ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 ΣΑΜΟΥΗΛ 6-8

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 ΣΑΜΟΥΗΛ 6-8

«Ποιος Είναι ο Βασιλιάς Σας;»

Οι Ισραηλίτες απαίτησαν με αυθάδεια έναν ανθρώπινο βασιλιά (1Σα 8:4, 5· it-1 σ. 462 ¶3)

Αίτημα για Ανθρώπινο Βασιλιά. Σχεδόν 400 χρόνια μετά την Έξοδο και πάνω από 800 χρόνια μετά τη θέσπιση της διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ, οι Ισραηλίτες ζήτησαν έναν ανθρώπινο βασιλιά για να τους οδηγεί, όπως τα άλλα έθνη που είχαν ανθρώπινους μονάρχες. Με το αίτημά τους απέρριψαν ως βασιλιά τους τον ίδιο τον Ιεχωβά. (1Σα 8:4-8) Είναι αλήθεια ότι ο λαός ανέμενε ορθά να εγκαθιδρυθεί μια βασιλεία από τον Θεό σε αρμονία με την υπόσχεση που εκείνος είχε δώσει στον Αβραάμ και στον Ιακώβ, όπως αναφέρθηκε ήδη. Επιπρόσθετη βάση για αυτή την ελπίδα τούς έδινε η προφητεία που εξήγγειλε ο Ιακώβ στην επιθανάτια κλίνη του σχετικά με τον Ιούδα (Γε 49:8-10), τα λόγια του Ιεχωβά προς τον Ισραήλ μετά την Έξοδο (Εξ 19:3-6), οι όροι της διαθήκης του Νόμου (Δευ 17:14, 15), ακόμη και μέρος του αγγέλματος που έβαλε ο Θεός τον προφήτη Βαλαάμ να πει (Αρ 24:2-7, 17). Η πιστή μητέρα του Σαμουήλ, η Άννα, εξέφρασε αυτή την ελπίδα στην προσευχή της. (1Σα 2:7-10) Ωστόσο, ο Ιεχωβά δεν είχε αποκαλύψει πλήρως το «ιερό μυστικό» του σχετικά με τη Βασιλεία και δεν είχε υποδείξει πότε θα έφτανε ο δικός του ορισμένος καιρός για την ίδρυσή της ούτε ποια θα ήταν η δομή και η σύνθεση αυτής της κυβέρνησης—αν θα ήταν επίγεια ή ουράνια. Επομένως, εκείνη τη στιγμή αποτελούσε αυθάδεια εκ μέρους του λαού το να απαιτήσει ανθρώπινο βασιλιά.

Δεν τους αρκούσε που είχαν τον Ιεχωβά ως τον αόρατο Κυβερνήτη τους (1Σα 8:7, 8· w11 1/1 σ. 27 ¶1)

Προσέξτε πώς απάντησε ο Ιεχωβά όταν ο Σαμουήλ προσευχήθηκε για αυτό το ζήτημα: «Άκουσε τη φωνή του λαού σε όλα όσα σου λένε· διότι δεν απέρριψαν εσένα, αλλά εμένα απέρριψαν από βασιλιά τους». Τα λόγια αυτά ήταν μεν παρηγορητικά για τον Σαμουήλ, έδειχναν όμως πόσο σοβαρά είχαν προσβάλει εκείνοι οι άνθρωποι τον Παντοδύναμο Θεό! Ο Ιεχωβά είπε στον προφήτη του να προειδοποιήσει τους Ισραηλίτες για το υψηλό τίμημα που θα κατέβαλλαν επειδή θα είχαν ανθρώπινο βασιλιά. Όταν ο Σαμουήλ έκανε όπως του είπε ο Θεός, εκείνοι επέμειναν: «Όχι! Εμείς θέλουμε βασιλιά να μας κυβερνάει». Ο Σαμουήλ, ο οποίος υπάκουε πάντοτε στον Θεό του, πήγε και έχρισε το βασιλιά που επέλεξε ο Ιεχωβά.​—1 Σαμουήλ 8:7-19.

Ο Ιεχωβά τούς προειδοποίησε για τις συνέπειες του αιτήματός τους (1Σα 8:9, 18· w10 15/1 σ. 30 ¶9)

Η ιστορία κατέδειξε πόσο αληθινή ήταν η προειδοποίηση του Ιεχωβά. Η διακυβέρνηση από ανθρώπινους βασιλιάδες οδήγησε τον Ισραήλ σε σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα όταν ο βασιλιάς αποδεικνυόταν άπιστος. Με αυτό το παράδειγμα του Ισραήλ κατά νου, δεν είναι άξιο απορίας το ότι, στο πέρασμα των αιώνων, οι κυβερνήσεις στα χέρια ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον Ιεχωβά έχουν αποτύχει να φέρουν μόνιμα οφέλη. Βέβαια, μερικοί πολιτικοί επικαλούνται την ευλογία του Θεού στις προσπάθειες που κάνουν για ειρήνη και ασφάλεια, αλλά πώς είναι δυνατόν να ευλογήσει ο Θεός εκείνους που δεν υποτάσσονται στη δική του διακυβέρνηση;​—Ψαλμ. 2:10-12.

Ο Ιεχωβά ασκούσε ανέκαθεν την κυριαρχία του πάνω σε όλη τη δημιουργία του. Η διακυβέρνησή του χαρακτηρίζεται από καλοσύνη και προσδίδει αξιοπρέπεια στους υπηκόους του. Αν υποτασσόμαστε στη διακυβέρνησή του και την υποστηρίζουμε, θα έχουμε αιώνιες ευλογίες.

ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ: “Πώς δείχνω εγώ στην προσωπική μου ζωή ότι υποτάσσομαι στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιεχωβά;”

Ο προφήτης Σαμουήλ δείχνει προς τον ουρανό καθώς μιλάει σε μερικούς Ισραηλίτες.

Πνευματικά Πετράδια

1 Σαμ. 7:3​—Τι μας διδάσκει αυτό το εδάφιο για τη μεταστροφή και τη μετάνοια; (w02 1/4 σ. 12 ¶13)

Η μεταστροφή πρέπει να λάβει χώρα προτού βαφτιστούμε ως Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η μεταστροφή είναι εθελούσια, εκούσια πράξη κάποιου που έχει πάρει ολόκαρδα την απόφαση να ακολουθεί τον Χριστό Ιησού. Τέτοια άτομα απορρίπτουν την προηγούμενη εσφαλμένη πορεία τους και αποφασίζουν να κάνουν το σωστό στα μάτια του Θεού. Στις Γραφές, τα εβραϊκά και τα ελληνικά ρήματα που σχετίζονται με τη μεταστροφή μεταδίδουν την έννοια της επιστροφής, της αλλαγής πορείας. Αυτή η πράξη υποδηλώνει το να στραφεί κάποιος στον Θεό εγκαταλείποντας μια εσφαλμένη οδό. (1 Βασιλέων 8:33, 34) Η μεταστροφή απαιτεί «έργα που αρμόζουν στη μετάνοια». (Πράξεις 26:20) Επιβάλλει να εγκαταλείψουμε την ψεύτικη λατρεία, να ενεργούμε σε αρμονία με τις εντολές του Θεού και να αποδίδουμε αποκλειστική αφοσίωση στον Ιεχωβά. (Δευτερονόμιο 30:2, 8-10· 1 Σαμουήλ 7:3) Η μεταστροφή επιφέρει αλλαγές στη νοοτροπία μας, στους σκοπούς μας και στη στάση μας. (Ιεζεκιήλ 18:31) “Μεταστρεφόμαστε” καθώς τα ασεβή χαρακτηριστικά αντικαθίστανται από τη νέα προσωπικότητα.​—Πράξεις 3:19· Εφεσίους 4:20-24· Κολοσσαείς 3:5-14.

1 Σαμ. 7:7-9, 17—Γιατί πρόσφερε ο Σαμουήλ ολοκαύτωμα στη Μισπά και έστησε θυσιαστήριο στη Ραμά, εφόσον οι θυσίες έπρεπε να προσφέρονται σε τακτική βάση μόνο στον τόπο που επέλεγε ο Ιεχωβά; (Δευτερονόμιο 12:4-7, 13, 14· Ιησούς του Ναυή 22:19) Μετά την απομάκρυνση της ιερής Κιβωτού από τη σκηνή της μαρτυρίας στη Σηλώ, η παρουσία του Ιεχωβά δεν ήταν πλέον εμφανής εκεί. Γι’ αυτό, ως εκπρόσωπος του Θεού, ο Σαμουήλ πρόσφερε ολοκαύτωμα στη Μισπά και έστησε επίσης θυσιαστήριο στη Ραμά. Ο Ιεχωβά επιδοκίμασε προφανώς αυτές τις ενέργειες.

1 Σαμ. 8:4-7 Θα Σκανδαλιστείτε Εσείς Εξαιτίας του Ιησού; Εντούτοις, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι, από την άποψη του Ιεχωβά, αν επιλέξουμε έναν ανθρώπινο ηγέτη να μας κυβερνάει, απορρίπτουμε Εκείνον.

1 Σαμ. 7:7-9 «Ο Θεός Επιδοκίμασε» τα Δώρα Τους Μετά την απομάκρυνση της ιερής Κιβωτού από τη σκηνή της μαρτυρίας, φαίνεται ότι ο Ιεχωβά επιδοκίμαζε τις θυσίες που προσφέρονταν σε τοποθεσίες εκτός της σκηνής.​

1 Σαμ. 8:1-3 «Ο Δίκαιος θα Χαρεί σε Σχέση με τον Ιεχωβά» Οι γιοι του Σαμουήλ δεν υπηρετούσαν τον Ιεχωβά με αποδεκτό τρόπο, και οι πράξεις του Δαβίδ τού προξένησαν συμφορές μέσα από το ίδιο του το σπιτικό.

1 Σαμ. 8:1-3 «Να Εμπιστεύεσαι στον Ιεχωβά και να Κάνεις το Καλό» Ο ηλικιωμένος Σαμουήλ δεν μπορούσε να αναγκάσει τους ενήλικους γιους του να παραμείνουν όσιοι στους δίκαιους κανόνες που τους είχε διδάξει.

1 Σαμ. 8:4-8 Πρεσβύτεροι, Πώς Βλέπετε την Εκπαίδευση Άλλων; Όταν ο Σαμουήλ άκουσε για πρώτη φορά ότι οι Ισραηλίτες ήθελαν ανθρώπινο βασιλιά, ένιωσε ότι ο λαός του τον απέρριψε και απογοητεύτηκε.

1 Σαμ. 8:1-5 Εκτιμάτε Αυτά που σας Έχουν Δοθεί; Η Γραφή μάς λέει ότι, ανόμοια με τον πατέρα τους, «διέστρεφαν την κρίση».​

1 Σαμ. 8:11-18 Γιατί Αφήνει ο Θεός τους Ισχυρούς να Καταδυναστεύουν τους Αδύναμους; Ο Ιεχωβά προειδοποίησε το έθνος του Ισραήλ, το λαό του, ότι οι βασιλιάδες τους θα τους καταδυνάστευαν, κάνοντάς τους να κραυγάζουν στον Θεό.

1 Σαμ. 8:5 Να Λατρεύετε τον Ιεχωβά, τον Βασιλιά της Αιωνιότητας Περίπου 400 χρόνια αφότου έφυγαν από την Αίγυπτο, ζήτησαν από τον Θεό να τους δώσει ανθρώπινο βασιλιά, όπως είχαν και τα γειτονικά ειδωλολατρικά έθνη.

1 Σαμ. 8:4-7,20 «Το να Υπακούει Κανείς Είναι Καλύτερο από τη Θυσία» Όταν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ ζήτησαν από τον Σαμουήλ να διορίσει έναν βασιλιά ο οποίος θα μπορούσε να τους κρίνει και να τους οδηγεί στη μάχη, ο Ιεχωβά κατηύθυνε τον προφήτη να χρίσει τον Σαούλ ως ηγέτη και είπε: «Αυτός θα σώσει το λαό μου από το χέρι των Φιλισταίων».​

1 Σαμ. 8:7,9-18 Η Διακυβέρνηση του Ιεχωβά Δικαιώνεται! Εντούτοις πρόσθεσε: «Δεν απέρριψαν εσένα, αλλά εμένα απέρριψαν από βασιλιά τους» Μολονότι ο Ιεχωβά επέτρεψε στους Ισραηλίτες να έχουν ορατό βασιλιά, τους προειδοποίησε ότι η διακυβέρνηση από ανθρώπινο βασιλιά θα είχε το τίμημά της.​

1 Σαμ. 7:4-6 Νηστεία—Σας Φέρνει Πιο Κοντά στον Θεό; Κάποιοι νήστευαν είτε για να εκφράσουν βαθύτατη λύπη ή μετάνοια για τις αμαρτίες τους είτε για να εκλιπαρήσουν τον Θεό για την εύνοιά του ή για να επιζητήσουν την καθοδηγία του (Κριτές 20:26-28· Λουκάς 2:36, 37) είτε τέλος για να εντείνουν τη συγκέντρωσή τους κατά το στοχασμό.​

1 Σαμ. 8:5,10-18 Χαιρετισμός της Σημαίας, Ψηφοφορία και Κοινωνική Υπηρεσία Όσοι εκλέγουν κάποιον συγκεκριμένο αξιωματούχο φέρουν μέρος της ευθύνης για όσα κάνει.​

1 Σαμ. 7:2-4 Ηλικιωμένοι—Ευλογία για τους Νέους Ναι, ο Σαμουήλ επηρέασε μερικούς συγχρόνους του ώστε να αποφύγουν ή να εγκαταλείψουν την αδικοπραγία.

1 Σαμ. 7:3-14 Ο Σαμουήλ Προωθεί την Αληθινή Λατρεία Με την ευλογία του Ιεχωβά, η κατάσταση των Ισραηλιτών βελτιώθηκε σημαντικά και ανέκτησαν την περιοχή που τους είχαν πάρει οι Φιλισταίοι.

1 Σαμ. 7:3, 4 Αγγέλματα του Ιεχωβά για Τότε και για Τώρα Ναι, η ιδιότητα του Σαμουήλ ως προφήτη περιλάμβανε τη γνωστοποίηση των απόψεων του Θεού σχετικά με τον ορθό τρόπο ζωής.

1 Σαμ. 8:21, 22 Πώς να Πλησιάζετε “Εκείνον που Ακούει Προσευχή” Όταν προέκυπταν ζητήματα εθνικής σημασίας, κάποιος εκπρόσωπος του λαού—μερικές φορές ο βασιλιάς ή ένας προφήτης—έθετε το ζήτημα ενώπιον του Θεού μέσω προσευχής.

1 Σαμ. 8:4-9 Να Περπατάτε Μέσω Πίστης, Όχι Μέσω Όρασης! Μολονότι ο Ιεχωβά είχε καταδείξει ότι εκείνος ήταν ο Βασιλιάς τους, αυτό δεν ήταν αρκετό για να τους κάνει να περπατούν μέσω πίστης.

1 Σαμ. 8:4-17 “Αν σας Επιβάλουν Αγγαρεία” Θα έπαιρνε τους υπηκόους του για να υπηρετούν ως αρματηλάτες και ιππείς, για να οργώνουν και να θερίζουν, για να κατασκευάζουν όπλα και ούτω καθεξής.

1 Σαμ. 6:20–7:1 Ο Ιεχωβά Κάνει Πάντα το Σωστό Εξάλλου, χρόνια νωρίτερα η Κιβωτός είχε μεταφερθεί στο σπίτι του πατέρα του για φύλαξη.

1 Σαμ. 8:1, 10 Ηλικιωμένοι—Πολύτιμα Μέλη της Χριστιανικής μας Αδελφότητας Πιθανότατα μπορείτε να θυμηθείτε πολλά άλλα Βιβλικά πρόσωπα που παρήγαν «τον καρπό των χειλιών» σε προχωρημένη ηλικία.

1 Σαμ. 7:3 Γιατί Είναι Αναγκαίο το Βάφτισμα; Επιβάλλει να εγκαταλείψουμε την ψεύτικη λατρεία, να ενεργούμε σε αρμονία με τις εντολές του Θεού και να αποδίδουμε αποκλειστική αφοσίωση στον Ιεχωβά.

1 Σαμ. 7:6 Απαιτεί ο Θεός τη Νηστεία; Αν και αυτή ήταν η μόνη υποχρεωτική νηστεία υπό το Μωσαϊκό Νόμο, οι Ισραηλίτες τηρούσαν νηστείες και σε άλλες περιπτώσεις.

1 Σαμ. 8:13 Δημιουργικότητα—Ένα Δώρο που Δίνει Απλόχερα ο Θεός Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, το γεγονός ότι η Αγία Γραφή εξυμνεί το τραγούδι, το χορό, το κλώσιμο, το μαγείρεμα, τις τέχνες και άλλα δημιουργικά εγχειρήματα.

1 Σαμ. 7:7-13 Κάλυψη μιας Βασικής Ανθρώπινης Ανάγκης Μέσω Αναγνώρισης Ο Σαμουήλ, ο οποίος ως προφήτης τίμησε τον Ιεχωβά επί χρόνια, με τη σειρά του τιμήθηκε από τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίθηκε γρήγορα στην προσευχή που έκανε ο Σαμουήλ για βοήθεια ώστε να νικήσει τους Φιλισταίους.

1 Σαμ. 7:3 Μένετε Σταθεροί Υπέρ της Θεόδοτης Ελευθερίας! Η μεταστροφή απαιτεί «έργα άξια της μετανοίας», δηλαδή, να κάνουμε ό,τι προστάζει ο Θεός, να εγκαταλείψουμε την ψεύτικη θρησκεία και να κατευθύνουμε την καρδιά μας χωρίς παρέκκλιση στον Ιεχωβά για να υπηρετούμε μόνο αυτόν.

1 Σαμ. 7:2-4,15 Ευτυχισμένοι Νέοι στην Υπηρεσία του Ιεχωβά Δεν θα ήταν υπέροχο να έλεγαν και για σένα οι άνθρωποι τέτοια ωραία πράγματα σαν κι αυτά που λέει η Αγία Γραφή για τον Σαμουήλ;

1 Σαμ. 8:7 Ευτυχισμένοι Είναι Εκείνοι που Χρησιμοποιούν τη Δύναμη Σωστά! Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό από την απάντηση που έδωσε ο Θεός στον Ισραήλ όταν αυτοί ήθελαν βασιλιά στον καιρό του προφήτη Σαμουήλ.

1 Σαμ. 8:4-22 Έχετε Πραγματικά Γνωρίσει τον Θεό; Οι πρεσβύτεροι, γνωρίζοντας τον Θεό φέρονται μ’ έναν ομοίως υπομονητικό τρόπο ακόμη και σ’ εκείνους οι οποίοι αγνοούν τις συμβουλές.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: