ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 22-26

«Εκπαίδευσε το Αγόρι Σύμφωνα με την Οδό που Είναι Κατάλληλη για Αυτό»:

Οι Παροιμίες περιέχουν ωφέλιμες συμβουλές για τους γονείς. Όπως η κλίση που δίνουμε στα νέα κλαδιά επηρεάζει την ανάπτυξή τους, έτσι και η εκπαίδευση των παιδιών θα τα κάνει να κλίνουν προς την υπηρεσία του Ιεχωβά όταν μεγαλώσουν.

Παρ 22:6 Η σωστή εκπαίδευση των παιδιών απαιτεί αρκετό χρόνο και προσπάθεια Οι γονείς πρέπει να θέτουν το καλό παράδειγμα και να διδάσκουν, να νουθετούν, να ενθαρρύνουν και να διαπαιδαγωγούν επιμελώς τα παιδιά τους

Παρ 22:15 Η διαπαιδαγώγηση είναι στοργική εκπαίδευση που διορθώνει τη διάνοια και την καρδιά Κάθε παιδί χρειάζεται διαφορετικό τρόπο διαπαιδαγώγησης

Παρ 22:6? 23:24, 25—Η θεϊκή εκπαίδευση δίνει στα παιδιά την καλύτερη ευκαιρία να γίνουν ευτυχισμένοι, ικανοποιημένοι και υπεύθυνοι ενήλικοι (w08 1/4 16? w07 1/6 31)

Κατεύθυνση του Βέλους προς το Στόχο

Προσέξτε ότι τα εδάφια Ψαλμός 127:4, 5 παρομοιάζουν το γονέα με “κραταιό άντρα”. Μήπως αυτό σημαίνει ότι μόνο ο πατέρας μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ρόλο του γονέα; Όχι βέβαια. Στην πραγματικότητα, η αρχή αυτού του παραδείγματος εφαρμόζεται τόσο στους πατέρες όσο και στις μητέρες—καθώς και στους μεμονωμένους γονείς. (Παροιμίες 1:8) Η φράση “κραταιός άντρας” υποδηλώνει ότι απαιτούνταν μεγάλη δύναμη για να εκτοξεύσει κάποιος ένα βέλος. Στους Βιβλικούς χρόνους, τα τόξα μερικές φορές ήταν επικαλυμμένα με χαλκό, και λεγόταν ότι ο στρατιώτης “πατούσε το τόξο”, ίσως στερεώνοντάς το με το πόδι του ώστε να μπορέσει να περάσει τη χορδή. (Ιερεμίας 50:14, 29) Σαφώς, χρειαζόταν πολλή δύναμη και προσπάθεια για να τραβηχτεί προς τα πίσω η τεντωμένη χορδή και να εκτοξευτούν τα βέλη προς το στόχο!

Παρόμοια, η ανατροφή των παιδιών απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά δεν ανατρέφονται από μόνα τους, ακριβώς όπως και τα βέλη δεν εκτοξεύονται από μόνα τους προς το στόχο. Δυστυχώς, φαίνεται ότι πολλοί γονείς σήμερα δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν το είδος της προσπάθειας που χρειάζεται. Επιλέγουν την εύκολη λύση. Αφήνουν την τηλεόραση, το σχολείο και τους συνομηλίκους να διδάξουν στα παιδιά τους τι είναι σωστό και τι λάθος, τις ηθικές αρχές και το θέμα του σεξ. Αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν οτιδήποτε θέλουν. Και όταν το να πουν όχι τούς φαίνεται πολύ δύσκολο, λένε απλώς ναι—προβάλλοντας συνήθως ως δικαιολογία για την απόφασή τους αυτή το γεγονός ότι δεν θέλουν να πληγώσουν τα αισθήματα των παιδιών τους. Στην ουσία, αυτό που ζημιώνει πραγματικά και μόνιμα τα παιδιά είναι η ανεκτικότητα των γονέων τους.

Η ανατροφή των παιδιών είναι δύσκολο έργο. Ασφαλώς απαιτούνται πολλά για να το επιτελέσει κανείς ολόκαρδα υπό την καθοδήγηση του Λόγου του Θεού, αλλά οι ανταμοιβές είναι ανεκτίμητες. Το περιοδικό Γονείς (Parents) παρατήρησε: «Μελέτες . . . έχουν δείξει ότι τα παιδιά που ανατρέφονται από στοργικούς αλλά σταθερούς γονείς—οι οποίοι στηρίζουν τα παιδιά τους θέτοντας ωστόσο καθορισμένα όρια—διακρίνονται για τις σχολικές τους επιδόσεις, έχουν καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά, νιώθουν αυτοπεποίθηση και, γενικά, είναι πιο ευτυχισμένα από τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι είτε πολύ χαλαροί είτε υπερβολικά αυστηροί».

Υπάρχει όμως και μια καλύτερη ανταμοιβή. Προηγουμένως εξετάσαμε το πρώτο μέρος του εδαφίου Παροιμίες 22:6: «Εκπαίδευσε το αγόρι σύμφωνα με την οδό που είναι κατάλληλη για αυτό». Το εδάφιο συνεχίζει με τα εξής συγκινητικά λόγια: «Ακόμη και όταν γεράσει δεν θα απομακρυνθεί από αυτήν». Μήπως αυτή η θεόπνευστη παροιμία εγγυάται την επιτυχία; Όχι απαραίτητα. Το παιδί σας έχει ελεύθερη βούληση και θα την ασκήσει όταν μεγαλώσει. Ωστόσο, αυτό το εδάφιο παρέχει στους γονείς μια στοργική διαβεβαίωση. Ποια είναι αυτή;

Αν εκπαιδεύετε τα παιδιά σας σύμφωνα με τις συμβουλές της Γραφής, δημιουργείτε τις πιο ευνοϊκές περιστάσεις για να προκύψει ένα υπέροχο αποτέλεσμα—να δείτε τα παιδιά σας να γίνονται ευτυχισμένοι, ικανοποιημένοι και υπεύθυνοι ενήλικοι. (Παροιμίες 23:24) Φροντίστε, λοιπόν, οπωσδήποτε να ετοιμάσετε αυτά τα πολύτιμα «βέλη», να τα προστατέψετε και να πασχίσετε να τα κατευθύνετε. Δεν θα το μετανιώσετε ποτέ.

Εγγυάται το εδάφιο Παροιμίες 22:6 ότι αν τα παιδιά των Χριστιανών εκπαιδευτούν σωστά δεν πρόκειται να απομακρυνθούν από την οδό του Ιεχωβά;

Αυτό το εδάφιο αναφέρει: «Εκπαίδευσε το αγόρι σύμφωνα με την οδό που είναι κατάλληλη για αυτό? ακόμη και όταν γεράσει δεν θα απομακρυνθεί από αυτήν». Όπως το λύγισμα ενός βλαστού επηρεάζει τη μορφή που θα πάρει όταν αναπτυχθεί και γίνει δέντρο, έτσι και τα παιδιά που εκπαιδεύονται σωστά τείνουν περισσότερο να συνεχίσουν να υπηρετούν τον Ιεχωβά όταν μεγαλώνουν. Όπως γνωρίζει κάθε γονέας, αυτή η εκπαίδευση απαιτεί αρκετό χρόνο και προσπάθεια. Για να κάνουν οι γονείς τα παιδιά τους Χριστιανούς μαθητές, πρέπει να τα διδάσκουν, να τα νουθετούν, να τα ενθαρρύνουν και να τα διαπαιδαγωγούν επιμελώς, καθώς και να θέτουν το καλό παράδειγμα. Πρέπει να το κάνουν αυτό με συνέπεια και αγάπη επί πολλά χρόνια.

Μήπως σημαίνει, όμως, αυτό ότι, αν ένα παιδί απομακρυνθεί από την υπηρεσία του Ιεχωβά, έφταιξε η γονική εκπαίδευση; Σε μερικές περιπτώσεις, οι γονείς ίσως υπήρξαν ελλιπείς όσον αφορά τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τη διαπαιδαγώγηση και τη νουθεσία του Ιεχωβά. (Εφεσίους 6:4) Από την άλλη πλευρά, η παροιμία αυτή δεν αποτελεί εγγύηση ότι η καλή εκπαίδευση θα παραγάγει παιδιά που είναι πιστά στον Θεό. Οι γονείς δεν μπορούν να βάλουν τα παιδιά τους σε καλούπι ώστε να τα κάνουν αυτό ακριβώς που θέλουν οι ίδιοι. Τα παιδιά, όπως και οι ενήλικοι, έχουν ελεύθερη βούληση και πρέπει τελικά να διαλέξουν τη δική τους πορεία στη ζωή. (Δευτερονόμιο 30:15, 16, 19) Παρά τις πλέον ένθερμες προσπάθειες των γονέων, μερικά παιδιά γίνονται άπιστα, όπως έγινε και ο Σολομών, ο οποίος έγραψε το εδάφιο που εξετάζουμε. Ακόμη και ο Ιεχωβά είχε γιους που αποδείχτηκαν άπιστοι.

Συνεπώς, αυτό το εδάφιο δεν υποδηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση ένα παιδί «δεν θα απομακρυνθεί από αυτήν», αλλά ότι γενικά μιλώντας αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Πόσο ενθαρρυντικό είναι αυτό για τους γονείς! Οι γονείς πρέπει να παίρνουν θάρρος γνωρίζοντας ότι οι φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους στην οδό του Ιεχωβά θα φέρουν καλά αποτελέσματα. Εφόσον ο ρόλος τους είναι σημαντικός και η επιρροή τους μεγάλη, οι γονείς παροτρύνονται να παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά.—Δευτερονόμιο 6:6, 7.

Ακόμη και όταν τα παιδιά απομακρύνονται από την υπηρεσία του Ιεχωβά, οι γονείς που έχουν εκπαιδεύσει ευσυνείδητα τα παιδιά τους μπορούν να τρέφουν την ελπίδα ότι τα παιδιά τους θα λογικευτούν. Η Γραφική αλήθεια είναι ισχυρή, και η γονική εκπαίδευση δεν ξεχνιέται εύκολα.—Ψαλμός 19:7.

Παρ 22:15? 23:13, 14—Στην οικογένεια, «το ραβδί» συμβολίζει κάθε μορφή διαπαιδαγώγησης (w97 15/10 32? it-2 σ. 821 ¶2)

Η γονική εξουσία. Η λέξη «ραβδί» χρησιμοποιείται επίσης για να συμβολίσει την εξουσία των γονέων πάνω στα παιδιά τους. Το βιβλίο των Παροιμιών αναφέρεται πολλές φορές στη συγκεκριμένη εξουσία, αυτός δε ο όρος συμβολίζει κάθε μορφή διαπαιδαγώγησης, μεταξύ των οποίων και το κατά γράμμα ραβδί που χρησιμοποιείται για την τιμωρία. Ο γονέας έχει μάλιστα ευθύνη απέναντι στον Θεό να χρησιμοποιεί αυτό το ραβδί για να ελέγχει το παιδί. Αν δεν το κάνει, θα επιφέρει στο παιδί του καταστροφή και θάνατο, ενώ στον εαυτό του όνειδος και την αποδοκιμασία του Θεού. (Παρ 10:1? 15:20? 17:25? 19:13) «Η ανοησία είναι συνδεδεμένη με την καρδιά του αγοριού? το ραβδί της διαπαιδαγώγησης θα την απομακρύνει από αυτό». «Μη διστάσεις να δώσεις στο αγόρι διαπαιδαγώγηση. Αν το δείρεις με το ραβδί, δεν θα πεθάνει. Με το ραβδί πρέπει να το δείρεις εσύ, για να ελευθερώσεις την ψυχή του από τον Σιεόλ». (Παρ 22:15? 23:13, 14) Στην πραγματικότητα, «όποιος διστάζει να χρησιμοποιήσει το ραβδί του μισεί το γιο του, αλλά όποιος τον αγαπάει επιδιώκει να τον διαπαιδαγωγεί».—Παρ 13:24? 19:18? 29:15? 1Σα 2:27-36.

Ανατροφή Ηθικών Παιδιών—Είναι Ακόμη Δυνατόν;

«ΖΟΥΜΕ τώρα σε μια πολύ περίπλοκη κοινωνία, σε έναν πολύ ανομοιογενή πολιτισμό, όπου δεν υπάρχει ομοιόμορφος κώδικας ηθικής», παρατηρεί ο Ρόμπερτ Γκλόσοπ του Ινστιτούτου Βάνιερ για την Οικογένεια στην Οτάβα του Καναδά. Με ποιο αποτέλεσμα; Μια είδηση στην εφημερίδα Δε Τορόντο Σταρ (The Toronto Star) αναφέρει: «Οι εγκυμοσύνες εφήβων, η νεανική βία και οι αυτοκτονίες των εφήβων, όλα αυξάνονται».

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη Βόρεια Αμερική. Ο Μπιλ Ντέιμον, διευθυντής του Κέντρου για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ροντ Άιλαντ των Η.Π.Α., έχει κάνει μελέτες για αυτά τα θέματα στη Βρετανία και σε άλλα ευρωπαϊκά έθνη, καθώς και στην Αυστραλία, στο Ισραήλ και στην Ιαπωνία. Στρέφει την προσοχή στο συνεχώς υποβαθμιζόμενο ρόλο των εκκλησιών, των σχολείων και άλλων θεσμών ως προς την παροχή καθοδηγίας στα νεαρά άτομα. Ο πολιτισμός μας, πιστεύει εκείνος, «έχει χάσει κάθε επαφή με αυτό που χρειάζονται τα παιδιά για να αναπτύξουν χαρακτήρα και ικανότητες». Αναφερόμενος σε ειδικούς για την ανατροφή παιδιών οι οποίοι διδάσκουν ότι «η διαπαιδαγώγηση είναι επικίνδυνη για την υγεία και την ευημερία των παιδιών», ο Ντέιμον υποστηρίζει ότι αυτή είναι «μια μέθοδος για την ανατροφή πεισματικών, ανυπάκουων παιδιών».

Τι είναι αυτό που χρειάζονται οι νέοι σήμερα; Χρειάζονται διαρκώς στοργική εκπαίδευση που διορθώνει το νου και την καρδιά. Εφόσον τα νεαρά άτομα διαφέρουν μεταξύ τους, χρειάζονται διαφορετικά είδη διαπαιδαγώγησης. Όταν υποκινείται από αγάπη, η διαπαιδαγώγηση συνήθως μπορεί να μεταδίδεται μέσω λογίκευσης. Γι’ αυτόν το λόγο, μας λέγεται στο εδάφιο Παροιμίες 8:33 να “ακούμε τη διαπαιδαγώγηση”. Μερικά νεαρά άτομα, όμως, δεν “διορθώνονται με τα λόγια”. Για αυτά μπορεί να χρειάζεται, όταν δεν υπακούν, να τους επιβάλλεται στον κατάλληλο βαθμό η πρέπουσα τιμωρία. (Παροιμίες 17:10? 23:13, 14? 29:19) Κάνοντας αυτή τη σύσταση, η Αγία Γραφή δεν επικροτεί το να δέρνει κάποιος το παιδί του όταν είναι νευριασμένος ή να το ξυλοφορτώνει άγρια, ίσως σημαδεύοντάς το ή και τραυματίζοντάς το. (Παροιμίες 16:32) Αντίθετα, το παιδί θα πρέπει να καταλαβαίνει γιατί λαβαίνει διόρθωση και να διαισθάνεται ότι αυτό γίνεται επειδή ο γονέας είναι μαζί του, με το μέρος του.—Παράβαλε Εβραίους 12:6, 11.

Παρ 23:22—Τα ενήλικα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν από τη σοφία των γονέων τους (w04 15/6 σ. 14 ¶1-3? w00 15/6 σ. 21 ¶13)

1. Ποια πράγματα αποδεικνύουν ότι θεωρούμε τη ζωή εξαιρετικά πολύτιμη;

ΑΝ ΣΑΣ ζητούσαν να καθορίσετε πόσο αξίζει η ζωή σας, τι θα λέγατε; Θεωρούμε τη ζωή εξαιρετικά πολύτιμη—τόσο τη δική μας όσο και των άλλων, όπως αποδεικνύεται από το ότι μπορεί να πηγαίνουμε στο γιατρό όταν αρρωσταίνουμε ή για να κάνουμε τακτικά εξετάσεις. Θέλουμε να παραμένουμε ζωντανοί και υγιείς. Ακόμα και τα περισσότερα άτομα που είναι ηλικιωμένα ή ανάπηρα δεν θέλουν να πεθάνουν, θέλουν να παραμείνουν στη ζωή.

2, 3. (α) Ποια υποχρέωση τονίζει το εδάφιο Παροιμίες 23:22; (β) Πώς περιλαμβάνεται ο Θεός στην υποχρέωση που αναφέρεται στο εδάφιο Παροιμίες 23:22;

2 Ο βαθμός στον οποίο θεωρείτε τη ζωή πολύτιμη επηρεάζει τις σχέσεις σας με τους άλλους. Για παράδειγμα, ο Λόγος του Θεού δίνει την εντολή: «Άκου τον πατέρα σου που προκάλεσε τη γέννησή σου και μην καταφρονείς τη μητέρα σου επειδή έχει γεράσει». (Παροιμίες 23:22) Το ρήμα “ακούω” περιλαμβάνει περισσότερα από την απλή ακρόαση λόγων. Αυτή η παροιμία σημαίνει να ακούει κάποιος και κατόπιν να υπακούει. (Έξοδος 15:26? Δευτερονόμιο 7:12? 13:18? 15:5? Ιησούς του Ναυή 22:2? Ψαλμός 81:13) Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να ακούτε; Όχι απλώς επειδή ο πατέρας και η μητέρα σας είναι μεγαλύτεροι από εσάς σε ηλικία ή έχουν περισσότερη πείρα. Ο λόγος που αναφέρεται είναι ότι αυτοί “προκάλεσαν τη γέννησή σας”. Ορισμένες μεταφράσεις αποδίδουν αυτό το εδάφιο ως εξής: «Άκου τον πατέρα σου που σου έδωσε ζωή». Εύλογα, αν θεωρείτε τη ζωή σας πολύτιμη, αισθάνεστε υποχρέωση απέναντι στην πηγή αυτής της ζωής.

3 Βέβαια, αν είστε αληθινοί Χριστιανοί, αναγνωρίζετε τον Ιεχωβά ως την πρωταρχική Πηγή της ζωής σας. Από εκείνον “έχετε τη ζωή” αυτή καθαυτή. Μπορείτε να “κινείστε”, ενεργώντας ως πλάσμα προικισμένο με αισθήσεις. Επίσης, τώρα “υπάρχετε” και μπορείτε να σκέφτεστε ή να σχεδιάζετε το μέλλον, περιλαμβανομένης και της αιώνιας ζωής. (Πράξεις 17:28? Ψαλμός 36:9? Εκκλησιαστής 3:11) Σε αρμονία με το εδάφιο Παροιμίες 23:22, είναι ορθό να “ακούτε” τον Θεό υπάκουα, επιθυμώντας να αντιληφθείτε τη δική του άποψη για τη ζωή και να ενεργείτε σύμφωνα με αυτήν αντί να προτιμάτε οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση της ζωής.

Ποια είναι η άποψη της Γραφής για τους ηλικιωμένους στην οικογένεια; Η απόδοση τιμής στα μέλη της οικογένειας δεν περιορίζεται στο σεβασμό της αξιοπρέπειας της συζύγου και των παιδιών. «Όταν γεράσεις, να υπακούς στα παιδιά σου», λέει μια ιαπωνική παροιμία. Το σημείο που τονίζει η παροιμία είναι ότι οι ηλικιωμένοι γονείς δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια της γονικής τους εξουσίας και πρέπει να λαβαίνουν υπόψη αυτά που λένε τα ενήλικα παιδιά τους. Αν και η Γραφή συστήνει να τιμούν οι γονείς τα παιδιά τους ακούγοντάς τα με προσοχή, τα παιδιά δεν πρέπει να εκδηλώνουν έλλειψη σεβασμού προς τα πιο ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας. «Μην καταφρονείς τη μητέρα σου επειδή έχει γεράσει», λέει το εδάφιο Παροιμίες 23:22. Ο Βασιλιάς Σολομών συμμορφώθηκε με αυτή την παροιμία και τίμησε τη μητέρα του όταν εκείνη τον πλησίασε για να υποβάλει ένα αίτημα. Ο Σολομών φρόντισε να βάλουν ένα θρόνο στα δεξιά του δικού του θρόνου και άκουσε όσα είχε να του πει η ηλικιωμένη μητέρα του, η Βηθ-σαβεέ.—1 Βασιλέων 2:19, 20.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Παρ 24:16—Πώς μας παροτρύνει αυτή η παροιμία να υπομένουμε στον αγώνα για ζωή; (w13 15/3 σ. 4, 5 ¶5-8)

5, 6. (α) Με ποια έννοια «δεν υπάρχει πρόσκομμα» για έναν Χριστιανό, και τι θα τον βοηθήσει να «σηκωθεί»; (β) Γιατί δεν ανακάμπτουν μερικοί που έχουν σκοντάψει;

5 Ίσως να έχετε χρησιμοποιήσει εναλλακτικά τις λέξεις «σκοντάφτω», ή αλλιώς «προσκόπτω», και «πέφτω» για να περιγράψετε μια πνευματική κατάσταση. Αυτές οι Γραφικές λέξεις μπορεί να έχουν την ίδια έννοια, αλλά όχι πάντα. Προσέξτε, για παράδειγμα, τη διατύπωση του εδαφίου Παροιμίες 24:16: «Ο δίκαιος μπορεί να πέσει εφτά φορές και όμως θα σηκωθεί? αλλά οι πονηροί θα σκοντάψουν εξαιτίας της συμφοράς».

6 Ο Ιεχωβά δεν θα αφήσει εκείνους που τον εμπιστεύονται να σκοντάψουν ή να υποστούν πτώση—κάποια αντιξοότητα ή μια αστοχία σε σχέση με τη λατρεία τους—από την οποία δεν μπορούν να ανακάμψουν. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα μας βοηθήσει να “σηκωθούμε” ώστε να συνεχίσουμε να τον υπηρετούμε με πλήρη αφοσίωση. Πόσο παρηγορητικό είναι αυτό για όλους όσους αγαπούν τον Ιεχωβά από τα βάθη της καρδιάς τους! Οι πονηροί δεν νιώθουν την ίδια επιθυμία να σηκωθούν. Δεν επιζητούν τη βοήθεια του αγίου πνεύματος του Θεού και του λαού Του ή την αρνούνται όταν τους προσφέρεται. Απεναντίας, για εκείνους “που αγαπούν το νόμο του Ιεχωβά”, δεν υπάρχει πρόσκομμα το οποίο μπορεί να τους αποκλείσει οριστικά από τον αγώνα για ζωή.—Διαβάστε Ψαλμός 119:165.

7, 8. Πώς είναι δυνατόν να «πέσει» κανείς και ωστόσο να διατηρήσει την εύνοια του Θεού;

7 Μερικοί υποπίπτουν σε μικρές αμαρτίες—ακόμη και επανειλημμένα—εξαιτίας κάποιων αδυναμιών. Αλλά παραμένουν δίκαιοι στα μάτια του Ιεχωβά αν “σηκώνονται”, δηλαδή αν μετανοούν ειλικρινά και προσπαθούν να συνεχίσουν και πάλι την όσια υπηρεσία τους. Μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό στην πολιτεία του Θεού με τον αρχαίο Ισραήλ. (Ησ. 41:9, 10) Το εδάφιο Παροιμίες 24:16 που προαναφέρθηκε, αντί να δίνει έμφαση στην αρνητική πλευρά—στο ότι μπορεί να “πέσουμε”—εστιάζει την προσοχή στη θετική πλευρά, στο ότι “σηκωνόμαστε” με τη βοήθεια του ελεήμονα Θεού μας. (Διαβάστε Ησαΐας 55:7) Εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους σε εμάς, ο Ιεχωβά Θεός και ο Ιησούς Χριστός μάς παροτρύνουν στοργικά να “σηκωνόμαστε”.—Ψαλμ. 86:5? Ιωάν. 5:19.

8 Ακόμη και αν ο μαραθωνοδρόμος σκοντάψει ή πέσει, ίσως έχει χρόνο να ανακάμψει και να τερματίσει αν ενεργήσει εσπευσμένα. Στον αγώνα μας για αιώνια ζωή, δεν γνωρίζουμε «την ημέρα και την ώρα» που θα λάβει χώρα ο τερματισμός. (Ματθ. 24:36) Αλλά όσο λιγότερο σκοντάφτουμε τόσο πιο πιθανό είναι να κρατήσουμε σταθερό ρυθμό, να παραμείνουμε στον αγώνα και να τον ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποφεύγουμε τα προσκόμματα;

Παρ 24:27—Πώς πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την παροιμία; (w09 15/10 σ. 12 ¶1)

Συμβουλεύοντας κάποιον νεαρό άντρα, ο Παροιμιαστής δηλώνει: «Ετοίμασε την εργασία σου έξω και τελείωσέ την στον αγρό. Έπειτα πρέπει να οικοδομήσεις και το σπιτικό σου». Ποιο σημείο τονίζεται σε αυτή τη θεόπνευστη παροιμία; Ότι ένας άντρας πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα προτού παντρευτεί και κάνει δική του οικογένεια, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες που συνεπάγεται αυτή η δέσμευση.

Παρ 23:6-8. Πρέπει να φυλαγόμαστε από την υποκριτική εκδήλωση φιλοξενίας.

Παρ 25:27 Παρόμοια, η πολλή ψυχαγωγία θα ελαττώσει την όρεξη για πνευματική διατροφή και θα οδηγήσει σε διανοητική οκνηρία.

Παρ 24:13? 25:27 Ενώ το να πίνουμε «λίγο κρασί» ίσως είναι ευχάριστο, η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

Παρ 23:29-35 Τέτοιες συνέπειες υφίστανται ακόμη και εκείνοι που δεν πιστεύουν ότι η μέθη είναι εσφαλμένη.

Παρ 23:29-35 Απεναντίας, η έκφραση αυτή είναι άλλη μια αναφορά στην έλλειψη ευλογίας από μέρους του Θεού προς τους Ιουδαίους.

Παρ 23:29-35 Όσοι εμπλέκονται σε τέτοια διαγωγή ίσως νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, αλλά διαπιστώνουν πολύ αργά ότι έχουν γίνει δούλοι της αμαρτίας.

Παρ 23:22-25 Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η υπακοή σας χαροποιεί τον ουράνιο Πατέρα σας, και εκείνος θα σας ανταμείψει με θαυμάσιους τρόπους!

Παρ 24:10 Πώς, όμως, μπορείς να μάθεις να σκέφτεσαι θετικά και έτσι να βοηθηθείς ώστε να ελέγχεις τα συναισθήματά σου;

Παρ 26:24-26 Οι πρεσβύτεροι ίσως μπορέσουν να βοηθήσουν τέτοια άτομα να διακρίνουν ότι η πικρόχολη διάθεση, το μίσος και η μνησικακία δεν έχουν καμιά θέση στην οργάνωση του Θεού.

Παρ 24:10 Πρέπει να προσευχόμαστε τακτικά στον Ιεχωβά «με αληθινή καρδιά έχοντας την πλήρη βεβαιότητα της πίστης»

Παρ 22:6 Οι σοφοί γονείς ακολουθούν αυτή την οδηγία, θέτοντας και επιβάλλοντας σαφείς, σταθερούς και λογικούς κανόνες

Παρ 23:22 είναι ορθό να “ακούτε” τον Θεό υπάκουα, επιθυμώντας να αντιληφθείτε τη δική του άποψη για τη ζωή και να ενεργείτε σύμφωνα με αυτήν αντί να προτιμάτε οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση της ζωής.

Παρ 22:15? 29:15 Η διαπαιδαγώγηση που είναι άκαμπτη ή σκληρή και στερείται αγάπης αποτελεί κατάχρηση της εξουσίας των γονέων και μπορεί να συντρίψει το πνεύμα του παιδιού.

Παρ 23:22, 25 Από την άλλη, αν αφήνετε τον πρώην σύζυγο να επεμβαίνει υπέρ το δέον στις οικογενειακές σας υποθέσεις, ο καινούριος σύντροφος μπορεί να δυσανασχετήσει ή και να θυμώσει.

Παρ 23:29,30,32 Το ποτό μπορεί να φαίνεται στην αρχή ότι βοηθάει ένα άτομο να ξεχάσει τα προβλήματά του, αλλά δεν τα λύνει.

Παρ 26:17 Δεν είναι δουλειά των παιδιών να παριστάνεις το σύμβουλο γάμου ή να επιλύεις τις διενέξεις των γονέων σου

Παρ 22:4 Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι η πραγματική ταπεινοφροσύνη, πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτή τη σπουδαία ιδιότητα και πώς ωφελούμαστε όταν την εκδηλώνουμε σε όλους τους τομείς της ζωής.

Παρ 23:17,18 Μολονότι αυτή η διανοητική διάθεση μπορεί να αποκτηθεί οποτεδήποτε στη ζωή, είναι καλύτερα να εδραιώσουμε αυτό το ορθό υπόδειγμα και να εντυπώσουμε τις Γραφικές αρχές στην προσωπικότητά μας στη διάρκεια της νεότητας.

Παρ 25:11 δείχνουν πόσο σπουδαίο είναι να επιλέγουμε την κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε: «Σαν χρυσά μήλα σε ασημένια σκαλίσματα είναι ο λόγος που λέγεται στην κατάλληλη στιγμή»

Παρ 22:3 Επομένως, να προφυλάσσετε τα βήματά σας.

Παρ 23:4, 5 Να θυμάστε επίσης ότι οι μεγαλύτερες ανάγκες μας είναι για πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα—αγάπη, συναισθηματική ασφάλεια και οικογενειακή ενότητα.

Παρ 22:14· 23:27 Αρκετοί Χριστιανοί έχουν πέσει σε αυτόν το λάκκο αφήνοντας τον εαυτό τους να βρεθεί σε καταστάσεις όπου ήταν εύκολο να συμβιβαστούν.

Παρ 24:10 Αντί να πανικοβληθούμε εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας, πρέπει να ενεργήσουμε όπως μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού: “Να αποταμιεύσεις πρακτική σοφία”.

Παρ 22:3 Αυτή η σοφή συμβουλή εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις καταστροφών. … Θα το αντιμετωπίσετε πολύ πιο εύκολα αν έχετε προνοήσει σχετικά, σύμφωνα και με τη συμβουλή του εδαφίου

Παρ 23:20, 21 Προτρέπει τους ανθρώπους να φροντίζουν την υγεία τους για να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν πιο δραστήριοι.

Παρ 24:17, 18 Εφόσον ο Ιεχωβά μπορεί να διαβάσει την καρδιά, γνωρίζει αν χαιρόμαστε κρυφά για τη συμφορά κάποιου άλλου και ασφαλώς δεν επιδοκιμάζει μια τέτοια στάση.

Παρ 23:22 Προσευχήσου για αυτό το ζήτημα και, για να αποφασίσεις τι θα κάνεις, λάβε υπόψη σου τις Γραφικές αρχές που μόλις εξετάστηκαν

Παρ 26:21 Όταν, λοιπόν, μια κατάσταση δοκιμάζει την εγκράτειά σας, να είστε “αργοί στο να μιλάτε, αργοί σε οργή”.

Παρ 24:27 Έτσι λοιπόν, ο νεαρός που θέλει να βρει σύζυγο πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά την αρχή που περιέχεται στο εδάφιο

Παρ 23:15,16 Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν εμείς υπερασπιζόμαστε θαρραλέα τις δίκαιες αρχές, φέρνουμε χαρά στον Ιεχωβά, και η γνώση αυτού του γεγονότος αυξάνει το θάρρος μας.

Παρ 22:6 Οι Γραφικές αρχές αποτελούν στερεό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείτε να οικοδομήσετε την οικογενειακή ευτυχία.

Παρ 24:3,4 Αναλογιστείτε πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα λόγια στο γάμο.

Παρ 22:1 Ναι, η εντιμότητα σας βοηθάει να παραμείνετε στην αγάπη του Θεού, και αυτή είναι η υψηλότερη ανταμοιβή που επιζητούμε.

Παρ 26:18,19 Αποφεύγουν επίσης τις πολυτελείς, «παραμυθένιες» δεξιώσεις οι οποίες αντανακλούν, όχι μετριοφροσύνη, αλλά την «αλαζονική επίδειξη των μέσων διαβίωσης κάποιου».

Παρ 22:3 Για να προφυλάξετε τα παιδιά σας από τη συμφορά, πρέπει να είστε άγρυπνοι ως προς τους κινδύνους. … Αν εκπαιδεύετε τα παιδιά σας σύμφωνα με την καθοδήγηση του Λόγου του Θεού, μπορεί κάλλιστα να δείτε τα αποτελέσματα που περιγράφονται στο εδάφιο Παροιμίες 22:6:

Παρ 24:10 Σήμερα, ο Σατανάς μπορεί να υποκινεί συγγενείς, συμμαθητές ή ακόμη και δικτατορικές κυβερνήσεις για να διώκουν τους υπηρέτες του Θεού με κάποιον τρόπο.

Παρ 25:1,12 Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, εφόσον οι Γραφές κάνουν αυτές τις θετικές συγκρίσεις, ο Θεός δεν αντιτίθεται στο να χρησιμοποιούν οι γυναίκες όμορφα αντικείμενα για να βελτιώνουν την εμφάνισή τους.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: