ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 1-3

«Η Αποκάλυψη του Ανόμου»

2 Θεσ. 2:6-12 Σε τι αναφερόταν ο Παύλος σε αυτά τα εδάφια;

  • Ένας ανασταλτικός παράγοντας” (εδ. 6)​—Πιθανότατα οι απόστολοι
  • “Αποκαλύπτεται” (εδ. 6)​—Μετά τον θάνατο των αποστόλων, οι αποστάτες Χριστιανοί ήρθαν στο φως με τη θρησκευτική τους υποκρισία και τις ψεύτικες διδασκαλίες τους
  • «Αυτή η ανομία, η οποία είναι μυστήριο» (εδ. 7)​—«Ο άνομος» δεν είχε προσδιοριστεί ξεκάθαρα την εποχή του Παύλου
  • «Ο άνομος» (εδ. 8)​—Στις μέρες μας είναι ο κλήρος του Χριστιανικού κόσμου ως ομάδα
  • «Ο Κύριος Ιησούς θα εξοντώσει [τον άνομο] . . . με τη φανέρωση της παρουσίας του» (εδ. 8)​—Ο Ιησούς θα κάνει φανερή την ουράνια παρουσία του ως Βασιλιάς εκτελώντας τις κρίσεις του Ιεχωβά ενάντια στο σατανικό σύστημα πραγμάτων, περιλαμβανομένου “του ανθρώπου της ανομίας”

Πώς σας παρακινούν αυτά τα εδάφια να κηρύττετε με ζήλο και με το αίσθημα του επείγοντος;

Αποστάτες Χριστιανοί διακόπτουν μια συνάθροιση της πρώτης Χριστιανικής εκκλησίας

 

Ομάδα κληρικών επικρίνει έναν αδελφό που κρατάει την Αγία Γραφή

2 Θεσ. 2:6-8​—«Ο άνομος», ο οποίος βρισκόταν ήδη σε δράση, επρόκειτο να αποκαλυφτεί (it-1 1155, 1156)

Εδώ έγκειται ένα άλλο μυστήριο, διαμετρικά αντίθετο με το «ιερό μυστικό» του Ιεχωβά. Είναι «το μυστήριο αυτής της ανομίας». Αυτό αποτελούσε μυστήριο για τους αληθινούς Χριστιανούς επειδή στις ημέρες του αποστόλου Παύλου «ο άνθρωπος της ανομίας» δεν είχε διαμορφωθεί ως απόλυτα εδραιωμένη και σαφώς αναγνωρίσιμη τάξη. Ακόμη και όταν θα είχε διαμορφωθεί αυτός «ο άνθρωπος», η ταυτότητά του θα παρέμενε μυστήριο για τους περισσότερους επειδή θα έπραττε την πονηρία του υπό το πρόσχημα και στο όνομα της θεοσεβούς αφοσίωσης. Στην πραγματικότητα, αυτό θα συνιστούσε αποστασία από την αληθινή θεοσεβή αφοσίωση. Ο Παύλος είπε ότι «το μυστήριο αυτής της ανομίας» βρισκόταν ήδη σε δράση στις ημέρες του, επειδή υπήρχε μια άνομη επιρροή στη Χριστιανική εκκλησία η οποία θα είχε ως κατάληξη το σχηματισμό αυτής της αποστατικής τάξης. Τελικά, αυτή η τάξη επρόκειτο να εξοντωθεί από τον Ιησού Χριστό κατά τη φανέρωση της παρουσίας του. Αυτός ο αποστατικός «άνθρωπος», ο οποίος θα ενεργούσε υπό τον έλεγχο του Σατανά, θα εξύψωνε τον εαυτό του «πάνω από τον καθένα που αποκαλείται “θεός” ή αντικείμενο ευλαβικού σεβασμού» (σέβασμα, Κείμενο). Με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο μεγάλος ενάντιος του Θεού, ως σατανικό όργανο, θα ήταν εξαιρετικά απατηλός και θα έφερνε καταστροφή σε όσους θα ακολουθούσαν τις πράξεις του. Η αποτελεσματικότητα του “ανθρώπου της ανομίας” θα οφειλόταν στο γεγονός ότι η πονηρία του θα περιβαλλόταν από το μανδύα της υποκριτικής θεοσεβούς αφοσίωσης.—2Θε 2:3-12· παράβαλε Ματ 7:15, 21-23.

2 Θεσ. 2:9-12​—Όσοι θα παροδηγούνταν από “τον άνομο”, επρόκειτο να κριθούν (it-2 σ. 1349 ¶1)

Ο Ιεχωβά Θεός επιτρέπει να φτάσει «μια ενέργεια πλάνης» σε άτομα που προτιμούν τα ψεύδη, «για να πιστέψουν το ψέμα» και όχι τα καλά νέα για τον Ιησού Χριστό. (2Θε 2:9-12) Αυτή η αρχή κατανοείται μέσα από αυτό που συνέβη αιώνες νωρίτερα στην περίπτωση του Βασιλιά Αχαάβ του Ισραήλ. Ψευδόμενοι προφήτες διαβεβαίωναν τον Αχαάβ ότι οι πολεμικές του επιχειρήσεις εναντίον της Ραμώθ-γαλαάδ θα ήταν επιτυχείς, ενώ ο Μιχαΐας, ο προφήτης του Ιεχωβά, προέλεγε συμφορά. Όπως αποκαλύφτηκε μέσω οράματος στον Μιχαΐα, ο Ιεχωβά επέτρεψε σε ένα πνευματικό πλάσμα να γίνει «απατηλό πνεύμα» στο στόμα των προφητών του Αχαάβ. Αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω πνευματικό πλάσμα τους επηρέασε με τη δύναμή του να πουν, όχι την αλήθεια, αλλά όσα ήθελαν οι ίδιοι να πουν και όσα ήθελε να ακούσει από αυτούς ο Αχαάβ. Αν και ο Αχαάβ είχε προειδοποιηθεί σχετικά, προτίμησε να ξεγελαστεί από τα ψέματά τους και το πλήρωσε με τη ζωή του.—1Βα 22:1-38· 2Χρ 18.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

2 Θεσ. 1:7, 8​ —Με ποια έννοια θα είναι η αποκάλυψη του Ιησού και των αγγέλων «μέσα σε φλόγες φωτιάς»; (it-2 σ. 1235 ¶1)

Ο Πέτρος έγραψε ότι «οι ουρανοί και η γη που υπάρχουν τώρα είναι αποταμιευμένα για τη φωτιά». Από τα συμφραζόμενα και υπό το φως άλλων εδαφίων, γίνεται σαφές ότι η φωτιά αυτή δεν είναι κατά γράμμα φωτιά αλλά υποδηλώνει αιώνια καταστροφή. Όπως ο Κατακλυσμός των ημερών του Νώε δεν κατέστρεψε τους κατά γράμμα ουρανούς και τη γη, αλλά μόνο τα ασεβή άτομα, έτσι και η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού με τους δυνατούς αγγέλους του μέσα σε φλόγες φωτιάς θα επιφέρει την οριστική καταστροφή μόνο των ασεβών και του πονηρού συστήματος πραγμάτων του οποίου αποτελούν μέρος.—2Πε 3:5-7, 10-13· 2Θε 1:6-10· παράβαλε Ησ 66:15, 16, 22, 24.

2 Θεσ. 2:2​ —Τι εννοούσε ο Παύλος με τη φράση «εμπνευσμένη δήλωση»; (it-1 σ. 1150 ¶1)

«Εμπνευσμένες Εκφράσεις»—Αληθινές και Ψεύτικες. Υπερφυσική έμπνευση μπορεί να υπάρξει και από άλλες πηγές, εκτός του πνεύματος του Θεού. Η λέξη πνεῦμα του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου χρησιμοποιείται με ειδικό τρόπο σε ορισμένα αποστολικά συγγράμματα. Στο εδάφιο 2 Θεσσαλονικείς 2:2, παραδείγματος χάρη, ο απόστολος Παύλος παροτρύνει τους Θεσσαλονικείς αδελφούς του να μη θορυβούνται ούτε να κλονίζονται από τη λογική τους «είτε μέσω εμπνευσμένης έκφρασης [διὰ πνεύματος, Κείμενο] είτε μέσω προφορικού αγγέλματος είτε μέσω επιστολής δήθεν από εμάς, που να δείχνει ότι έχει έρθει η ημέρα του Ιεχωβά». Είναι ολοφάνερο πως ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη πνεῦμα παραπέμποντας σε μέσα επικοινωνίας, όπως είναι το “προφορικό άγγελμα” ή η “επιστολή”. Γι’ αυτόν το λόγο, το Σχολιολόγιο των Αγίων Γραφών ([Commentary on the Holy Scriptures] σ. 126) του Λάνγκε αναφέρει τα εξής για αυτό το εδάφιο: «Εδώ ο Απόστολος εννοεί μια πνευματική εισήγηση, μια υποτιθέμενη πρόρρηση, μια εξαγγελία προφήτη». (Μετάφραση [στην αγγλική] και επιμέλεια Φ. Σαφ, 1976) Το σύγγραμμα Μελέτες Λέξεων της Καινής Διαθήκης ([Word Studies in the New Testament] 1957, Τόμ. 4, σ. 63) του Βίνσεντ αναφέρει: «Διά πνεύματος. Μέσω προφητικών λόγων από διάφορα άτομα στις Χριστιανικές συνάξεις που αξιώνουν ότι οι δηλώσεις τους έχουν το κύρος θεϊκών αποκαλύψεων». Έτσι λοιπόν, ενώ μερικές μεταφράσεις απλώς χρησιμοποιούν αυτούσια τη λέξη «πνεύμα» σε αυτήν και σε παρόμοιες περιπτώσεις, άλλες μεταφράσεις έχουν τις αποδόσεις «άγγελμα από το Πνεύμα» (AT), «πρόρρηση» (JB), «έμπνευση» (D’Ostervald· Segond [γαλλικές]), «αποκάλυψη του Πνεύματος» (ΜΠΚ), «εμπνευσμένη έκφραση» (ΜΝΚ).

2 Θεσ. 2:1-3 Διαστρεβλώνοντας όσα είπε ο Παύλος στην πρώτη του επιστολή, μερικοί στην εκκλησία προφανώς διατείνονται ότι η «παρουσία του Κυρίου» είναι επί θύραις. Για να διορθώσει αυτή την άποψη, ο Παύλος αναφέρει τι χρειάζεται να «έρθει πρώτα».​—

2 Θεσ. 2:15· 3:6 Ο Παύλος νουθετεί: «Να μένετε σταθεροί και να συνεχίσετε να κρατάτε τις παραδόσεις που διδαχτήκατε». Τους παραγγέλλει να “απομακρύνονται από κάθε αδελφό που περπατάει άτακτα”.​

2 Θεσ. 2:3, 8​—Ποιος είναι «ο άνθρωπος της ανομίας», και πώς θα εξοντωθεί; Αυτός ο σύνθετος «άνθρωπος» είναι η τάξη του κλήρου του Χριστιανικού κόσμου. Αυτός που έχει την εξουσιοδότηση να διακηρύξει τις κρίσεις του Θεού εναντίον των πονηρών και να δώσει την εντολή να εκτελεστούν είναι «ο Λόγος»​—ο Πρώτιστος Εκπρόσωπος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. (Ιωάν. 1:1) Γι’ αυτό, μπορεί να λεχθεί ότι ο Ιησούς θα εξοντώσει τον άνθρωπο της ανομίας με «το πνεύμα [την ενεργό δύναμη] του στόματός του».

2 Θεσ. 2:13, 14​—Πώς έχουν “διαλεχτεί από την αρχή για σωτηρία” οι χρισμένοι Χριστιανοί; Οι χρισμένοι ως τάξη προορίστηκαν όταν ο Ιεχωβά δήλωσε ότι το σπέρμα της γυναίκας θα πλήξει τον Σατανά στο κεφάλι. (Γέν. 3:15) Ο Ιεχωβά καθόρισε επίσης τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν, το έργο που θα έκαναν και τη δοκιμασία στην οποία θα υποβάλλονταν. Ως εκ τούτου, τους κάλεσε για «αυτόν τον προορισμό».

2 Θεσ. 1:6-9. Οι κρίσεις του Ιεχωβά εκτελούνται επιλεκτικά.

2 Θεσ. 3:8-12. Η εγγύτητα της ημέρας του Ιεχωβά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία ώστε να μην εργαζόμαστε για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και να συντηρούμαστε στη διακονία. Η απραγία μπορεί να μας κάνει οκνηρούς και να μας ωθήσει να γίνουμε “άτομα που ανακατεύονται στις υποθέσεις των άλλων”.​—1 Πέτρ. 4:15.

2 Θεσ. 1:7-9 Ο Αρμαγεδδών Είναι Καλά Νέα! Είτε είμαστε πολλά χρόνια στην αλήθεια είτε όχι, για να σωθούμε στον Αρμαγεδδώνα πρέπει να δείχνουμε ότι “γνωρίζουμε τον Θεό” και ότι “υπακούμε στα καλά νέα σχετικά με τον Κύριό μας Ιησού”.

2 Θεσ. 2:10, 11 Πίστη—Μια Ενισχυτική Ιδιότητα Το άγιο πνεύμα του Θεού παράγει πίστη μόνο σε ανθρώπους των οποίων η καρδιά προτιμάει την αλήθεια από το ψέμα.​

2 Θεσ. 2:3 «Προσέξτε να Μη σας Αιχμαλωτίσει Κανείς»! Μετά τον θάνατο των αποστόλων του Ιησού, ορισμένοι που ισχυρίζονταν ότι ήταν Χριστιανοί άρχισαν να διαδίδουν ψεύτικες διδασκαλίες.

2 Θεσ. 1:6 Αγάπη και Δικαιοσύνη στη Χριστιανική Εκκλησία Η συγκεκριμένη δήλωση είναι ουσιαστικά μια υπόσχεση: Ο δίκαιος Θεός μας είναι ενήμερος για τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε σε αυτές τις τελευταίες ημέρες και θα κάνει να αποδοθεί δικαιοσύνη στον δικό του ορισμένο καιρό.​

2 Θεσ. 2:16, 17 Αγαθότητα—Πώς Μπορείτε να την Καλλιεργήσετε; Μάλιστα, η Γραφή δείχνει ότι ο Ιεχωβά μπορεί να μας κάνει «σταθερούς σε κάθε καλό έργο και λόγο».​

2 Θεσ. 3:13 Πού Κοιτάζουν τα Μάτια Σας; Ακόμα και όταν αναγκαζόμαστε να χειριστούμε τα ίδια προβλήματα ξανά και ξανά, «ας μην παραιτούμαστε από το να κάνουμε το καλό, γιατί αν δεν αποκάμουμε, θα θερίσουμε στον κατάλληλο καιρό».

2 Θεσ. 1:3 Νεαροί—Μείνετε Σταθεροί Ενάντια στον Διάβολο Εξαρτάται από εμάς.

2 Θεσ. 1:3-5 Να Ενθαρρύνετε ο Ένας τον Άλλον Όλο και Περισσότερο Επίσης, οι Χριστιανοί που παραμένουν πιστοί παρά τον διωγμό ή κάποια ασθένεια έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση.

2 Θεσ. 3:7 Τι Σημαίνει να Είναι Κάποιος Πνευματικό Άτομο; Δεν υποκινούμαστε να μιμούμαστε τέτοια πιστά άτομα καθώς ακολουθούν τον Χριστό;​

2 Θεσ. 1:7, 8 Τα Άρματα και το Στέμμα που σας Περιφρουρούν Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης, οι άγγελοι, ως μαχητές του Ιεχωβά των στρατευμάτων, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προστατέψουν τον λαό του Θεού και να καταστρέψουν όσους εναντιώνονται στην κυριαρχία Του.

2 Θεσ. 1:6-10 Να Μιμείστε τη Συμπόνια του Ιεχωβά Πλησιάζει ο καιρός που θα εκτελέσει κρίση εναντίον όλων εκείνων που αρνούνται να τον υπακούσουν.

2 Θεσ. 1:7, 8 Πώς σας Βοηθούν οι Άγγελοι Δυνατοί άγγελοι θα ενεργήσουν ως εκτελεστικά όργανα της θεϊκής κρίσης καθώς ο Κύριος Ιησούς θα «φέρνει εκδίκηση πάνω σε εκείνους οι οποίοι . . . δεν υπακούν στα καλά νέα σχετικά με τον Κύριό μας Ιησού».​

2 Θεσ. 3:7-10 Να Βοηθάτε τους «Ξένους Κατοίκους» να “Υπηρετούν τον Ιεχωβά με Χαρά” Ασφαλώς, αν κάποιοι πρόσφυγες ζουν επ’ αόριστον από τη γενναιοδωρία των άλλων, αυτό μπορεί να διαβρώσει τον αυτοσεβασμό τους και να βλάψει τις σχέσεις τους με άλλους αδελφούς.

2 Θεσ. 3:11-15 Οργανωμένοι σε Αρμονία με το Βιβλίο του Θεού Αυτή η συμβουλή αντισταθμίστηκε με την παραίνεση να μη φέρονται σε εκείνον τον άνθρωπο σαν να ήταν εχθρός.

2 Θεσ. 2:6-8 Τους Κάλεσε από το Σκοτάδι Ωστόσο, ιδίως μετά τον θάνατο των αποστόλων, σηκώθηκαν άντρες που έλεγαν «διεστραμμένα πράγματα για να παρασύρουν τους μαθητές πίσω τους».

2 Θεσ. 1:3 Να Ασκείτε την Πίστη σας στις Υποσχέσεις του Ιεχωβά Δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι. (2 Θεσ. 3:2) … Αλλά αν της δίνουμε τη δέουσα προσοχή, η πίστη μας θα παραμένει ζωντανή και θα συνεχίσει να «μεγαλώνει», ενώ εμείς θα είμαστε «υγιείς στην πίστη».

2 Θεσ. 3:11 «Θα Πάμε με Εσάς» Με αυτόν τον τρόπο, δεν ανακατευόμαστε σε ό,τι δεν μας αφορά.

2 Θεσ. 1:7, 8 Η Άποψη του Θεού για τον Πόλεμο Σήμερα «Στην αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό με τους δυνατούς αγγέλους του . . . καθώς αυτός φέρνει εκδίκηση πάνω σε εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Θεό και σε εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν στα καλά νέα σχετικά με τον Κύριό μας Ιησού».

2 Θεσ. 3:2 «Δώσε μας Περισσότερη Πίστη» Αυτό ίσως ακούγεται πολύ απλό, αλλά η αλήθεια είναι ότι «η πίστη δεν είναι κάτι που το έχουν όλοι». (2 Θεσ. 3:2) … Ο Ιεχωβά θα απαντήσει στο αίτημά μας για περισσότερη πίστη, και η πίστη μας θα μεγαλώνει εξαιρετικά, με αποτέλεσμα να “υπολογιστούμε άξιοι για τη βασιλεία του Θεού”.​—2 Θεσ. 1:3, 5.

2 Θεσ. 3:11 «Ο Άπειρος Πιστεύει Κάθε Λόγο» Για παράδειγμα, δεν είναι ούτε στοργικό ούτε εποικοδομητικό να διαδίδουμε κουτσομπολιά, ακόμη και αν οι πληροφορίες είναι αληθινές.

2 Θεσ. 2:3 Ποιος Είναι ο Αντίχριστος; Παρόμοια, ο απόστολος Παύλος προειδοποίησε τους Χριστιανούς στη Θεσσαλονίκη: «Ας μη σας παραπλανήσει κανείς με κανέναν τρόπο, επειδή αυτή [η ημέρα του Ιεχωβά] δεν θα έρθει αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και αποκαλυφτεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της καταστροφής».​

2 Θεσ. 1:4 Μπορείτε να Πολεμήσετε τον Σατανά—Και να Νικήσετε! Ο απόστολος Παύλος είπε στους Θεσσαλονικείς: «Εμείς οι ίδιοι υπερηφανευόμαστε για εσάς μεταξύ των εκκλησιών του Θεού λόγω της υπομονής και της πίστης σας σε όλους τους διωγμούς σας και τις θλίψεις που αντέχετε».

2 Θεσ. 2:7 Είναι Πράγματι το Πάσχα Χριστιανική Γιορτή; Αυτή η διαδικασία «εκχριστιανισμού» δεν έλαβε χώρα ενόσω ζούσαν οι απόστολοι, επειδή εκείνοι ενεργούσαν ως «ανασταλτικός παράγοντας» κατά της ειδωλολατρίας.

2 Θεσ. 3:10 Πώς να Απολαμβάνετε τη Σκληρή Εργασία Αναμένει όμως ότι και εμείς θα κάνουμε το δικό μας μέρος προσπαθώντας επιμελώς να βγάζουμε έντιμα τα προς το ζην.​

2 Θεσ. 2:16, 17 Ο Θεός Μπορεί να σας Παρηγορήσει Μπορεί να σας δώσει «αιώνια παρηγοριά και καλή ελπίδα» κάνοντάς σας «σταθερούς σε κάθε καλό έργο και λόγο».​

2 Θεσ. 1:8 Μπορείτε να Κάνετε Περισσότερα για να Προειδοποιήσετε; Εντούτοις, σύντομα κάθε καταστροφή θα ωχριά μπροστά στην ημέρα εκδίκησης που έρχεται πάνω σε όλους «εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Θεό».

2 Θεσ. 2:13 Ενδιαφέρεται Πραγματικά ο Ιεχωβά για Εσάς; Άρα, δεν μπορούμε να γίνουμε ακόλουθοι του Χριστού​—και λάτρεις του ουράνιου Πατέρα μας, του Ιεχωβά—​αν ο Ιεχωβά δεν μας ελκύσει προσωπικά.

2 Θεσ. 1:3 Εφόσον «Γνωρίσατε τον Θεό», Τι Πρέπει να Κάνετε Τώρα; Πρέπει όμως να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε και στους δύο τομείς.

2 Θεσ. 3:10 Μην Αφήνετε Τίποτα να σας Απομακρύνει από τον Ιεχωβά Η Γραφή δείχνει ότι, αν κάποιος δεν θέλει να προμηθεύει για το σπιτικό του, είναι χειρότερος από έναν άπιστο.

2 Θεσ. 3:4 Χριστιανοί Πρεσβύτεροι—“Συνεργάτες για τη Χαρά Μας” Σήμερα, οι πρεσβύτεροι ακολουθούν το παράδειγμα του Παύλου εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην πίστη των αδελφών τους και στα κίνητρα με τα οποία υπηρετούν τον Θεό.

2 Θεσ. 2:1, 2 Πρέπει να Φοβάστε το Τέλος του Κόσμου; Όπως οι μαθητές του Ιησού τον πρώτο αιώνα, έτσι και εμείς θέλαμε μερικές φορές να δούμε την εκπλήρωση προφητειών, ενώ δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του Θεού.

2 Θεσ. 1:6-9 Γιατί Επιτρέπει ο Θεός να Υποφέρω; Όσοι προκαλούν άδικα παθήματα «θα υποστούν τη δικαστική τιμωρία της αιώνιας καταστροφής».​

2 Θεσ. 1:9 Τιμωρεί ο Θεός Ανθρώπους στην Κόλαση; Δείτε τι λέει η Γραφή στο εδάφιο 2 Θεσσαλονικείς 1:9.

2 Θεσ. 2:8 Πώς θα Φτάσει Αυτός ο Κόσμος στο Τέλος Του Αυτή η επίθεση εναντίον όλων των ψεύτικων θρησκειών, περιλαμβανομένου και του Χριστιανικού κόσμου, σηματοδοτεί την έναρξη της “μεγάλης θλίψης”

2 Θεσ. 2:9, 10 Είναι τα Θαύματα Όντως Εφικτά;—Τρεις Κοινές Αντιρρήσεις Προσέξτε την ξεκάθαρη προειδοποίηση: «Του ανόμου αυτού η παρουσία θα γίνει με κάθε δύναμη και με ψεύτικα θαύματα, με την ενέργεια του σατανά, με κάθε είδος απάτης».​

2 Θεσ. 1:6-8 Πώς μας Επηρεάζουν τα Πνευματικά Πλάσματα; Αυτό θα φέρει μεγάλη ανακούφιση στην ανθρωπότητα.​

2 Θεσ. 1:8 Γιατί Κηρύττουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά από Σπίτι σε Σπίτι; Ψάχνοντας τέτοια άτομα από σπίτι σε σπίτι, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δείχνουν αγάπη για τον Θεό και τους πλησίον τους, η ζωή των οποίων εξαρτάται από το αν θα ακούσουν και θα δεχτούν το άγγελμα της Βασιλείας.​

2 Θεσ. 1:6-10 Χαιρόμαστε σε Σχέση με την Ελπίδα Μας Ο Χριστός θα αποκαλυφτεί όταν θα έρθει για να ανταμείψει τους πιστούς ακολούθους του και να εκτελέσει τις κρίσεις του Ιεχωβά εναντίον των ασεβών.​

2 Θεσ. 1:8, 9 Βοηθήστε τους Ανθρώπους να “Ξυπνήσουν από τον Ύπνο” Η αντίδραση των ανθρώπων στο κήρυγμά μας θα αποτελέσει τη βάση της κρίσης.

2 Θεσ. 1:6-9 Η Αλήθεια για τον Αρμαγεδδώνα Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού προείπε εδώ και πολύ καιρό ότι ο Ιεχωβά θα καταστρέψει τους πονηρούς.

2 Θεσ. 2:3, 7 Οι Αληθινοί Χριστιανοί Σέβονται το Λόγο του Θεού Ποιος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στη μόλυνση της αληθινής λατρείας, και ποια βασική δοξασία ήρθε στο προσκήνιο; 9 Ο απόστολος Παύλος προείπε ότι, μετά το θάνατο των αποστόλων, η Χριστιανική πίστη θα μολυνόταν από ψεύτικες διδασκαλίες.

2 Θεσ. 1:7, 8 Οι Καταστροφές θα Εκλείψουν! Ναι, θα “καταστρέψει εκείνους που καταστρέφουν τη γη”

2 Θεσ. 1:3-5 “Να Παρηγορείτε Όλους Όσους Πενθούν” Ωστόσο, με τη βοήθεια και την παρηγοριά του ουράνιου Πατέρα μας, μπορούμε να είμαστε σαν τους χρισμένους Χριστιανούς στην αρχαία Θεσσαλονίκη, οι οποίοι άντεξαν διωγμούς και θλίψεις με υπομονή και πίστη.​

2 Θεσ. 2:9, 10 Ποιος Κυβερνάει Πραγματικά τον Κόσμο; Μάλιστα, η Γραφή αναφέρει ότι «μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός».

2 Θεσ. 3:10, 12 Καταδικάζει η Γραφή τα Τυχερά Παιχνίδια; Μάλιστα, ο απόστολος Παύλος δήλωσε συγκεκριμένα: «Αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται δεν πρέπει ούτε και να τρώει», προσθέτοντας: «Πρέπει να τρώνε τροφή που κερδίζουν οι ίδιοι».

2 Θεσ. 1:7-9 Να Είστε Ζηλωτές για την Αληθινή Λατρεία Μπορούμε να τους δείξουμε πώς να μείνουν ασφαλείς όταν θα έρθει η καταστροφή του συστήματος πραγμάτων του Σατανά.

2 Θεσ. 2:9, 10 Επικοινωνία με το Πνευματικό Βασίλειο Αναμφίβολα, ο Σατανάς και οι δαίμονες παροδηγούν «με κάθε δυναμικό έργο καθώς και με ψεύτικα σημεία και θαυμαστά προμηνύματα και με κάθε άδικη απάτη για εκείνους που αφανίζονται».​

2 Θεσ. 2:9 Επηρεάζουν τα Άστρα τη Ζωή Σας; Ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι “τα δυναμικά έργα και τα ψεύτικα σημεία και τα θαυμαστά προμηνύματα” είναι “τρόπος ενέργειας του Σατανά”.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: