματθ 28:19, 20 Ποτέ Μην Παύετε να Αυξάνετε την Εκτίμηση Σας Πρέπει να ακολουθούμε υπάκουα την κατεύθυνση που παρέχει ο Ιεχωβά μέσω του Λόγου και της οργάνωσής του.

Ματθ 28:19, 20 Νεαροί, Διαλέξτε να Υπηρετείτε τον Ιεχωβά Συνεπώς, αν έχετε βασική γνώση για τον Ιεχωβά και τους σκοπούς του, ειλικρινή επιθυμία να κάνετε το θέλημά του και καλή φήμη στην εκκλησία, καθώς και αν παρακολουθείτε πιστά τις συναθροίσεις και συμμετέχετε στο κήρυγμα των καλών νέων της Βασιλείας, γιατί να αναβάλλετε το βάφτισμα;

Ματθ 28:19, 20 Η Αληθινή Χριστιανοσύνη Ακμάζει Πράγματι, οι αληθινοί Χριστιανοί επιτελούν τη διακονία που τους έχει ανατεθεί κηρύττοντας και διδάσκοντας το Λόγο του Θεού.

Ματθ 28:19, 20 Η Αληθινή Λατρεία Ενώνει τους Ανθρώπους Μάλιστα, εκατομμύρια ειλικρινή άτομα με διαφορετικό θρησκευτικό παρελθόν αποδέχονται θαρραλέα αυτή την αλήθεια και ενώνονται στην αληθινή λατρεία.​

Ματθ 28:19, 20 Μήπως Είναι Αυτή η Καλύτερη Σταδιοδρομία για Εσάς; Εξάλλου, ο Ιησούς Χριστός ανέθεσε σε όλους τους ακολούθους του να κάνουν μαθητές.

Ματθ 28:19, 20 Θυσίες Αίνου που Ευαρεστούν τον Ιεχωβά Μολονότι οι Χριστιανοί δεν προσφέρουν κατά γράμμα θυσίες​—ζωικές ή φυτικές—​έχουν ωστόσο την ευθύνη να δίνουν μαρτυρία για τα καλά νέα της Βασιλείας και να κάνουν μαθητές του Ιησού Χριστού.

Ματθ 28:19, 20 Υποκινείστε Εσείς σε Δράση Όπως ο Ιησούς; Μάλιστα, θα παραδεχόμασταν πρόθυμα ότι έχουμε την υποχρέωση να κηρύττουμε τα καλά νέα και να κάνουμε μαθητές.

Ματθ 28:19 Πώς Ντυνόμαστε τη Νέα Προσωπικότητα και τη Διατηρούμε Χρειαζόμαστε πραγματική μακροθυμία, καλοσύνη και ταπεινοφροσύνη για να συνεχίσουμε να μεταδίδουμε το άγγελμα της Βασιλείας στους συνανθρώπους μας.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: