Πώς Ήταν Δυνατόν να Ανακηρυχτεί Δίκαιος ο Αβραάμ Πριν από τον Θάνατο του Χριστού;

Εφόσον η αληθινή πίστη βασίζεται σε ακριβή γνώση, η κατανόηση την οποία είχε ο Αβραάμ μπορεί να ήταν αποτέλεσμα προσωπικής συναναστροφής με τον Σημ καθώς έζησαν παράλληλα επί 150 χρόνια. Ο Αβραάμ γνώριζε και χρησιμοποιούσε το όνομα του Ιεχωβά, όπως φαίνεται από τις εκφράσεις του

Στις Εβραϊκές Γραφές ο Αβραάμ είναι ο πρώτος που αναφέρεται ως «προφήτης», παρότι και άλλοι, όπως ο Ενώχ, προφήτευσαν πριν από αυτόν.

Ήταν καλά εξοικειωμένος με το όνομα του Θεού, παρ’ όλο που τότε ο Ιεχωβά δεν είχε αποκαλύψει την πλήρη σημασία του ονόματός Του.

Η πίστη του Αβραάμ, σε συνδυασμό με τα έργα του, «του υπολογίστηκε ως δικαιοσύνη». (Ρω 4:20-22) Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο Αβραάμ και άλλοι πιστοί άντρες της προχριστιανικής εποχής ήταν τέλειοι ή απαλλαγμένοι από την αμαρτία.

Πραγματικά, αυτός ο άντρας ασυνήθιστης πίστης περπάτησε με τον Θεό, έλαβε αγγέλματα από αυτόν μέσω οραμάτων και ονείρων και φιλοξένησε τους ουράνιους αγγελιοφόρους Του.

Ωστόσο, επειδή άσκησαν πίστη στην υπόσχεση του Θεού για το «σπέρμα» και επειδή αγωνίζονταν να τηρούν τις εντολές του Θεού, δεν συγκαταριθμήθηκαν, όπως ο υπόλοιπος κόσμος της ανθρωπότητας, με τα άδικα άτομα που δεν είχαν καμιά υπόσταση ενώπιον του Θεού. (Γε 3:15· Ψλ 119:2, 3)

Στοργικά, ο Ιεχωβά τούς θεώρησε απαλλαγμένους από ενοχή, συγκρίνοντάς τους με τον κόσμο που ήταν αποξενωμένος από τον Θεό. (Ψλ 32:1, 2· Εφ 2:12)

Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτοί αναγνώριζαν ότι είχαν ανάγκη την απολύτρωση από την αμαρτία και πρόσμεναν να τους την παράσχει ο Θεός στον ορισμένο του καιρό.

Εντούτοις, αρνήθηκε αποφασιστικά να επιτρέψει να ριζώσουν στη διάνοια και στην καρδιά του αμφιβολίες για τον Θεό και τις υποσχέσεις του. Ο απόστολος Παύλος γράφει: «Δεν εξασθένησε στην πίστη», ή αλλιώς «δεν αμφιταλαντεύτηκε με απιστία». Ο Αβραάμ παρέμεινε “πλήρως πεπεισμένος πως ό,τι [ο Θεός] είχε υποσχεθεί μπορούσε και να το κάνει”. Είχε οικοδομήσει μια ισχυρή, προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τον Ιεχωβά σε μια περίοδο πολλών ετών. Απέρριψε κάθε αμφιβολία που θα μπορούσε να εξασθενίσει αυτή τη σχέση.

Ο Βιβλικός συγγραφέας Ιάκωβος προσθέτει ότι η πίστη του Αβραάμ συνοδευόταν από δίκαια έργα και ότι, γι’ αυτόν το λόγο, έγινε γνωστός ως «φίλος του Ιεχωβά».

Έτσι λοιπόν, με βάση την πίστη τους, ο Θεός μπορούσε να πολιτεύεται με αυτούς τους ατελείς ανθρώπους και να τους ευλογεί, και συγχρόνως να παραμένει συνεπής στους δικούς του τέλειους κανόνες δικαιοσύνης. (Ψλ 36:10)

Στο τέλος Ο Αβραάμ ανακηρύχτηκε δίκαιος μέσω έργων αφού πρώτα πρόσφερε τον Ισαάκ το γιο του πάνω στο θυσιαστήριο. Η πίστη του εργαζόταν μαζί με τα έργα του και μέσω των έργων του η πίστη του τελειοποιήθηκε. Πράγματι, όπως το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή και αυτό πρέπει να είναι ένα ισχυρό παράδειγμα για εμάς σε αυτή την εποχή του τέλους.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: