Πώς βλέπουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά το ζήτημα της ψηφοφορίας;

Υπάρχουν σαφείς αρχές που εκτίθενται στην Αγία Γραφή και οι οποίες δίνουν στους υπηρέτες του Θεού τη δυνατότητα να διαμορφώσουν κατάλληλη άποψη γύρω από αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αρχή εναντίον αυτής καθαυτής της ψηφοφορίας. Λόγου χάρη, δεν υπάρχει λόγος να μην κάνει ψηφοφορία το διοικητικό συμβούλιο ενός σωματείου για να καταλήξει σε αποφάσεις που επηρεάζουν το σωματείο. Οι εκκλησίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις γύρω από τις ώρες των συναθροίσεων και τη χρησιμοποίηση των χρημάτων της εκκλησίας ψηφίζοντας με ανάταση των χεριών.

Τι μπορεί να λεχθεί, όμως, για την ψηφοφορία σε πολιτικές εκλογές; Βέβαια, σε μερικές δημοκρατικές χώρες, μέχρι και 50 τοις εκατό του πληθυσμού δεν πηγαίνει να ψηφίσει κατά την ημέρα των εκλογών. Όσο για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, αυτοί δεν επεμβαίνουν στο δικαίωμα που έχουν οι άλλοι να ψηφίζουν· ούτε και κάνουν με οποιονδήποτε τρόπο κάποια εκστρατεία κατά των πολιτικών εκλογών. Σέβονται τις εξουσίες που εκλέγονται με κατάλληλο τρόπο σε αυτές τις εκλογές και συνεργάζονται μαζί τους. (Ρωμαίους 13:1-7) Όσο για το αν εκείνοι προσωπικά θα ψηφίσουν κάποιον που έχει θέσει υποψηφιότητα σε μια εκλογική αναμέτρηση, ο κάθε Μάρτυρας του Ιεχωβά παίρνει απόφαση με βάση τη Γραφικά εκπαιδευμένη συνείδησή του και την κατανόηση της ευθύνης που έχει απέναντι στον Θεό και στο Κράτος. (Ματθαίος 22:21· 1 Πέτρου 3:16) Καθώς παίρνουν αυτή την προσωπική απόφαση, οι Μάρτυρες λαβαίνουν υπόψη τους μερικούς παράγοντες.

Πρώτον, ο Ιησούς Χριστός είπε για τους ακολούθους του: «Δεν είναι μέρος του κόσμου, όπως εγώ δεν είμαι μέρος του κόσμου». (Ιωάννης 17:14) Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά παίρνουν στα σοβαρά αυτή την αρχή. Εφόσον «δεν είναι μέρος του κόσμου», είναι ουδέτεροι στις πολιτικές υποθέσεις του κόσμου.—Ιωάννης 18:36.

Δεύτερον, ο απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στον εαυτό του ως “πρεσβευτή” που εκπροσωπούσε τον Χριστό στους ανθρώπους των ημερών του. (Εφεσίους 6:20· 2 Κορινθίους 5:20) Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι ο Χριστός Ιησούς είναι τώρα ο ενθρονισμένος Βασιλιάς της ουράνιας Βασιλείας του Θεού, και οι ίδιοι, σαν πρεσβευτές, πρέπει να το αναγγείλουν αυτό στα έθνη. (Ματθαίος 24:14· Αποκάλυψη 11:15) Οι πρεσβευτές αναμένεται να είναι ουδέτεροι και να μην αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών στις οποίες στέλνονται. Ως εκπρόσωποι της ουράνιας Βασιλείας του Θεού, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά νιώθουν παρόμοια υποχρέωση να μην αναμειγνύονται στην πολιτική των χωρών όπου κατοικούν.

Ένας τρίτος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το ότι εκείνοι που συμμετέχουν στην εκλογή κάποιου ατόμου σε ένα αξίωμα μπορεί να γίνουν υπεύθυνοι για τις ενέργειές του. (Παράβαλε 1 Τιμόθεο 5:22, Η Νέα Αγγλική Βίβλος [The New English Bible].) Οι Χριστιανοί πρέπει να εξετάζουν με προσοχή το αν θέλουν να επωμιστούν αυτή την ευθύνη.

Τέταρτον, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά εκτιμούν πάρα πολύ τη Χριστιανική τους ενότητα. (Κολοσσαείς 3:14) Όταν οι θρησκείες αναμειγνύονται στην πολιτική, το αποτέλεσμα συχνά είναι να υπάρχει διαίρεση ανάμεσα στα μέλη τους. Μιμούμενοι τον Ιησού Χριστό, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αποφεύγουν να αναμειγνύονται στην πολιτική και έτσι διατηρούν τη Χριστιανική τους ενότητα.—Ματθαίος 12:25· Ιωάννης 6:15· 18:36, 37.

Πέμπτον και τελευταίο, το ότι απέχουν από την πολιτική δίνει στους Μάρτυρες του Ιεχωβά παρρησία ώστε να πλησιάζουν ανθρώπους από όλες τις πολιτικές παρατάξεις μεταφέροντας το σημαντικό άγγελμα της Βασιλείας.—Εβραίους 10:35.

Με βάση τις Γραφικές αρχές που εκτέθηκαν παραπάνω, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά σε πολλές χώρες παίρνουν την προσωπική απόφαση να μην ψηφίζουν στις πολιτικές εκλογές, και η ελευθερία τους να πάρουν αυτή την απόφαση υποστηρίζεται από το νόμο της χώρας. Τι θα λεχθεί, όμως, αν ο νόμος απαιτεί από τους πολίτες να ψηφίζουν; Σε αυτή την περίπτωση, ο κάθε Μάρτυρας είναι υπεύθυνος να πάρει μια συνειδητή, βασισμένη στη Γραφή απόφαση σχετικά με το πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Αν κάποιος αποφασίσει να πάει στο χώρο όπου συμπληρώνονται τα ψηφοδέλτια, αυτό είναι δική του απόφαση. Το τι κάνει πίσω από το παραβάν αφορά τον ίδιο και τον Δημιουργό του.

Το τεύχος της Σκοπιάς 1 Απριλίου 1951, στη σελίδα 107, ανέφερε: «Εκεί που ο Καίσαρ καθιστά υποχρεωτικό για τους πολίτας το να ψηφίζουν . . . [οι Μάρτυρες] μπορούν να μεταβούν στον τόπο της ψηφοφορίας και να εισέλθουν στο εκλογικό διαμέρισμα. Εδώ ακριβώς καλούνται να βάλουν σημάδι στο ψηφοδέλτιό τους, δηλαδή να γράψουν ποιο μέρος υποστηρίζουν. Οι εκλογείς μπορούν να διαθέσουν όπως θέλουν τα ψηφοδέλτιά τους. Εδώ, λοιπόν, ενώπιον του Θεού, οι μάρτυρές του πρέπει να ενεργήσουν σύμφωνα με τις εντολές του και σε αρμονία με την πίστι τους. Δεν είναι δική μας ευθύνη το να τους διδάξωμε τι πρέπει να κάμουν με το ψηφοδέλτιο».

Τι θα συμβεί αν ο μη ομόπιστος σύζυγος κάποιας Χριστιανής επιμένει να πάει εκείνη να ψηφίσει; Αυτή υποτάσσεται στο σύζυγό της, ακριβώς όπως οι Χριστιανοί υποτάσσονται στις ανώτερες εξουσίες. (Εφεσίους 5:22· 1 Πέτρου 2:13-17) Αν υπακούσει στο σύζυγό της και πάει στο χώρο όπου γίνεται η ψηφοφορία, αυτό αποτελεί προσωπική της απόφαση. Κανένας δεν πρέπει να την επικρίνει.—Παράβαλε Ρωμαίους 14:4.

Τι θα συμβεί στην περίπτωση μιας χώρας όπου η ψηφοφορία δεν επιβάλλεται από το νόμο αλλά τα πνεύματα οξύνονται εναντίον όσων δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν—και ίσως εκείνοι εκτίθενται σε σωματικό κίνδυνο; Ή τι θα λεχθεί για άτομα τα οποία, αν και δεν είναι υποχρεωμένα από το νόμο να ψηφίζουν, υφίστανται με κάποιον τρόπο σοβαρές συνέπειες αν δεν πάνε να ψηφίσουν; Σε αυτές και σε παρόμοιες καταστάσεις, ο Χριστιανός πρέπει να παίρνει την προσωπική του απόφαση. «Ο καθένας θα βαστάξει το δικό του φορτίο».—Γαλάτες 6:5.

Ίσως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκανδαλίζονται όταν παρατηρούν ότι, στη διάρκεια κάποια εκλογικής αναμέτρησης στη χώρα τους, μερικοί Μάρτυρες του Ιεχωβά πηγαίνουν στο χώρο όπου συμπληρώνονται τα ψηφοδέλτια ενώ άλλοι δεν πηγαίνουν. Εκείνοι μπορεί να πουν: “Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι συνεπείς”. Ωστόσο, οι άνθρωποι πρέπει να αντιληφθούν ότι, σε ζητήματα προσωπικής συνείδησης όπως είναι αυτό, ο κάθε Χριστιανός πρέπει να παίρνει τη δική του απόφαση ενώπιον του Ιεχωβά Θεού.—Ρωμαίους 14:12.

Οποιεσδήποτε προσωπικές αποφάσεις και αν παίρνουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά όταν αντιμετωπίζουν ποικίλες καταστάσεις, προσέχουν να διατηρούν τη Χριστιανική τους ουδετερότητα και παρρησία. Σε καθετί, στηρίζονται στον Ιεχωβά Θεό για να τους ενισχύει, να τους δίνει σοφία και να τους βοηθάει να αποφεύγουν να συμβιβάσουν την πίστη τους με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι, δείχνουν εμπιστοσύνη στα λόγια του ψαλμωδού: «Είσαι ο απόκρημνος βράχος μου και το οχυρό μου· και για χάρη του ονόματός σου θα με οδηγήσεις και θα με κατευθύνεις».—Ψαλμός 31:3. {πηγή}

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: