Μισαλλοδοξία και στο μπετόν!

Ο ενθρονισμένος το 1968 μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου, με μια απίθανη ανακοίνωση που ξεπερνάει σε σκοταδισμό και μισαλλοδοξία και τον πλέον φανατικό φονταμενταλιστή, καλεί το χριστεπώνυμο πλήθος και συγκεκριμένα τους μηχανικούς, τους εργολάβους και τους εργάτες να αρνηθούν να κατασκευάσουν, όπως προβλέπει η νόμιμη άδεια, έναν ευκτήριο οίκο των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Ορμώμενος ίσως και από τις τελευταίες δηλώσεις του αρχιεπισκόπου και την αλλαγή της θέσης του για την κατασκευή του τεμένους στον Βοτανικό, ο μητροπολίτης καλεί τους επαγγελματίες να παρανομήσουν, να αρνηθούν να δουλέψουν εκεί και εκείνος θα εγγυηθεί την ανταμοιβή τους από τον Θεό!

Προχωράει όμως κι ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι και ο ίδιος θα προβεί στις δικές του ενέργειες, χωρίς να διευκρινίζει ποιες είναι αυτές.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Με απόφασι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογήν Νόμων, εχορηγήθηκε “άδεια ανεγέρσεως χώρου λατρείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά” στην περιοχή του Στομίου Οξυλίθου, επί της δημοτικής οδού, με υπεύθυνο τον Γεώργιον Ι. Μπαμπαράκον.

Καλόν θα ήτο να μην είχε πωληθή εις αυτούς το οικόπεδο. Αυτό όμως έχει γίνει. Τώρα κατέχουν τον χώρο και την άδεια ανεγέρσεως.

Μια πρώτη ενέργειά μας και παράκλησις προς τους ως άνω αποδέκτες του εγγράφου μας είναι: Να μην αναλάβουν οι Μηχανικοί την εκπόνησιν των σχεδίων και την επίβλεψιν του έργου, οι Εταιρίες και τα Καταστήματα πωλήσεως αδρανών υλικών να μην προσφέρουν υλικά και οι εργολάβοι να μην αναλάβουν την οικοδόμησιν του κτιρίου αυτού: α) κατ’ εφαρμογήν του ψαλικού: “Eλαιον δεν αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου” και β) επειδή οι Χιλιασταί δεν πιστεύουν τον Χριστό, ως Θεό αληθινό εκ Θεού αληθινού και τα χρήματα από αυτούς είτε ως δώρο είτε ως αμοιβή εργασίας, εξισώνονται με τα αργύρια που επήρε ο Ιούδας για να προδώση τον Χριστό.

Γνωρίζω καλώς ότι υπάρχει κρίσι στο επάγγελμά σας.

Βέβαιον επίσης είναι, ότι η αποχή και η άρνησις αναλήψεως αυτού του έργου είναι θυσία. Και ως θυσία θα έχει μεγάλη αμοιβή από τον Θεόν.

Εσείς ως Χριστιανοί να εφαρμόσετε αυτό για να λάβετε την Ευλογία και εμείς ως Ιερά Μητρόπολις θα προβούμε στις δικές μας ενέργειες».


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: