Συνέλευση 2022 «Να Επιδιώκετε Ειρήνη»!: Απογευματινό Πρόγραμμα Σαββάτου—Μέρος 2

Συνέλευση 2022 «Να Επιδιώκετε Ειρήνη»!: Απογευματινό Πρόγραμμα Σαββάτου—Μέρος 2


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: