Πότε πέθανε ο Ιησούς Χριστός;

Πότε πέθανε. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού έλαβε χώρα την άνοιξη, την Ημέρα του Πάσχα, στις 14 Νισάν (ή Αβίβ), σύμφωνα με το Ιουδαϊκό ημερολόγιο. (Ματ 26:2· Ιωα 13:1‐3· Εξ 12:1‐6· 13:4) Εκείνη τη χρονιά, το Πάσχα έπεσε την έκτη ημέρα της εβδομάδας (την οποία οι Ιουδαίοι υπολόγιζαν από τη δύση του ήλιου την Πέμπτη μέχρι τη δύση του ήλιου την Παρασκευή).

Αυτό διαφαίνεται από το εδάφιο Ιωάννης 19:31, το οποίο δείχνει ότι η επόμενη ημέρα ήταν “μεγάλο” σάββατο. Η ημέρα μετά το Πάσχα ήταν πάντοτε σάββατο, άσχετα από το ποια ημέρα της εβδομάδας τύχαινε να είναι. (Λευ 23:5‐7) Αλλά όταν εκείνο το ειδικό Σάββατο συνέπιπτε με το κανονικό Σάββατο (την έβδομη ημέρα της εβδομάδας), γινόταν “μεγάλο”. Επομένως, ο θάνατος του Ιησού έλαβε χώρα την Παρασκευή 14 Νισάν, περίπου στις 3:00 μ.μ.—Λου 23:44‐46.

 


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: