ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 18-19

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Ο Ιεχωβά Διαμοιράζει τη Γη με Σοφό Τρόπο»

Ο Ιεχωβά έδωσε κατεύθυνση μέσω κλήρου, ίσως για να καθοριστεί κατά προσέγγιση η τοποθεσία της κληρονομιάς κάθε φυλής (Ιησ. Ναυή 18:10· it-2 σ. 522 ¶1)

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η διανομή της γης μεταξύ των φυλών ρυθμιζόταν με βάση δύο παράγοντες: το αποτέλεσμα της κλήρωσης και το μέγεθος της φυλής. Ο κλήρος ίσως καθόριζε μόνο κατά προσέγγιση τη θέση της εδαφικής κληρονομιάς κάθε φυλής, υποδεικνύοντας έτσι για την κληρονομιά κάποιο τμήμα της γης στο Β, στο Ν, στην Α ή στη Δ, κατά μήκος της παράκτιας πεδιάδας ή στην ορεινή περιοχή. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ήταν από τον Ιεχωβά και έτσι απέτρεπε τις αντιζηλίες ή τις διαμάχες ανάμεσα στις φυλές. (Παρ 16:33) Επίσης, με αυτό το μέσο ο Θεός κατηύθυνε τα πράγματα έτσι ώστε η θέση κάθε φυλής να ανταποκρίνεται στη θεόπνευστη προφητεία που εξήγγειλε ο πατριάρχης Ιακώβ στην επιθανάτια κλίνη του, όπως αυτή είναι καταγραμμένη στα εδάφια Γένεση 49:1-33.

Ο Ιεχωβά φρόντισε να εκπληρωθεί η επιθανάτια προφητεία του Ιακώβ (Ιησ. Ναυή 19:1· it-2 σ. 108 ¶1)

Κληρονομικές εκτάσεις γης. Η κληρονομιά των γιων του Ισραήλ τούς δόθηκε από τον Ιεχωβά, ο οποίος καθόρισε στον Μωυσή τα όρια εκείνης της γης. (Αρ 34:1-12· Ιη 1:4) Οι γιοι του Γαδ, οι γιοι του Ρουβήν και η μισή φυλή του Μανασσή έλαβαν την εδαφική κληρονομιά τους από τον Μωυσή. (Αρ 32:33· Ιη 14:3) Οι υπόλοιπες φυλές έλαβαν την κληρονομιά τους με κλήρο υπό την καθοδήγηση του Ιησού του Ναυή και του Ελεάζαρ. (Ιη 14:1, 2) Σε αρμονία με την προφητεία του Ιακώβ στα εδάφια Γένεση 49:5, 7, ο Συμεών και ο Λευί δεν έλαβαν ως κληρονομιά αυτοτελείς περιοχές. Η περιοχή του Συμεών αποτελούνταν από γη (μαζί με παρεμβαλλόμενες πόλεις) μέσα στην περιοχή του Ιούδα (Ιη 19:1-9), ενώ στον Λευί παραχωρήθηκαν 48 πόλεις σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Εφόσον οι Λευίτες διορίστηκαν να προσφέρουν ειδική υπηρεσία στο αγιαστήριο, κληρονομιά τους θεωρούνταν ο Ιεχωβά. Λάβαιναν τα δέκατα ως μερίδα ή κληρονομιά τους σε ανταπόδοση για την υπηρεσία τους. (Αρ 18:20, 21· 35:6, 7) Στις οικογένειες χορηγούνταν εκτάσεις μέσα στην περιοχή της φυλής τους. Καθώς οι οικογένειες αυξάνονταν και οι γιοι κληρονομούσαν, η γη διαιρούνταν σταδιακά σε ολοένα και μικρότερα τμήματα.

Ο Ιεχωβά επέτρεπε στον λαό να αποφασίσει πόσο μεγάλη θα ήταν η έκταση κάθε φυλής (Ιησ. Ναυή 19:9· it-2 σ. 522 ¶2)

Αφού καθοριζόταν η γεωγραφική θέση της φυλής μέσω της κλήρωσης, ήταν απαραίτητο να καθοριστεί στη συνέχεια η έκταση της περιοχής της με βάση το δεύτερο παράγοντα: το μέγεθός της συγκριτικά με το μέγεθος των άλλων φυλών. «Πρέπει να μοιραστείτε με κλήρο τη γη ως ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις οικογένειές σας. Στον πολυπληθή πρέπει να αυξήσετε την κληρονομιά του και στον ολιγάριθμο πρέπει να μειώσετε την κληρονομιά του. Ο τόπος που θα του πέσει με κλήρο, αυτός θα γίνει δικός του». (Αρ 33:54) Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ως προς τη βασική γεωγραφική τοποθεσία ίσχυε, αλλά μπορούσαν να γίνουν τροποποιήσεις στο μέγεθος της κληρονομιάς. Παραδείγματος χάρη, όταν η περιοχή του Ιούδα αποδείχτηκε πολύ μεγάλη, η έκτασή της μειώθηκε με την παραχώρηση τμημάτων της στη φυλή του Συμεών.—Ιη 19:9.

Ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η διαμοίραση της γης απέτρεπε τις αντιζηλίες ή τις διαμάχες μεταξύ των φυλών. Έχοντας αυτό υπόψη, με ποιον τρόπο είστε σίγουροι ότι θα τακτοποιήσει ο Ιεχωβά τα ζητήματα στον νέο κόσμο;

Κολάζ: 1. Ο Ιακώβ λέει στους γιους του την επιθανάτια προφητεία του. 2. Χάρτης της Υποσχεμένης Γης δείχνει τη διαμοίραση της γης ανάμεσα στις 12 φυλές του Ισραήλ.

Πνευματικά Πετράδια

Ιησ. Ναυή 18:1-3​—Γιατί μπορεί να καθυστέρησαν οι Ισραηλίτες να εγκατασταθούν στην περιοχή δυτικά του Ιορδάνη; (it-2 σ. 522 ¶5)

Η αφήγηση της διαμοίρασης της περιοχής Δ του Ιορδάνη δείχνει ότι πρώτα βγήκαν οι κλήροι για τον Ιούδα (Ιη 15:1-63), τον Ιωσήφ (Εφραΐμ) (Ιη 16:1-10) και τη μισή φυλή του Μανασσή που θα κατοικούσε Δ του Ιορδάνη (Ιη 17:1-13), και καταχωρίστηκαν τα όρια και οι πόλεις τους. Έπειτα από αυτό, φαίνεται ότι διακόπηκε η διαμοίραση της γης, εφόσον το στρατόπεδο του Ισραήλ παρουσιάζεται να έχει μετακινηθεί από τα Γάλγαλα στη Σηλώ. (Ιη 14:6· 18:1) Η διάρκεια αυτού του μεσοδιαστήματος δεν δηλώνεται, αλλά τελικά ο Ιησούς του Ναυή επιτίμησε τις άλλες εφτά φυλές για την αναβλητικότητα που έδειχναν ως προς τον εποικισμό της υπόλοιπης γης. (Ιη 18:2, 3) Έχουν προταθεί διάφορες εξηγήσεις γύρω από το γιατί οι εφτά φυλές εκδήλωσαν αυτή τη στάση. Μερικοί σχολιαστές κάνουν τη σκέψη ότι τα άφθονα λάφυρα που πάρθηκαν κατά την κατάκτηση και το γεγονός ότι δεν φαινόταν να υπάρχει άμεσος κίνδυνος επίθεσης από τους Χαναναίους μπορεί να έκαναν αυτές τις φυλές να αισθάνονται πως δεν ήταν ιδιαίτερα επείγον το να πάρουν στην κατοχή τους τα υπόλοιπα εδάφη. Η απροθυμία για εξουδετέρωση των τοπικών εχθρικών θυλάκων που πρόβαλλαν ισχυρή αντίσταση μπορεί να συνέτεινε σε αυτή τη βραδύτητα. (Ιη 13:1-7) Επίσης, οι γνώσεις τους για αυτό το τμήμα της Υποσχεμένης Γης μπορεί να ήταν σημαντικά λιγότερες από ό,τι για τα τμήματα που είχαν ήδη διαμοιραστεί.

Ιησ. Ναυή 18:7 Ο Ιεχωβά Είναι η Μερίδα Μου Η κληρονομιά τους θα ήταν «η ιεροσύνη του Ιεχωβά».

Ιησ. Ναυή 19:49,50 Θαρραλέοι Μέσω Πίστης και Θεοσεβούς Φόβου Πώς ανταμείβει ο Ιεχωβά όσους τον υπηρετούν με πίστη και θάρρος!

Ιησ. Ναυή 19:29 Ο Ιεχωβά Βεβηλώνει την Υπερηφάνεια της Τύρου Η Τύρος απολαμβάνει ευημερία από παλιά, τουλάχιστον από την εποχή του Ιησού του Ναυή.

Ιησ. Ναυή 18:9 Η Εκπαίδευση στους Βιβλικούς Χρόνους Διάφορες περικοπές, λόγου χάρη τα εδάφια Ιησούς του Ναυή 18:9 και Κριταί 8:14, ΜΝΚ, δείχνουν ότι και άλλα άτομα, εκτός από ηγέτες σαν τον Μωυσή και τον Ιησού του Ναυή, ήξεραν να γράφουν πολύ καιρό προτού καθιερωθεί η μοναρχία στον Ισραήλ

Ιησ. Ναυή 19:1-9 Προλέγοντας Αυτόν στον Οποίον Ανήκει η Υπακοή Όλων των Λαών 

Ιησ. Ναυή 18:10 Ο Ιεχωβά Διαμοιράζει τη Γη με Σοφό Τρόπο Ο Ιεχωβά έδωσε κατεύθυνση μέσω κλήρου, ίσως για να καθοριστεί κατά προσέγγιση η τοποθεσία της κληρονομιάς κάθε φυλής

Ιησ. Ναυή 18:2, 3 Ποιοι παράγοντες μπορεί να έκαναν κάποιους Ισραηλίτες να καθυστερήσουν να πάρουν στην κατοχή τους την Υποσχεμένη Γη, και ποιο μάθημα μπορούμε να αντλήσουμε εμείς από αυτό;

Ιησ. Ναυή 19:29 Ο Ιεχωβά Βεβηλώνει την Υπερηφάνεια της Τύρου Η Τύρος απολαμβάνει ευημερία από παλιά, τουλάχιστον από την εποχή του Ιησού του Ναυή.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: