ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 12-16

«Η Σοφία Είναι Καλύτερη από το Χρυσάφι»

Γιατί είναι τόσο πολύτιμη η θεϊκή σοφία; Διασώζει τους κατόχους της από τις κακές οδούς και τους διατηρεί ζωντανούς. Έχει θετική επίδραση στη διάθεσή τους, στην ομιλία τους και στις πράξεις τους. Η σοφία προστατεύει από την υπερηφάνεια

Παρ 16:18, 19 Ο σοφός αναγνωρίζει ότι ο Ιεχωβά είναι η Πηγή κάθε σοφίας Όσοι είναι επιτυχημένοι ή λαβαίνουν περισσότερες ευθύνες πρέπει να φυλάγονται ιδιαίτερα από την υπερηφάνεια και την υπεροψία Η σοφία προάγει την εποικοδομητική ομιλία

Παρ 16:21-24 Ο σοφός εκδηλώνει ενόραση για να βρίσκει το καλό στους άλλους και να μιλάει θετικά για αυτούς Τα σοφά λόγια είναι πειστικά και γλυκά σαν το μέλι, όχι σκληρά ή εριστικά

Παρ 16:16, 17—Ο σοφός μελετάει και εφαρμόζει τον Λόγο του Θεού (w07 15/7 8)

«Η Σοφία Είναι για Προστασία» «Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ σοφίας—πόσο καλύτερη είναι από το χρυσάφι! Και η απόκτηση κατανόησης είναι προτιμότερη από το ασήμι», δηλώνει το εδάφιο Παροιμίες 16:16. Γιατί είναι τόσο πολύτιμη η σοφία; Επειδή «η σοφία είναι για προστασία, όπως και τα χρήματα είναι για προστασία· αλλά το πλεονέκτημα της γνώσης είναι ότι η σοφία διατηρεί στη ζωή τους κατόχους της». (Εκκλησιαστής 7:12) Πώς, όμως, διατηρεί η σοφία τους κατόχους της στη ζωή;

Το να αποκτούμε θεϊκή σοφία, δηλαδή ακριβή γνώση του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, και το να ενεργούμε σε αρμονία με αυτήν μας βοηθάει να περπατάμε στο δρόμο που επιδοκιμάζει ο Ιεχωβά. (Παροιμίες 2:10-12) Ο Βασιλιάς Σολομών του αρχαίου Ισραήλ λέει: «Η λεωφόρος των ευθέων είναι να απομακρύνονται από το κακό. Αυτός που διαφυλάττει την οδό του διατηρεί την ψυχή του». (Παροιμίες 16:17) Ναι, η σοφία διασώζει τους κατόχους της από τις κακές οδούς και τους διατηρεί στη ζωή! Τα περιεκτικά, σοφά λόγια των εδαφίων Παροιμίες 16:16-33 δείχνουν τη θετική επίδραση που μπορεί να ασκήσει η θεϊκή σοφία στη διάθεσή μας, στην ομιλία μας και στις πράξεις μας.

“Να Είστε Ταπεινοί στο Πνεύμα” Η προσωποποιημένη σοφία παρουσιάζεται να λέει: «Την αυτοεξύψωση και την υπερηφάνεια . . . τα έχω μισήσει». (Παροιμίες 8:13) Η υπερηφάνεια και η σοφία είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Χρειάζεται να ενεργούμε με σοφία και να προσέχουμε ώστε να μην αναπτύσσουμε υπεροπτική, ή αλλιώς αλαζονική, διάθεση. Πρέπει να επαγρυπνούμε ιδιαίτερα αν έχουμε πετύχει σε κάποιους τομείς της ζωής ή αν μας έχει ανατεθεί κάποια θέση ευθύνης στη Χριστιανική εκκλησία.

«Η υπερηφάνεια προηγείται της συντριβής», προειδοποιεί το εδάφιο Παροιμίες 16:18, «και το υπεροπτικό πνεύμα της πτώσης». Εξετάστε τη μεγαλύτερη συντριβή που συνέβη ποτέ στο σύμπαν—την πτώση ενός τέλειου πνευματικού γιου του Θεού ο οποίος έγινε Σατανάς ο Διάβολος. (Γένεση 3:1-5· Αποκάλυψη 12:9) Δεν εκδήλωσε αυτός υπεροπτικό πνεύμα πριν από τη συντριβή του; Η Γραφή το επισημαίνει αυτό όταν λέει ότι ένας νεοπροσήλυτος άντρας δεν πρέπει να διορίζεται σε θέση επισκοπής στη Χριστιανική εκκλησία «για να μη φουσκώσει

Παρ 16:18, 19—Ο σοφός απορρίπτει την υπερηφάνεια και την υπεροψία (w07 15/7 8, 9)

«Η Σοφία Είναι για Προστασία»

«Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ σοφίας—πόσο καλύτερη είναι από το χρυσάφι! Και η απόκτηση κατανόησης είναι προτιμότερη από το ασήμι», δηλώνει το εδάφιο Παροιμίες 16:16. Γιατί είναι τόσο πολύτιμη η σοφία; Επειδή «η σοφία είναι για προστασία, όπως και τα χρήματα είναι για προστασία· αλλά το πλεονέκτημα της γνώσης είναι ότι η σοφία διατηρεί στη ζωή τους κατόχους της». (Εκκλησιαστής 7:12) Πώς, όμως, διατηρεί η σοφία τους κατόχους της στη ζωή;

Το να αποκτούμε θεϊκή σοφία, δηλαδή ακριβή γνώση του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, και το να ενεργούμε σε αρμονία με αυτήν μας βοηθάει να περπατάμε στο δρόμο που επιδοκιμάζει ο Ιεχωβά. (Παροιμίες 2:10-12) Ο Βασιλιάς Σολομών του αρχαίου Ισραήλ λέει: «Η λεωφόρος των ευθέων είναι να απομακρύνονται από το κακό. Αυτός που διαφυλάττει την οδό του διατηρεί την ψυχή του». (Παροιμίες 16:17) Ναι, η σοφία διασώζει τους κατόχους της από τις κακές οδούς και τους διατηρεί στη ζωή! Τα περιεκτικά, σοφά λόγια των εδαφίων Παροιμίες 16:16-33 δείχνουν τη θετική επίδραση που μπορεί να ασκήσει η θεϊκή σοφία στη διάθεσή μας, στην ομιλία μας και στις πράξεις μας.*

“Να Είστε Ταπεινοί στο Πνεύμα”

Η προσωποποιημένη σοφία παρουσιάζεται να λέει: «Την αυτοεξύψωση και την υπερηφάνεια . . . τα έχω μισήσει». (Παροιμίες 8:13) Η υπερηφάνεια και η σοφία είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Χρειάζεται να ενεργούμε με σοφία και να προσέχουμε ώστε να μην αναπτύσσουμε υπεροπτική, ή αλλιώς αλαζονική, διάθεση. Πρέπει να επαγρυπνούμε ιδιαίτερα αν έχουμε πετύχει σε κάποιους τομείς της ζωής ή αν μας έχει ανατεθεί κάποια θέση ευθύνης στη Χριστιανική εκκλησία.

«Η υπερηφάνεια προηγείται της συντριβής», προειδοποιεί το εδάφιο Παροιμίες 16:18, «και το υπεροπτικό πνεύμα της πτώσης». Εξετάστε τη μεγαλύτερη συντριβή που συνέβη ποτέ στο σύμπαν—την πτώση ενός τέλειου πνευματικού γιου του Θεού ο οποίος έγινε Σατανάς ο Διάβολος. (Γένεση 3:1-5· Αποκάλυψη 12:9) Δεν εκδήλωσε αυτός υπεροπτικό πνεύμα πριν από τη συντριβή του; Η Γραφή το επισημαίνει αυτό όταν λέει ότι ένας νεοπροσήλυτος άντρας δεν πρέπει να διορίζεται σε θέση επισκοπής στη Χριστιανική εκκλησία «για να μη φουσκώσει από υπερηφάνεια και πέσει στην κρίση η οποία έχει απαγγελθεί εναντίον του Διαβόλου». (1 Τιμόθεο 3:1, 2, 6) Πόσο σπουδαίο είναι να προσέχουμε ώστε να μην τροφοδοτούμε την υπερηφάνεια των άλλων καθώς και να μην της επιτρέπουμε να αναπτυχθεί μέσα μας!

«Καλύτερα να είναι κανείς ταπεινός στο πνεύμα μαζί με τους πράους παρά να μοιράζει λάφυρα μαζί με εκείνους που αυτοεξυψώνονται», δηλώνει το εδάφιο Παροιμίες 16:19. Η αξία αυτής της νουθεσίας φαίνεται από την περίπτωση του Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα της αρχαίας Βαβυλώνας. Εκείνος έστησε με υπερηφάνεια μια τεράστια εικόνα—η οποία ενδεχομένως αναπαριστούσε τον ίδιο—στην πεδιάδα Δουρά. Το άγαλμα ίσως τοποθετήθηκε σε ένα πολύ ψηλό βάθρο με αποτέλεσμα να φτάνει σε ύψος τα 27 μέτρα. (Δανιήλ 3:1) Αυτό το πανύψηλο μνημείο προοριζόταν να αποτελεί εντυπωσιακό σύμβολο της αυτοκρατορίας του Ναβουχοδονόσορα. Μολονότι κάποια ψηλά και μεγαλοπρεπή πράγματα—όπως εκείνο το άγαλμα, καθώς και οι οβελίσκοι, τα καμπαναριά και οι ουρανοξύστες—μπορεί να εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους, δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Θεό. Ο ψαλμωδός έψαλε: «Ο Ιεχωβά είναι υψηλός, και όμως βλέπει τον ταπεινό· αλλά τον επηρμένο τον γνωρίζει μόνο από μακριά». (Ψαλμός 138:6) Μάλιστα, «ό,τι είναι εξυψωμένο μεταξύ των ανθρώπων είναι αηδιαστικό ενώπιον του Θεού». (Λουκάς 16:15) Είναι καλύτερα να “οδηγούμαστε από τα ταπεινά πράγματα” αντί να “είμαστε υψηλόφρονες”.—Ρωμαίους 12:16.

Να Μιλάτε με «Ενόραση» και «Πειστικότητα»

Πώς μπορεί η απόκτηση σοφίας να επηρεάσει την ομιλία μας; Ο σοφός βασιλιάς μάς λέει: «Όποιος εκδηλώνει ενόραση σε κάποιο ζήτημα θα βρει καλό, και ευτυχισμένος είναι όποιος εμπιστεύεται στον Ιεχωβά. Αυτός που έχει σοφή καρδιά θα αποκαλείται άτομο με κατανόηση και όποιος έχει γλυκύτητα στα χείλη προσθέτει πειστικότητα. Για τους κατόχους της η ενόραση είναι πηγάδι ζωής· και η διαπαιδαγώγηση των ανόητων είναι ανοησία. Η καρδιά του σοφού κάνει το στόμα του να εκδηλώνει ενόραση και στα χείλη του προσθέτει πειστικότητα».—Παροιμίες 16:20-23.

Η σοφία μάς βοηθάει να μιλάμε με ενόραση και πειστικότητα. Γιατί; Επειδή το άτομο που είναι σοφό στην καρδιά προσπαθεί να «βρει καλό» σε κάποιο ζήτημα και «εμπιστεύεται στον Ιεχωβά». Όταν προσπαθούμε να βρούμε το καλό στους άλλους, είναι πιο πιθανό να μιλάμε θετικά για αυτούς. Αντί να είναι τα λόγια μας σκληρά ή εριστικά, έχουν γλυκύτητα και πειστικότητα. Η ενόραση για τις περιστάσεις των άλλων μας βοηθάει να κατανοούμε το βαθμό των δυσκολιών που ίσως αντιμετωπίζουν καθώς και το πώς αντεπεξέρχονται σε αυτές.

Η σοφή ομιλία είναι επίσης ζωτική σε σχέση με το έργο μας κηρύγματος της Βασιλείας και μαθήτευσης. Όταν διδάσκουμε το Λόγο του Θεού σε άλλους, σκοπός μας δεν είναι απλώς να μεταδώσουμε Γραφικές πληροφορίες. Στόχος μας είναι να αγγίξουμε την καρδιά των ατόμων. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να προσθέτουμε πειστικότητα στα χείλη μας. Ο απόστολος Παύλος πρότρεψε το συνεργάτη του τον Τιμόθεο να παραμένει στα πράγματα που είχε “πειστεί να πιστεύει”.—2 Τιμόθεο 3:14, 15.

Η λέξη του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου που αποδίδεται «πείθω» σημαίνει «επιφέρω αλλαγή στον τρόπο σκέψης χρησιμοποιώντας τη λογική ή προβάλλοντας ηθικές αξίες», λέει το

Παρ 16:20-24—Ο σοφός χρησιμοποιεί την ομιλία του για να βοηθάει τους άλλους (w07 15/7 9, 10)

Πόσο σπουδαίο είναι να προσέχουμε ώστε να μην τροφοδοτούμε την υπερηφάνεια των άλλων καθώς και να μην της επιτρέπουμε να αναπτυχθεί μέσα μας!

«Καλύτερα να είναι κανείς ταπεινός στο πνεύμα μαζί με τους πράους παρά να μοιράζει λάφυρα μαζί με εκείνους που αυτοεξυψώνονται», δηλώνει το εδάφιο Παροιμίες 16:19. Η αξία αυτής της νουθεσίας φαίνεται από την περίπτωση του Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα της αρχαίας Βαβυλώνας. Εκείνος έστησε με υπερηφάνεια μια τεράστια εικόνα—η οποία ενδεχομένως αναπαριστούσε τον ίδιο—στην πεδιάδα Δουρά. Το άγαλμα ίσως τοποθετήθηκε σε ένα πολύ ψηλό βάθρο με αποτέλεσμα να φτάνει σε ύψος τα 27 μέτρα. (Δανιήλ 3:1) Αυτό το πανύψηλο μνημείο προοριζόταν να αποτελεί εντυπωσιακό σύμβολο της αυτοκρατορίας του Ναβουχοδονόσορα. Μολονότι κάποια ψηλά και μεγαλοπρεπή πράγματα—όπως εκείνο το άγαλμα, καθώς και οι οβελίσκοι, τα καμπαναριά και οι ουρανοξύστες—μπορεί να εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους, δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Θεό. Ο ψαλμωδός έψαλε: «Ο Ιεχωβά είναι υψηλός, και όμως βλέπει τον ταπεινό· αλλά τον επηρμένο τον γνωρίζει μόνο από μακριά». (Ψαλμός 138:6) Μάλιστα, «ό,τι είναι εξυψωμένο μεταξύ των ανθρώπων είναι αηδιαστικό ενώπιον του Θεού». (Λουκάς 16:15) Είναι καλύτερα να “οδηγούμαστε από τα ταπεινά πράγματα” αντί να “είμαστε υψηλόφρονες”.—Ρωμαίους 12:16.

Να Μιλάτε με «Ενόραση» και «Πειστικότητα»

Πώς μπορεί η απόκτηση σοφίας να επηρεάσει την ομιλία μας; Ο σοφός βασιλιάς μάς λέει: «Όποιος εκδηλώνει ενόραση σε κάποιο ζήτημα θα βρει καλό, και ευτυχισμένος είναι όποιος εμπιστεύεται στον Ιεχωβά. Αυτός που έχει σοφή καρδιά θα αποκαλείται άτομο με κατανόηση και όποιος έχει γλυκύτητα στα χείλη προσθέτει πειστικότητα. Για τους κατόχους της η ενόραση είναι πηγάδι ζωής· και η διαπαιδαγώγηση των ανόητων είναι ανοησία. Η καρδιά του σοφού κάνει το στόμα του να εκδηλώνει ενόραση και στα χείλη του προσθέτει πειστικότητα».—Παροιμίες 16:20-23.

Η σοφία μάς βοηθάει να μιλάμε με ενόραση και πειστικότητα. Γιατί; Επειδή το άτομο που είναι σοφό στην καρδιά προσπαθεί να «βρει καλό» σε κάποιο ζήτημα και «εμπιστεύεται στον Ιεχωβά». Όταν προσπαθούμε να βρούμε το καλό στους άλλους, είναι πιο πιθανό να μιλάμε θετικά για αυτούς. Αντί να είναι τα λόγια μας σκληρά ή εριστικά, έχουν γλυκύτητα και πειστικότητα. Η ενόραση για τις περιστάσεις των άλλων μας βοηθάει να κατανοούμε το βαθμό των δυσκολιών που ίσως αντιμετωπίζουν καθώς και το πώς αντεπεξέρχονται σε αυτές.

Η σοφή ομιλία είναι επίσης ζωτική σε σχέση με το έργο μας κηρύγματος της Βασιλείας και μαθήτευσης. Όταν διδάσκουμε το Λόγο του Θεού σε άλλους, σκοπός μας δεν είναι απλώς να μεταδώσουμε Γραφικές πληροφορίες. Στόχος μας είναι να αγγίξουμε την καρδιά των ατόμων. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να προσθέτουμε πειστικότητα στα χείλη μας. Ο απόστολος Παύλος πρότρεψε το συνεργάτη του τον Τιμόθεο να παραμένει στα πράγματα που είχε “πειστεί να πιστεύει”.—2 Τιμόθεο 3:14, 15.

Η λέξη του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου που αποδίδεται «πείθω» σημαίνει «επιφέρω αλλαγή στον τρόπο σκέψης χρησιμοποιώντας τη λογική ή προβάλλοντας ηθικές αξίες», λέει το Ερμηνευτικό Λεξικό των Λέξεων της Καινής Διαθήκης (An Expository Dictionary of New Testament Words), του Γ. Ε. Βάιν. Για να μπορέσουμε να βρούμε πειστικά επιχειρήματα που θα κάνουν τον ακροατή μας να αλλάξει γνώμη, χρειάζεται να έχουμε ενόραση για τη νοοτροπία του, τα ενδιαφέροντά του, τις περιστάσεις του και το υπόβαθρό του. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε τέτοια ενόραση; Ο μαθητής Ιάκωβος απαντάει: “Να είστε γρήγοροι στο να ακούτε, αργοί στο να μιλάτε”. (Ιακώβου 1:19) Παρακινώντας τον ακροατή μας να εκφράζεται και δίνοντας μεγάλη προσοχή σε όσα λέει, μπορούμε να μάθουμε τι έχει στην καρδιά του.

Ο απόστολος Παύλος είχε εξαιρετική ικανότητα να πείθει άλλους. (Πράξεις 18:4) Ακόμη και ένας από τους εναντιουμένους του, ο Δημήτριος, ο οποίος ήταν αργυροχόος, παραδέχτηκε: «Όχι μόνο στην Έφεσο, αλλά σε όλη σχεδόν την περιφέρεια της Ασίας, αυτός ο Παύλος έπεισε ένα αρκετά μεγάλο πλήθος και τους έκανε να αλλάξουν γνώμη». (Πράξεις 19:26) Μήπως ο Παύλος απέδιδε στον εαυτό του την αποτελεσματικότητα που είχε στο έργο κηρύγματος; Ούτε κατά διάνοια. Ο ίδιος θεωρούσε το κήρυγμά του «εκδήλωση πνεύματος και δύναμης [του Θεού]». (1 Κορινθίους 2:4, 5) Και εμείς επίσης έχουμε τη βοήθεια του αγίου πνεύματος του Ιεχωβά. Επειδή εμπιστευόμαστε στον Ιεχωβά, είμαστε πεπεισμένοι για τη βοήθειά του καθώς προσπαθούμε να μιλάμε με ενόραση και πειστικότητα στη διακονία μας.

Δεν προξενεί απορία το γεγονός ότι «αυτός που έχει σοφή καρδιά» αποκαλείται «νοήμων» ή «διορατικός»! (Παροιμίες 16:21, Μια Αμερικανική Μετάφραση [An American Translation]· Νέα Διεθνής Μετάφραση [New International Version]) Ναι, η ενόραση είναι «πηγάδι ζωής» για τους κατόχους της. Αλλά τι θα λεχθεί για τους ανόητους; Αυτοί “καταφρονούν τη σοφία και τη διαπαιδαγώγηση”. (Παροιμίες 1:7) Ποια αποτελέσματα θερίζουν απορρίπτοντας τη διαπαιδαγώγηση του Ιεχωβά; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Σολομών λέει: «Η διαπαιδαγώγηση των ανόητων είναι ανοησία». (Παροιμίες 16:22) Αυτοί λαβαίνουν περαιτέρω διαπαιδαγώγηση, πολλές φορές με τη μορφή αυστηρής τιμωρίας. Οι ανόητοι μπορεί επίσης να επιφέρουν πάνω τους δυσκολίες, ντροπή, αρρώστιες, ακόμη και πρόωρο θάνατο.

Τονίζοντας περαιτέρω την ωφέλιμη επίδραση που έχει η σοφία στην ομιλία μας, ο βασιλιάς του Ισραήλ λέει: «Τα ευχάριστα λόγια είναι κηρήθρα, γλυκά στην ψυχή και γιατρειά στα κόκαλα». (Παροιμίες 16:24) Όπως το μέλι είναι γλυκό και παρέχει γρήγορη αναζωογόνηση στο πεινασμένο άτομο, τα ευχάριστα λόγια είναι ενθαρρυντικά και αναζωογονητικά. Το μέλι είναι επίσης ευεργετικό για την υγεία, έχει θεραπευτικές ιδιότητες και ωφελεί το άτομο. Το ίδιο ισχύει και για τα ευχάριστα λόγια. Είναι υγιεινά από πνευματική άποψη.—Παροιμίες 24:13, 14.

Να Φυλάγεστε από την “Οδό που Φαίνεται Ορθή”

«Υπάρχει οδός που φαίνεται ορθή στον άνθρωπο», λέει ο Σολομών, «έπειτα όμως το τέλος της είναι οδοί θανάτου». (Παροιμίες 16:25) Αυτή είναι μια προειδοποίηση για τον εσφαλμένο τρόπο σκέψης και για την επιδίωξη κάποιας πορείας που αντιτίθεται στο θεϊκό νόμο. Ένας συγκεκριμένος δρόμος μπορεί να φαίνεται ορθός από σαρκική άποψη, αλλά στην πραγματικότητα ίσως συγκρούεται με τις δίκαιες αρχές του Λόγου του Θεού.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Παρ 15:15—Πώς μπορούμε να βρούμε περισσότερη χαρά στη ζωή; (g 11/13 16)

«Όλες οι ημέρες του ταλαιπωρημένου είναι κακές· αλλά αυτός που έχει εύθυμη καρδιά κάνει πάντοτε συμπόσιο».—Παροιμίες 15:15.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ αυτά τα λόγια; Αναφέρονται στη διανοητική και στη συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου. “Ο ταλαιπωρημένος” αναλώνεται σκεπτόμενος τα αρνητικά—μια οπτική της ζωής που κάνει τις ημέρες του «κακές», άχαρες. Αντίθετα, εκείνος που «έχει εύθυμη καρδιά» προσπαθεί να εστιάζει στα θετικά—στάση που τροφοδοτεί την εσωτερική χαρά, με αποτέλεσμα να έχει «πάντοτε συμπόσιο».

Όλοι έχουμε προβλήματα που μπορεί να μας κλέβουν σε κάποιον βαθμό την ευτυχία. Ίσως όμως είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποια πράγματα ώστε να διατηρούμε τη χαρά μας σε δύσκολους καιρούς. Προσέξτε τι λέει η Αγία Γραφή.

Μην επιτρέπετε στις ανησυχίες για το αύριο να σας λυγίζουν σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Μην αγωνιάτε, λοιπόν, για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες τής κάθε μέρας».—Ματθαίος 6:34, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα.

Προσπαθήστε να επικεντρώνεστε στα καλά πράγματα που σας έχουν συμβεί. Μάλιστα, όταν πέφτει το ηθικό σας, μια ωραία ιδέα είναι να φτιάχνετε έναν κατάλογο αυτών των καλών πραγμάτων και να τα συλλογίζεστε. Επίσης, μη βασανίζετε το μυαλό σας με λάθη ή κακές πράξεις του παρελθόντος. Μάθετε από αυτά και γυρίστε σελίδα. Να λειτουργείτε όπως ο οδηγός που ρίχνει ματιές στον καθρέφτη του αυτοκινήτου αλλά δεν κολλάει το βλέμμα του εκεί. Να θυμάστε, επίσης, ότι ο Θεός “δίνει αληθινή συγχώρηση”.—Ψαλμός 130:4.

Όταν οι ανησυχίες σάς «γονατίζουν», να ανοίγετε την καρδιά σας σε κάποιον που θα σας δώσει κουράγιο. «Η έντονη ανησυχία» κάνει την καρδιά μας «να λυγίσει, αλλά ο καλός λόγος τη χαροποιεί», λέει το εδάφιο Παροιμίες 12:25. Αυτός ο «καλός λόγος» μπορεί να έρθει από την οικογένεια ή από κάποιον έμπιστο φίλο—κάποιον που δεν είναι κυνικός ή απαισιόδοξος, αλλά «αγαπάει πάντοτε».—Παροιμίες 17:17.

Τα σοφά λόγια της Γραφής έχουν βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να βρουν περισσότερη χαρά στη ζωή, ακόμα και σε βασανιστικούς καιρούς. Μακάρι αυτά τα πολύτιμα λόγια να βοηθήσουν και εσάς.

Παρ 16:4—Με ποια έννοια έκανε ο Ιεχωβά τον πονηρό «για το σκοπό Του»; (w07 15/5 18, 19)

Η φιλαυτία μπορεί να μας κάνει να δικαιολογούμε τα λάθη μας, να συγκαλύπτουμε τα κακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας και να εθελοτυφλούμε μπροστά στη δική μας κακία. Ο Ιεχωβά, όμως, δεν μπορεί να εξαπατηθεί. Αυτός κάνει εκτίμηση των πνευμάτων. Το πνεύμα ενός ατόμου είναι η κυρίαρχη διανοητική του διάθεση και συνδέεται με την καρδιά. Σε μεγάλο βαθμό, η ανάπτυξή του εξαρτάται από τη λειτουργία της συμβολικής καρδιάς, κάτι που περιλαμβάνει πράγματα όπως οι σκέψεις, τα συναισθήματα και τα κίνητρά μας. «Αυτός που εξετάζει καρδιές» κάνει εκτίμηση του πνεύματος, και οι κρίσεις του είναι απαλλαγμένες από προσωποληψία ή μεροληψία. Είναι σοφό να περιφρουρούμε το πνεύμα μας.

«Εναπόθεσε τα Έργα σου στον Ιεχωβά»

Το να κάνουμε σχέδια περιλαμβάνει τη διαδικασία της σκέψης—μια δραστηριότητα της καρδιάς μας. Συνήθως οι πράξεις έπονται των σχεδίων. Θα πετύχουν οι προσπάθειές μας; Ο Σολομών λέει: «Εναπόθεσε τα έργα σου στον Ιεχωβά και τα σχέδιά σου θα εδραιωθούν». (Παροιμίες 16:3) Το να εναποθέτουμε τα έργα μας στον Ιεχωβά σημαίνει να θέτουμε την εμπιστοσύνη μας σε αυτόν, να βασιζόμαστε σε αυτόν, να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτόν—να μετατοπίζουμε το βάρος από τους ώμους μας, σαν να λέγαμε, εναποθέτοντάς το στους δικούς του ώμους. Ο ψαλμωδός έψαλε: «Εναπόθεσε στον Ιεχωβά την οδό σου και βασίσου σε αυτόν, και αυτός θα ενεργήσει».—Ψαλμός 37:5.

Εντούτοις, για να εδραιωθούν τα σχέδιά μας πρέπει να εναρμονίζονται με το Λόγο του Θεού και να πηγάζουν από καλά κίνητρα. Επιπλέον, πρέπει να προσευχόμαστε στον Ιεχωβά για βοήθεια και υποστήριξη, και να κάνουμε ευσυνείδητα το καλύτερο που μπορούμε για να ακολουθούμε τις συμβουλές της Γραφής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να “ρίχνουμε το βάρος μας στον Ιεχωβά” όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες ή δυσκολίες, διότι “αυτός θα μας στηρίξει”. Πραγματικά, «ποτέ δεν θα επιτρέψει να κλονιστεί ο δίκαιος».—Ψαλμός 55:22.

«Τα Πάντα ο Ιεχωβά τα Έκανε για το Σκοπό Του»

Τι άλλο θα προκύψει αν εναποθέτουμε τα έργα μας στον Ιεχωβά; «Τα πάντα ο Ιεχωβά τα έκανε για το σκοπό του», λέει ο σοφός βασιλιάς. (Παροιμίες 16:4α) Ο Δημιουργός του σύμπαντος είναι Θεός με σκοπό. Όταν εναποθέτουμε τα έργα μας σε εκείνον, η ζωή μας γεμίζει με δραστηριότητα που έχει σκοπό και νόημα και δεν χαρακτηρίζεται από ματαιότητα. Ο δε σκοπός του Ιεχωβά για τη γη και τον άνθρωπο πάνω σε αυτήν είναι αιώνιος. (Εφεσίους 3:11) Ο Ιεχωβά δημιούργησε τη γη «για να κατοικείται». (Ησαΐας 45:18) Επίσης, ο αρχικός του σκοπός για την ανθρωπότητα στη γη θα γίνει οπωσδήποτε πραγματικότητα. (Γένεση 1:28) Μια ζωή αφιερωμένη στον αληθινό Θεό θα είναι ατέλειωτη και θα έχει νόημα για πάντα.

Ο Ιεχωβά έχει κάνει «ακόμη και τον πονηρό για την κακή ημέρα». (Παροιμίες 16:4β) Δεν δημιούργησε εκείνος τους πονηρούς, διότι «οι ενέργειές του είναι τέλειες». (Δευτερονόμιο 32:4) Ωστόσο, τους επέτρεψε να έρθουν σε ύπαρξη και να συνεχίσουν να ζουν μέχρι να θεωρήσει κατάλληλο να εκτελέσει τη δυσμενή του κρίση. Παραδείγματος χάρη, ο Ιεχωβά είπε στον Φαραώ της Αιγύπτου: «Γι’ αυτόν το λόγο σε κράτησα στη ζωή, για να σου δείξω τη δύναμή μου και για να κάνω το όνομά μου να διακηρυχτεί σε όλη τη γη». (Έξοδος 9:16) Οι Δέκα Πληγές και η καταστροφή του Φαραώ και των στρατευμάτων του στην Ερυθρά Θάλασσα ήταν πράγματι αξιομνημόνευτες εκδηλώσεις της απαράμιλλης δύναμης του Θεού.

Ο Ιεχωβά μπορεί επίσης να κάνει τις καταστάσεις να εξελιχθούν με τέτοιον τρόπο ώστε οι πονηροί να εξυπηρετήσουν εν αγνοία τους το σκοπό του. Ο ψαλμωδός είπε απευθυνόμενος στον Ιεχωβά: «Διότι η οργή του ανθρώπου θα σε εξυμνήσει· το υπόλοιπο του παροργισμού θα το περιζωστείς». (Ψαλμός 76:10) Ο Ιεχωβά μπορεί να επιτρέπει στους εχθρούς του να εκδηλώνουν την οργή τους στους υπηρέτες του—αλλά μόνο όσο χρειάζεται για να διαπαιδαγωγεί το λαό του και έτσι να τον εκπαιδεύει. Οτιδήποτε υπερβαίνει αυτό το σημείο, ο Θεός το αναλαμβάνει προσωπικά.

Αν και ο Ιεχωβά υποστηρίζει τους ταπεινούς υπηρέτες του, τι θα λεχθεί για τον υπερήφανο και τον αλαζόνα; «Όποιος είναι υπερήφανος στην καρδιά είναι απεχθής στον Ιεχωβά», λέει ο βασιλιάς του Ισραήλ. «Και αν χέρι ενώνεται με χέρι, δεν θα υπάρξει απαλλαγή από την τιμωρία». (Παροιμίες 16:5) Όσοι είναι “υπερήφανοι στην καρδιά” μπορεί να συνασπίζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται, αλλά δεν θα διαφύγουν την τιμωρία. Είναι σοφό, λοιπόν, να καλλιεργούμε το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης ανεξάρτητα από το πόση γνώση διαθέτουμε ή πόσο ικανοί μπορεί να είμαστε ή τι προνόμια υπηρεσίας μπορεί να έχουμε.

«Με το Φόβο του Ιεχωβά»

Επειδή έχουμε γεννηθεί στην αμαρτία, είμαστε επιρρεπείς σε λάθη. (Ρωμαίους 3:23· 5:12) Τι θα μας βοηθήσει να μην κάνουμε σχέδια που θα οδηγήσουν σε κακή πορεία; Το εδάφιο Παροιμίες 16:6 δηλώνει: «Μέσω στοργικής καλοσύνης και αλήθειας γίνεται εξιλέωση για το σφάλμα, και με το φόβο του Ιεχωβά απομακρύνεται κανείς από το κακό». Αν και ο Ιεχωβά με τη στοργική του καλοσύνη και την αλήθεια του κάνει εξιλέωση για τις αμαρτίες μας, ο φόβος του Ιεχωβά είναι αυτός που μας αποτρέπει από το να διαπράξουμε αμαρτίες. Πόσο ζωτικό είναι, παράλληλα με την αγάπη για τον Θεό και την εκτίμηση για τη στοργική του καλοσύνη, να καλλιεργούμε φόβο μήπως τον δυσαρεστήσουμε!

Ο φόβος του Θεού μπαίνει στην καρδιά μας όταν αναπτύσσουμε ευλάβεια και σεβασμό για τη δύναμη του Θεού η οποία εμπνέει δέος. Απλώς σκεφτείτε τη δύναμή του που αντανακλάται στη δημιουργία! Η υπενθύμιση για τη δύναμη που φανερώνουν τα δημιουργικά έργα του Θεού βοήθησε τον πατριάρχη Ιώβ να διορθώσει τον τρόπο σκέψης του. (Ιώβ 42:1-6) Δεν επηρεαζόμαστε και εμείς παρόμοια όταν διαβάζουμε και στοχαζόμαστε τις αφηγήσεις για την πολιτεία του Ιεχωβά με το λαό του, όπως είναι καταγραμμένες στη Γραφή; Ο ψαλμωδός έψαλε: «Ελάτε και δείτε τις ενέργειες του Θεού. Η πολιτεία του με τους γιους των ανθρώπων εμπνέει φόβο». (Ψαλμός 66:5) Δεν πρέπει να παίρνουμε ως δεδομένη τη στοργική καλοσύνη του Ιεχωβά. Όταν οι Ισραηλίτες “στασίασαν και λύπησαν το άγιο πνεύμα του Θεού, ο Ιεχωβά μεταβλήθηκε σε εχθρό τους· πολέμησε ο ίδιος εναντίον τους”. (Ησαΐας 63:10) Από την άλλη πλευρά, «όταν ο Ιεχωβά ευαρεστείται στις οδούς ενός ανθρώπου, κάνει ακόμη και τους εχθρούς του να έχουν ειρήνη μαζί του». (Παροιμίες 16:7) Τι προστασία παρέχει ο φόβος του Ιεχωβά!

«Καλύτερα λίγα με δικαιοσύνη παρά άφθονα προϊόντα χωρίς δίκαιη κρίση», λέει ο σοφός βασιλιάς. (Παροιμίες 16:8) Το εδάφιο Παροιμίες 15:16 δηλώνει: «Καλύτερα λίγα με φόβο του Ιεχωβά παρά άφθονα αποθέματα και συνάμα αναστάτωση». Το ευλαβικό δέος για τον Θεό είναι ασφαλώς ουσιώδες για να παραμείνουμε σε δίκαιη πορεία.

«Η Καρδιά του Χωματένιου Ανθρώπου Μπορεί να Στοχάζεται την Οδό Του»

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ελεύθερος ηθικός παράγοντας, ικανός να ξεχωρίζει το ορθό από το εσφαλμένο. (Δευτερονόμιο 30:19, 20) Η συμβολική μας καρδιά έχει την ικανότητα να εξετάζει διαφορετικές επιλογές και να προσηλώνεται σε μία ή περισσότερες από αυτές. Δείχνοντας ότι το να κάνουμε επιλογές αποτελεί ευθύνη μας, ο Σολομών λέει: «Η καρδιά του χωματένιου ανθρώπου μπορεί να στοχάζεται την οδό του». Εφόσον γίνει αυτό, «ο Ιεχωβά κατευθύνει τα βήματά του». (Παροιμίες 16:9)

Παρ 12:23—Πώς «καλύπτει τη γνώση» κάποιο άτομο; Το να καλύπτει κάποιος τη γνώση δεν σημαίνει ότι δεν τη φανερώνει καθόλου. Αντίθετα, σημαίνει ότι φανερώνει τη γνώση διακριτικά, και όχι με το να καυχιέται επιδεικτικά για αυτήν.

Παρ 14:17—Με ποια έννοια ο «άνθρωπος που έχει ικανότητες σκέψης μισείται»; Η εβραϊκή έκφραση που αποδίδεται «ικανότητες σκέψης» μπορεί να σημαίνει είτε διάκριση είτε μοχθηρό τρόπο σκέψης. Φυσικά, ένας άνθρωπος με πονηρές ιδέες μισείται. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο που έχει διάκριση ο οποίος χρησιμοποιεί τις ικανότητες σκέψης του και επιλέγει να “μην είναι μέρος του κόσμου”.—Ιωάννης 15:19.

Παρ 13:4. Το να «επιθυμεί» κάποιος θέση ευθύνης στην εκκλησία ή ζωή στο νέο κόσμο δεν είναι από μόνο του αρκετό. Πρέπει επίσης να είμαστε φιλόπονοι και να καταβάλλουμε επιμελή προσπάθεια για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις.

Παρ 13:24· 29:15, 21. Ο στοργικός γονέας δεν παραχαϊδεύει το παιδί του ούτε παραβλέπει τα ελαττώματά του. Απεναντίας, ο πατέρας ή η μητέρα παίρνει διορθωτικά μέτρα για να ξεριζώσει τέτοια ελαττώματα προτού αυτά ριζώσουν βαθιά.

Παρ 14:10. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να εκφράζουμε κάθε φορά με ακρίβεια τα ενδόμυχα αισθήματά μας ούτε να τα κατανοούν πάντοτε όσοι μας παρατηρούν, η παρηγοριά την οποία μπορούν να προσφέρουν οι άλλοι είναι περιορισμένη. Ίσως χρειαστεί να υπομείνουμε μερικές δυσκολίες στηριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στον Ιεχωβά.

Παρ 15:7. Δεν πρέπει να λέμε μεμιάς όλα όσα ξέρουμε σε κάποιο άτομο, ακριβώς όπως ένας γεωργός δεν ρίχνει όλους τους σπόρους του σε ένα και μόνο σημείο. Ο σοφός σκορπίζει τη γνώση του λίγο λίγο κάθε φορά ανάλογα με την ανάγκη.

Παρ 15:15· 18:14. Η διατήρηση θετικής διανοητικής στάσης θα μας βοηθάει να βρίσκουμε χαρά, ακόμη και κάτω από οδυνηρές καταστάσεις.

Παρ 16:17 Ναι, η σοφία διασώζει τους κατόχους της από τις κακές οδούς και τους διατηρεί στη ζωή!

Παρ 16ο μάς δείχνουν πώς μπορούμε να θέσουμε τη ζωή μας υπό τον έλεγχο του Θεού ώστε “τα σχέδιά μας να εδραιωθούν”.

Παρ 13:14 Όταν εφαρμόζονται οι συμβουλές των Γραφών, όχι μόνο βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, αλλά επίσης μας βοηθούν να αποφεύγουμε τις παγίδες που τη θέτουν σε κίνδυνο.

Παρ 12:13 Τα ψέματα αποτελούν παράβαση των χειλιών η οποία γίνεται θανατηφόρα παγίδα για αυτόν που τα λέει.

Παρ 12:18 Τα αστόχαστα λόγια που λέγονται βιαστικά μπορούν να προξενήσουν βαθιά συναισθηματικά τραύματα και να καταστρέψουν σχέσεις.

Παρ 14 1-11 δείχνουν ότι, αν επιτρέπουμε στη σοφία να καθοδηγεί την ομιλία και τις πράξεις μας, μπορούμε να απολαμβάνουμε κάποιο μέτρο ευημερίας και σταθερότητας ακόμα και τώρα.

Παρ 12:13 Τα ψέματα αποτελούν παράβαση των χειλιών η οποία γίνεται θανατηφόρα παγίδα για αυτόν που τα λέει.

Παρ 15:23 Λαβαίνοντάς το αυτό υπόψη, θα μπορούσατε να αποφύγετε να θίξετε ένα λεπτό θέμα όταν ο σύντροφός σας είναι κουρασμένος ή αγχωμένος.

Παρ 15:28 Παρόμοια, χρειάζεται να ασκούμε διάκριση όταν μιλάμε για την αλήθεια στους μη ομόπιστους συγγενείς μας.

Παρ 15:28 Αυτό μπορεί βεβαίως να σημαίνει ότι θα χρειαστεί να περιμένει κάποιος προτού συζητήσει διεξοδικά το πρόβλημα.

Παρ 12:25· 17:17 Όταν παίρνουμε την πρωτοβουλία να δείχνουμε καλοσύνη με τέτοιους τρόπους, καταδεικνύουμε τη γνησιότητα της αγάπης μας

Παρ 15:15 Όσοι τείνουν να έχουν αρνητική άποψη για την κατάστασή τους στη ζωή συνήθως εστιάζουν στις ελλείψεις μιας σχέσης και όχι στα θετικά της στοιχεία.

Παρ 15:22 Η εμπιστευτική συζήτηση με τα παιδιά σας ήταν απαραίτητη όταν ήταν μικρότερα, αλλά είναι ιδιαίτερα ζωτική κατά τη διάρκεια της εφηβείας—όταν οι νέοι πιθανότατα περνούν λιγότερο χρόνο στο σπίτι και περισσότερο χρόνο με φίλους από το σχολείο ή άλλες παρέες.

Παρ 13:20α Έτσι κατανοούν «ολόκληρη την πορεία αυτού που είναι καλό» και αποφεύγουν περιττά προβλήματα και πόνους.

Παρ 16:23 Επομένως, αν πιστεύετε ότι έχετε κάποια λογική προσδοκία η οποία δεν εκπληρώνεται, συζητήστε το ζήτημα με το σύντροφό σας.

Παρ 13:10· 18:13 Αφού πρώτα προσεύχονται για άγιο πνεύμα, βασίζουν τις αποφάσεις τους στις Γραφικές αρχές και στις οδηγίες που έχει δημοσιεύσει «ο πιστός και φρόνιμος δούλος».

Παρ 12:18 Ναι, τα σκληρά λόγια μπορούν να αφήσουν συναισθηματικά τραύματα που εξακολουθούν να υφίστανται πολύ καιρό μετά τη λογομαχία.

Παρ 14:30 Απεναντίας, η υπερένταση, το άγχος και η πίεση την οποία συνεπάγεται η συσσώρευση υλικού πλούτου μπορούν να καταστρέψουν την υγεία και την ευτυχία μας.

Παρ 14:15 Συνεπώς, όταν εξετάζουμε τις επιλογές για ιατρική περίθαλψη, είναι σοφό να ζητάμε αξιόπιστες πληροφορίες αντί να “πιστεύουμε κάθε λόγο

Παρ 15:1· 25:15 Για τους ανθρώπους που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη σκληρότητα, ο τρόπος συμπεριφοράς και ο τόνος της φωνής που εκφράζουν καλοσύνη μπορούν να αποδειχτούν τόσο ελκυστικοί ώστε να τους κάνουν να ακούσουν τα καλά νέα που τους παρουσιάζουμε.

Παρ 16:32 Χωρίς αμφιβολία, όλοι μας χρειάζεται να προσπαθούμε να είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι και περισσότερο συγχωρητικοί.

Παρ 15:23 Και στις συναθροίσεις, ποτέ μην παραβλέπετε το πόσο καθοριστικά μπορείτε να επηρεάσετε τους άλλους σηκώνοντας το χέρι σας και κάνοντας εποικοδομητικά σχόλια.

Παρ 12:25 Πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόζουμε τη συμβουλή του Ιησού με το να μην ανησυχούμε υπερβολικά και με το να αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες της κάθε μέρας όταν αυτές ανακύπτουν

Παρ 16:31· 20:29 «Μπροστά στα γκρίζα μαλλιά πρέπει να σηκώνεσαι και πρέπει να δείχνεις στοχαστικό ενδιαφέρον για τον ηλικιωμένο [να τιμάτε τους ηλικιωμένους, ΛΧ] και πρέπει να φοβάσαι τον Θεό σου

Παρ 13:20 Μεγάλο μέρος της σημερινής ψυχαγωγίας που απευθύνεται σε νεαρούς προωθεί το πρότυπο του επαναστατημένου εφήβου

Παρ 16:31 Έτσι μας βλέπει ο Ιεχωβά, και εμείς πρέπει να προσπαθούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας όπως εκείνος

Παρ 15:28· 17:27 Αυτοί οι συλλογισμοί μπορεί να σας βοηθήσουν να είστε πιο αντικειμενικοί και πρόθυμοι να συγχωρήσετε

Παρ 16:20 Πολλοί έχουν διαπιστώσει πως, όταν βοηθούν άλλους να οικοδομήσουν πίστη στον Ιεχωβά, ενισχύουν τη δική τους πίστη.

Παρ 15:23 Οι Γραφές μπορούν να μας βοηθήσουν να φερόμαστε ο ένας στον άλλον με καλοσύνη

Παρ 16:7 Όταν αντιμετωπίζουμε κάποια πρόκληση, είναι σημαντικό να αναζητούμε Γραφική κατεύθυνση από τα έντυπα της τάξης του πιστού και φρόνιμου δούλου και από τους πρεσβυτέρους.

Παρ 14:12· 16:25 Αν βασιζόμαστε στο δικό μας τρόπο σκέψης, ιδίως όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα, είναι πολύ πιθανό να θέσουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και εκείνους που αγαπάμε.

Παρ 15:28 Σκεφτείτε πώς μας ωφελεί αυτό όταν προκύπτουν ερωτήματα που αφορούν την επαγγελματική μας απασχόληση.

Παρ 15:13 Ο αληθινός Θεός θέλει να μας βοηθήσει, και αυτό μας δίνει το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσουμε

Παρ 15:22 Πολλοί έχουν διαπιστώσει ότι η συζήτηση με το γαμήλιο σύντροφό τους, έναν φίλο ή έναν συνεργάτη συμβάλλει πολύ στη μείωση του στρες

Παρ 14:15 Συνεπώς, ακόμη και αν έχετε Γραφικό λόγο για διαζύγιο, πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά πού θα οδηγήσει αυτό το βήμα.

Παρ 13:20 Αν είστε γονέας, θα ήταν καλό να αναρωτηθείτε: “Κατευθύνω εγώ τα παιδιά μου στο δρόμο που είναι ορθός και δίκαιος ενώπιον του Θεού

Παρ 13:20 Να θυμάσαι ότι την πρωταρχική ευθύνη για την τήρηση των ηθικών σου αρχών—ακόμη και όταν διασκεδάζεις—την έχεις εσύ.

Παρ 12:18 Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος για να ζυγίζεις τα λόγια σου προτού μιλήσεις!

Παρ 15:1 Μια ευγενική απάντηση θα αιφνιδιάσει το άτομο που θέλει να σε εκφοβίσει και μπορεί να εκτονώσει την τεταμένη κατάσταση.

Παρ 15:18 Γι’ αυτό, περίμενε πρώτα να ηρεμήσεις πριν προσπαθήσεις να ξεδιαλύνεις την κατάσταση.

Παρ 14:30 Από την άλλη πλευρά, τα αισθήματα μνησικακίας μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο να αρρωστήσουμε σωματικά.

Παρ 15:1, 18 Την επόμενη φορά που θα δημιουργηθούν εκνευρισμοί, είτε εντός είτε εκτός της εκκλησίας, θα είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε πώς μπορούμε να δείξουμε αληθινή σοφία αντιδρώντας με πράο τρόπο;

Παρ 16:18 Ακολουθώντας το παράδειγμα και τη συμβουλή του Παύλου, θα διακρίνουμε πόσο σοφό είναι να “ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη”.

Παρ 12:25 Προσπάθησε να μειώνεις την ανησυχία σου δαπανώντας χρόνο με ενθαρρυντικούς φίλους και λαβαίνοντας μέρος σε ωφέλιμες δραστηριότητες.

Παρ 15:22 Ωστόσο, πολλές στενοχώριες μπορούν να αποφευχθούν αν ο γαμπρός συζητήσει πρώτα για τις ετοιμασίες του γάμου με τη νύφη, τα μέλη των οικογενειών τους και άλλους οι οποίοι μπορούν να δώσουν ωφέλιμες Γραφικές συμβουλέ

Παρ 12:25 Αν ανοίξεις την καρδιά σου σε κάποιον, ίσως μπορέσεις να ακούσεις τα παρηγορητικά, καλοσυνάτα λόγια που χρειάζεσαι


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: