Συμμετέχουν οι Αληθινοί Χριστιανοί σε Δημοψηφίσματα;

Οι αληθινοί Χριστιανοί σέβονται το δικαίωμα των άλλων να ψηφίζουν. Δεν κάνουν κάποια εκστρατεία εναντίον των εκλογών, και υπακούν στις εκλεγμένες εξουσίες. Ωστόσο, παραμένουν σταθερά ουδέτεροι ως προς τις πολιτικές υποθέσεις των εθνών. (Ματθαίος 22:21· 1 Πέτρου 3:16) Τι πρέπει να κάνουν οι Χριστιανοί σε χώρες όπου η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική ή σε μια κατάσταση όπου τα πνεύματα οξύνονται εναντίον όσων δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν; Ενθυμούμενος ότι ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ πήγαν στην πεδιάδα Δουρά, ένας Χριστιανός, υπό παρόμοιες συνθήκες, μπορεί να αποφασίσει να προσέλθει στην κάλπη αν η συνείδησή του το επιτρέπει. Ωστόσο, θα προσέξει να μην παραβιάσει την ουδετερότητά του.

imagesΟφείλει να λάβει υπόψη του τις ακόλουθες έξι αρχές:

1. Οι ακόλουθοι του Ιησού “δεν είναι μέρος του κόσμου”.—Ιωάννης 15:19.

2. Οι Χριστιανοί εκπροσωπούν τον Χριστό και τη Βασιλεία του.—Ιωάννης 18:36· 2 Κορινθίους 5:20.

3. Η Χριστιανική εκκλησία είναι ενωμένη ως προς τις πεποιθήσεις, και τα μέλη της συνδέονται με χριστοειδή αγάπη.—1 Κορινθίους 1:10· Κολοσσαείς 3:14.

4. Όσοι εκλέγουν κάποιον συγκεκριμένο αξιωματούχο φέρουν μέρος της ευθύνης για όσα κάνει.—Προσέξτε τις αρχές που εμπεριέχονται στα λόγια των εδαφίων 1 Σαμουήλ 8:5, 10-18 και 1 Τιμόθεο 5:22.

5. Ο Ιεχωβά θεώρησε την επιθυμία των Ισραηλιτών να αποκτήσουν ορατό άρχοντα ως σημάδι ότι Τον είχαν απορρίψει.—1 Σαμουήλ 8:7.

6. Οι Χριστιανοί πρέπει να έχουν παρρησία όταν μιλούν σε ανθρώπους όλων των πολιτικών αποχρώσεων σχετικά με την κυβέρνηση της Βασιλείας του Θεού.—Ματθαίος 24:14· 28:19, 20· Εβραίους 10:35.

πηγή


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: