ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΩΒ 16-20

Ιώβ 16:4, 5—Τα λόγια ενός συμβούλου πρέπει να ενισχύουν τους άλλους (w90 15/3 σ. 27 ¶1, 2)

Ένα άτομο με βαριά κατάθλιψη δεν αισθάνεται απλώς λυπημένο αλλά, προφανώς, ανάξιο και απελπισμένο. Η λέξη της αρχαίας ελληνικής που μεταφράζεται ‘καταθλιμμένες ψυχές’ κατά γράμμα σημαίνει ‘άτομα με λίγη ψυχή’. Ένας λόγιος της ελληνικής γλώσσας δίνει τον ορισμό της λέξης ως εξής: «Άτομο που υποφέρει τόσο πολύ από κάποιο πρόβλημα, ώστε παραλύει η καρδιά του». Έτσι, οι συναισθηματικές του δυνάμεις στερεύουν και η αυτοεκτίμησή του πέφτει.—Παράβαλε Παροιμίαι 17:22.

Ο πατριάρχης Ιώβ είπε: «Ήθελον σας ενισχύσει με το στόμα μου». (Ιώβ 16:5) Η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται ‘ενισχύω’ μερικές φορές αποδίδεται ‘ισχυροποιώ’ ή ‘ενδυναμώνω’. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει πώς «εστερέωσαν» το ναό μέσω επισκευών.

Ιώβ 19:2—Τα άστοργα λόγια του Βιλδάδ έκαναν τον Ιώβ να κραυγάσει από θλίψη (w06 15/3 σ. 15 ¶6· w94 1/10 32)

Εντούτοις, όταν ο ίδιος ο Ιώβ χρειαζόταν ενθάρρυνση, ο Ελιφάς και οι σύντροφοί του δεν είπαν καλοσυνάτα λόγια. Αυτοί κατηγόρησαν τον Ιώβ για τις αντιξοότητες που περνούσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρέπει να έκρυβε κάποιο σφάλμα. (Ιώβ 4:8) Η Βίβλος του Ερμηνευτή (The Interpreter’s Bible) σχολιάζει: «Αυτό που χρειάζεται ο Ιώβ είναι η συμπόνια μιας ανθρώπινης καρδιάς. Και αντί για αυτό, δέχεται ένα πλήθος από απόλυτα ‘αληθινά’ και απόλυτα όμορφα θρησκευτικά ρητορικά σχήματα και ηθικολογικές κοινοτοπίες». Ο Ιώβ αναστατώθηκε τόσο πολύ ακούγοντας τα λόγια του Ελιφά και των συντρόφων του ώστε αναγκάστηκε να αναφωνήσει: «Έως πότε θέλετε θλίβει την ψυχήν μου, και θέλετε με κατασυντρίβει με λόγους;»—Ιώβ 19:2.

Ιώβ 19:25—Η ελπίδα της ανάστασης στήριξε τον Ιώβ όταν δοκιμάστηκε στο έπακρο (w06 15/3 σ. 15 ¶5· it-2 σ. 226 ¶3, 4)

14:7, 13-15· 19:25· 33:24. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δοκιμασίας που ίσως μας επιφέρει ο Σατανάς, η ελπίδα της ανάστασης μπορεί να μας στηρίξει.

Λύτρο Επομένως, ο ρόλος του Ιεχωβά ως Γκο’έλ περιλάμβανε την εκδίκηση για τις αδικίες που είχαν γίνει στους υπηρέτες του και απέφερε την απαλλαγή του δικού του ονόματος από τις κατηγορίες όσων χρησιμοποιούσαν τη στενοχώρια του Ισραήλ ως δικαιολογία για να τον ονειδίζουν. (Ψλ 78:35· Ησ 59:15-20· 63:3-6, 9) Ως ο Μεγαλειώδης Συγγενής και Λυτρωτής τόσο του έθνους συνολικά όσο και των μελών του ατομικά, χειριζόταν τη «δικαστική τους υπόθεση» για να αποδώσει δικαιοσύνη.—Ψλ 119:153, 154· Ιερ 50:33, 34· Θρ 3:58-60· παράβαλε Παρ 23:10, 11.

Μολονότι ο Ιώβ έζησε προτού υπάρξει το έθνος του Ισραήλ και δεν ανήκε σε αυτό, ενόσω ταλαιπωρούνταν από την ασθένεια, είπε: «Εγώ γνωρίζω καλά ότι ο λυτρωτής μου ζει και ότι θα έρθει έπειτα από εμένα και θα εγερθεί πάνω από το χώμα». (Ιωβ 19:25· παράβαλε Ψλ 69:18· 103:4.) Ακολουθώντας το παράδειγμα του ίδιου του Θεού, ο βασιλιάς του Ισραήλ έπρεπε να ενεργεί ως εξαγοραστής για χάρη των ασήμαντων και των φτωχών του έθνους.—Ψλ 72:1, 2, 13, 14.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια: (8 λεπτά)

Ιώβ 19:20—Τι εννοούσε ο Ιώβ με την έκφραση «διασώζομαι με το δέρμα των δοντιών μου»; (w06 15/3 σ. 15 ¶1· it-1 σ. 720 ¶10)

Τι εννοούσε ο Ιώβ με την έκφραση «διασώζομαι με το δέρμα των δοντιών μου»; Λέγοντας ότι διασώθηκε με το δέρμα κάποιου πράγματος που προφανώς δεν έχει δέρμα, ο Ιώβ μπορεί να έλεγε ότι διασώθηκε μη έχοντας στην ουσία τίποτα.

Δέρμα Ο ίδιος ο Ιώβ είπε: «Διασώζομαι με το δέρμα των δοντιών μου». (Ιωβ 19:20) Κάποιοι μεταφραστές έχουν προτείνει άλλες αποδόσεις για το παραπάνω εδάφιο, αλλά αυτές προϋποθέτουν τροποποιήσεις του εβραϊκού κειμένου. Δεν φαίνεται απαραίτητο να προσπαθήσει κανείς να εξηγήσει τη δήλωση του Ιώβ υπό το πρίσμα των ανακαλύψεων που έχουν κάνει πρόσφατα οι επιστήμονες με τη βοήθεια μικροσκοπίων. Όπως φαίνεται, ο Ιώβ έλεγε απλώς ότι είχε διασωθεί μη έχοντας τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Είχε διασωθεί με το δέρμα των δοντιών του, δηλαδή με το «δέρμα» αυτού το οποίο προφανώς δεν έχει δέρμα.

Ιώβ 19:26—Πώς μπορούσε ο Ιώβ “να δει τον Θεό”, εφόσον κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Ιεχωβά; (w94 15/11 σ. 19 ¶17)

Ολοκληρωτικά ταπεινωμένος, ο Ιώβ αναγνώρισε την εσφαλμένη άποψη που διακρατούσε και παραδέχτηκε ότι είχε μιλήσει χωρίς γνώση. Ωστόσο, είχε εκφράσει πίστη ότι θα ‘έβλεπε τον Θεό’. (Ιώβ 19:25-27) Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, εφόσον κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Ιεχωβά και να συνεχίσει να ζει; (Έξοδος 33:20) Στην πραγματικότητα, ο Ιώβ είδε την εκδήλωση της θεϊκής δύναμης, άκουσε τα λόγια του Θεού, και ανοίχτηκαν τα μάτια της κατανόησής του ώστε να δει την αλήθεια σχετικά με τον Ιεχωβά. Γι’ αυτό, ο Ιώβ ‘βδελύχθηκε τον εαυτό του [έκανε αναίρεση, ΜΝΚ] και μετανόησε με χώμα και σποδό’. (Ιώβ 42:1-6) Οι πολλές ερωτήσεις στις οποίες δεν κατάφερε να απαντήσει είχαν αποδείξει την υπεροχή του Θεού και είχαν καταδείξει τη μικρότητα του ανθρώπου, ακόμη και ενός ανθρώπου τόσο αφοσιωμένου στον Ιεχωβά όσο ήταν ο Ιώβ. Αυτό μάς βοηθάει να διακρίνουμε ότι δεν πρέπει να βάζουμε τα δικά μας συμφέροντα πάνω από τον αγιασμό του ονόματος του Ιεχωβά και τη δικαίωση της κυριαρχίας Του. (Ματθαίος 6:9, 10) Το πρώτιστο ενδιαφέρον μας θα πρέπει να είναι να διακρατούμε ακεραιότητα στον Ιεχωβά και να τιμούμε το όνομά του.

16:5 19:2. Τα λόγια μας πρέπει να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν τους άλλους, όχι να τους παροξύνουν.—Παροιμίες 18:21.

19:25 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δοκιμασίας που ίσως μας επιφέρει ο Σατανάς, η ελπίδα της ανάστασης μπορεί να μας στηρίξει.

19:1-3 Παρότι δεν γνώριζε την πηγή των προβλημάτων του, ο Ιώβ δεν ενέδωσε στην απελπισία.

19:16-18 Ο φόβος μήπως υποφέρουν, μήπως δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν κάποιες σωματικές τους λειτουργίες ή μήπως πεθάνουν μόνοι μπορεί επίσης να βασανίζει το μυαλό τους.

16:2 Ο Ιώβ ίσως να είχε ωφεληθεί από φίλους στους οποίους θα μπορούσε να πει τα προβλήματά του, αλλά αυτοί οι τρεις έκαναν χειρότερη τη σύγχυση στην οποία βρισκόταν και ενέτειναν τα αισθήματα απογοήτευσης που τον είχαν καταβάλει. Οι προσευχές μας για τους άλλους μπορεί να αλλάξουν τη στάση μας απέναντί τους.

18:12 Χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο σχήμα λόγου, ο Δαβίδ και ο Ιερεμίας είπαν ότι οι εχθροί τους ανυπομονούσαν να δουν ένα ασταθές βήμα τους, περίμεναν το παραπάτημά τους, ώστε, όπως έλεγαν οι εχθροί του Ιερεμία, «να υπερισχύσουμε εναντίον του και να πάρουμε την εκδίκησή μας από αυτόν».

18:13 η έκφραση «πρωτότοκος του θανάτου» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την πιο θανατηφόρα ασθένεια.

20:5 Στην υπεράσπισή του ο Ιώβ κατέδειξε ότι ο Θεός δεν ακούει τους αποστάτες


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: