ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΨΑΛΜΟΙ 11-18

Ψαλ 15:1, 2—Πρέπει να λέμε την αλήθεια μέσα στην καρδιά μας (w03 1/8 σ. 14 ¶18· w89 15/9 σ. 26 ¶7)

Τι απαιτεί η φιλία με τον Θεό; (β) Τι θα εξεταστεί στο επόμενο άρθρο;

Όποιος θέλει τη φιλία του Ιεχωβά πρέπει να λέει την αλήθεια «μέσα στην καρδιά του», όχι απλώς με τα χείλη του. Οι αληθινοί φίλοι του Θεού πρέπει να έχουν ειλικρινή καρδιά και πρέπει επίσης να δίνουν αποδείξεις “ανυπόκριτης πίστης”, διότι οι πράξεις φιλαλήθειας προέρχονται από την καρδιά. (1 Τιμόθεο 1:5· Ματθαίος 12:34, 35) Ο φίλος του Θεού δεν είναι ύπουλος ούτε φέρεται απατηλά, διότι «τον άνθρωπο της . . . απάτης τον απεχθάνεται ο Ιεχωβά». (Ψαλμός 5:6) Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά σε όλη τη γη προσπαθούν σκληρά να είναι φιλαλήθεις μιμούμενοι τον Θεό τους. Το επόμενο άρθρο θα εξετάσει αυτό το ζήτημα.

Αν επιθυμούμε τη φιλία του Θεού, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα ή να καταφεύγουμε σε δόλια λόγια που βγαίνουν από διπλή καρδιά. (Ψαλμός 12:2) Πρέπει να ‘λέμε την αλήθεια στην καρδιά μας’, όχι απλώς να την έχουμε στα χείλη μας. Ναι, πρέπει να είμαστε εσωτερικά έντιμοι και να αποδεικνύουμε ότι έχουμε ‘ανυπόκριτη πίστη’. (1 Τιμόθεον 1:5) Ορισμένοι άνθρωποι λένε ψέματα ή μισοαλήθειες για να σώσουν την υπόληψή τους. Άλλοι αντιγράφουν στους σχολικούς διαγωνισμούς ή κάνουν ψεύτικες φορολογικές δηλώσεις. Τέτοιου είδους πράξεις προδίδουν έλλειψη αγάπης για ό,τι είναι αληθινό. Αλλά η φιλαλήθεια και οι ευθείες πράξεις πηγάζουν από την ίδια την καρδιά των φίλων του Θεού. (Ματθαίος 15:18-20) Αυτοί δεν είναι δόλιοι ούτε παραπλανητικοί.—Παροιμίαι 3:32· 6:16-19.

Ο απόστολος Παύλος έγραψε: ‘Να μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον. Βγάλτε από πάνω σας την παλιά προσωπικότητα με τις συνήθειές της και φορέστε τη νέα προσωπικότητα’. (Κολοσσαείς 3:9, 10, ΜΝΚ) Ναι, όσοι λένε πραγματικά την αλήθεια στην καρδιά τους φοράνε ‘τη νέα προσωπικότητα’. Είστε εσείς απόλυτα έντιμοι με τον εαυτό σας και με τους άλλους, λέγοντας την αλήθεια στην καρδιά σας; Αν είστε, αυτό θα πρέπει να επηρεάζει το τι λέτε για τους άλλους.

Ψαλ 15:3—Πρέπει να είμαστε ευθείς στην ομιλία μας (w89 15/10 σ. 12 ¶10, 11· w89 15/9 σ. 27 ¶2, 3· it-2 503)

Αναφερόμενο σ’ εκείνους που τρέφουν ευλάβεια για τον Θεό, το εδάφιο Ψαλμός 15:1 ρωτάει: ‘Ιεχωβά, τις θέλει κατοικήσει [ποιος θα είναι φιλοξενούμενος, ΜΝΚ] εν τη σκηνή σου; Τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου;’ Σχετικά μ’ ένα τέτοιο άτομο, ο ψαλμωδός Δαβίδ απαντά: «Ο μη καταλαλών [αυτός δεν έχει συκοφαντήσει, ΜΝΚ] δια της γλώσσης αυτού, μηδέ πράττων κακόν εις τον φίλον αυτού, μηδέ δεχόμενος ονειδισμόν κατά του πλησίον αυτού». (Ψαλμός 15:3) Εδώ, η λέξη ‘συκοφαντώ’ προέρχεται από ένα εβραϊκό ρήμα που σημαίνει «πηγαίνω με τα πόδια» και κατά συνέπεια «περιφέρομαι». Στους Ισραηλίτες είχε δοθεί η εντολή: «Δεν θέλεις περιφέρεσθαι συκοφαντών μεταξύ του λαού σου». (Λευιτικόν 19:16) Οποιοσδήποτε που ‘περιφέρεται διαδίδοντας συκοφαντίες’ δεν είναι φιλοξενούμενος και φίλος του Θεού.

Οι φίλοι του Θεού δεν κάνουν κανένα κακό στους συντρόφους τους και δεν αποδέχονται ούτε θεωρούν αληθινά οποιαδήποτε παραμύθια που φέρνουν όνειδος στους ευθείς γνωστούς τους. Αντί να διαδίδουμε ψεύτικες ιστορίες για τους ομοπίστους μας και να αυξάνουμε τους κακούς ονειδισμούς που ήδη τους επιρρίπτουν οι ασεβείς, εμείς θα πρέπει να λέμε καλά λόγια γι’ αυτούς. Ποτέ δεν θα θέλαμε να αυξήσουμε το φορτίο που φέρουν οι πιστοί αδελφοί και αδελφές μας, λέγοντας ονειδιστικά πράγματα γι’ αυτούς.

Προκειμένου να πληρούμε αυτή την απαίτηση για τους φιλοξενούμενους του Θεού, δεν πρέπει ποτέ να μιλούμε με κακεντρέχεια για τους άλλους. (Ψαλμός 15:3) Το εβραϊκό ρήμα που αποδίδεται ‘συκοφαντώ’ προέρχεται από τη λέξη που χρησιμοποιείται για το «πόδι» και σημαίνει «περπατώ» και επομένως «περιφέρομαι». Στους Ισραηλίτες δόθηκε η εντολή: ‘Δεν θέλεις περιφέρεσθαι συκοφαντών μεταξύ του λαού σου· ουδέ θέλεις σηκωθή κατά του αίματος του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Ιεχωβά’. (Λευιτικόν 19:16· 1 Τιμόθεον 5:13, ΜΝΚ) Αν συκοφαντούμε κάποιον, στερώντας του το καλό του όνομα, δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι του Θεού.

Μομφή, καταισχύνη ή περιφρόνηση—είτε δικαιολογημένη είτε όχι. Στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο χρησιμοποιείται το ουσιαστικό ὀνειδισμός (και ὄνειδος), ενώ στο εβραϊκό, το ουσιαστικό χερπάχ.—Παράβαλε Γε 30:23· Ψλ 69:9· Λου 1:25· Ρω 15:3.

Οι αιτίες για όνειδος μπορεί, φυσικά, να ποίκιλλαν ανάλογα με τις περιστάσεις. Αν ένας Ισραηλίτης ήταν απερίτμητος στην περίοδο της διαθήκης του Νόμου, αυτό αποτελούσε αιτία για όνειδος. (Παράβαλε Κρ 14:3.) Γι’ αυτό, όταν, μετά το πέρασμα του Ιορδάνη, περιτμήθηκαν τελικά όλοι οι άρρενες που είχαν γεννηθεί κατά την οδοιπορία στην έρημο, ο Ιεχωβά δήλωσε: «Σήμερα κύλησα το όνειδος της Αιγύπτου από πάνω σας». (Ιη 5:2-9) Εφόσον, όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία, οι Αιγύπτιοι εφάρμοζαν την περιτομή, η δήλωση αυτή ίσως σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν πλέον να ονειδίζουν τον Ισραήλ για το ότι πάρα πολλοί από τους δικούς του άρρενες ήταν απερίτμητοι. (Ιερ 9:25, 26· βλέπε ΠΕΡΙΤΟΜΗ.) Εξάλλου, η περιτομή ήταν «σημείο της διαθήκης» μεταξύ του Ιεχωβά και του σπέρματος του Αβραάμ. (Γε 17:9-11) Τώρα, με την περιτομή της νέας γενιάς η οποία είχε μεγαλώσει στην έρημο (η προηγούμενη είχε πεθάνει εκεί), η περιτομή μπορεί να δήλωνε επαναβεβαίωση της σχέσης διαθήκης που είχαν με τον Θεό. Εφόσον τα 40 χρόνια της περιπλάνησης είχαν τελειώσει, ο Θεός τούς έδειχνε επίσης την εύνοιά του. Τους είχε εισαγάγει στην Υποσχεμένη Γη και τώρα θα τους έδινε τη δυνατότητα να την κατακτήσουν. Επομένως, οποιοσδήποτε προηγούμενος αιγυπτιακός εμπαιγμός, ή αλλιώς όνειδος, εξαιτίας αυτού που οι Αιγύπτιοι μπορεί να εκλάμβαναν ως ανικανότητα από μέρους του Ιεχωβά να οδηγήσει τον Ισραήλ σε δική του γη αποδεικνυόταν τώρα κενός. Οι Χριστιανοί υπό τη νέα διαθήκη, είτε Ιουδαίοι είτε Εθνικοί, δεν έπρεπε να υφίστανται όνειδος αν δεν είχαν περιτμηθεί.—Ρω 2:25-29· 3:28-30· 4:9-12· 1Κο 7:18, 19.

Για τις Εβραίες, η συνεχιζόμενη αγαμία ή χηρεία (Ησ 4:1· 54:4), καθώς επίσης η στειρότητα (Γε 30:23· Λου 1:25), θεωρούνταν όνειδος. Η υπόσχεση του Θεού σχετικά με το σπέρμα του Αβραάμ και το ότι αυτό θα γινόταν σαν «τους κόκκους της άμμου στην ακρογιαλιά» αναμφίβολα συνέτεινε σε αυτό το συναίσθημα. (Γε 22:15-18· παράβαλε 24:59, 60.) Αντίθετα, ο απόστολος Παύλος συνέστησε την αγαμία τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες όταν το κίνητρο είναι η απόδοση υπηρεσίας στον Θεό με αμέριστη προσοχή, και είπε ότι η χήρα «είναι πιο ευτυχισμένη αν παραμείνει όπως είναι, κατά τη γνώμη μου».—1Κο 7:25-28, 32-40· παράβαλε Ματ 19:10-12.

Ωστόσο, παραβάσεις όπως η ειδωλολατρία, η μοιχεία, η κλοπή και άλλες μορφές ανηθικότητας αποτελούσαν ανέκαθεν αιτίες για όνειδος, όπως και κάθε ανοσιότητα προς τον Θεό.—2Σα 13:13· Παρ 6:32, 33· Ρω 1:18-32· 2:17-24.

Όσοι επιζητούν την επιδοκιμασία του Θεού δεν μπορούν να δυσφημούν τους άλλους. Σχετικά με αυτόν που θα φιλοξενούνταν στη σκηνή του Θεού, ο ψαλμωδός διακήρυξε: «Στο συνάνθρωπό του δεν έχει κάνει τίποτα κακό, και με ονειδισμό ενάντια σε στενό του γνώριμο δεν έχει ασχοληθεί», δηλαδή δεν διαδίδει δυσφημιστικές πληροφορίες για το στενό του γνώριμο. (Ψλ 15:1, 3) Όποιος διαπράττει απάτη σε βάρος του ασήμαντου ή τον χλευάζει ονειδίζει στην ουσία τον Θεό (Παρ 14:31· 17:5), όπως κάνουν εκείνοι που επιφέρουν όνειδος στους υπηρέτες του Θεού. (Ψλ 74:18-23) Τελικά τέτοιος ονειδισμός φέρνει συμφορά σε όσους επιδίδονται σε αυτόν.—Σοφ 2:8-10.

Ο Ιεχωβά Κατασιωπά τον Ονειδισμό του Λαού Του. Όταν οι Ισραηλίτες επιδίδονταν στην ψεύτικη λατρεία ή σε άδικες πράξεις, ονείδιζαν τον Ιεχωβά Θεό, επειδή δημιουργούσαν την εντύπωση ότι η λατρεία του δεν ήταν καλύτερη από αυτήν των γύρω εθνών. (Ησ 65:7) Για την απιστία τους ο Θεός επέτρεψε να τους βρει συμφορά, κάνοντάς τους αντικείμενο ονειδισμού μεταξύ των εθνών. (Ιεζ 5:14, 15) Επειδή τα άλλα έθνη δεν αντιλήφθηκαν ότι αυτή η κρίση ήταν από τον Θεό, την απέδωσαν σε ανικανότητα από μέρους του να σώσει τον Ισραήλ, με αποτέλεσμα να επισωρευτεί και άλλο όνειδος στον Ιεχωβά. Γι’ αυτό, αποκαθιστώντας τους Ισραηλίτες με βάση τη μετάνοιά τους, ο Ιεχωβά απάλλαξε το όνομά του από αυτό το όνειδος.—Ιεζ 36:15, 20, 21, 30-36.

Όποτε προκύπτουν καταστάσεις που δημιουργούν την εντύπωση ότι ο Θεός έχει ξεχάσει το λαό του, οι άλλοι συμπεραίνουν ότι εκείνος δεν τους προστατεύει ούτε τους ευλογεί, και επισωρεύουν όνειδος σε αυτούς. (Ψλ 31:9-11· 42:10· 74:10, 11· 79:4, 5· 102:8, 9· Ιωλ 2:17-19) Τελικά, όμως, ο Ιεχωβά προβαίνει σε σωτήριες πράξεις, κατασιωπώντας τους ονειδιστές.—Νε 1:3· 2:17· 4:4· 6:16.

Ονειδισμός για Χάρη του Χριστού. Επίσης, καθώς οι υπηρέτες του Ιεχωβά επιτελούν το διορισμό τους, ονειδίζονται από εκείνους στους οποίους αποστέλλονται. Αυτή ήταν η εμπειρία του Ιερεμία (Ιερ 6:10· 15:15-18· 20:8), του Χριστού Ιησού (Ματ 27:44· Μαρ 15:32· Ρω 15:3) και των ακολούθων του (Εβρ 10:33). Όποιος ονειδίζεται για χάρη του Χριστού έχει λόγο να χαίρεται, επειδή η συνεχιζόμενη πιστότητά του κάτω από τέτοιον ονειδισμό οδηγεί σε μεγάλη ανταμοιβή στους ουρανούς (Ματ 5:11· Λου 6:22, 23) και αποδεικνύει ότι το άτομο έχει το πνεύμα του Θεού. (1Πε 4:14) Επομένως, ο ονειδισμός δεν πρέπει να προκαλεί φόβο. Σε αυτούς που γνωρίζουν τη δικαιοσύνη, ο Ιεχωβά είπε: «Μη φοβάστε τον ονειδισμό θνητών ανθρώπων, και από τους υβριστικούς τους λόγους μην τρομοκρατείστε».—Ησ 51:7.

Ψαλ 15:4, 5—Πρέπει να είμαστε όσιοι σε όλη τη διαγωγή μας (w06 15/5 σ. 19 ¶1· w89 15/9 29, 30· it-1 σ. 150 ¶5)

Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρούμε το λόγο μας, ακόμη και αν κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, εκτός αν αντιληφθούμε ότι έχουμε δώσει μια αντιγραφική υπόσχεση.

Ο Ιησούς του Ναυή δεν παρέβη τη συνθήκη που είχε κάνει με τους Γαβαωνίτες, αν και αργότερα έμαθε ότι αυτοί τον είχαν παραπλανήσει για να την κάνει. (Ιησούς του Ναυή 9:16-19) Έτσι, πρέπει να είμαστε άντρες, γυναίκες και νεαρά άτομα που κρατάνε το λόγο τους. Ας μη δίνουμε σε άλλους υποσχέσεις και κατόπιν τους εγκαταλείπουμε όταν εμφανίζονται μπροστά μας καλύτερες ευκαιρίες. Ο Ιησούς είπε: «Ας ήναι ο λόγος σας Ναι ναι, Ου ου». (Ματθαίος 5:37) Ιδιαίτερα, όσοι έχουν αφιερωθεί στον Ιεχωβά, πρέπει να είναι αποφασισμένοι να ζουν σύμφωνα με την υπόσχεσή τους να τον υπηρετούν αιώνια ως Μάρτυρές του. Εκτός από το να τηρούμε τις υποσχέσεις μας, πρέπει να λαβαίνουμε υπόψη μας τους άλλους όταν πρόκειται για οικονομικά θέματα, όπως δείχνει ο Δαβίδ στον 15ο Ψαλμό, εδάφιο 5.

Η ακεραιότητα απαιτεί ασυμβίβαστη οσιότητα προς τον Θεό και προσκόλληση στη δικαιοσύνη, όχι μόνο υπό ευνοϊκές συνθήκες ή περιστάσεις, αλλά υπό όλες τις συνθήκες και πάντοτε. Αφού ο ψαλμωδός τονίζει ότι μόνο όποιος διακρατεί ακεραιότητα και “λέει την αλήθεια μέσα στην καρδιά του” είναι αποδεκτός από τον Ιεχωβά, αναφέρει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος «ορκίστηκε σχετικά με κάτι που είναι κακό για τον εαυτό του, και όμως δεν το αλλάζει», πράγμα που σημαίνει ότι, ακόμη και αν κάτι για το οποίο έχει συμφωνήσει επίσημα αποδειχτεί ολοφάνερα επιζήμιο για τα προσωπικά του συμφέροντα, εκείνος παραμένει συνεπής στη συμφωνία του. (Ψλ 15:1-5· αντιπαράβαλε Ρω 1:31· 1Τι 1:10.) Η ακεραιότητα γίνεται, επομένως, ιδιαίτερα έκδηλη όταν η αφοσίωση ενός ατόμου δοκιμάζεται και αυτός δέχεται πιέσεις να εγκαταλείψει τη δίκαιη πορεία του. Παρότι κάποιος μπορεί να γίνει περίγελος από τους εναντιουμένους (Ιωβ 12:4· παράβαλε Ιερ 20:7) ή αποδέκτης των πικρών τους λόγων (Ψλ 64:3, 4) και στόχος μίσους και βίαιου διωγμού (Παρ 29:10· Αμ 5:10), ή μπορεί να ασθενεί ή να αντιμετωπίζει βασανιστικές αντιξοότητες, πρέπει να «κρατάει την ακεραιότητά του» όπως ο Ιώβ, ανεξαρτήτως του κόστους.—Ιωβ 2:3.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ψαλ 11:3—Ποια είναι η σημασία αυτού του εδαφίου; (w06 15/5 σ. 18 ¶3· w05 15/5 σ. 32 ¶2)

Ποια θεμέλια γκρεμίζονται; Αυτά τα θεμέλια είναι εκείνα ακριβώς στα οποία στηρίζεται η ανθρώπινη κοινωνία—ο νόμος, η τάξη και η δικαιοσύνη. Όταν αυτά βρίσκονται σε αποδιοργάνωση, επικρατεί κοινωνική αναταραχή και δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Υπό τέτοιες συνθήκες, «ο δίκαιος» πρέπει να εμπιστεύεται πλήρως στον Θεό.—Ψαλμός 11:4-7.

Σε τι Θεμέλιο Χτίζετε; Ο προφήτης Ησαΐας, για παράδειγμα, αναφέρεται στον Ιεχωβά Θεό ως εκείνον που «θέτει το θεμέλιο της γης». (Ησαΐας 51:13) Αυτό το θεμέλιο συνίσταται στους αναλλοίωτους νόμους του Θεού που ελέγχουν την κίνηση της γης και την κρατούν στη θέση της. (Ψαλμός 104:5) Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μιλάει επίσης για «τα θεμέλια» στα οποία στηρίζεται η ανθρώπινη κοινωνία. Αυτά είναι η δικαιοσύνη, ο νόμος και η τάξη. Όταν αυτά «γκρεμίζονται» ή υποσκάπτονται εξαιτίας της αδικίας, της διαφθοράς και της βίας, η τάξη στην κοινωνία κλονίζεται.—Ψαλμός 11:2-6· Παροιμίες 29:4.

Ψαλ 16:10—Πώς εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία στον Ιησού Χριστό; (w11 15/8 σ. 16 ¶19· w05 1/5 σ. 14 ¶9)

Τι συνέβη σε αρμονία με τα προφητικά λόγια του εδαφίου Ψαλμός 16:10; 19 Ο Μεσσίας θα ανασταινόταν. Ο Δαβίδ έγραψε: «[Ιεχωβά,] δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Σιεόλ». (Ψαλμ. 16:10) Φανταστείτε την έκπληξη των γυναικών που πήγαν στο μνήμα όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα του Ιησού. Εκεί συνάντησαν έναν υλοποιημένο άγγελο, ο οποίος τους είπε: «Μη σαστίζετε. Ψάχνετε τον Ιησού τον Ναζωραίο, που κρεμάστηκε στο ξύλο. Εγέρθηκε, δεν είναι εδώ. Να το μέρος όπου τον έβαλαν». (Μάρκ. 16:6) Στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ., ο απόστολος Πέτρος διακήρυξε: «[Ο Δαβίδ] είδε εκ των προτέρων και μίλησε σχετικά με την ανάσταση του Χριστού, για το ότι ούτε εγκαταλείφθηκε αυτός στον Άδη ούτε είδε η σάρκα του φθορά». (Πράξ. 2:29-31) Ο Θεός δεν επέτρεψε να υποστεί σήψη το φυσικό σώμα του αγαπητού Γιου του. Επιπλέον, ο Ιησούς εγέρθηκε θαυματουργικά ως πνεύμα!—1 Πέτρ. 3:18.

Ποιοι θα Αναστηθούν; Πώς δείχνει η Αγία Γραφή ότι η εβραϊκή λέξη «Σιεόλ» και η ελληνική λέξη «Άδης» αναφέρονται στον ίδιο τόπο; Ποια προοπτική έχουν όσοι βρίσκονται στον Σιεόλ, ή αλλιώς Άδη;

Αιώνες αργότερα ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς των 12 φυλών του Ισραήλ. Όταν πέθανε, «πλάγιασε με τους προπάτορές του». (1 Βασιλέων 2:10) Βρισκόταν και αυτός στον Σιεόλ; Είναι ενδιαφέρον ότι, την ημέρα της Πεντηκοστής του 33 Κ.Χ., ο απόστολος Πέτρος αναφέρθηκε στο θάνατο του Δαβίδ και παρέθεσε το εδάφιο Ψαλμός 16:10: «Δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Σιεόλ». Αφού είπε ότι ο Δαβίδ ήταν ακόμη στο μνήμα του, ο Πέτρος εφάρμοσε αυτά τα λόγια στον Ιησού και έδειξε ότι ο Δαβίδ «είδε εκ των προτέρων και μίλησε σχετικά με την ανάσταση του Χριστού, για το ότι ούτε εγκαταλείφθηκε αυτός στον Άδη ούτε είδε η σάρκα του φθορά. Αυτόν τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, γεγονός για το οποίο όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες». (Πράξεις 2:29-32) Ο Πέτρος χρησιμοποίησε εδώ την ελληνική λέξη «Άδης», αντίστοιχη της εβραϊκής λέξης «Σιεόλ». Συνεπώς, όσοι λέγεται ότι βρίσκονται στον Άδη είναι στην ίδια κατάσταση με όσους λέγεται ότι βρίσκονται στον Σιεόλ. Κοιμούνται, περιμένοντας ανάσταση.

Ψαλ 18 Άλλοι πάλι τον εξυψώνουν ως τον Θεό της δικαιοσύνης, ο οποίος ανακουφίζει τους καταδυναστευμένους και τιμωρεί τους πονηρούς.

Ψαλ 17 Σώστε τον Εαυτό σας και Αυτούς που σας Ακούν” Επιπλέον, όταν ο σπουδαστής σας ακούει εσάς να προσεύχεστε στην αρχή και στο τέλος της μελέτης, θα αντιλαμβάνεται τα αισθήματά σας για τον Ιεχωβά.

Ψαλ 18:30 Όλες αυτές οι θεϊκές ιδιότητες και εκδηλώσεις φανερώνουν τόσο απαράμιλλη πληρότητα και ολότητα, και είναι τόσο άρτιες και απαλλαγμένες από ελαττώματα ή σφάλματα, ώστε προσδιορίζουν ξεκάθαρα την Πηγή τους ως τον έναν αληθινό Θεό.

Ψαλ 18:25 Ωστόσο, αυτό το προνόμιο της στενής σχέσης με τον Θεό μπορούμε να το αποκτήσουμε αποκλειστικά και μόνο επειδή αυτός το έχει καταστήσει δυνατό

Ψαλ 16:8 Ναι, ο Ιεχωβά είναι σε θέση να σας βοηθήσει να ζείτε με τρόπο που τον ευαρεστεί.

Ψαλ 15 Αξίζει να σημειωθεί ότι, με αφορμή την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση, ορισμένες οικονομικές σχολές και οργανώσεις άρχισαν να παροτρύνουν τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες του οικονομικού κλάδου να δεσμευτούν ότι θα τηρούν συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας.

Ψαλ 18:30 Δεν υπάρχει ποτέ βάσιμη αιτία για ένσταση, μομφή ή επίκριση σε βάρος του Ίδιου ή των ενεργειών Του

Ψαλ 15:1-5 Όσο περισσότερο καλλιεργείτε την κρίση, την οξυδέρκεια, τη γνώση και την ικανότητα σκέψης, τόσο καλύτερες θα είναι οι αποφάσεις σας.

Ψαλ 15 Οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος φιλοξενούμενος στη σκηνή του Ιεχωβά ως ένας από τους φίλους του περιγράφονται στο 15ο Ψαλμό.

Ψαλ 15:1-5 Περιλαμβάνει επίσης το να προσπαθούμε να ελέγχουμε τις ατελείς μας τάσεις, ακόμη και να τις εξαλείφουμε όποτε είναι δυνατόν.

Ψαλ 17:1,13-15 Αδιαφορώντας για τον Δημιουργό τους, πολλοί αφοσιώνονται στο να έχουν μια άνετη ζωή, να δημιουργήσουν οικογένεια και να αφήσουν κληρονομιά για τα παιδιά τους.

Ψαλ 15:1-5 Η καθαρή συνείδηση και η φιλία με τον Θεό του ουρανού αξίζουν περισσότερο από οποιοδήποτε υλικό όφελος που κερδίζεται μέσω ανεντιμότητας.

Ψαλ 12:2 Άλλοι λένε στους πρεσβυτέρους ένα μέρος της αλήθειας, ενώ αποκρύπτουν ουσιώδη στοιχεία.

Ψαλ 15:1-5 Ποιος γνωρίζει καλύτερα από τον Γιο τι χρειάζεται για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Θεού και να έχουμε την επιδοκιμασία Του;

Ψαλ 15:1-5 Πράγματι, μια από τις πιο αξιόλογες ικανότητες στη ζωή που μπορείτε να διδάξετε στα παιδιά σας—τόσο με λόγια όσο και με το παράδειγμά σας—είναι το να επιλέγουν ωφέλιμες συναναστροφές.

Ψαλ 11:4· 16:8 Συνεπώς, αν έχετε την εγκάρδια επιθυμία να αντανακλάτε σε όλους τους τομείς της ζωής σας τα αισθήματα του Ιεχωβά για τα ηθικά ζητήματα, θα κάνετε πάντοτε επιλογές σε αρμονία με τις Γραφικές αρχές.

Ψαλ 18:4,5,16,17 Παρόμοια, αυτό που εξαπολύει τώρα ο Σατανάς είναι διωγμός μέσω μηδαμινών ή «άχρηστων ανθρώπων».

Ψαλ 11:4 Απεναντίας, επιθυμεί στοργικά να μας προστατέψει από οτιδήποτε θα μπορούσε να ζημιώσει τη σχέση μας μαζί του ή να βλάψει τις προοπτικές μας για απόκτηση αιώνιας ζωής.

Ψαλ 15:1,2 Επιδιώκοντας τη δικαιοσύνη του Θεού και βρίσκοντας ευχαρίστηση σε αυτήν, μπορούμε να διατηρούμε καλή σχέση μαζί του και να εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε την εύνοια και την ευλογία του.

Ψαλ 13:5 Στην πραγματικότητα, ο Θεός μάς καλεί να ρίχνουμε σε εκείνον το βάρος που σηκώνουμε.

Ψαλ 11:7 Αν θέλουμε να μιμούμαστε πραγματικά τη θεϊκή δικαιοσύνη, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπάμε όσα αγαπάει ο Ιεχωβά και να μισούμε όσα μισεί αυτός.

Ψαλ 13:5 Όπως ο Δαβίδ, έτσι και οι λάτρεις του Θεού σήμερα ίσως χρειάζεται να εγκαρτερούν στην προσευχή ώσπου να αντιληφθούν την απάντησή του στα αιτήματά τους.

Ψαλ 15:1,2 Ναι, η γνήσια εντιμότητα, όπως και οι άλλες ιδιότητες που εξετάσαμε, αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας.

Ψαλ 15:1,2 Στην πραγματικότητα, ο Ιεχωβά έχει σκοπό να εξαλείψει όλες τις αδικίες και τα παθήματα.

Ψαλ 11:5 Καθώς το κάνουμε αυτό, ίσως διακρίνουμε κάποιον τρόπο σκέψης, στόχο ή βαθιά ριζωμένο συναίσθημα που χρειάζεται προσοχή.

Ψαλ 15:1,2 Αν επιλέγουμε τα λόγια μας προσεκτικά, ακόμα και καταστάσεις που μας φέρνουν σε αμηχανία ή σε δύσκολη θέση μπορούν να τακτοποιηθούν διακριτικά χωρίς να καταφύγουμε στην πανουργία.

Ψαλ 15:3 Νουθετούμαστε επανειλημμένα να μην κάνουμε κακό στο συνάνθρωπό μας (ρέα‛), ούτε και να τον καταφρονούμε ή να επιθυμούμε οτιδήποτε ανήκει σε εκείνον.

Ψαλ 15:1,3 Όποιος διαπράττει απάτη σε βάρος του ασήμαντου ή τον χλευάζει ονειδίζει στην ουσία τον Θεό

Ψαλ 11:4,5 Επιπλέον, βλέπει κάθε έγκλημα και κάθε αδικία, ακόμη και εκείνα που δεν γίνονται αντιληπτά από τους ανθρώπους.

Ψαλ 15:1 Λογικά, ο Ιεχωβά δεν θα προσκαλούσε τον οποιονδήποτε, αλλά μόνο όσους “περπατούν άψογα και πράττουν τη δικαιοσύνη και λένε την αλήθεια μέσα στην καρδιά τους”.

Ψαλ 15:2 Ανάλογα με το ποιες ήταν οι περιστάσεις μας προτού γνωρίσουμε την αλήθεια, η ανταπόκριση σε αυτές τις απαιτήσεις ίσως σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ορισμένες αλλαγές—τόσο στη διαγωγή μας όσο και στην προσωπικότητά μας.

Ψαλ 15:1,2 Η ακριβής κατανόηση της Αγίας Γραφής θα επιτρέψει σε κάποιον να προσδιορίσει τη θρησκεία η οποία ανταποκρίνεται σε αυτές τις θεϊκές απαιτήσεις.

Ψαλ 18:1,2 Παρόμοια, όταν εμείς αντιμετωπίζουμε μεγάλες πιέσεις ή όταν τα προβλήματά μας φαίνονται αξεπέραστα, είναι ιδιαίτερα παρήγορο να στρεφόμαστε στον Ιεχωβά με προσευχή και να ανοίγουμε την καρδιά μας σε αυτόν.

Ψαλ 15:1,2 Το να μην είναι φιλαλήθης σημαίνει να είναι δόλιος, αναξιόπιστος και ψευδής, και φέρνει την αποδοκιμασία του Ιεχωβά.

Ψαλ 15:1,2 Αν εκτιμούμε αυτή την προνομιούχα σχέση με τον Δημιουργό μας, θα προσέχουμε να περπατάμε άψογα ενώπιόν του.

Ψαλ 16:7 Πράγματι, ο Δαβίδ επέτρεπε στις θεϊκές συμβουλές να κατασταλάζουν στα κατάβαθα της ύπαρξής του, να διαπλάθουν τις ενδόμυχες σκέψεις και τα αισθήματά του, ακόμα και όταν η συμβουλή ήταν ισχυρή.

Ψαλ 11:5 Συνεπώς, είναι λογικό ότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε κακό στα ζώα ή να τα σκοτώνουμε απλώς για ευχαρίστηση ή διασκέδαση.

Ψαλ 11:5 Για ένα τέτοιο αμετανόητο άτομο δεν υπάρχει συγχώρηση, όπως ξεκαθαρίζει ο απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Εβραίους: «Αν αμαρτάνουμε εκούσια, αφού πρώτα έχουμε λάβει την ακριβή γνώση της αλήθειας, δεν απομένει πια θυσία για αμαρτίες, αλλά απομένει κάποια φοβερή προσδοκία κρίσης και μια πύρινη ζηλοτυπία που πρόκειται να καταφάει αυτούς που εναντιώνονται».

Ψαλ 11:5 Αντιθέτως, να στρέφετε το νου σας σε πράγματα που είναι καθαρά και θετικά.

Ψαλ 15:2 Το να λέμε στα παιδιά ότι ο Αϊ-Βασίλης είναι εκείνος που φέρνει δώρα τα Χριστούγεννα ίσως φαίνεται αθώο και χαριτωμένο, αλλά είναι σωστό ή συνετό να εξαπατούμε τα παιδιά, έστω και χωρίς κακή πρόθεση;

Ψαλ 11:5 Πρέπει να αρνούμαστε να προσηλώνουμε τη διάνοιά μας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα καταδικάζει ο Ιεχωβά.

Ψαλ 18:27 Αν κάποιος δεν αποβάλει την υπεροψία, αυτή θα τον οδηγήσει οπωσδήποτε στην καταστροφή.

Ψαλ 18:35 Αν και ο Ιεχωβά κάθεται στην εξυψωμένη θέση του στους ύψιστους ουρανούς περιβεβλημένος με εξαιρετική μεγαλοπρέπεια, μπορεί παρ’ όλα αυτά να ειπωθεί για αυτόν: «Ποιος είναι όμοιος με τον Ιεχωβά τον Θεό μας, αυτόν που φτιάχνει την κατοικία του στα ύψη;

Ψαλ 18:29 Επιπλέον, όπως οι προσπάθειες που καταβάλλετε για να συμμετέχετε στο κήρυγμα και να συναθροίζεστε φέρνουν πλούσιες ευλογίες από τον Θεό, έτσι και οι προσπάθειες που καταβάλλετε για να τιμάτε το γάμο σας θα γίνονται αντιληπτές από τον Ιεχωβά και θα έχουν την ευλογία του.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: