Μύθοι και γεγονότα σχετικά με την κατάσταση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία τώρα;

Μύθος: Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαγόρευσε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.
Γεγονός: Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι πολίτες της Ρωσίας, τους οποίους είναι αδύνατο να απαγορεύσουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε (πιο συγκεκριμένα, εκκαθάριση) όχι πολίτες, αλλά 396 νομικές οντότητες [νομικά πρόσωπα] που χρησιμοποιούν οι πολίτες αυτοί. Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει: “Να εκκαθαριστεί η συγκεντρωτική θρησκευτική οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία, καθώς και όλες οι 395 τοπικές θρησκευτικές οργανώσεις”.

Μύθος: Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά απαγορεύτηκαν επειδή διαλύουν οικογένειες, κλέβουν διαμερίσματα, χλευάζουν τα μυαλά των ανθρώπων, δεν γιορτάζουν τις αργίες, δεν υπηρετούν στον στρατό, δεν συμμετέχουν στις εκλογές, δεν δέχονται μεταγγίσεις αίματος και χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ
Γεγονός: Η μόνη βάση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι η διανομή εξτρεμιστικής λογοτεχνίας. Ο μόνος λόγος για να κριθεί αυτή η λογοτεχνία ότι είναι εξτρεμιστής είναι «προπαγάνδα της εξαιρετικής φύσης της θρησκείας».

Μύθος: Το Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε τη θρησκεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά.
Γεγονός: Στην απόφαση του δικαστηρίου δεν αναφέρεται τίποτα για τα δόγματα, τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά ή άλλων πολιτών. Ακόμη και ο ενάγων (το ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης) δεν ζήτησε κυρώσεις βάσει της ταυτότητας θρησκευτικής μαρτυρίας. Τέτοιες κυρώσεις θα παραβίαζαν το σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο απαγορεύει τις θρησκευτικές διακρίσεις (άρθρο 19).

Μύθος: Η δραστηριότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά απαγορεύεται στη Ρωσία.
Γεγονός: Το δικαστήριο δεν υπέβαλε τη θρησκευτική δραστηριότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην αξιολόγηση, πολύ λιγότερο στην απαγόρευση. Η δραστηριότητα αυτή διασφαλίζεται από το άρθρο 28 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και η απαγόρευση είναι εκτός της αρμοδιότητας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Μύθος: Το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι εξτρεμιστές.
Γεγονός: Στη Ρωσία, η πίστη των Μαρτύρων του Ιεχωβά, με ποικίλους αριθμούς, διακηρύσσεται από 160 έως 400 χιλιάδες άτομα. Κανένα μόνο δικαστήριο δεν έχει την αρμοδιότητα να δηλώνει όλους τους εξτρεμιστές αμέσως. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η άσκηση ατομικών δικαστικών διαδικασιών για κάθε πολίτη.

Μύθος: Είναι αδύνατο να είσαι μάρτυρας του Ιεχωβά στη Ρωσία πια.
Γεγονός: Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν καθόρισε ποιες θρησκείες μπορούν να διακηρύξουν οι πολίτες της Ρωσίας και τις οποίες δεν μπορούν. Το δικαστήριο επίσης δεν διέκοψε τη δράση του συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του οποίου το 28ο άρθρο εγγυάται σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των Μαρτύρων του Ιεχωβά, το δικαίωμα να έχουν, να διακηρύσσουν και να διαδίδουν οποιαδήποτε θρησκεία.

Μύθος: Τώρα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θα βρίσκονται σε μια παράνομη θέση.
Γεγονός: Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, ένας θρησκευτικός σύλλογος μπορεί να εγγραφεί (οπότε ονομάζεται θρησκευτική οργάνωση) και να μην έχει καταχωρηθεί (οπότε ονομάζεται θρησκευτική ομάδα). Το δικαστήριο εκκαθάρισε την καταγεγραμμένη οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά έχει το δικαίωμα να ενεργεί χωρίς καταχώριση, κάτι που έκανε και νωρίτερα. Τώρα απλά θα το κάνουν πιο συχνά. Αυτό είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το νόμο.

Μύθος: Μιλώντας για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, τα ΜΜΕ πρέπει να αναφέρουν ότι απαγορεύονται στη Ρωσία.
Γεγονός: Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι ένας οργανισμός, αλλά είναι πολίτες. Οι πολίτες δεν έχουν απαγορευτεί, αλλά ο οργανισμός με την επωνυμία «Διοικητικό Κέντρο των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία» ήταν. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να μιλήσουμε για την απαγόρευση μόνο όταν αναφέρουμε αυτή την οργάνωση, και όχι μάρτυρες του Ιεχωβά γενικά. (Τ. Από το PDS, που δημοσιεύτηκε στις 9 Μαΐου 2017)

πηγή

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: