Ποιος Είναι ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος;

Το πρόθημα «αρχ», το οποίο υποδηλώνει ότι κάποιος είναι «αρχηγός» ή «πρώτιστος», αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει μόνο ένας αρχάγγελος, ο αρχηγός των αγγέλων. Στις Γραφές, η λέξη «αρχάγγελος» δεν συναντάται ποτέ στον πληθυντικό. Το εδάφιο 1 Θεσσαλονικείς 4:16, το οποίο κάνει λόγο για την εξοχότητα του αρχαγγέλου και την εξουσία του αξιώματός του, αναφέρεται στον αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό: «Ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και εκείνοι που είναι νεκροί σε ενότητα με τον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι». Δεν είναι άνευ σημασίας, λοιπόν, το γεγονός ότι το μόνο όνομα που συνδέεται άμεσα με τη λέξη «αρχάγγελος» είναι το όνομα Μιχαήλ.

Οι θρησκείες του Χριστιανικού κόσμου καθώς και ο Ιουδαϊσμός και ο Ισλαμισμός υποστηρίζουν αντικρουόμενες απόψεις για το ζήτημα των αγγέλων. Μερικές ερμηνείες είναι ασαφείς. Λόγου χάρη, το Λεξικό Δι Άνκορ Μπάιμπλ (The Anchor Bible Dictionary) αναφέρει: «Ίσως υπάρχει μόνο ένας ανώτερος άγγελος και/ή μια μικρή ομάδα αρχαγγέλων (συνήθως τεσσάρων ή εφτά)». Σύμφωνα με Το Αυτοκρατορικό Λεξικό της Βίβλου (The Imperial Bible‐Dictionary), Μιχαήλ είναι το «όνομα ενός υπερανθρώπινου όντος, σχετικά με το οποίο υπάρχουν γενικά δύο συγκρουόμενες απόψεις: είτε ότι αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, είτε ότι είναι ένας από τους αποκαλούμενους εφτά αρχαγγέλους».

Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση αυτοί οι εφτά αρχάγγελοι είναι ο Γαβριήλ, ο Ιερεμιήλ, ο Μιχαήλ, ο Ουριήλ, ο Ραγουήλ, ο Ραφαήλ και ο Σαριήλ. Από την άλλη πλευρά, ο Ισλαμισμός πιστεύει στους εξής τέσσερις αρχαγγέλους: Στον Ζιμπρίλ, στον Μικάλ, στον Ισραήλ και στον Ισραφίλ. Επίσης, ο Καθολικισμός πιστεύει σε τέσσερις αρχαγγέλους: Στον Μιχαήλ, στον Γαβριήλ, στον Ραφαήλ και στον Ουριήλ.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: