Το ιερό Τετραγράμματο: Μια ιστορική και φιλολογική προσέγγιση του ονόματος του Θεού

«Το ιερό Τετραγράμματο: Μια ιστορική και φιλολογική προσέγγιση του ονόματος του Θεού» (“The sacred Tetragrammaton: A historical and philological approach to God’s name”), Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 28Β (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2010), έκδοση Ιούλιος 2012, σσ. 82–107. … download here


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: