Ρωσία χρονολόγιο της Πέμπτης ημέρας από την συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

9:00
Μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει πολύ κόσμο. Η ουρά άρχισε να παρατάξει από το πρωί. Πολλά ειδικά προέρχονταν από διάφορες πόλεις της Ρωσίας. Καθώς ο καιρός είναι κρύος στη Μόσχα, οι περισσότεροι ντυμένοι με το χειμώνα. Από καιρό σε καιρό κάποιος έφερε καφέ και κέικ για να στέκεται στην ουρά. Οι αστυνομικοί λειτουργούν επαγγελματικά και ομαλά, παρέχοντας ασφάλεια για τους συμμετέχοντες διαδικασία.

10:05
Μικρή γυναίκα είπε κίνησης για την εισαγωγή νέων εγγράφων. Ο ίδιος αναφέρει ότι το Μάρτιο-Απρίλιο 2017 υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλη τη Ρωσία, με αναφορά στην εν εξελίξει διαδικασία της εισβολής των λειτουργικών κτιρίων πρέπει να τους σταματήσουμε, ανακρίνουν τους πιστούς ξαναγράψει των στοιχείων διαβατηρίου. Οι εισαγγελείς υπέβαλαν προσοχή σχετικά με την ποινική ευθύνη για τον εξτρεμισμό σε σχέση με τις συναντήσεις για μελέτη της Γραφής. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιρρήσεις ως προς την κίνηση. Το δικαστήριο καθορίζει τη σύνδεση.

10:15
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η εφαρμογή για την εισαγωγή των περιπτώσεων τα αντίγραφα των ΠΑΥ αποφάσεις της διευθύνουσας επιτροπής για τον διορισμό των μελών των επιτροπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τα έγγραφα αυτά δείχνουν τον ηγετικό ρόλο της ΑΠ. Εκπρόσωποι της CA αφήνεται να διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. Κατά τη γνώμη τους, να neotnosimye αποδείξεις. Οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι ορισμένα από τα έγγραφα με ημερομηνία 1998 και νωρίτερα (δηλαδή πριν από την καταχώρηση της ΑΠ βάσει του νέου νόμου). αντιστοιχεί αναφορές Επιπλέον περιεχόμενο πλήρως Χάρτη UTS. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε σχέση με το γεγονός που άλλαξε το καταστατικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, έτσι που εκδίδεται για να επιβεβαιώσετε ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές είναι ακόμα μέρος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Το δικαστήριο καθορίζει τη σύνδεση, με την εξαίρεση εκείνων που σχετίζονται με την εποχή πριν από την εκ νέου TC.

10:25
Το Δικαστήριο προχωρεί για να μελετήσει την υπόθεση υλικά. Το πρώτο έγγραφο – το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Δικαστήριο διευκρινίζει για μία ακόμη φορά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε ποια βάση το υπουργείο ζητά να εξαλείψει όλες τις MPO με UC. Διερωτάται δε κατά πόσον το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να διευκρινίσει τις απαιτήσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είχε την πρόθεση να. οι δικηγόροι του κατηγορουμένου επισημάνω ότι αναφέρονται στην ιδιοκτησία κοστούμι που δεν ανήκουν σε UC.

10:35
Το Δικαστήριο εξετάζει τις έγγραφο «Ιδρύματα της Πίστεως και τις αντίστοιχες πρακτικές των Μαρτύρων του Ιεχωβά». Οι δικηγόροι να δώσουν προσοχή στη θέση της αγάπης για τον πλησίον και την ανοχή του ατόμου (η οποία είναι σε άμεση αντίθεση με την έννοια του «εξτρεμισμού»). Επίσης, ζήτησε να διαβάσω τη θέση στην οποία λέγεται ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά τους μια καλή εκπαίδευση.

10:40
CA Χάρτη διερευνηθεί. Δικαστήριο ενδιαφέρονται για το ζήτημα του κατά πόσο θρησκευτικές ομάδες αποτελούν μέρος της δομής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης; Πόσες unregistered ομάδες; Δικηγόροι εξηγούν ότι οι μη καταχωρημένα ομάδες περιλαμβάνονται στη δομή της TC. Η έννοια της «δομής» στο «Νόμο περί Ελευθερίας της Συνείδησης» έχει σχέση με το διαχωρισμό της θρησκείας από το κράτος. υπάρχουν θρησκείες, σύμφωνα με την εσωτερική ιεραρχική θεσμική δομή της, όπου το κράτος δεν διεισδύει. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΠ δεν διεξάγουν νομικά έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των μη καταγεγραμμένων ομάδων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο με την επίσημη ενημέρωση.

10:47
Δικαστήριο κηρύσσει τη διακοπή υπηρεσίας 10 λεπτά με τα πόδια.

11:00
Συνεχίζει να μελετήσει τα έγγραφα. Δικαστήριο παραθέτει διάφορες δικαστικές αποφάσεις. Όταν μελετάμε την απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου Rostov 2009 (Ταγκανρόγκ LRO), ένας εκπρόσωπος κατηγορούμενος Omelchenko εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η απόφαση αυτή έγινε πριν από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι είναι ο εξτρεμισμός και τι δεν είναι. Για παράδειγμα, η κοινότητα Ταγκανρόγκ, καθώς και εκδόσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά ότι η απόφαση αναγνωρίστηκαν για «υπονόμευση του σεβασμού των άλλων θρησκειών», «απόρριψη της χρήσης του αίματος για ιατρικούς σκοπούς“”μη εκπλήρωση των πολιτών καθήκον τους.» Επίσης, ένας αριθμός δημοσιεύσεων έχουν αναγνωριστεί ως εξτρεμιστικό γιατί δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον εξτρεμισμό. Για παράδειγμα, το φυλλάδιο «Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ποιοι είναι αυτοί; Τι πιστεύετε; «Εκείνος έχει αναγνωριστεί ως μια εξτρεμιστική για την αναφορά στο γεγονός ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν πάρουν τα όπλα. Δίνουμε άλλα παραδείγματα.

11:10
οι εκπρόσωποι του καθού επισημαίνουν ότι αυτή η συλλογή των δικαστικών πράξεων πέρασαν χωρίς τη συμμετοχή της CA, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία σε μια δίκη.

11:15
εκπρόσωπος Novakov επισημαίνει ότι τουλάχιστον μία απόφαση του δικαστηρίου, αν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κάνει για την υπόθεση ανατράπηκε από ανώτερο δικαστήριο.

11:20
Έκθεση Ελέγχου συζητά Υπουργείο Δικαιοσύνης TC. Οι δικηγόροι να δώσουν προσοχή στην αναξιοπιστία της εξόδου Υπουργείου Δικαιοσύνης που κρύβει πληροφορίες σχετικά με τη λογοτεχνία CA εισαγωγής. Στην πραγματικότητα, παρέχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αναθεώρηση, περισσότερα από 70 000 σελίδες εγγράφων, CA ορθώς αρνήθηκε να παράσχει τις πληροφορίες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές στο πλαίσιο της συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών.

11:30
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι, σύμφωνα με ένα από τα έγγραφα, υπό την εποπτεία του ΑΠ είναι περισσότερο από 2000 unregistered ομάδες. Δικηγόροι εξηγούν ότι μιλάμε για την εσωτερική πνευματική δομή.

Δικαστήριο ερωτά τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για ποιο σκοπό που συνδέθηκαν με τους ισολογισμούς του κύκλου εργασιών περίπτωση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξήγησε ότι οι δηλώσεις δείχνουν ότι «τα κεφάλαια, ενδεχομένως χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων.» Δικαστήριο ερωτά από την οποία προκύπτει ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν ήταν σε εξτρεμιστική δραστηριότητα, παρά τις συνήθεις καταστατικών του σκοπών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ακριβή στοιχεία. Ax εκπρόσωπος σημειώνει ότι, στο πλαίσιο των ελέγχων του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν δοθεί όλες οι στοχευμένες δωρεά συμβάσεις CA, η οποία παρέχει ένα αντίγραφο της στόχος όλων των χρηματοπιστωτικών μεταβιβάσεων. Εκπρόσωπος φυσικό ερώτημα: «Γιατί είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν υπέβαλε τα έγγραφα αυτά στο δικαστήριο;»

δώδεκα παρα είκοσι Δικηγόρος Omelchenko Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Μπορείτε να πείτε συγκεκριμένα τι ποσό, όταν αυτό που δαπανήθηκαν και για ποιο συγκεκριμένο είδος εξτρεμιστική δραστηριότητα;» Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν υπάρχουν πληροφορίες.

11:45
Ρωτήθηκαν τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το γραφείο του εισαγγελέα που συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με αυτό το ακίνητο πιστούς. εφεσίβλητους ενδιαφέρονται εκπρόσωποι από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Δικαιοσύνης, με στόχο τη συλλογή αυτών των δεδομένων. Απάντηση: να κατάσχει ιδιοκτησία, αν το αποφασίσει το δικαστήριο.

δώδεκα παρα δέκα Εξέτασε τιμής και ευγνωμοσύνης που εκδίδονται από τις αρχές CA και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για βοήθεια στην βελτίωση των πόλεων. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστεύει ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά το κάνουν για τους σκοπούς της «ιεραποστολική δραστηριότητα.» Δικηγόρος λίγο η γυναίκα, αναφερόμενος στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Σβετλάνα Konstantinovna, όταν ήρθε στην χρηματοδότηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που υπάρχουν υποψίες εξτρεμιστικές στόχους. Όταν οι πιστοί συμμετέχουν βοηθήσει την πόλη, μπορείτε και πάλι να αναλάβει κάποιου είδους τέχνασμα. Δεν μπορείτε έτσι! “

δώδεκα παρα πέντε Μικρή η γυναίκα δίνει προσοχή στην κατάσταση των θρησκευτικών εμπειρία το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με βάση τα πορίσματα των οποίων το 1999 είχε καταγραφεί από την CA. Τα συμπεράσματα αυτής της εξέτασης είναι σήμερα. Προσπαθώντας να επανεξετάσει τα συμπεράσματα των αρμόδιων εμπειρία στην ακρόαση δεν επιτρέπεται.
12:00
Οι ακόλουθες ποσότητες των επιχειρήσεων αποτελείται εξ ολοκλήρου από τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, περίπου 70, υποδεικνύοντας την απουσία του εξτρεμισμού στις εκδόσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί σε έμπειρα όργανα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, λίγο η γυναίκα, που αναφέρεται στα συμπεράσματα του θεσμού των εμπειρογνωμόνων κράτους, αποσπάσματα από το βιβλίο «Η αναζήτηση της ανθρωπότητας για το Θεό» (περιλαμβάνεται στο FSEM). Στο βιβλίο αυτό είναι γραμμένο: «Για να μελετήσουμε τις διαφορετικές θρησκείες δεν σημαίνει ότι προδίδει τη δική τους πίστη. Μπορεί, αντίθετα, ενισχύεται όταν βλέπουμε άλλους ανθρώπους που ψάχνουν για την αλήθεια, και ότι είναι ενεργοποιημένο. Η γνώση δίνει τη διορατικότητα και την κατανόηση της -. Ανοχής για τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις ” Οι ειδικοί δεν έχουν βρει σημάδια εξτρεμισμού στο βιβλίο, αλλά μάλλον το αντίθετο. Παρ ‘όλα αυτά, το βιβλίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εξτρεμιστικών υλικών.

12:05
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί ότι η εξέταση διενεργείται από τα αιτήματα των δικηγόρων και, ως εκ τούτου, να περιέχει μια ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη. Omelchenko εξηγεί ότι αυτό δεν είναι αλήθεια: ένα μεγάλο μέρος της εξέτασης πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των δικαστηρίων, επιβολής του νόμου και των τελωνειακών αρχών.

12:15
Διερευνηθεί τέθηκε σε ισχύ δικαστικών αποφάσεων και ποινών, υποδεικνύοντας την έλλειψη των εξτρεμιστικών εκδόσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Οι πιστοί είχαν διωχθεί και, στην πραγματικότητα, που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο πέντε ετών, και έχουν στη συνέχεια ήταν δικαιολογημένη. Τώρα που απείλησε και πάλι κυρώσεις αν θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Δικαιοσύνης.

12:17
Ο εκπρόσωπος του Νόβακ φυτευτεί των εξτρεμιστικών υλικών στην υπηρεσία των Μαρτύρων του Ιεχωβά κτιρίου αποκτήσει διαστάσεις επιδημίας στη Ρωσία. Novakov περιγράφει τα γεγονότα της 20ης Σεπτεμβρίου, 2016 στην Art-τσε Nezlobnaya (Σταυρούπολης kr.), Όταν όργανα επιβολής του νόμου μύλο σκαλιστές πόρτες, και να θέσει εξτρεμιστικών υλικών ακριβώς κάτω από την επιτήρηση κάμερα.

12:19
Omelchenko: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει αναλάβει δράση για συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη βιβλιογραφία των Μαρτύρων του Ιεχωβά που διεξάγονται στο νότο της χώρας, δεν διαφέρουν από τα ευρήματα των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο βορρά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έλαβε τίποτα (όπως ένα κόμμα που συμμετείχαν στις υποθέσεις), να επανεξετάσει τα ανακαλύφθηκαν πρόσφατα περιπτώσεις έρχονται στο δικαστήριο ισχύ οι αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση των Μαρτύρων του Ιεχωβά ως εξτρεμιστική υλικά.

12:25
Εξετάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Λόγω του γεγονότος ότι το ΕΔΑΔ έδωσε μια νομική ερμηνεία των πιστών αρνούνται να δεχτούν μεταγγίσεις αίματος, το δικαστήριο αναπτύσσει και πάλι μια συζήτηση για τις μεταγγίσεις αίματος. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία το παιδί των Μαρτύρων του Ιεχωβά πέθανε μετά από ένα τρομερό ατύχημα, και στην περίπτωση που το νεκρό παιδί γεννιέται με πολλαπλές παθολογίες. Το δικαστήριο ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης: Είναι απόδειξη της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της μη χρήσης του αίματος και του θανάτου δεν συνέβη. Οι δικηγόροι ανέφεραν στο δικαστήριο που κρατά πίσω ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης: και στις δύο περιπτώσεις σε σχέση με ποινικές υποθέσεις γονέων, διεξήγαγε εκτενή εξέταση για να εξακριβωθεί η απουσία μιας τέτοιας αιτιώδους συνάφειας. Οι γονείς αθωώθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων του εγκλήματος.

12:40
Εξέτασε τα υλικά, που να πιστοποιεί ότι ο πιστός έκκληση στις αρχές να παραποιούν τα γεγονότα (εμετό).

12:45
Οι δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση των εξτρεμιστικών λογοτεχνίας. Είναι προφανές ότι η Αρμόδια Αρχή δεν έχει περιέλθει στην περίπτωση (καθώς και εκπρόσωποι του εκδοτικού οίκου). οι εκπρόσωποι του καθού λένε τα διπλά μέτρα και σταθμά των κρατικών υπηρεσιών. Όταν ήταν απαραίτητο να αναγνωρίσει την εξτρεμιστική λογοτεχνία, η CA δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην περίπτωση, όμως, όταν ο στόχος είναι να εξαλειφθεί η Καλιφόρνια, που κατηγορείται για την αναγνώριση των εξτρεμιστικών λογοτεχνίας.

13:00
Η δικογραφία περιλαμβάνει DVD δίσκο με εγγραφές βίντεο πετιέται. εκπρόσωπος Novakov λέει ότι τα υλικά που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε αν η CA που σχετίζονται με την απαγορευμένων υλικών στις τοπικές λειτουργικά κτίρια, είτε έχουν να κάνουν με το άλλο πρόσωπο. Τροχοί βοηθήσει να δούμε την αντίδραση των ίδιων των πιστών – πώς αντιδρούν οργισμένα στην εμφάνιση των απαγορευμένων υλικών στα κτίρια των υπηρεσιών.

13:05
Δικαστήριο: από ποια χρονική περίοδο περιλαμβάνει ένα βίντεο; Novak εκδηλώσεις στο χωριό είναι Nezlobnaya μέχρι το Σεπτέμβριο το 2016. Μόνο χάρη σε αστυνομικούς βίντεο εγκαταλείψει την εγκληματική σχέδιο δράσης κατά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Novakov περιγράφει εξωφρενικές λεπτομέρειες παραποιήσεις που αλιεύονται στο φακό της κάμερας στις άλλες πόλεις της Ρωσίας.

13:10
Το Δικαστήριο ζήτησε από τους εκπροσώπους του καθού: σε περίπτωση αμφισβήτησης κατά τον προβλεπόμενο τρόπο όλα αυτά τα γεγονότα. Και, αν ναι, κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι. οι εκπρόσωποι του καθού επιβεβαίωσε ότι η πρόκληση και συνεχίζουν να έφεση στο δικαστήριο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Δικαστήριο στρέφεται προς τη μελέτη των άλλων αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να παρακολουθείτε το βίντεο.

13:20
Εξέτασε υλικά είναι 24 όγκοι της υπόθεσης. Συνολικά, στην περίπτωση όχι λιγότερο από 43 όγκους.

13:25
Το δικαστήριο ανέγνωσε δημόσια δήλωση εξ ολοκλήρου CA ότι η CA δεν έχει καμία σχέση με τον εξτρεμισμό. Η δήλωση είχε αρχικά αναρτηθεί στην ιστοσελίδα jw-russia.org . Το δικαστήριο κρίνει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του site. Εκπρόσωποι της TC ανέφερε ότι η περιοχή ανήκει σε μια ξένη «προς τη Σκοπιά». CA δεν έχει μια ιστοσελίδα, έτσι ώστε η δήλωση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της μια άλλη οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

13:30
Αρκετοί όγκοι αποτελούνται από τις ακόλουθες ενέργειες επανεξέτασης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης από τις δικαστικές αρχές, αλλά δεν υπάρχουν παραβιάσεις του νόμου έχουν ταυτοποιηθεί. Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη σειρά του, ζητεί από τα αντίγραφα φάκελο της υπόθεσης των διαφόρων προειδοποιήσεις και προφυλάξεις εναντίον του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

13:43
Το δικαστήριο ανακοινώνει ένα διάλειμμα μέχρι τις 14:30.

14:40
Συνεχίστε την ακρόαση. Fro 39, που περιέχει τα πρωτόκολλα MPO συναντήσεις σε διάφορες πόλεις. Τα πρακτικά καταγράφονται λεπτομερώς τα γεγονότα που σχετίζονται με την φυτευτεί από εξτρεμιστικά έντυπα, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά την εμφάνιση των εξτρεμιστικών λογοτεχνίας στα κτίρια των υπηρεσιών.

14:45
Το Συνέδριο εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η μορφή των πρακτικών των συνεδριάσεων των διαφόρων MPO μοιάζουν μεταξύ τους. Δικαστήριο ενδιαφέρονται για το ερώτημα: είναι κάθε εγκεκριμένο έντυπο για αυτά τα πρωτόκολλα εκεί; Σε σχέση με τι μοιάζουν; Omelchenko εξηγεί ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη μορφή. Ο λόγος για την ομοιότητά τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι πιστοί επικοινωνούν στενά μεταξύ τους.

14:50
Το δικαστήριο ζητεί και πάλι οι εκπρόσωποι του κατηγορουμένου, αν προσποιούνται να προσβάλει δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση της αγωγής. Ο δικηγόρος Lew καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται για μια αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων. Στη συνάντηση αυτή, το δικαστήριο πρέπει να εκτιμήσει αυτές τις αποφάσεις, όπως και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, ο βαθμός ενδιαφέρον.

15:02
Εξέτασε έγχρωμες φωτογραφίες – φωτογραφίες των βίντεο, πιστοποιεί το φυτευτεί των εξτρεμιστικών υλικών στο κτίριο της υπηρεσίας. εκπρόσωπος Novakov επέστησε την προσοχή σε ένα ενιαίο σύστημα, για την οποία ολόκληρη η χώρα καλύπτεται από φυτευτεί.

15:07
Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυτευτεί – ψευδομάρτυρες. Ένα παράδειγμα – μια συμβολαιογραφική πιστοποιητικό φιλία ενός από τους μάρτυρες σε έναν αξιωματικό της FSB στο κοινωνικό δίκτυο.

15:08
Σε Sec. Kurdzhinovo (Karachaevo-Cherkessia) τρεις πιστοί επιβλήθηκαν πρόστιμα με βάση perjuredly μαρτυρία. Στη συνέχεια, αυτοί οι μάρτυρες έχουν μετανοήσει και έδωσε μια απόδειξη ότι έδωσε ψευδή κατάθεση κάτω από την πίεση υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Novakov επισημαίνει ότι η απόδειξη είναι διαθέσιμη στις υλικό της δικογραφίας.

15:13
Omelchenko εφιστά την προσοχή στην απόφαση του Δικαστηρίου στην Voronezh. Το Δικαστήριο έδωσε την ακριβή εκτίμηση του τι βρήκε τα εξτρεμιστικά υλικά μπαίνει κάτω από το χαλί καρφωμένα στο πάτωμα, ήταν σαφώς φυτευτεί. Δεδομένου ότι το δικαστήριο Voronezh με την απόφασή του, το γεγονός ότι οι μάρτυρες πρεσβεύουν την ίδια θρησκεία, δεν δίνει λόγο να αμφιβάλει για την αυθεντικότητα της μαρτυρίας τους.

15:16
Omelchenko πίσω στο ερώτημα που τέθηκε λίγο νωρίτερα, στις 14:45. Δείχνει τη δίκη μια σειρά από διαφορετικά πρωτόκολλα MPO. Τα πρωτόκολλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά σε μορφή. Το δικαστήριο ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εάν οι αρχές αμφιβάλλουν ότι υπάρχουν πρωτόκολλα που διαφέρουν στο σχεδιασμό; Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το δικαστήριο αμφιβάλλει επίσης.

15:20
Ax εκπρόσωπος σημειώνει ότι η απόφαση για εκκαθάριση της LRO Birobidzhan υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς σχετικά με την ίδια εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Σ Μπορίσοβα. CA να συμμετάσχουν στην περίπτωση που δεν ασκήθηκε, επειδή τα δικαιώματά του δεν επηρεάζονται. Είναι, επομένως, έκπληξη το γεγονός ότι σε αυτή τη διαδικασία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης άλλαξε τη θέση του και να εφαρμόζει μια απόφαση σχετικά με την MPO Birobidzhan με TC.

15:25
Εξέτασε τα έγγραφα που υπογράφονται από διάφορους διεθνείς και εγχώριες φορείς και οργανισμούς, και εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού στην Μάρτυρες του Ιεχωβά. Omelchenko διαβάσετε πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτά τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει τις πολιτικές διώξεις των πιστών.

15:42
Το Δικαστήριο επέστρεψε στην ανάλυση των αναφορών που δηλώνονται νωρίτερα, αλλά αναβλήθηκε. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης ζήτησε να προσκομίσει 12 δικαστικές αποφάσεις που δίνουν οι γιατροί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αιμοδοσίας στην αντιμετώπιση των ανηλίκων. οι εκπρόσωποι του καθού ότι οι λύσεις αυτές δεν είναι σχετικές.

Πρώτον, η άρνηση των μεταγγίσεων αίματος δεν έχει σχέση με την έννοια του «εξτρεμισμού» (κανένα άλλο λόγο, εκτός από την εξτρεμιστική δραστηριότητα, για την απαγόρευση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν οδηγεί σε μια δίκη).

Δεύτερον, η CA δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος της ασκήσεως της προσφυγής και δεν αναφέρεται καν σε καμία από τις λύσεις.

Τρίτον, η εισαγωγή αυτών των αποφάσεων επηρεάζει το ιατρικό απόρρητο. Για να τα αξιολογήσει, θα πρέπει να ζητήσει τη συγκατάθεση των ασθενών και των ιατρικών αρχείων τους. Σε όλες τις αποφάσεις, χωρίς εξαίρεση, δήλωσε ότι οι γονείς θα αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους και να αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία. Άρνηση της θεραπείας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Δικηγόρος λίγο η γυναίκα επισημαίνει ότι η απόφαση του ΕΔΑΔ, το οποίο παρέχει τη νομική ερμηνεία της άρνησης των μεταγγίσεων αίματος, είναι παραδείγματα των απαγορεύσεων στο Ισλάμ και την Ορθοδοξία, η οποία μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνες για την υγεία. «Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν βγει με μια αξίωση για την εκκαθάριση της κεντρικής οργάνωσης των θρησκειών», – λέει λίγο η γυναίκα.

15:59
Δικαστήριο αρνείται την εισαγωγή των δικαστικών αποφάσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες μετάγγισης αίματος.

16:10
Το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή του 28 αντίγραφα των πράξεων των εισαγγελικών απάντηση, δηλαδή τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που εκδίδονται στα διάφορα διεύθυνση ΠΚΑ. Οι πράξεις αυτές πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 6 χρόνια, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών.

16:20
Δικαστήριο θέτει το ερώτημα, γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν άσκησε έφεση στα τοπικά δικαστήρια, σύμφωνα με τις πράξεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι οι παραβιάσεις ήταν ελάχιστες ή να εξαλειφθούν. οι εκπρόσωποι του καθού πούμε ότι οι πράξεις αυτές δεν συνδέονται με εξτρεμιστικές δραστηριότητες. Δικαστήριο αρνείται να συμμετάσχει σ ‘αυτές μέσα στη δικογραφία.

16:22
Το Δικαστήριο επανήλθε στο θέμα της εισαγωγής ενός αντιγράφου ενός «εσωτερικού» έγγραφο των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των «open source» (από την ιστοσελίδα NTV). εκπρόσωποι CA επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του κειμένου, να εξηγήσει το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής στο δικαστήριο, λέγοντας τη διαδικασία των δωρεών πιστών. Εξηγούν στο δικαστήριο ότι το «συμβούλιο των γερόντων» και οι οποίοι είναι «επίσκοπος». Λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομερείς εξηγήσεις το δικαστήριο αποφασίσει να επισυνάψετε το έγγραφο στη δικογραφία.

16:35
Σε απάντηση προς την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκπροσώπου ότι η απόφαση ΑΠ σχετικά με τον διορισμό των προέδρων των MPO είναι υποχρεωτική, εκπρόσωπος Ax επέστησε την προσοχή στη διατύπωση «συνιστά, ως πρόεδρος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.»

16:36
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης ζήτησε να προσκομίσει ένα ενημερωμένο απόσπασμα από το μητρώο κατάσταση με το επικαιροποιημένο κατάλογο των περιουσιακών TC και MPO. Δικαστήριο δίνει κατηγορούμενοι 10 λεπτά διαβάζοντας ένα απόσπασμα.

16:38
Κρίθηκε ένα μικρό τεχνικό διάλειμμα.

17:11
Επαναληπτική ακρόαση. οι εκπρόσωποι του κατηγορουμένου, διαβάστε το απόσπασμα από το μητρώο, το σχόλιο, ότι η δήλωση δεν είναι σχετικές πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο, το οποίο έχει ποτέ ιδιοκτησία της ΑΠ ή MPO, αλλά ήταν αποξενωμένοι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξηγεί ότι σε αυτή τη μορφή τα στοιχεία που Rosreestr. Δικαστήριο αποφασίζει να αποδίδουν.

17:16
Το Δικαστήριο ενδιαφέρεται για το πώς να διατυπώσει την ιδέα της επικοινωνίας με CA MPO MPO στο καταστατικό. Για να το κάνετε αυτό, ζήτησε από τους διαδίκους αν έχουν κανένα παράδειγμα της MPO καταστατικού. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όχι. Omelchenko είναι ένα δείγμα του Χάρτη του δικαστηρίου LRO των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Το κείμενο του καταστατικού ορίζει ότι MPO περιλαμβάνεται στην Καλιφόρνια «κανονική δομή», ανήκουν στην «θρησκευτική Μάρτυρες ονομασία». Δεν φράση «δομική μονάδα» (ένας όρος που χρησιμοποιείται σε πολιτικά κόμματα), στην οποία επιμένει διοικητική ενάγοντα.

17:29
Δικαστήριο απορρίπτει τη δήλωση προηγούμενη αίτηση για να παρακολουθείτε βίντεο που φυτεύτηκαν.

17:30
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα αιτήματα, το δικαστήριο ανακοινώνει την συνέχιση της ακρόασης 20 Απριλίου 2017 στις 14:00.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: