ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 2 ΣΑΜΟΥΗΛ 7, 8

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 2 ΣΑΜΟΥΗΛ 7, 8

«Ο Ιεχωβά Κάνει Διαθήκη με τον Δαβίδ»

Ο Ιεχωβά διακήρυξε την ίδρυση της δυναστείας του Δαβίδ (2Σα 7:11, 12, υποσ.· w10 1/4 σ. 20 ¶3·)

Ο Ιεχωβά συγκινείται από την εγκάρδια επιθυμία του Δαβίδ. Ανταποκρινόμενος στην αφοσίωση του Δαβίδ και σε αρμονία με το σκοπό Του, ο Θεός συνάπτει διαθήκη μαζί του σύμφωνα με την οποία θα εγείρει κάποιον από τη βασιλική γραμμή του Δαβίδ που θα κυβερνάει για πάντα. Ο Νάθαν μεταφέρει την επίσημη υπόσχεση του Θεού στον Δαβίδ: «Ο οίκος σου και η βασιλεία σου θα είναι σταθερά στον αιώνα ενώπιόν σου· ο θρόνος σου θα εδραιωθεί στον αιώνα». (Εδάφιο 16) Ποιος είναι ο μόνιμος Κληρονόμος αυτής της διαθήκης, Αυτός που θα κυβερνάει για πάντα;​—Ψαλμός 89:20, 29, 34-36.

Κάποιες πτυχές της διαθήκης του Ιεχωβά με τον Δαβίδ εκπληρώθηκαν στον Μεσσία (2Σα 7:13, 14· Εβρ 1:5· w10 1/4 σ. 20 ¶4)

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν απόγονος του Δαβίδ. Όταν ένας άγγελος ανήγγειλε τη γέννηση του Ιησού, είπε: «Ο Ιεχωβά Θεός θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του, και αυτός θα βασιλεύει στον οίκο του Ιακώβ για πάντα, και δεν θα υπάρξει τέλος στη βασιλεία του». (Λουκάς 1:32, 33) Άρα, η διαθήκη με τον Δαβίδ εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επομένως, αυτός κυβερνάει, όχι επειδή τον εξέλεξαν άνθρωποι, αλλά μέσω μιας επίσημης υπόσχεσης του Θεού η οποία του δίνει το δικαίωμα να κυβερνάει για πάντα. Ας θυμόμαστε ότι οι υποσχέσεις του Θεού επαληθεύονται πάντοτε.​—Ησαΐας 55:10, 11.

Τα οφέλη της διακυβέρνησης του Μεσσία θα είναι παντοτινά (2Σα 7:15, 16· Εβρ 1:8· w14 15/10 σ. 10 ¶14)

Σκεφτείτε τι υποσχέθηκε ο Ιεχωβά στον Βασιλιά Δαβίδ του αρχαίου Ισραήλ μέσω της Δαβιδικής διαθήκης. (Διαβάστε 2 Σαμουήλ 7:12, 16) Έκανε αυτή τη διαθήκη με τον Δαβίδ όταν εκείνος βασίλευε στην Ιερουσαλήμ, δίνοντάς του την υπόσχεση ότι ο Μεσσίας θα ήταν απόγονός του. (Λουκ. 1:30-33) Έτσι λοιπόν, ο Ιεχωβά έκανε ακόμη πιο συγκεκριμένη τη γενεαλογική γραμμή του σπέρματος και καθόρισε ότι «το νόμιμο δικαίωμα» στο θρόνο της Μεσσιανικής Βασιλείας θα ανήκε σε κάποιον κληρονόμο του Δαβίδ. (Ιεζ. 21:25-27) Μέσω του Ιησού, η βασιλεία του Δαβίδ «θα εδραιωθεί στον αιώνα». Ναι, το σπέρμα του Δαβίδ «θα παραμένει στον αιώνα και ο θρόνος του σαν τον ήλιο». (Ψαλμ. 89:34-37) Σαφώς, η διακυβέρνηση του Μεσσία δεν θα διαφθαρεί ποτέ και τα επιτεύγματά της θα διαρκέσουν για πάντα!

Ο ήλιος και η σελήνη μάς υπενθυμίζουν τη μονιμότητα της διακυβέρνησης του Μεσσία. (Ψλ 89:35-37) Όταν τα βλέπετε, να σκέφτεστε τις ευλογίες που έχει υποσχεθεί ο Ιεχωβά σε εσάς και στην οικογένειά σας μέσω της Βασιλείας Του.

Ο Ιησούς κοιτάζει τη γη από τον ουράνιο θρόνο του.

Πνευματικά Πετράδια

2 Σαμ. 8:2​—Πώς εκπλήρωσε προφητεία η νίκη του Δαβίδ επί των Μωαβιτών; (it-2 σ. 1117 ¶3)

Ο Δαβίδ ως βασιλιάς έφερε κάποια ευθύνη για αυτό. Η αντίδρασή του δείχνει ότι ακόμη και εκείνοι που έχουν καλή σχέση με τον Ιεχωβά μπορεί μερικές φορές να αντιδρούν με άσχημο τρόπο σε δύσκολες καταστάσεις. Στην αρχή ο Δαβίδ θύμωσε. Κατόπιν φοβήθηκε. (2 Σαμουήλ 6:8, 9, ΜΝΚ) Η σχέση εμπιστοσύνης που είχε με τον Ιεχωβά τέθηκε σε σοβαρή δοκιμασία. Σε εκείνη την περίπτωση φαίνεται ότι δεν έριξε το βάρος του στον Ιεχωβά, εφόσον δεν ακολούθησε τις εντολές του. Θα μπορούσε αυτό να ισχύει και για εμάς κάπου κάπου; Μήπως μερικές φορές επιρρίπτουμε στον Ιεχωβά την ευθύνη για τα προβλήματα που προκύπτουν όταν εμείς αγνοούμε τις οδηγίες του;—Παροιμίαι 19:3.

2 Σαμ. 8:2—Πόσοι Μωαβίτες εκτελέστηκαν μετά τη σύγκρουση του Ισραήλ με τον Μωάβ; Αυτό ίσως καθορίστηκε με τη χρήση κάποιου μέτρου παρά μέσω καταρίθμησης. Φαίνεται ότι ο Δαβίδ έβαλε τους Μωαβίτες να ξαπλώσουν στο έδαφος ο ένας δίπλα στον άλλον σχηματίζοντας μια σειρά. Κατόπιν, μέτρησε τη σειρά με σχοινί. Προφανώς τα δύο τρίτα των Μωαβιτών, που αντιστοιχούσαν σε δύο σχοινιά, θανατώθηκαν και το ένα τρίτο, που αντιστοιχούσε σε ένα σχοινί, αφέθηκαν ζωντανοί.

2 Σαμ. 7:18, 22, 23, 26. Η ταπεινοφροσύνη του Δαβίδ, η αποκλειστική του αφοσίωση στον Ιεχωβά και το ενδιαφέρον του για την εξύψωση του ονόματος του Θεού είναι ιδιότητες που πρέπει να μιμούμαστε.

2 Σαμ. 8:2. Μια προφητεία που λέχθηκε περίπου 400 χρόνια νωρίτερα εκπληρώνεται. (Αριθμοί 24:17) Ο λόγος του Ιεχωβά βγαίνει πάντοτε αληθινός.

2 Σαμ. 8:15 Να Δείχνετε Όσια Αγάπη ο Ένας στον Άλλον Ο Δαβίδ συνέχισε να το κάνει αυτό χρόνια μετά τον θάνατο του Ιωνάθαν, όταν έδειξε όσια αγάπη στον γιο του Ιωνάθαν τον Μεφιβοσθέ

2 Σαμ. 7:12, 13 Πώς θα Καταπολεμήσετε την Αποθάρρυνση Τι εξαιρετικό παράδειγμα!​

2 Σαμ. 7:12, 16 «Θα Εγείρω . . . Έναν και Μόνο Ποιμένα» Δεν υποσχέθηκε ο Ιεχωβά ότι ένας βασιλιάς από την οικογενειακή γραμμή του Δαβίδ θα κυβερνούσε για πάντα;”

2 Σαμ. 7:16 «Θα τους Κάνω Ένα Έθνος» Ο Ιεχωβά αποκάλυψε ότι η προφητεία του περί ενοποίησης του λαού του θα εκπληρωνόταν πλήρως μόνο αφού θα άρχιζε να βασιλεύει ο “υπηρέτης του ο Δαβίδ”, δηλαδή ο Ιησούς, πράγμα που συνέβη το 1914.

2 Σαμ. 7:28 Να Προσηλώνετε την Καρδιά σας σε Πνευματικούς Θησαυρούς Ο Ιεχωβά είναι ο Θεός της αλήθειας.

2 Σαμ. 7:2, 3 Παραμένοντας Φίλος Όταν μια Φιλία Κινδυνεύει Ο βασιλιάς πρέπει να εκτιμούσε πολύ τη γνώμη του Νάθαν επειδή ήταν φίλος του και είχε το πνεύμα του Ιεχωβά.

2 Σαμ. 7:22 «Ο Ιεχωβά ο Θεός μας Είναι Ένας Ιεχωβά» Κανένας άλλος θεός δεν είναι όμοιός του.

2 Σαμ. 7:8, 12-16 Ο Ιεχωβά Αποκαλύπτει το Σκοπό Του Επειδή ο Δαβίδ είχε ευλαβικό φόβο για τον Θεό, Εκείνος επέλεξε να συνάψει διαθήκη μαζί του, δίνοντάς του την υπόσχεση ότι ένας απόγονός του θα κυβερνούσε για πάντα.​

2 Σαμ. 7:12, 16 Να Έχετε Ακλόνητη Πίστη στη Βασιλεία Σκεφτείτε τι υποσχέθηκε ο Ιεχωβά στον Βασιλιά Δαβίδ του αρχαίου Ισραήλ μέσω της Δαβιδικής διαθήκης.

2 Σαμ. 7:12, 13 Να Λατρεύετε τον Ιεχωβά, τον Βασιλιά της Αιωνιότητας Προτού πεθάνει ο Δαβίδ, ο Ιεχωβά τού υποσχέθηκε ότι η βασιλεία του θα συνεχιζόταν επ’ αόριστον: «Θα εγείρω το σπέρμα σου έπειτα από εσένα, το οποίο θα βγει από τα σπλάχνα σου· και θα εδραιώσω τη βασιλεία του».

2 Σαμ. 7:12, 13 «Ορίστε η Δούλη του Ιεχωβά!» Η Μαρία γνώριζε ασφαλώς την υπόσχεση του Θεού στον Δαβίδ χίλια και πλέον χρόνια νωρίτερα​—ότι κάποιος απόγονός του θα κυβερνούσε για πάντα.

2 Σαμ. 7:2, 12, 13 Παράδειγμα προς Μίμηση ή προς Αποφυγή; Ο Δαβίδ έκανε μάλιστα μια μεγάλη συνεισφορά για τη χρηματοδότηση του έργου.

2 Σαμ. 7:12-14 Τι Δίδαξε ο Ιησούς για τη Βασιλεία του Θεού Ο Ιησούς γνώριζε ότι, σύμφωνα με τις Γραφικές προφητείες, η Βασιλεία του υποσχεμένου Μεσσία θα ήταν αιώνια.

2 Σαμ. 7:12 Ο Μεσσίας! Το Μέσο που Προμήθευσε ο Θεός για Σωτηρία Ο Δαβίδ έλαβε τη διαβεβαίωση, όπως επιβεβαίωσαν αργότερα και οι προφήτες, ότι ο Μεσσίας θα ήταν απόγονός του και ότι θα κληρονομούσε το Δαβιδικό θρόνο για πάντα.​

2 Σαμ. 7:​12, 13 «Ορίστε η Δούλη του Ιεχωβά!» Η Μαρία γνώριζε ασφαλώς την υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στον Δαβίδ χίλια και πλέον χρόνια νωρίτερα​—δηλαδή ότι κάποιος από τους απογόνους του θα κυβερνούσε για πάντα.

2 Σαμ. 8:13, 14 Ιστορική Ορθότητα Μέχρι πρόσφατα, πολλοί λόγιοι αμφισβητούσαν την ακρίβεια της αφήγησης της Γραφής για τη μάχη του έθνους του Εδώμ με τον Ισραήλ την εποχή του Δαβίδ.

2 Σαμ. 7:11-16 Μήπως Έχετε Αμαρτήσει Εναντίον του Αγίου Πνεύματος; Ο Θεός συγχώρησε τον Δαβίδ, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη παράγοντες όπως η μετάνοιά του και η διαθήκη για Βασιλεία την οποία είχε συνάψει μαζί του.

2 Σαμ. 7:12 Να Αινείτε τον Ιεχωβά για τα Μεγαλειώδη Έργα Του! Προφητικές υποσχέσεις σε ανθρώπους πίστης όπως ήταν ο Αβραάμ και ο Δαβίδ πρόσφεραν περαιτέρω ενόραση στα όσα θα επιτελούσε ο Ιεχωβά μέσω εκείνου του Σπέρματος.​

2 Σαμ. 7:28, 29 Ευλογίες ή Κατάρες—Υπάρχει Εκλογή! Ακόμη και την εποχή του Βασιλιά Δαβίδ, την οποία χαρακτήριζε μεγάλη εναντίωση από τους εχθρούς του Θεού, το έθνος ένιωθε την υποστήριξη και την ευλογία του Ιεχωβά όταν επέλεγαν να υπακούν στον Θεό της αλήθειας.

2 Σαμ. 7:9 Ο Θεός Ενδιαφέρεται για Εσάς Αργότερα, όταν ο Δαβίδ βασίλευε, ο Ιεχωβά τού υποσχέθηκε: ‘Θα είμαι μαζί σου οπουδήποτε πας’.

2 Σαμ. 7:23 Πώς Μαθαίνουμε να Βρίσκουμε Απόλαυση στο Φόβο του Ιεχωβά Στις συναθροίσεις μας, μελετούμε επίσης αφηγήσεις της απελευθέρωσης που παρείχε ο Ιεχωβά στο λαό του σε παλιότερες εποχές.

2 Σαμ. 7:12-16 Γιατί να Έχει Μάρτυρες ο Ιεχωβά; Μέσω των Εβραίων προφητών, ο Ιεχωβά προμήθευσε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το Μεσσιανικό ‘σπέρμα’—τη γενεαλογική του γραμμή και τις δραστηριότητές του, μάλιστα ακόμα και τον καιρό κατά τον οποίο θα εμφανιζόταν.

2 Σαμ. 7:12 Η Θεόπνευστη Γραφή Φέρνει Αιώνια Οφέλη Στο πέρασμα του χρόνου, οι προφήτες του Ιεχωβά προλέγουν με συναρπαστικό τρόπο ο ένας μετά τον άλλον τις δόξες της διακυβέρνησης της Βασιλείας.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: