Οι διαθήκες που προωθούν την επεξεργασία του σκοπού του Θεού

Η Εδεμική υπόσχεση στρέφει την προσοχή στη Βασιλεία ως το μέσο με το οποίο θα εκπληρωθεί ο αρχικός σκοπός του Θεού για τη γη και την ανθρωπότητα. Οι ακόλουθες έξι διαθήκες προωθούν την επεξεργασία του σκοπού του Θεού:

ΑΒΡΑΜΙΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Ο Ιεχωβά και ο Αβραάμ
ΣΚΟΠΟΣ: Θέτει τη νομική βάση για να κυβερνήσει στη Βασιλεία το «σπέρμα» της “γυναίκας” του εδαφίου Γένεση 3:15

minion_tim_in_despicable_me_2-1920x1080

ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Ο Ιεχωβά και ο φυσικός Ισραήλ
ΣΚΟΠΟΣ: Προστατεύει το «σπέρμα» και οδηγεί ανθρώπους στον Μεσσία

ΔΑΒΙΔΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Ο Ιεχωβά και ο Δαβίδ
ΣΚΟΠΟΣ: Εδραιώνει το γεγονός ότι ο Μεσσιανικός Βασιλιάς θα έρθει από τη γραμμή του Δαβίδ και ότι τα επιτεύγματα της Βασιλείας θα είναι αιώνια

ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΙΕΡΟΣΥΝΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Ο Ιεχωβά και ο Ιησούς
ΣΚΟΠΟΣ: Παρέχει μια νομική διευθέτηση για να είναι ο Ιησούς—το κύριο μέρος του “σπέρματος” της γυναίκας—βασιλιάς και ιερέας για πάντα

ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Ο Ιεχωβά και ο πνευματικός Ισραήλ
ΣΚΟΠΟΣ: Παρέχει μια νομική βάση για να υιοθετηθούν από τον Θεό 144.000 Χριστιανοί και να αποτελέσουν το δευτερεύον μέρος του “σπέρματος”

ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Ο Ιησούς και ο πνευματικός Ισραήλ
ΣΚΟΠΟΣ: Επιτρέπει νομικά στους χρισμένους Χριστιανούς να κυβερνήσουν ως βασιλιάδες και να υπηρετήσουν ως ιερείς μαζί με τον Χριστό στον ουρανό

πηγή

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: