Πώς γίνονταν οι συνεισφορές στο ναό την εποχή του Ιησού;

Το θησαυροφυλάκιο του ναού ήταν στην Αυλή των Γυναικών. Το βιβλίο Ο Ναός—Το Ιερατείο του και οι Υπηρεσίες του (The Temple—Its Ministry and Services) λέει: «Ολόγυρα υπήρχε μια απλή στοά, και στο εσωτερικό της, δίπλα στον τοίχο, βρίσκονταν τα δεκατρία σκεύη, ή αλλιώς “σάλπιγγες”, [όπου] τοποθετούνταν οι συνεισφορές».

Τα σκεύη αποκαλούνταν σάλπιγγες επειδή είχαν στενό στόμιο και φαρδιά βάση. Το καθένα έφερε διαφορετική επιγραφή ανάλογα με το είδος της προσφοράς, ενώ τα χρήματα που συλλέγονταν σε αυτά προορίζονταν για συγκεκριμένους σκοπούς. Κάποτε, ενόσω ο Ιησούς βρισκόταν στην Αυλή των Γυναικών, παρατήρησε πολλά άτομα να κάνουν συνεισφορές, μεταξύ αυτών μια άπορη χήρα.

Δύο σκεύη χρησιμοποιούνταν για το φόρο του ναού—ένα για το τρέχον έτος και ένα για το προηγούμενο. Στα σκεύη 3 ως 7 τοποθετούσαν αντίστοιχα την προσδιορισμένη αξία για τα τρυγόνια, τα περιστέρια, τα ξύλα, το θυμίαμα και τα χρυσά σκεύη. Αν αυτός που έκανε την προσφορά είχε ξεχωρίσει μεγαλύτερο ποσό από την καθορισμένη αξία της, έριχνε το περίσσευμα σε κάποιο από τα υπόλοιπα σκεύη. Στο σκεύος 8 έβαζαν τα χρήματα που περίσσευαν από τις προσφορές για αμαρτία. Στα σκεύη 9 ως 12 συλλέγονταν τα χρήματα που περίσσευαν από τις προσφορές για ενοχή, τις θυσίες πουλιών, τις προσφορές των Ναζηραίων και τις προσφορές των καθαρισμένων λεπρών. Το σκεύος 13 ήταν για προαιρετικές συνεισφορές.

http://wol.jw.org


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: