Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια: ΝΕΕΜΙΑΣ 12, 13

Νε 13:4-9—Να αποφεύγετε τις κακές συναναστροφές (w13 15/8 σ. 4 ¶5-8)

Ποιοι ήταν ο Ελιασίβ και ο Τωβίας, και για ποιον ίσως λόγο συναναστρεφόταν ο Ελιασίβ τον Τωβία;

Εφόσον περιβαλλόμαστε από ακάθαρτες επιρροές, δεν είναι εύκολο να παραμένουμε άγιοι. Εξετάστε την περίπτωση του Ελιασίβ και του Τωβία. Ο Ελιασίβ ήταν ο αρχιερέας, ενώ ο Τωβίας ήταν Αμμωνίτης και πιθανότατα κατώτερος αξιωματούχος στη διακυβέρνηση της Ιουδαίας υπό την περσική αυτοκρατορία. Ο Τωβίας και οι συνεργάτες του είχαν εναντιωθεί στις προσπάθειες του Νεεμία για την ανοικοδόμηση των τειχών της Ιερουσαλήμ. (Νεεμ. 2:10) Οι Αμμωνίτες δεν επιτρεπόταν να μπουν στην περιοχή του ναού. (Δευτ. 23:3) Γιατί, λοιπόν, να παραχωρήσει ο αρχιερέας σε αυτόν τον άνθρωπο κάποιον χώρο μέσα σε μια τραπεζαρία του ναού;

Ο Τωβίας είχε γίνει στενός συνεργάτης του Ελιασίβ. Ο ίδιος και ο γιος του, ο Ιεχωανάν, είχαν παντρευτεί Ιουδαίες, και πολλοί Ιουδαίοι εγκωμίαζαν τον Τωβία. (Νεεμ. 6:17-19) Κάποιος εγγονός του Ελιασίβ είχε παντρευτεί την κόρη του Σαναβαλλάτ, του κυβερνήτη της Σαμάρειας, που ήταν από τους στενότερους συνεργάτες του Τωβία. (Νεεμ. 13:28) Αυτοί οι δεσμοί ίσως εξηγούν το λόγο για τον οποίο ο Αρχιερέας Ελιασίβ επέτρεψε σε έναν μη ομόπιστο και εναντιούμενο να τον επηρεάσει. Αλλά ο Νεεμίας έδειξε οσιότητα στον Ιεχωβά πετώντας όλα τα έπιπλα του Τωβία έξω από την τραπεζαρία.

Πώς αποφεύγουν να μολύνουν την άγια υπόστασή τους ενώπιον του Ιεχωβά οι πρεσβύτεροι καθώς και άλλοι;

Ως λαός αφιερωμένος στον Θεό, πρέπει πάνω από όλα να είμαστε πάντα όσιοι στον Ιεχωβά. Αν δεν προσκολληθούμε στους δίκαιους κανόνες του, δεν θα παραμείνουμε άγιοι ενώπιόν του. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στους οικογενειακούς δεσμούς να παραγκωνίζουν τις Γραφικές αρχές. Οι Χριστιανοί πρεσβύτεροι καθοδηγούνται από τον τρόπο σκέψης του Ιεχωβά, όχι από δικές τους απόψεις ή αισθήματα. (1 Τιμ. 5:21) Αποφεύγουν προσεκτικά οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υπόστασή τους ενώπιον του Θεού.—1 Τιμ. 2:8.

Τι πρέπει να θυμούνται όλοι οι αφιερωμένοι υπηρέτες του Ιεχωβά όσον αφορά τις συναναστροφές;

Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι «οι κακές συναναστροφές φθείρουν τις ωφέλιμες συνήθειες». (1 Κορ. 15:33) Κάποιοι συγγενείς μας ίσως να μην ασκούν θετική επιρροή στη ζωή μας. Ο Ελιασίβ είχε αποτελέσει καλό παράδειγμα για το λαό υποστηρίζοντας πλήρως τον Νεεμία στην ανοικοδόμηση των τειχών της Ιερουσαλήμ. (Νεεμ. 3:1) Με τον καιρό, ωστόσο, η επιβλαβής επιρροή του Τωβία και άλλων ώθησε προφανώς τον Ελιασίβ να κάνει πράγματα που τον μόλυναν ενώπιον του Ιεχωβά. Οι καλές συναναστροφές μάς υποκινούν σε ωφέλιμες Χριστιανικές δραστηριότητες, όπως είναι η ανάγνωση της Γραφής, η παρακολούθηση των συναθροίσεων και η συμμετοχή στην υπηρεσία αγρού. Οι συγγενείς που μας επηρεάζουν προς την ορθή κατεύθυνση είναι για εμάς ιδιαίτερα αγαπητοί και πολύτιμοι.

Νε 13:15-21—Να βάζετε στην πρώτη θέση τα πνευματικά πράγματα (w13 15/8 σ. 5, 6 ¶13-15)

Πώς έδειχναν κάποιοι Ιουδαίοι ότι δεν σέβονταν το Σάββατο;

Αν αφήσουμε τον εαυτό μας να απορροφηθεί από τα υλικά πράγματα, μπορεί σταδιακά να χάσουμε την πνευματικότητά μας. Σύμφωνα με το εδάφιο Έξοδος 31:13, το εβδομαδιαίο Σάββατο έπρεπε να υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες ότι ήταν αγιασμένος λαός. Εκείνη η ημέρα έπρεπε να είναι ξεχωρισμένη για οικογενειακή λατρεία, προσευχή και στοχασμό γύρω από το Λόγο του Θεού. Ωστόσο, για κάποιους συγχρόνους του Νεεμία, το Σάββατο είχε καταλήξει να είναι μια ημέρα για επαγγελματική δραστηριότητα—όπως όλες οι άλλες. Η λατρεία είχε τεθεί στο περιθώριο. Βλέποντας όλα αυτά, ο Νεεμίας διέταξε να κλείνουν οι πύλες της πόλης με τη δύση του ήλιου την έκτη ημέρα, διώχνοντας τους αλλοεθνείς εμπόρους προτού αρχίσει το Σάββατο.

(α) Τι μπορεί να μας συμβεί αν δεν περιορίζουμε τα επαγγελματικά μας ενδιαφέροντα; (β) Πώς μπορούμε να εισέλθουμε στην ανάπαυση του Θεού;

Τι μας διδάσκει το παράδειγμα του Νεεμία; Ένα δίδαγμα είναι ότι πρέπει να περιορίζουμε τα επαγγελματικά μας ενδιαφέροντα. Ειδάλλως, η εργασία μας θα μπορούσε εύκολα να αποσπάσει την προσοχή μας—ή ακόμη και να διχάσει την καρδιά μας—ιδίως αν τη θεωρούμε απολαυστική. Θυμηθείτε την προειδοποίηση του Ιησού για όσους προσπαθούν να υπηρετούν δύο κυρίους. (Διαβάστε Ματθαίος 6:24) Ο Νεεμίας είχε οικονομικούς πόρους, αλλά πώς χρησιμοποιούσε το χρόνο του στην Ιερουσαλήμ; (Νεεμ. 5:14-18) Αντί να επιδιώκει επαγγελματικές δοσοληψίες με Τύριους ή άλλους, κατέβαλλε ένθερμες προσπάθειες για να βοηθάει τους αδελφούς του και να κάνει πράγματα που συνέβαλλαν στον αγιασμό του ονόματος του Ιεχωβά. Παρόμοια και σήμερα, οι Χριστιανοί πρεσβύτεροι και διακονικοί υπηρέτες επικεντρώνονται σε δραστηριότητες που ωφελούν την εκκλησία, και οι ομόπιστοί τους τούς αγαπούν λόγω του πνεύματος που εκδηλώνουν. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει αγάπη, ειρήνη και ασφάλεια στο λαό του Θεού.—Ιεζ. 34:25, 28.

Αν και δεν απαιτείται από τους Χριστιανούς να τηρούν εβδομαδιαίο Σάββατο, ο Παύλος λέει ότι «απομένει μια ανάπαυση σαββάτου για το λαό του Θεού». Και προσθέτει: «Ο άνθρωπος που έχει εισέλθει στην ανάπαυση του Θεού έχει αναπαυτεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ο Θεός από τα δικά του». (Εβρ. 4:9, 10) Ως Χριστιανοί, μπορούμε να εισέλθουμε στην ανάπαυση του Θεού αν εργαζόμαστε υπάκουα σε αρμονία με τον προοδευτικό σκοπό του. Βάζετε εσείς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πρώτη θέση της ζωής σας την οικογενειακή λατρεία, την παρακολούθηση των συναθροίσεων και τη διακονία αγρού; Ίσως χρειάζεται να κρατήσουμε σταθερή στάση απέναντι στον εργοδότη ή στους συναδέλφους μας, ιδίως αν δεν σέβονται τις θεοκρατικές μας προτεραιότητες. Ίσως πρέπει “να κλείσουμε τις πύλες της πόλης και να διώξουμε τους Τύριους”, σαν να λέγαμε, για να δώσουμε την προτεραιότητα και τη δέουσα προσοχή στα ιερά πράγματα. Εφόσον έχουμε αγιαστεί, είναι σημαντικό να ρωτήσουμε τον εαυτό μας: “Δείχνει ο τρόπος με τον οποίο ζω ότι έχω ξεχωριστεί για την υπηρεσία του Ιεχωβά;”—Ματθ. 6:33.

Νε 13:23-27—Να διαφυλάττετε τη Χριστιανική σας ταυτότητα (w13 15/8 σ. 6, 7 ¶16-18)

Την εποχή του Νεεμία, πώς κινδύνευε ο Ισραήλ να χάσει την ταυτότητά του ως αγιασμένος λαός;

Την εποχή του Νεεμία, Ισραηλίτες παντρεύονταν αλλοεθνείς γυναίκες. Την πρώτη φορά που επισκέφτηκε ο Νεεμίας την Ιερουσαλήμ, ζήτησε από όλους τους πρεσβυτέρους να υπογράψουν μια γραπτή συμφωνία δεσμευόμενοι ότι δεν θα σύναπταν γάμο με ειδωλολάτρες. (Νεεμ. 9:38· 10:30) Εντούτοις, λίγα χρόνια αργότερα, διαπίστωσε ότι οι Ιουδαίοι, όχι μόνο είχαν παντρευτεί αλλοεθνείς, αλλά και κινδύνευαν να χάσουν την ίδια τους την ταυτότητα ως αγιασμένος λαός του Θεού! Τα παιδιά αυτών των αλλοεθνών γυναικών δεν μπορούσαν να διαβάσουν ή να μιλήσουν την εβραϊκή. Όταν μεγάλωναν, θα θεωρούσαν τον εαυτό τους Ισραηλίτη; Ή μήπως θα τον θεωρούσαν Αζώτιο, Αμμωνίτη ή Μωαβίτη; Αφού δεν ήξεραν την εβραϊκή, θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν το Νόμο του Θεού; Πώς θα μπορούσαν να γνωρίσουν τον Ιεχωβά και να επιλέξουν να υπηρετούν αυτόν αντί για τους ψεύτικους θεούς που λάτρευαν οι μητέρες τους; Ο Νεεμίας έπρεπε να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά, και αυτό ακριβώς έκανε.—Νεεμ. 13:28.

Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να έχουν προσωπική σχέση με τον Ιεχωβά;

Και εμείς σήμερα χρειάζεται να αναλάβουμε δράση για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν Χριστιανική ταυτότητα. Γονείς, ρωτήστε τον εαυτό σας: “Πόσο καλά μιλούν τα παιδιά μου την «καθαρή γλώσσα» της Γραφικής αλήθειας; (Σοφ. 3:9) Δείχνουν οι συζητήσεις τους ότι τα επηρεάζει το πνεύμα του Θεού ή το πνεύμα του κόσμου;” Αν διακρίνετε περιθώρια για βελτίωση, μη σπεύσετε να αποθαρρυνθείτε. Απαιτείται χρόνος για να μάθουμε μια γλώσσα, ιδίως όταν υπάρχουν πολλοί περισπασμοί. Τα παιδιά σας δέχονται τεράστιες πιέσεις για να κάνουν συμβιβασμούς. Γι’ αυτό, να αξιοποιείτε με υπομονή την Οικογενειακή Λατρεία και άλλες ευκαιρίες για να τα βοηθήσετε να αναπτύξουν στενή σχέση με τον Ιεχωβά. (Δευτ. 6:6-9) Να τονίζετε τα οφέλη που αποκομίζουμε επειδή διαφέρουμε από τον κόσμο του Σατανά. (Ιωάν. 17:15-17) Και να προσπαθείτε να αγγίζετε την καρδιά τους.

Γιατί είναι οι Χριστιανοί γονείς στην καλύτερη θέση για να προετοιμάσουν τα παιδιά τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Ιεχωβά;

Τελικά, κάθε παιδί θα πάρει τη δική του απόφαση για το αν θα υπηρετεί τον Θεό. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε ως γονείς. Μερικά από αυτά είναι το να δίνετε το καλό παράδειγμα, να θέτετε σαφή όρια και να εξηγείτε στα παιδιά σας ποιες συνέπειες μπορεί να έχουν οι αποφάσεις τους. Γονείς, κανένας δεν είναι σε καλύτερη θέση από εσάς για να προετοιμάσει τα παιδιά σας να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Ιεχωβά. Χρειάζονται τη βοήθειά σας για να αποκτήσουν και να διαφυλάξουν τη Χριστιανική τους ταυτότητα. Φυσικά, όλοι μας πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή ώστε να μη χάσουμε τα συμβολικά «εξωτερικά [μας] ενδύματα»—τις ιδιότητες και τις αρχές που μας προσδιορίζουν ως ακολούθους του Χριστού.—Αποκ. 3:4, 5· 16:15.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια: (8 λεπτά)

Νε 12:31—Ποιο αποτέλεσμα προέκυπτε πιθανώς από τις δύο χορωδίες που υπήρχαν; (it-2 σ. 389 ¶1)

Μεγάλο μέρος της ομαδικής υμνολογίας στον Ισραήλ φαίνεται πως γινόταν σε αντιφωνία: τα δύο ημίσεα μιας χορωδίας έψαλλαν εναλλάξ παράλληλους στίχους ή εναλλάσσονταν ένας σολίστας και μια χορωδία που αποκρινόταν. Προφανώς αυτό εννοείται στις Γραφές με τη λέξη «αποκρίνονταν». (Εξ 15:21· 1Σα 18:6, 7) Το συγκεκριμένο είδος υμνολογίας διαφαίνεται και από αυτόν καθαυτόν τον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένοι μερικοί από τους ψαλμούς, όπως ο 136ος Ψαλμός. Η περιγραφή που έχουμε για τις δύο μεγάλες χορωδίες ευχαριστήριων ύμνων στην εποχή του Νεεμία, καθώς και για το ρόλο τους στην εγκαινίαση του τείχους της Ιερουσαλήμ, υποδηλώνει ότι έψαλαν με αυτόν τον τρόπο.—Νε 12:31, 38, 40-42·

Νε 13:31β—Τι ζήτησε ο Νεεμίας από τον Ιεχωβά; (w11 1/2 σ. 14 ¶3-5)

Ο Νεεμίας προσεύχεται: «Θυμήσου με, Θεέ μου, για καλό».* Μήπως ο Νεεμίας φοβάται ότι οι καλές του πράξεις έχουν περάσει απαρατήρητες από τον Θεό ή ότι ο Θεός θα τον ξεχάσει; Όχι. Αναμφίβολα, ο Νεεμίας γνωρίζει τι είπαν προηγούμενοι Βιβλικοί συγγραφείς για το βαθύ ενδιαφέρον του Ιεχωβά προς τους πιστούς λάτρεις του και τις καλές τους πράξεις. (Έξοδος 32:32, 33· Ψαλμός 56:8) Τι ζητάει, λοιπόν, από τον Θεό; Κάποιο σύγγραμμα επισημαίνει ότι η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται «θυμάμαι» υποδηλώνει «τη στοργή η οποία υπάρχει στη διάνοια και τη δράση που συνοδεύει την επαναφορά στη μνήμη». Πιστεύοντας απόλυτα στη δύναμη της προσευχής, ο Νεεμίας ζητάει από τον Θεό να τον θυμηθεί με στοργή και να τον ευλογήσει.—Νεεμίας 2:4.

Θα θυμηθεί ο Ιεχωβά τον Νεεμία ως απάντηση στην προσευχή του; Από μια άποψη, το έχει κάνει ήδη. Το γεγονός και μόνο ότι ο Ιεχωβά έκρινε κατάλληλο να καταγραφεί μόνιμα η προσευχή του Νεεμία, ως μέρος των θεόπνευστων Γραφών, μας διαβεβαιώνει ότι θυμάται τον Νεεμία με στοργή. Αλλά “Αυτός που ακούει προσευχή” θα κάνει περισσότερα για να απαντήσει στο εγκάρδιο αίτημα του Νεεμία.—Ψαλμός 65:2.

Ο Θεός πρόκειται να τον ανταμείψει περαιτέρω για όλο το καλό που πρόσφερε στην αγνή λατρεία. (Εβραίους 11:6) Στον ερχόμενο δίκαιο νέο κόσμο που έχει υποσχεθεί, ο Ιεχωβά θα ευλογήσει τον Νεεμία ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς.* (2 Πέτρου 3:13· Αποκάλυψη 21:3, 4) Εκεί, έχοντας την προοπτική της αιώνιας ζωής σε μια παραδεισιακή γη, ο Νεεμίας θα διαπιστώσει ότι ο Ιεχωβά όντως τον θυμήθηκε για το καλό που είχε κάνει.

Νε 13:6, υποσημείωση στη ΜΝΚ—Πόσο καιρό απουσίαζε ο Νεεμίας από την Ιερουσαλήμ; Το μόνο που αναφέρει η Γραφή είναι ότι «ύστερα από κάποιο διάστημα» ή «στο τέλος των ημερών» ο Νεεμίας ζήτησε από το βασιλιά άδεια για να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ. Επομένως, είναι αδύνατον να καθοριστεί η διάρκεια της απουσίας του. Αλλά μόλις επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, ο Νεεμίας διαπίστωσε πως ούτε το ιερατείο υποστηριζόταν ούτε ο νόμος του Σαββάτου τηρούνταν. Πολλοί είχαν πάρει αλλοεθνείς συζύγους και τα παιδιά τους δεν μιλούσαν καν τη γλώσσα των Ιουδαίων. Για να επιδεινωθούν τόσο πολύ οι συνθήκες, ο Νεεμίας μάλλον έλειπε πολύ καιρό.

Νε 13:25, 28—Εκτός του ότι “επέκρινε” τους απειθείς Ιουδαίους, ποια άλλα διορθωτικά μέτρα πήρε ο Νεεμίας; Ο Νεεμίας τούς “καταράστηκε” με την έννοια ότι παρέθεσε τις κρίσεις του Νόμου του Θεού εναντίον τους. “Χτύπησε μερικούς από αυτούς”, ίσως διατάζοντας να τους επιβληθεί δικαστική ποινή. Ως σύμβολο της ηθικής του αγανάκτησης, “ξερίζωσε μερικές από τις τρίχες τους”. Έδιωξε επίσης τον εγγονό του Αρχιερέα Ελιασίβ, ο οποίος είχε παντρευτεί μια κόρη του Σαναβαλλάτ του Ορωνίτη.

Νε 12:31, 38, 40-42. Η υμνολογία είναι έξοχος τρόπος να αινούμε τον Ιεχωβά και να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτόν. Πρέπει να ψέλνουμε ολόκαρδα στις Χριστιανικές συνάξεις.

Νε 13:4-31. Πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην επιτρέψουμε στον υλισμό, στη διαφθορά και στην αποστασία να παρεισφρήσουν στη ζωή μας.

Νε 13:22. Ο Νεεμίας γνώριζε καλά ότι ήταν υπόλογος στον Θεό. Και εμείς επίσης χρειάζεται να έχουμε επίγνωση του ότι είμαστε υπόλογοι στον Ιεχωβά.

Νε 13:31 τα λόγια του εδαφίου Νεεμίας 13:31 μπορούν να σας εμψυχώσουν πολύ.

Νε 13:6. τέσσερις παράγοντες που επισημαίνονται στο 13ο κεφάλαιο του Νεεμία: (1) Να αποφεύγουμε τις κακές συναναστροφές, (2) να υποστηρίζουμε τις θεοκρατικές διευθετήσεις, (3) να βάζουμε στην πρώτη θέση τα πνευματικά πράγματα και (4) να διαφυλάττουμε τη Χριστιανική μας ταυτότητα.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: