Γιατί οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας;

Γιατί οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας;

Η Γραφή δηλώνει: «Καλύτερα να καταφεύγεις στον Ιεχωβά παρά να εμπιστεύεσαι σε ανθρώπους». (Ψαλμός 118:8, 9) Επειδή οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν θέλουν να δώσουν την παραμικρή εντύπωση ότι εμπιστεύονται σε ανθρώπους και όχι στον Θεό για τη λύση των παγκόσμιων προβλημάτων, δεν γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η οποία υποστηρίζει κοινωνική καμπάνια. Αντίθετα, αποβλέπουν στη Βασιλεία του Θεού για τη λύση των προβλημάτων του ρατσισμού και της ανισότητας.—Ρωμαίους 2:11· 8:21. https://jw.org

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: