ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΨΑΛΜΟΣ 119

Η αληθινή ευτυχία εξαρτάται από το αν περπατάμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού

Ψαλμ 119:1-8 Ο Ιησούς του Ναυή διαβάζει έναν ρόλο Ο Ιησούς του Ναυή είχε πλήρη πεποίθηση στην καθοδηγία του Ιεχωβά. Ήξερε ότι για να έχει χαρά και επιτυχία, έπρεπε να εμπιστεύεται στον Ιεχωβά με όλη του την καρδιά Ο Λόγος του Θεού μάς δίνει το θάρρος που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες της ζωής

Ψαλμ 119:33-40 Ο Ιερεμίας προσεύχεται Ο Ιερεμίας έδειξε θάρρος και στηρίχτηκε στον Ιεχωβά σε δύσκολες καταστάσεις. Διατήρησε τη ζωή του απλή και εγκαρτέρησε στον διορισμό του Η ακριβής γνώση του Λόγου του Θεού μάς δίνει πεποίθηση ώστε να κηρύττουμε

Ψαλμ 119:41-48 Ο Παύλος κηρύττει στον Κυβερνήτη Φήλικα Ο Παύλος δεν φοβόταν να μεταδώσει το άγγελμα του Θεού σε οποιονδήποτε. Είχε πλήρη πεποίθηση στη βοήθεια του Ιεχωβά όταν κήρυξε με τόλμη στον Κυβερνήτη Φήλικα

Ψαλμ 119:1-8—Η αληθινή ευτυχία εξαρτάται από το αν περπατάμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού (w05 15/4 σ. 10 ¶3, 4)

Εξηγήστε και δείξτε με παράδειγμα τι σημαίνει το να είμαστε άψογοι. Η αληθινή ευτυχία εξαρτάται από το αν περπατάμε σύμφωνα με το νόμο του Θεού. (Ψαλμός 119:1-8) Αν το κάνουμε αυτό, ο Ιεχωβά θα μας θεωρεί “άψογους στην οδό μας”. (Ψαλμός 119:1) Το να είμαστε άψογοι δεν σημαίνει να είμαστε τέλειοι, αλλά δείχνει ότι αγωνιζόμαστε να κάνουμε το θέλημα του Ιεχωβά Θεού. Ο Νώε «αποδείχτηκε άψογος ανάμεσα στους συγχρόνους του» ως άνθρωπος που «περπάτησε με τον αληθινό Θεό». Αυτός ο πιστός πατριάρχης επέζησε με την οικογένειά του από τον Κατακλυσμό επειδή ακολούθησε την πορεία ζωής που υπέδειξε ο Ιεχωβά. (Γένεση 6:9· 1 Πέτρου 3:20) Παρόμοια, η δική μας επιβίωση από το τέλος αυτού του κόσμου εξαρτάται από το αν “τηρούμε προσεκτικά τις προσταγές του Θεού”, κάνοντας έτσι το θέλημά του.—Ψαλμός 119:4.

Από τι εξαρτάται η ευτυχία και η επιτυχία μας; Ο Ιεχωβά δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ αν τον “εξυμνούμε με ευθύτητα καρδιάς και συνεχίζουμε να τηρούμε τις διατάξεις του”. (Ψαλμός 119:7, 8) Ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον Ιησού του Ναυή, τον ηγέτη του Ισραήλ, ο οποίος εφάρμοσε τη συμβουλή να “διαβάζει το βιβλίο του νόμου ημέρα και νύχτα για να ενεργεί σύμφωνα με όλα όσα ήταν γραμμένα σε αυτό”. Με αυτόν τον τρόπο είχε επιτυχία και μπορούσε να ενεργεί σοφά. (Ιησούς του Ναυή 1:8) Προς το τέλος της ζωής του, ο Ιησούς του Ναυή εξακολουθούσε να εξυμνεί τον Θεό και μπορούσε να υπενθυμίσει στους Ισραηλίτες: «Ξέρετε καλά με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή πως ούτε ένας λόγος δεν απέτυχε από όλους τους καλούς λόγους που σας είπε ο Ιεχωβά ο Θεός σας». (Ιησούς του Ναυή 23:14) Όπως ο Ιησούς του Ναυή και ο συγγραφέας του 119ου Ψαλμού, έτσι και εμείς μπορούμε να βρούμε ευτυχία και να έχουμε επιτυχία αν αινούμε τον Ιεχωβά και εμπιστευόμαστε στο λόγο του.

Ψαλμ 119:33-40—Ο Λόγος του Θεού μάς δίνει το θάρρος που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες της ζωής (w05 15/4 σ. 12, 13 ¶12)

Πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε προσωπικά τα εδάφια Ψαλμός 119:36, 37; Το να ακολουθούμε την καθοδηγία του λόγου του Θεού μάς δίνει το θάρρος που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες της ζωής. (Ψαλμός 119:33-40) Επιζητούμε ταπεινά τη διδασκαλία του Ιεχωβά ώστε να φυλάττουμε το νόμο του «με όλη την καρδιά». (Ψαλμός 119:33, 34) Σαν τον ψαλμωδό, υποβάλλουμε στον Θεό το αίτημα: «Κλίνε την καρδιά μου στις υπενθυμίσεις σου και όχι σε κέρδη» ή σε «άδικο κέρδος». (Ψαλμός 119:36· υποσημείωση στη ΜΝΚ) Σαν τον απόστολο Παύλο, «συμπεριφερόμαστε έντιμα σε όλα». (Εβραίους 13:18) Αν κάποιος εργοδότης θέλει να κάνουμε κάτι ανέντιμο, επιστρατεύουμε το θάρρος μας για να προσκολληθούμε στις κατευθύνσεις του Θεού—και ο Ιεχωβά ευλογεί πάντοτε μια τέτοια πορεία. Μάλιστα, μας βοηθάει να κρατάμε υπό έλεγχο όλες τις κακές μας τάσεις. Γι’ αυτό, ας προσευχόμαστε: «Κάνε τα μάτια μου να προσπερνούν και να μη βλέπουν ό,τι δεν έχει αξία». (Ψαλμός 119:37) Δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούμε επιθυμητό οποιοδήποτε πράγμα δεν έχει αξία και το οποίο μισεί ο Θεός. (Ψαλμός 97:10) Μεταξύ άλλων, αυτό μας υποκινεί να αποφεύγουμε την πορνογραφία και τις πνευματιστικές πράξεις.—1 Κορινθίους 6:9, 10· Αποκάλυψη 21:8.

Ψαλμ 119:41-48—Η ακριβής γνώση του Λόγου του Θεού μάς δίνει πεποίθηση ώστε να κηρύττουμε (w05 15/4 σ. 13 ¶13, 14)

Πώς βρήκαν οι διωκόμενοι μαθητές του Ιησού το θάρρος που χρειάζονταν για να δίνουν μαρτυρία με τόλμη; Η ακριβής γνώση του λόγου του Θεού μάς χαρίζει πεποίθηση ώστε να δίνουμε μαρτυρία με θάρρος. (Ψαλμός 119:41-48) Χρειαζόμαστε πράγματι θάρρος για να “απαντήσουμε σε εκείνον που μας ονειδίζει”. (Ψαλμός 119:42) Κατά καιρούς, ίσως είμαστε σαν τους διωκόμενους μαθητές του Ιησού, οι οποίοι προσευχήθηκαν: «Ιεχωβά, . . . αξίωσε τους δούλους σου να εξακολουθήσουν να αναγγέλλουν το λόγο σου με κάθε τόλμη». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; «Όλοι γέμισαν με το άγιο πνεύμα και ανάγγελλαν το λόγο του Θεού με τόλμη». Ο ίδιος Υπέρτατος Κύριος μας δίνει το θάρρος να αναγγέλλουμε το λόγο του με τόλμη.—Πράξεις 4:24-31.

14. Ποια πράγματα μας βοηθούν να δίνουμε μαρτυρία με θάρρος όπως έκανε ο Παύλος; Αν θεωρούμε πολύτιμο «το λόγο της αλήθειας» και “τηρούμε το νόμο του Θεού διαρκώς”, θα έχουμε το απαιτούμενο θάρρος για να δίνουμε μαρτυρία χωρίς να φοβόμαστε μήπως ντροπιαστούμε. (Ψαλμός 119:43, 44) Η επιμελής μελέτη του γραπτού Λόγου του Θεού μάς εξαρτίζει ώστε να “μιλάμε για τις υπενθυμίσεις του μπροστά σε βασιλιάδες”. (Ψαλμός 119:46) Η προσευχή και το πνεύμα του Ιεχωβά θα μας βοηθούν επίσης να λέμε αυτό που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. (Ματθαίος 10:16-20· Κολοσσαείς 4:6) Ο Παύλος μίλησε με θάρρος για τις υπενθυμίσεις του Θεού σε άρχοντες τον πρώτο αιώνα. Για παράδειγμα, έδωσε μαρτυρία στον Ρωμαίο Κυβερνήτη Φήλικα, ο οποίος «τον άκουσε όσον αφορά την πίστη στον Χριστό Ιησού». (Πράξεις 24:24, 25) Ο Παύλος έδωσε επίσης μαρτυρία ενώπιον του Κυβερνήτη Φήστου και του Βασιλιά Αγρίππα. (Πράξεις 25:22–26:32) Με την υποστήριξη του Ιεχωβά, μπορούμε και εμείς να είμαστε θαρραλέοι μάρτυρες, χωρίς ποτέ να “ντρεπόμαστε για τα καλά νέα”.—Ρωμαίους 1:16.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ψαλμ 119:71—Τι καλό θα μπορούσε να προκύψει όταν υπομένουμε ταλαιπωρίες; (w06 1/9 σ. 14 ¶4)

Ποιο καλό θα μπορούσε να προκύψει όταν υφιστάμεθα ταλαιπωρίες; Οι κακουχίες μπορούν να μας διδάξουν να βασιζόμαστε πληρέστερα στον Ιεχωβά, να προσευχόμαστε πιο ένθερμα σε εκείνον και να είμαστε πιο επιμελείς όσον αφορά τη μελέτη της Γραφής και την εφαρμογή των όσων λέει αυτή. Επίσης, η αντίδρασή μας στις ταλαιπωρίες είναι δυνατόν να αποκαλύψει ελαττώματα της προσωπικότητας τα οποία μπορούν να διορθωθούν. Τα παθήματα δεν θα μας δημιουργήσουν πικρία αν εμείς τα αφήνουμε να μας εξαγνίζουν.

Ψαλμ 119:96—Τι σημαίνει η φράση “τέλος σε κάθε τελειότητα”; (w06 1/9 σ. 14 ¶5)

Τι εννοείται από τη φράση “τέλος σε κάθε τελειότητα”; Ο ψαλμωδός μιλάει για την τελειότητα από ανθρώπινη άποψη. Προφανώς είχε κατά νου ότι η αντίληψη του ανθρώπου για την τελειότητα είναι περιορισμένη. Σε αντίθεση με αυτό, η εντολή του Θεού δεν έχει τέτοιον περιορισμό. Η καθοδηγία της εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ζωής. «Εις πάσαν τελειότητα είδον όριον», λέει η Μετάφραση του Βάμβα, «αλλ’ ο νόμος σου είναι πλατύς σφόδρα».

Ψαλμ 119:71—Ποιο καλό θα μπορούσε να προκύψει όταν υφιστάμεθα ταλαιπωρίες; Οι κακουχίες μπορούν να μας διδάξουν να βασιζόμαστε πληρέστερα στον Ιεχωβά, να προσευχόμαστε πιο ένθερμα σε εκείνον και να είμαστε πιο επιμελείς όσον αφορά τη μελέτη της Γραφής και την εφαρμογή των όσων λέει αυτή. Επίσης, η αντίδρασή μας στις ταλαιπωρίες είναι δυνατόν να αποκαλύψει ελαττώματα της προσωπικότητας τα οποία μπορούν να διορθωθούν. Τα παθήματα δεν θα μας δημιουργήσουν πικρία αν εμείς τα αφήνουμε να μας εξαγνίζουν.

Ψαλμ 119:96—Τι εννοείται από τη φράση “τέλος σε κάθε τελειότητα”; Ο ψαλμωδός μιλάει για την τελειότητα από ανθρώπινη άποψη. Προφανώς είχε κατά νου ότι η αντίληψη του ανθρώπου για την τελειότητα είναι περιορισμένη. Σε αντίθεση με αυτό, η εντολή του Θεού δεν έχει τέτοιον περιορισμό. Η καθοδηγία της εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ζωής. «Εις πάσαν τελειότητα είδον όριον», λέει η Μετάφραση του Βάμβα, «αλλ’ ο νόμος σου είναι πλατύς σφόδρα».

Ψαλμ 119:164—Τι είναι αξιοσημείωτο όσον αφορά την απόδοση αίνου στον Θεό «εφτά φορές την ημέρα»; Ο αριθμός εφτά υποδηλώνει συνήθως πληρότητα. Επομένως, ο ψαλμωδός αναφέρει ότι ο Ιεχωβά αξίζει κάθε αίνο.

Ψαλμ 119:97-101. Η απόκτηση σοφίας, ενόρασης και κατανόησης από το Λόγο του Θεού μάς προστατεύει από πνευματική βλάβη.

Ψαλμ 119:105. Ο Λόγος του Θεού είναι λυχνάρι για τα πόδια μας με την έννοια ότι μπορεί να μας βοηθάει να χειριζόμαστε τα τρέχοντα προβλήματα. Επίσης φωτίζει μεταφορικά το δρόμο μας, εφόσον προλέγει το σκοπό του Θεού για το μέλλον.

Ψαλμ 119:97-105 Πώς θα ωφεληθούμε αν μελετάμε με επιμέλεια και εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού;

Ψαλμ 119:97-104 Ένας θεοσεβής άνθρωπος εξήγησε κάποτε γιατί αγαπούσε το νόμο του Ιεχωβά. (Διαβάστε Ψαλμός 119:97-104) Μελετώντας τον, απέκτησε σοφία, ενόραση και κατανόηση. Εφαρμόζοντας τις συμβουλές του, μπόρεσε να αποφύγει τις οδούς του ψεύδους που είχαν οδυνηρή κατάληξη για τόσους άλλους. Η μελέτη των Γραφών τού έφερνε ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Ήταν αποφασισμένος να υπακούει στις οδηγίες του Θεού που τον είχαν ωφελήσει τόσο πολύ στη ζωή του.

Ψαλμ.119:133 Επιπρόσθετα, η Γραφή περιέχει παραδείγματα και συγκεκριμένες συμβουλές που μας βοηθούν να μην ενδώσουμε στις ακάθαρτες επιθυμίες.

Ψαλμ 119:97,105 Η αγάπη μας για τη δικαιοσύνη μάς ωθεί να απορρίπτουμε τον κοσμικό τρόπο σκέψης που αγνοεί ή υποβαθμίζει τις ξεκάθαρες αρχές του Ιεχωβά.

Ψαλμ 119:111 Βρίσκουμε και εμείς ευχαρίστηση στις εντολές του Ιεχωβά ή μήπως μερικές φορές τις θεωρούμε βάρος;

Ψαλμ 119:97-100 Οι αληθινοί Χριστιανοί, όμως, δεν σέβονται τους κανόνες του Θεού μόνο επειδή είναι προς όφελός τους, αλλά και για να τιμούν τον Ιεχωβά.

Ψαλμ 119:70 Μια τέτοια συνήθεια μπορεί να επηρεάσει τις πράξεις μας ή την άποψή μας για την αμαρτωλή διαγωγή των άλλων.

Ψαλμ 119:105 Οι δηλώσεις και οι υπενθυμίσεις του Θεού βρίσκονται στη Γραφή, και μπορούν να μας βοηθήσουν να υπερνικήσουμε τα εμπόδια που ενδέχεται να βρούμε στο δρόμο μας.

Ψαλμ 119:1-3 Η ακεραιότητα απαιτεί να επιζητεί κάποιος συνεχώς να κάνει το θέλημα του Θεού και να περπατάει στην οδό του.

Ψαλμ 119:1,2 Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς απαρίθμησε εννιά λόγους για τους οποίους μπορούμε να θεωρούμαστε ευτυχισμένοι.

Ψαλμ 119:64 Πολυάριθμες Γραφικές αφηγήσεις μιλούν για τη στοργική καλοσύνη που έδειξε ο Ιεχωβά στους λάτρεις του

Ψαλμ 119:76 Ένας εξέχων τρόπος με τον οποίο ο Ιεχωβά παρηγορεί το λαό του είναι με τις συμβουλές και την καθοδηγία που τους παρέχει.

Ψαλμ 119:18 Να προσεύχεστε στον Θεό κάθε φορά που διαβάζετε τις Γραφές, ζητώντας του να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το Λόγο του.

Ψαλμ 119:10,11,27 Ο Ιεχωβά θέλει να κατανοούμε το Λόγο του, να πιστεύουμε σε αυτόν και να τον υπακούμε.

Ψαλμ 119:14-16 υποδεικνύουν ότι οι τακτικοί, ουσιαστικοί συλλογισμοί γύρω από το Λόγο του Θεού μπορούν να σας βοηθήσουν να βρίσκετε ευχαρίστηση σε αυτόν.

Ψαλμ 119:88,159 Αποτελεί προστασία, καθώς και παράγοντα που φέρνει ανακούφιση από προβλήματα.

Ψαλμ 119:99,100,105 Ναι, η πείρα έχει δείξει ότι εκείνοι που κάνουν τον Θεό επίκεντρο της ζωής τους λαβαίνουν μεγάλη βοήθεια ώστε να αντιμετωπίζουν με χαρά το σημερινό ξέφρενο κόσμο.

Ψαλμ 119:66,68 Πώς θα μπορούσαν οι προσευχές μας να αντανακλούν την επιθυμία να μιμούμαστε την αγαθότητα του Ιεχωβά;

Ψαλμ 119:34 Χωρίς αυτή την προσέγγιση, πολύ γρήγορα η μελέτη της Γραφής θα αρχίσει να γίνεται μηχανικά και ίσως χάσετε την επιθυμία να συνεχίσετε.

Ψαλμ 119:105 Αντί να βασιζόμαστε στη δική μας σοφία, στηριζόμαστε με πεποίθηση στο γραπτό Λόγο του Θεού για να μας βοηθάει να διακρίνουμε το ορθό από το εσφαλμένο.

Ψαλμ 119:20 Θεωρούμε εμείς τη δικαιοσύνη τόσο πολύτιμη ώστε να πεινάμε και να διψάμε για αυτήν;

Ψαλμ 119:1,2 Πράγματι, «ευτυχισμένος είναι ο καθένας που φοβάται τον Ιεχωβά, που περπατάει στις οδούς του».

Ψαλμ 119:37 Ο στοχασμός γύρω από τους υψηλούς κανόνες του μας ικανώνει να αποφεύγουμε την παγίδα της πορνογραφίας.

Ψαλμ 119:105 Σε καιρούς στενοχώριας, μπορούμε να αντλούμε παρηγοριά από στοργικές διαβεβαιώσεις όπως οι εξής: «Καρδιά συντετριμμένη και καταθλιμμένη, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις».

Ψαλμ 119:18 Ποτέ μη συμβιβάζετε τους νόμους και τις αρχές της Γραφής.

Ψαλμ 119:9 Ο γραπτός Λόγος του Θεού περιέχει ζωτική καθοδηγία που μας καθιστά ικανούς να διακρίνουμε την αλήθεια από την παραπλανητική προπαγάνδα.

Ψαλμ 119:34 Όταν αναφέρετε ταπεινά τους λόγους για τους οποίους πήρατε μια απόφαση, το παιδί σας νιώθει πως αναγνωρίζετε ότι προοδεύει προς την ωριμότητα, και μαθαίνει να παίρνει τις δικές του αποφάσεις με τη «δύναμη της λογικής» του.

Ψαλμ 119:176 Αν συναντήσουμε κάποιον που έχει ξεστρατίσει από την εκκλησία, θα προσφέρουμε στοργική και πρακτική βοήθεια ώστε να συμβάλουμε στην επιστροφή του;

Ψαλμ 119:9 Ο γραπτός Λόγος του Θεού περιέχει ζωτική καθοδηγία που μας καθιστά ικανούς να διακρίνουμε την αλήθεια από την παραπλανητική προπαγάνδα.

Ψαλμ 119:1,2 Ως Χριστιανοί, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να παραμένουμε ηθικά καθαροί, αλλά το να κάνουμε το σωστό στα μάτια του Θεού απαιτεί συνεχή προσπάθεια.

Ψαλμ 119:158 Πόσο ζωτικό είναι να απορρίπτουμε οποιεσδήποτε τάσεις αλόγιστης φιλοδοξίας ή απληστίας, οι οποίες θα μπορούσαν να μας στοιχίσουν την εύνοια του Ιεχωβά!

Ψαλμ 119:37 Οποτεδήποτε αντιμετωπίζετε τέτοιες δοκιμασίες, να είστε αποφασισμένοι να προσεύχεστε για δύναμη ώστε να αντισταθείτε.

Ψαλμ 119:105 Αν γεμίζεις το νου σου με εποικοδομητικές σκέψεις, σταχυολογημένες από Γραφικές αφηγήσεις, αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά τις σκέψεις, τα αισθήματα και τις πράξεις σου.

Ψαλμ 119:105 Μας προσφέρει ανεκτίμητη βοήθεια όταν χειριζόμαστε προβλήματα ή όταν παίρνουμε αποφάσεις όσον αφορά την επιλογή φίλων, ψυχαγωγίας, εργασίας, ενδυμασίας και ούτω καθεξής.

Ψαλμ 119:105 Είναι επίσης σοφό να λαβαίνουμε υπόψη μας πώς οι επιλογές που κάνουμε σε προσωπικά ζητήματα επηρεάζουν τη διακονία μας καθώς και άλλους ανθρώπους, τόσο εντός όσο και εκτός της εκκλησίας.

Ψαλμ 119:105 Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο παραχωρούν στις επιθυμίες της καρδιάς τους ακατάλληλη προτεραιότητα, ενώ δίνουν ελάχιστη ή καθόλου προσοχή στους κανόνες που διατυπώνονται στο Λόγο του Θεού.

Ψαλμ 119:165 Αν υπομένουμε ακόμα και υπό δοκιμασίες, αυτό θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την ακεραιότητά μας.

Ψαλμ 119:129 Η διαρκής ανασκόπηση των κανόνων και των αρχών του Θεού μάς βοηθάει να εξετάζουμε προσεκτικά τον εαυτό μας και καταπολεμά την τάση να είμαστε “ακροατές που ξεχνούν”.

Ψαλμ 119:97 Ο Ιεχωβά γνωρίζει εκείνους που κάνουν «σκέψεις γύρω από το όνομά του», και αντιλαμβάνεται πόσο διαφέρουν αυτά τα άτομα από τη συντριπτική πλειονότητα της ανθρωπότητας, που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τις οδούς του.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: