Νόμιμη η Οχι η Άρνηση Μετάγγισης Αίματος σε Μτι;

Οι μάρτυρες του Ιεχωβά για λόγους αρχής οι οποίοι πηγάζουν από την ερμηνεία κειμένων της Παλαιάς ∆ιαθήκης, αρνούνται τη μετάγγιση αίματος και στοιχείων αυτού όπως ερυθρά, λευκά, πλάσμα και αιμοπετάλια ακόμα και αν αυτό σημαίνει απειλή για τη ζωή τους. Η χορήγηση αίματος ή παραγώγων αυτού, παρά τη θέληση του αρρώστου, είναι βαρειά προσβολή της προσωπικότητάς του και παράνομη πράξη, η οποία μπορεί να επισύρει την ποινική δίωξη των υπευθύνων. Βάσει της Συμφωνίας των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (άρθρο 5) καθορίζεται πως “κάθε παρέμβαση στην υγεία του ανθρώπου, μπορεί να γίνει μόνο μετά από ενημέρωση και συναίνεση του ίδιου” και ακόμη πως “ανά πάσα στιγμή είναι ελεύθερος να την αναθεωρήσει”. Στο άρθρο 9 της ιδίας συμφωνίας αναφέρεται πως “οι προηγούμενα εκφρασμένες επιθυμίες του αρρώστου σε σχέση με ιατρικές παρεμβάσεις, πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν, όταν αυτός δεν είναι σε θέση να τις εκφράσει ενώ εγείρεται ανάγκη να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για την υγεία του”.

images

Παράγωγα του αίματος, όπως λευκωματίνη, ανοσοσφαιρίνες και παράγοντες πήξης, “κατά συνείδηση” όπως αναφέρουν, μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν αποδέχονται την προκατάθεση αίματος, ενώ αποδέχονται κατά συνείδηση την άμεση ισοογκαιμική αιμοαραίωση, τη διεγχειρητική ή άμεσα μετεγχειρητική συλλογή και επαναχορήγηση αυτόλογου αίματος και τους τεχνητούς μεταφορείς Ο2. Είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός προεγχειρητικά, μετά από διεξοδική και καλόπιστη συζήτηση με τον άρρωστο, της στρατηγικής της ομάδας (χειρουργός και αναισθησιολόγος), δίνοντας σαφή εικόνα των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη μη χρήση αίματος. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει για την εξασφάλιση του θεράποντα Ιατρού και να υπογραφεί. Συνήθως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι συμφιλιωμένοι με τις πεποιθήσεις τους και γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Ο άρρωστος οφείλει να δώσει εγγράφως τη συναίνεσή του, σε ειδικό έντυπο (No Blood Consent document) που πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερώς, λίστα με τα αποδεκτά παράγωγα και τεχνικές. Η λίστα αυτή πρέπει να γνωστοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία.

Αν η άρνηση του αρρώστου είναι ολοκληρωτική, θα πρέπει οι θεράποντες Ιατροί, ερχόμενοι σε σύγκρουση με δικές τους αρχές, να αποφασίσουν αν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους όρους αυτούς και αν όχι, να αναζητήσουν άλλους συναδέλφους τους που είναι σε θέση να το κάνουν. Oι τοπικές επιτροπές προσέγγισης νοσοκομείων, που έχουν συστήσει οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, συνήθως τηρούν καταλόγους με γιατρούς εξοικειωμένους στην αναίμακτη ιατρική. Σε περίπτωση τραυματία, αυτός μπορεί να είναι άγνωστος. Οι περισσότεροι Μάρτυρες του Ιεχωβά φέρουν μαζί τους ειδικό έντυπο μη αποδοχής μετάγγισης που απαλλάσσει ευθύνης τους θεράποντες. Αν τέτοια έντυπα δεν υπάρχουν και ο άρρωστος δεν έχει συνείδηση, η κρίση του γιατρού υπερέχει της γνώμης των συγγενών ή άλλων συνοδών προσώπων.

Η περίπτωση ανηλίκου, είναι ίσως η πιο δύσκολη στο χειρισμό. Η υγεία του παιδιού προέχει, γι’ αυτό και ο αναισθησιολόγος αν μετά από συνεννόηση με τους γονείς, διαπιστώσει άρνηση συναίνεσης που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του, πρέπει να προσφύγει στον νόμο (εισαγγελική άδεια) για να προστατέψει τα συμφέροντα του ανηλίκου (Νόμος 3418, άρθρο 12). Η εντολή εστιάζεται στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ο γιατρός οφείλει να κρατά ενήμερους τους γονείς. Βοήθεια σε παρόμοιες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί και από κοινωνικό λειτουργό. Σε επείγουσα περίπτωση όταν η μετάγγιση μπορεί να αποτρέψει το θάνατο ανηλίκου, αποτελεί ποινικό αδίκημα η αποφυγή της. Η προσφυγή σε εισαγγελική εντολή, είναι ο πιο σωστός και ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης θεμάτων, όπου υπάρχει σύγκρουση ιατρικών, θρησκευτικών και ηθικοδεοντολογικών απόψεων.

E-law info / Νομικά Νέα & Λύσεις

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: