Ψηφοφορία και Μάρτυρες του Ιεχωβά

imagesΟι αληθινοί Χριστιανοί σέβονται το δικαίωμα των άλλων να ψηφίζουν. Δεν κάνουν κάποια εκστρατεία εναντίον των εκλογών, και υπακούν στις εκλεγμένες εξουσίες. Ωστόσο, παραμένουν σταθερά ουδέτεροι ως προς τις πολιτικές υποθέσεις των εθνών. (Ματθαίος 22:21· 1 Πέτρου 3:16) Τι πρέπει να κάνουν οι Χριστιανοί σε χώρες όπου η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική ή σε μια κατάσταση όπου τα πνεύματα οξύνονται εναντίον όσων δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν; Ενθυμούμενος ότι ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ πήγαν στην πεδιάδα Δουρά, ένας Χριστιανός, υπό παρόμοιες συνθήκες, μπορεί να αποφασίσει να προσέλθει στην κάλπη αν η συνείδησή του το επιτρέπει. Ωστόσο, θα προσέξει να μην παραβιάσει την ουδετερότητά του. Οφείλει να λάβει υπόψη του τις ακόλουθες έξι αρχές:

 1. Οι ακόλουθοι του Ιησού “δεν είναι μέρος του κόσμου”.—Ιωάννης 15:19.

 2. Οι Χριστιανοί εκπροσωπούν τον Χριστό και τη Βασιλεία του.—Ιωάννης 18:36· 2 Κορινθίους 5:20.

 3. Η Χριστιανική εκκλησία είναι ενωμένη ως προς τις πεποιθήσεις, και τα μέλη της συνδέονται με χριστοειδή αγάπη.—1 Κορινθίους 1:10· Κολοσσαείς 3:14.

 4. Όσοι εκλέγουν κάποιον συγκεκριμένο αξιωματούχο φέρουν μέρος της ευθύνης για όσα κάνει.—Προσέξτε τις αρχές που εμπεριέχονται στα λόγια των εδαφίων 1 Σαμουήλ 8:5, 10‐18 και 1 Τιμόθεο 5:22.

 5. Ο Ιεχωβά θεώρησε την επιθυμία των Ισραηλιτών να αποκτήσουν ορατό άρχοντα ως σημάδι ότι Τον είχαν απορρίψει.—1 Σαμουήλ 8:7.

 6. Οι Χριστιανοί πρέπει να έχουν παρρησία όταν μιλούν σε ανθρώπους όλων των πολιτικών αποχρώσεων σχετικά με την κυβέρνηση της Βασιλείας του Θεού.—Ματθαίος 24:14· 28:19, 20· Εβραίους 10:35.

Σε διαμετρική αντίθεση, οι κληρικοί των θρησκειών του κόσμου αναμειγνύονται βαθιά στις πολιτικές υποθέσεις. Σε ορισμένες χώρες συμμετέχουν ενεργά σε εκστρατείες υπέρ ή κατά ορισμένων υποψηφίων. Μάλιστα μερικοί κληρικοί κατέχουν πολιτικά αξιώματα. Άλλοι πιέζουν τους πολιτικούς να υποστηρίξουν προγράμματα που επιδοκιμάζει ο κλήρος. Ωστόσο, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν ανακατεύονται στην πολιτική. Ούτε υπεισέρχονται στο τι κάνουν οι άλλοι όσον αφορά το θέμα της προσχώρησης σε πολιτικό κόμμα, της υποβολής υποψηφιότητας για πολιτικό αξίωμα ή της ψήφου στις εκλογές. Ο Ιησούς είπε ότι οι μαθητές του δεν θα ήταν μέρος του κόσμου, και γι’ αυτό οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παίρνουν μέρος σε καμία πολιτική δραστηριότητα.

πηγή


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: