ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΨΑΛΜΟΙ 38-44

Ψαλμ 41:1, 2—Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που φέρονται στους ασήμαντους με στοχαστικό ενδιαφέρον (w15 15/12 σ. 24 ¶7· w91 1/10 σ. 14 ¶6)
Εντούτοις, αν είμαστε άρρωστοι, μπορούμε να αποβλέπουμε στον Θεό για παρηγοριά, σοφία και υποστήριξη, όπως έκαναν και οι αληθινοί λάτρεις στο παρελθόν. Ο Βασιλιάς Δαβίδ έγραψε: «Ευτυχισμένος είναι όποιος φέρεται στον ασήμαντο με στοχαστικό ενδιαφέρον· την ημέρα της συμφοράς ο Ιεχωβά θα του προμηθεύσει διαφυγή. Ο Ιεχωβά θα τον φυλάξει και θα τον διατηρήσει στη ζωή». (Ψαλμ. 41:1, 2) Γνωρίζουμε ότι κανένα άτομο που ζούσε στις ημέρες του Δαβίδ και φέρθηκε στον ασήμαντο με στοχαστικό ενδιαφέρον δεν διατηρήθηκε στη ζωή επ’ αόριστον. Συνεπώς, ο Δαβίδ δεν ήταν δυνατόν να εννοούσε ότι ένα τέτοιο στοχαστικό άτομο θα παρέμενε ζωντανό θαυματουργικά, κερδίζοντας έτσι αιώνια ζωή. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι αυτά τα θεόπνευστα λόγια σημαίνουν πως ο Θεός θα βοηθούσε το όσιο και στοχαστικό άτομο. Πώς; Ο Δαβίδ εξήγησε: «Ο Ιεχωβά θα τον στηρίξει πάνω στο ντιβάνι της αρρώστιας· όλο το κρεβάτι του θα το μεταβάλεις στη διάρκεια της ασθένειάς του». (Ψαλμ. 41:3) Ναι, ένα άτομο που έδειχνε στοχαστικό ενδιαφέρον στον ασήμαντο μπορούσε να είναι βέβαιο ότι ο Θεός γνώριζε τόσο τον ίδιο όσο και την πιστή του πορεία. Και η δύναμη αποκατάστασης που διέθετε το θεόδοτο σώμα του πιθανόν να τον βοηθούσε να γίνει καλύτερα, να αναρρώσει από την αρρώστια του.

Ψαλμ 41:3—Ο Ιεχωβά φροντίζει τους δίκαιους που είναι άρρωστοι (w08 15/9 σ. 5 ¶12, 13)
Η εμπιστοσύνη του Δαβίδ σε “Αυτόν που προμηθεύει διαφυγή” δεν κλονίστηκε. Για το δίκαιο λάτρη που είναι άρρωστος, ο Δαβίδ είπε: «Την ημέρα της συμφοράς ο Ιεχωβά θα του προμηθεύσει διαφυγή. Ο Ιεχωβά θα τον στηρίξει πάνω στο ντιβάνι της αρρώστιας· όλο το κρεβάτι του θα το μεταβάλεις στη διάρκεια της ασθένειάς του». (Ψαλμ. 41:1, 3) Και σε αυτή την περίπτωση, παρατηρήστε την πεποίθηση που είχε ο Δαβίδ, την οποία εξέφρασε λέγοντας ότι ο ίδιος «ο Ιεχωβά θα τον στηρίξει». Ο Δαβίδ ήταν βέβαιος πως ο Ιεχωβά θα του προμήθευε διαφυγή. Με ποιον τρόπο;

Ο Δαβίδ δεν ανέμενε να κάνει ο Ιεχωβά κάποιο θαύμα και να εξαλείψει την αρρώστια. Αντί για αυτό, ο Δαβίδ είχε τη βεβαιότητα ότι ο Ιεχωβά θα τον “στήριζε”—δηλαδή θα τον ενίσχυε και θα τον ενδυνάμωνε ενόσω θα ήταν στο κρεβάτι του πόνου. Ο Δαβίδ ασφαλώς χρειαζόταν τέτοια βοήθεια. Εκτός από την αρρώστια που τον εξουθένωνε, τον περιέβαλλαν και εχθροί οι οποίοι έλεγαν κακά πράγματα για αυτόν. (Εδάφια 5, 6) Ο Ιεχωβά μπορεί κάλλιστα να ενίσχυσε τον Δαβίδ φέρνοντας στο νου του παρηγορητικές σκέψεις. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Δαβίδ είπε: «Λόγω της ακεραιότητάς μου με υποστήριξες». (Εδάφιο 12) Ο Δαβίδ μπορεί επίσης να άντλησε δύναμη συλλογιζόμενος το γεγονός ότι, παρά την εξουθένωσή του και τα κακά πράγματα που έλεγαν οι εχθροί του, ο Ιεχωβά τον θεωρούσε άνθρωπο ακεραιότητας. Τελικά ο Δαβίδ ανέρρωσε από την αρρώστια του. Δεν μας καθησυχάζει το να γνωρίζουμε ότι ο Ιεχωβά είναι ικανός να στηρίξει αυτούς που είναι άρρωστοι;—2 Κορ. 1:3.

Ψαλμ 41:12—Η ελπίδα για το μέλλον μπορεί να βοηθήσει τους αρρώστους να υπομείνουν (w15 15/12 σ. 27 ¶18, 19· w08 15/12 σ. 6 ¶15)
Για όσο διάστημα παραμένει το παρόν σύστημα πραγμάτων και εμείς είμαστε ατελείς, η αρρώστια είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε τώρα να αναμένουμε ότι θα θεραπευτούμε θαυματουργικά. Ωστόσο, τα εδάφια Αποκάλυψη 22:1, 2 στρέφουν την προσοχή στον καιρό που θα έχουμε γιατρευτεί πλήρως. Ο απόστολος Ιωάννης είδε σε όραμα «ποταμό νερού ζωής» και «δέντρα ζωής» με φύλλα «για τη θεραπεία των εθνών». Αυτό δεν αναφέρεται σε κάποιο θεραπευτικό βότανο τώρα ή στο μέλλον. Απεναντίας, στρέφει την προσοχή στην προμήθεια που έχει κάνει ο Ιεχωβά μέσω του Ιησού να χαρίσει αιώνια ζωή στην υπάκουη ανθρωπότητα—κάτι στο οποίο μπορούμε αληθινά να αποβλέπουμε.—Ησ. 35:5, 6.

Καθώς περιμένουμε αυτό το ένδοξο μέλλον, γνωρίζουμε ότι ο Ιεχωβά ενδιαφέρεται για τον καθένα μας προσωπικά, ακόμα και όταν είμαστε άρρωστοι. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, όπως ήταν και ο Δαβίδ, ότι ο Θεός μας θα μας στηρίζει οποτεδήποτε είμαστε άρρωστοι. Και μαζί με τον Δαβίδ μπορούμε να λέμε: «Εμένα, όμως, λόγω της ακεραιότητάς μου με υποστήριξες, και θα με θέσεις ενώπιον του προσώπου σου στον αιώνα».—Ψαλμ. 41:12.

Εφόσον η ακεραιότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης μας από τον Ιεχωβά, είναι ουσιώδης για την ελπίδα μας όσον αφορά το μέλλον. Ο Δαβίδ γνώριζε ότι αυτό αληθεύει. (Διαβάστε Ψαλμός 41:12.) Έτρεφε την ελπίδα ότι ο Θεός θα είχε στραμμένη ευνοϊκά την προσοχή του σε αυτόν για πάντα. Όπως οι αληθινοί Χριστιανοί σήμερα, ο Δαβίδ έλπιζε να ζήσει για πάντα, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο τον Ιεχωβά Θεό καθώς τον υπηρετούσε. Ο Δαβίδ αντιλαμβανόταν ότι, για να δει την εκπλήρωση αυτής της ελπίδας, ήταν πολύ σημαντικό να διατηρήσει την ακεραιότητά του. Παρόμοια, ο Ιεχωβά μάς υποστηρίζει, μας διδάσκει, μας καθοδηγεί και μας ευλογεί καθώς κρατάμε την ακεραιότητά μας.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια:

Ψαλμ 39:1, 2—Με ποιον τρόπο πρέπει να προσέχουμε την ομιλία μας; (w09 15/5 σ. 4 ¶5· w06 15/5 σ. 20 ¶12)
Είναι πορεία φρόνησης το να φυλάττουμε τα χείλη μας μπροστά σε πονηρούς ανθρώπους. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με χλευαστές στη διακονία μας, η σιωπή μπορεί κάλλιστα να είναι η πρέπουσα απάντηση. Επιπλέον, δεν θα ήταν άραγε κάποιες φορές σοφό να παραμείνουμε σιωπηλοί ώστε να μη δώσουμε την εντύπωση ότι επιδοκιμάζουμε τα απρεπή αστεία ή την αισχρή ομιλία των συμμαθητών μας ή των συνεργατών μας; (Εφεσ. 5:3) «Θα βάλω φίμωτρο για φύλακα στο στόμα μου», έγραψε ο ψαλμωδός, «όσο βρίσκεται μπροστά μου ο πονηρός».—Ψαλμ. 39:1.

Όταν ο πονηρός αναζητάει πληροφορίες για να βλάψει τους ομοπίστους μας, είναι σοφό να “βάζουμε φίμωτρο για φύλακα στο στόμα μας” και να παραμένουμε σιωπηλοί.

Ψαλμ 41:9—Πώς εφάρμοσε ο Ιησούς στον εαυτό του μια κατάσταση που αντιμετώπισε ο Δαβίδ; (w11 15/8 σ. 13 ¶5· w08 15/9 σ. 5 ¶11)
Προειπώθηκε ότι ο Μεσσίας θα προδιδόταν από κάποιον ύπουλο σύντροφό του. Ο Δαβίδ προφήτευσε: «Ο άνθρωπος που βρισκόταν σε ειρήνη με εμένα, που τον εμπιστευόμουν, ο οποίος έτρωγε το ψωμί μου, έχει μεγαλώσει τη φτέρνα του εναντίον μου». (Ψαλμ. 41:9) Το άτομο που έτρωγε ψωμί με κάποιον άλλον θεωρούνταν φίλος του. (Γέν. 31:54) Γι’ αυτό, η προδοσία του Ιησού από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη ήταν του χειρίστου είδους. Αναφερόμενος στον προδότη του, ο Ιησούς επέστησε την προσοχή στην εκπλήρωση των προφητικών λόγων του Δαβίδ και είπε στους αποστόλους του: «Δεν μιλώ για όλους εσάς· γνωρίζω αυτούς που έχω εκλέξει. Αλλά αυτό είναι για να εκπληρωθεί η Γραφή: “Αυτός που έτρωγε το ψωμί μου σήκωσε τη φτέρνα του εναντίον μου”».—Ιωάν. 13:18.

Για παράδειγμα, ο Δαβίδ αναφέρει ότι ένας έμπιστος φίλος, ο οποίος έτρωγε ψωμί μαζί του, τον πρόδωσε. (Εδάφιο 9) Αυτό ίσως μας θυμίζει ένα περιστατικό από τη ζωή του Δαβίδ. Στη διάρκεια της ανταρσίας του Αβεσσαλώμ, ο έμπιστος σύμβουλος του Δαβίδ, ο Αχιτόφελ, έγινε προδότης και πήρε το μέρος του Αβεσσαλώμ στην εξέγερση κατά του βασιλιά. (2 Σαμ. 15:31· 16:15) Φανταστείτε τον εξουθενωμένο βασιλιά ξαπλωμένο στο κρεβάτι του πόνου, αδύναμο να σηκωθεί, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζει ότι τον περιβάλλουν συνωμότες που εύχονται να πεθάνει ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν τα πονηρά τους σχέδια.—Εδάφιο 5.

Ψαλμ 41:1-4 Οι πιστοί υπηρέτες μπορούν να είναι βέβαιοι για τη στήριξη του Ιεχωβά στη διάρκεια οποιασδήποτε δοκιμασίας

Ψαλμ 42 μας δείχνουν ότι, αν θέλουμε να υπομένουμε δοκιμασίες με επιτυχία, πρέπει να εμπιστευόμαστε απόλυτα στον Ιεχωβά και να μάθουμε να τον προσμένουμε για απελευθέρωση.

Ψαλμ 39 Πολλοί που έχουν υποπέσει σε σοβαρή αδικοπραγία έχουν βρει μεγάλη παρηγοριά στους Ψαλμούς 39 και 51, στους οποίους ο Δαβίδ εκφράζει από καρδιάς τη μετάνοιά του για κάποια σοβαρότατα λάθη του και δηλώνει την πίστη του στη συγχωρητικότητα του Ιεχωβά.

Ψαλμ 40:1 Ο Δαβίδ είδε επανειλημμένα από πρώτο χέρι πώς διαφύλαττε ο Ιεχωβά όσους Τον αγαπούσαν.

Ψαλμ 38:4,6-10 Ο Ιεχωβά παροτρύνει όσους έχουν απομακρυνθεί από αυτόν: «Επιστρέψτε σε εμένα με όλη σας την καρδιά και με νηστεία και με κλάμα και με θρήνο.

Ψαλμ 38:3-5,8 Ο Σατανάς θα ήθελε να μας κάνει να πιστέψουμε ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια ελέους του Ιεχωβά και ότι δεν είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις Του

Ψαλμ 42:1-4 Η εικόνα μιας ελαφίνας που εγκαταλείπει το νεογέννητο ελαφάκι της—τόσο ασύμβατη με την πασίγνωστη φροντίδα αυτού του ζώου για τα μικρά του υπό φυσιολογικές συνθήκες—καταδεικνύει πόσο μεγάλες ξηρασίες έπλητταν τον Ιούδα.

Ψαλμ 41:1,3,7,8 Η εμπιστοσύνη του Δαβίδ στον Θεό παρέμεινε ισχυρή, και τελικά ο βασιλιάς ανένηψε από την αρρώστια του.

Ψαλμ 41:1-3 Μολονότι ο Θεός δεν θεραπεύει κανέναν σήμερα θαυματουργικά, χορηγεί σε εκείνον που υποφέρει τη σοφία και το σθένος που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την κατάστασή του.

Ψαλμ 44:13-15 Όσοι γίνονταν παροιμιώδης φράση καταντούσαν να είναι το αντικείμενο των τραγουδιών εκείνων που έπιναν μεθυστικό ποτό και άτομα που οι άλλοι τους έφτυναν στο πρόσωπο.

Ψαλμ 41:1,2 Το στοργικό ενδιαφέρον που εκδήλωσε ο Δαβίδ προς τον Μεφιβοσθέ, τον ανάπηρο γιο του αγαπημένου φίλου του, του Ιωνάθαν, αποτελεί παράδειγμα σωστής στάσης απέναντι στον ασήμαντο.

Ψαλμ 41:1-3 Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν τα λόγια του ψαλμωδού να παρηγορούμε τους άρρωστους ομοπίστους μας;

Ψαλμ. 40:8 Τα νεαρά άτομα που αναπτύσσουν τέτοια εκτίμηση θα αφιερώσουν τη ζωή τους στον Ιεχωβά και θα βαφτιστούν

Ψαλμ. 42:5,6 Τι βαθιά συναισθήματα και τι αγάπη για τον Ιεχωβά!

Ψαλμ. 40:8 Παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις που αντιμετώπισε στη ζωή του, ο Δαβίδ έβρισκε γνήσια ευχαρίστηση κάνοντας το θεϊκό θέλημα.

Ψαλμ 41:1 Όταν ανταποκρίνεστε στις ανάγκες τους τείνοντας χείρα βοηθείας, θα νιώθετε πόσο αληθινά είναι τα λόγια του εδαφίου Ψαλμός 41:1: «Ευτυχισμένος είναι όποιος φέρεται στον ασήμαντο με στοχαστικό ενδιαφέρον». … Όπως τονίστηκε νωρίτερα, το εδάφιο Ψαλμός 41:1 συστήνει να “φερόμαστε με στοχαστικό ενδιαφέρον”.

Ψαλμ. 41:3 Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι, αν αυτός που παρέχει στοργική φροντίδα αντιμετωπίσει ο ίδιος κάποια δοκιμασία ή συμφορά, ο Ιεχωβά θα τον βοηθήσει.

Ψαλμ. 40:8 Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή μας, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε το ωφέλιμο πρόγραμμα λατρείας που ακολουθούμε.

Ψαλμ. 38:3 Επομένως, εκείνοι που επιθυμούν να επιζητούν και να επιδιώκουν ειρήνη πρέπει να “απομακρύνονται από το κακό και να κάνουν το καλό”.

Ψαλμ 40:8 Αν έχουμε την ίδια στάση, θα βρίσκουμε χαρά στην απόδοση ιερής υπηρεσίας στον Θεό.

Ψαλμ 40:5 Είμαστε ευγνώμονες ιδιαίτερα για τις πνευματικές προμήθειες του Θεού.

Ψαλμ 40:7,8 Προκειμένου, όμως, να αποκτήσετε τα προσόντα για βάφτισμα, πρέπει να κάνετε συγκεκριμένα βήματα.

Ψαλμ 43:3 Με αυτόν το στόχο υπόψη, είναι ανάγκη να μελετούμε την Αγία Γραφή με επιμέλεια και να κάνουμε στοχασμούς γύρω από τα περιεχόμενά της.

Ψαλμ 40:1,2 Σήμερα, εκείνοι που επιθυμούν να καθαρίσουν τον εαυτό τους και να υπηρετούν τον Θεό λαβαίνουν υποστήριξη με τον ίδιο τρόπο.

Ψαλμ 40:9,10 Το να αποβλέπουμε στον Ιησού ως το Υπόδειγμά μας, καθώς και ως εκείνον ο οποίος μας δείχνει το δρόμο στον κοπιαστικό αγώνα για ζωή, θα μας υποκινεί επίσης να αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον μας και να βρίσκουμε αληθινή χαρά στην ιερή μας υπηρεσία.

Ψαλμ 41:1,2 Ωστόσο, η υπηρεσία αυτή φέρνει πραγματική ευτυχία μόνο αν προσφέρεται ολόκαρδα και με το σωστό τρόπο.

Ψαλμ 43:3 Ενώ ο κόσμος είναι βυθισμένος σε πνευματικό σκοτάδι, ο αληθινός Θεός εξακολουθεί να εκχέει φως στον λαό του.

Ψαλμ 38:4 Μερικοί Χριστιανοί έχουν καταρρακωθεί εξαιτίας της υπερβολικής λύπης, και νιώθουν βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά δεν θα μπορούσε ποτέ να τους συγχωρήσει.

Ψαλμ 40:5 Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να στοχάζεστε πράγματα που είναι δυνατόν “να σας κάνουν σοφούς για σωτηρία”.

Ψαλμ 44:3 Τέτοιες συμβολικές εκφράσεις δεν πρέπει να τις εκλαμβάνουμε κατά γράμμα, όπως ακριβώς δεν εκλαμβάνουμε κατά γράμμα αναφορές που λένε ότι ο Ιεχωβά είναι «ο Βράχος» ή «ασπίδα».

Ψαλμ 43:3 Ο Ιεχωβά ρίχνει άφθονο πνευματικό φως σε όσους είναι πρόθυμοι να διδαχτούν, ή να διαφωτιστούν, από αυτόν.

Ψαλμ 40:5 Δεύτερον, ο Ιεχωβά είναι εντελώς αποχωρισμένος από κάθε αμαρτωλότητα, και αυτή η σκέψη είναι παρηγορητική.

Ψαλμ 40:5 Επιπλέον, κάνει πράγματα που ευχαριστούν ακόμη και εκείνους που δεν τον γνωρίζουν, “γεμίζοντας τις καρδιές τους στο πλήρες με τροφή και ευθυμία”.

Ψαλμ 40:8 Τα νεαρά άτομα που αναπτύσσουν τέτοια εκτίμηση θα αφιερώσουν τη ζωή τους στον Ιεχωβά και θα βαφτιστούν.

Ψαλμ 40:17 Ο Ιεχωβά έχει προμηθεύσει επανειλημμένα διαφυγή στο λαό του ως ομάδα, ιδιαίτερα όταν οι εχθροί τους τούς δίωκαν και τους κυνηγούσαν με μανία.

Ψαλμ 44:21 Ο Θεός έχει προμηθεύσει και το Λόγο του, ο οποίος μπορεί να χρησιμεύει σαν καθρέφτης για εμάς.

Ψαλμ 40:5 Ναι, όταν σκεφτόμαστε τα θαυμαστά πράγματα που έχει ήδη κάνει ο Ιεχωβά για εμάς και όταν συλλογιζόμαστε τις στοργικές σκέψεις του σχετικά με εμάς, ανανεώνουμε τη δύναμή μας ώστε να υπομένουμε πιστά καθώς υπηρετούμε ολόκαρδα τον ουράνιο Πατέρα μας, τον Ιεχωβά.

Ψαλμ 40:8 Ο Ιησούς φερόταν σε όλους—πλούσιους και φτωχούς, άντρες και γυναίκες, παιδιά και ενηλίκους—με αξιοπρέπεια, σεβασμό και απροσωποληψία, όπως ο Θεός.

Ψαλμ 40:11 Πώς μπορούν οι Χριστιανοί πρεσβύτεροι και άλλα πνευματικά άτομα στην εκκλησία να μιμούνται τον Ιεχωβά από αυτή την άποψη;

Ψαλμ 40:8 Ναι, καθώς αγωνιζόμαστε σθεναρά να ακολουθούμε τον Χριστό, απολαμβάνουμε πλούσιες και διαρκείς ευλογίες, όπως ειρήνη διάνοιας, ικανοποίηση, ευχαρίστηση, την επιδοκιμασία του Θεού και την προοπτική της αιώνιας ζωής.

Ψαλμ 41:12 Το συνεχές ενδιαφέρον που δείχνουν αυτοί σχετικά με το πώς θα κερδίσουν την επιδοκιμασία του Ιεχωβά χαρίζει σταθερότητα στη ζωή τους και τους δίνει την ικανότητα να ακολουθούν ευθεία πορεία προς το στόχο τους.

Ψαλμ 38:18 Η κατάλληλη ανησυχία για την αμαρτία οδηγεί σε ομολογία, σε μετάνοια και σε μεταστροφή από την εσφαλμένη πορεία, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της καλής σχέσης με τον Ύψιστο.

Ψαλμ 41:1 Η σύζυγος που είναι «φρόνιμη» (που εκδηλώνει ενόραση) χαρακτηρίζεται ως ευλογία από τον Ιεχωβά.

Ψαλμ 39:12 Ακόμη και ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν στη γη, πρόσφερε δεήσεις και ικεσίες στον Πατέρα του «με δυνατές κραυγές και δάκρυα».

Ψαλμ 41:3 Επομένως, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια συγκεκριμένη διαγνωστική μέθοδος ή θεραπεία ίσως περιέχει πνευματιστικά στοιχεία, ο αληθινός Χριστιανός οφείλει να την απορρίψει.*

Ψαλμ 41:9 Ο φιλοξενούμενος δεν έπρεπε να καταχράται την καλοσύνη του οικοδεσπότη του ή των συνδαιτυμόνων καταλαμβάνοντας την τιμητική ή την πιο εξέχουσα θέση, αλλά να αφήνει την επιλογή αυτή στον οικοδεσπότη.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: