MEPS—Ένα Συναρπαστικό Άλμα για τις Εκδόσεις

ΙΣΩΣ παρατηρήσατε στη σελίδα δύο αυτού του περιοδικού ότι το Ξύπνα! εκδίδεται σε 54 γλώσσες. Το συνοδευτικό του περιοδικό Σκοπιά εκδίδεται σε 102 γλώσσες. Και τα δύο μαζί τυπώνονται κάθε μήνα σε 40 εκατομμύρια περίπου αντίτυπα. Ακόμη, η Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά εκδίδει βιβλία και βιβλιάρια που εξηγούν τη Βίβλο σε πάνω από 165 γλώσσες, τυπώνοντας δεκάδες εκατομμύρια απ’ αυτές τις εκδόσεις κάθε χρόνο. Έχετε ποτέ σκεφτεί τι περιλαμβάνεται στην παραγωγή όλων αυτών των εντύπων τα οποία βγαίνουν σε τόσες πολλές γλώσσες; Πρόκειται για ένα μεγάλο και περίπλοκο έργο.

images

Τα περιοδικά και τα βιβλία στην αρχή τυπώνονται στην Αγγλική, και έπειτα χρειάζεται γενικά χρόνος τριών ως έξι μηνών προτού οι ίδιες πληροφορίες εμφανιστούν σε εκδόσεις των περιοδικών σε άλλη γλώσσα. Και σχετικά με τα βιβλία, συχνά χρειάζεται χρόνος ετών προτού εκδοθούν σε μερικές από τις γλώσσες στις οποίες οι αναγνώστες τα περιμένουν με αγωνία. Αλλά το MEPS αλλάζει τώρα τα πράγματα.

Τι Είναι το MEPS; Γιατί Φτιάχτηκε;

Το MEPS είναι μια συντμημένη μορφή των λέξεων Multilanguage Electronic Phototypeseting System (Πολυγλωσσικό Ηλεκτρονικό Φωτοστοιχειοθετικό Σύστημα). Είναι ένα σύστημα που οι ίδιοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν εφεύρει για να εκδίδεται γρήγορα η γραπτή τους ύλη σε πολλές γλώσσες. Εφεύραν το MEPS επειδή πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπήρχε διαθέσιμο ένα τέτοιο σύστημα για εκδόσεις στις πολλές γλώσσες στις οποίες τυπώνουν τα Βιβλικά τους έντυπα.

Γιατί δεν υπάρχει ένα τέτοιο πολυγλωσσικό εκδοτικό σύστημα πουθενά στον κόσμο; Απλώς, επειδή οι περισσότερες εκτυπώσεις γίνονται για κέρδος, και δεν υπήρχαν επαρκή οικονομικά κέρδη για την κάλυψη της δαπάνης για την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό την παραγωγή εντύπων σε πολλές από τις γλώσσες στις οποίες βγαίνουν οι εκδόσεις της Εταιρίας Σκοπιά. Αλλά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τυπώνουν με σκοπό το κέρδος. Ο αποκλειστικός στόχος τους στην εκτύπωση Βιβλικών εντύπων είναι να βοηθήσουν άτομα από όλα τα έθνη και από όλες τις γλώσσες να μάθουν για τον Ιεχωβά Θεό και για τη Βασιλική του κυβέρνηση.—Ματθαίος 6:9, 10· 24:14.

Στην πραγματικότητα καμιά οργάνωση στον κόσμο δεν ήταν σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά για να δημιουργήσουν ένα πολυγλωσσικό εκδοτικό σύστημα. Γιατί; Επειδή οι Μάρτυρες του Ιεχωβά μεταφράζουν τακτικά ύλη σε πάνω από 165 γλώσσες. Γι’ αυτό, από τους ίδιους τους μεταφραστές τους μπόρεσαν επίσης να πάρουν τις απαραίτητες γλωσσικές πληροφορίες για τη δημιουργία του MEPS.

Οι Αλλαγές της Βιομηχανίας Που Οδήγησαν στο MEPS

Όπως πολλοί αναγνώστες ξέρουν, έχει γίνει επανάσταση στη βιομηχανία της τυπογραφίας εξαιτίας των νέων μεθόδων παραγωγής στη διάρκεια των τελευταίων 20 περίπου χρόνων. Σ’ αυτόν τον τελευταίο αιώνα, οι λινοτύπες μετέτρεπαν το καυτό, λιωμένο μολύβι σε μεμονωμένες, κατά κομμάτια αράδες με μεταλλικά στοιχεία. Αυτές οι αράδες με τα μεταλλικά στοιχεία, που λέγονταν στοίχοι, σελιδοποιούνταν έπειτα από το στοιχειοθέτη. Απ’ αυτές τις σελίδες με τα μεταλλικά στοιχεία, φτιάχνονταν οι μήτρες χύνοντας μολύβι στις εκτυπωτικές πλάκες που χρησιμοποιούνταν στα περιστροφικά πιεστήρια.

Στις αρχές του 1960, η πλειονότητα των εφημερίδων, των περιοδικών και των βιβλίων, τυπώνονταν με πιεστήρια που χρησιμοποιούσαν μεταλλικές πλάκες. Σήμερα σχεδόν κανένα δεν τυπώνεται μ’ αυτό τον τρόπο. Η μέθοδος χρησιμοποίησης στοιχείων από καυτό μολύβι έγινε μέσα σε μια νύχτα σχεδόν άχρηστη. Τα εργοστάσια που χρησιμοποιούσαν καυτό μολύβι, αν ήθελαν να συνεχίσουν την εκτύπωση, αναγκάστηκαν γρήγορα να αλλάξουν για να συμβαδίσουν με τη βιομηχανία. Έτσι στην ουσία όλη η εκτύπωση των εφημερίδων, των περιοδικών και των βιβλίων τώρα γίνεται με λιθογραφικά πιεστήρια όφσετ.

Το Ιανουάριο του 1978, η εκτύπωση σε περιστροφικά πιεστήρια όφσετ άρχισε να γίνεται στα κεντρικά γραφεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης. Η πρώτη έκδοση ήταν το έγχρωμο βιβλίο Το Βιβλίο Μου με τις Βιβλικές Ιστορίες. Στην εκτύπωση όφσετ η εικόνα που θέλουμε να τυπωθεί δεν είναι ανάγλυφη όπως στα πιεστήρια με μεταλλικά στοιχεία, αλλά στο ίδιο επίπεδο, όπως είναι η επιφάνεια που την περιβάλλει. Η μέθοδος αυτή της εκτύπωσης επιτυγχάνεται με το να φωτογραφίσουμε την τυπωμένη σελίδα και κατόπιν να χρησιμοποιήσουμε το φιλμ για να φτιάξουμε λεπτές εκτυπωτικές πλάκες όφσετ.

Για να φτιάξουμε αυτές τις λεπτές εκτυπωτικές πλάκες όφσετ προκειμένου να παραγάγουμε Το Βιβλίο Μου με τις Βιβλικές Ιστορίες και άλλα έντυπα έκδοσης της Εταιρίας Σκοπιά, χρειάστηκε να φωτογραφίσουμε τα δοκίμια των λινοτυπημένων σελίδων. Τα αρνητικά φιλμς συγχωνεύτηκαν έπειτα με τα αρνητικά των φωτογραφιών ή των εικόνων. Αυτό το αργό, μηχανικό προπαρασκευαστικό για την εκτύπωση σύστημα, από καυτό μολύβι έπρεπε να αντικατασταθεί από κάποια πιο γρήγορη μέθοδο. Μια ομάδα από Μάρτυρες του Ιεχωβά ερεύνησαν πώς να το κάνουν αυτό.

Η Προσπάθεια Δυο Ομάδων

Οι Μάρτυρες αυτοί διέκριναν πόσο επείγον ήταν να φτιάξουν ένα προπαρασκευαστικό για την εκτύπωση σύστημα που να ρυθμίζεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή για τα τυπογραφία των κεντρικών γραφείων στο Μπρούκλυν. Ταυτόχρονα είδαν πόσο ανάγκη υπήρχε να δημιουργήσουν ένα προπαρασκευαστικό για την εκτύπωση πολυγλωσσικό σύστημα για να το χρησιμοποιήσουν τα πολλά εκτυπωτικά τμήματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά σ’ όλο τον κόσμο.

Για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, άρχισε να εργάζεται στο Μπρούκλυν μια ομάδα από Μάρτυρες πάνω σ’ ένα σύστημα το οποίο αποτελούνταν από ένα μεγάλο main-frame κομπιούτερ της ΙΒΜ καθώς επίσης και τερματικά της ΙΒΜ εγγραφής κειμένου και από ένα σώμα φωτοστοιχειοθέτη Autologic. Εκατό περίπου μίλια μακριά από τα Αγροκτήματα της Σκοπιάς κοντά στο Γουώλκιλ της Νέας Υόρκης, μια άλλη ομάδα άρχισε τις εργασίες της πάνω σ’ ένα σύστημα δικιάς τους παραγωγής το οποίο ονόμασαν MEPS.

Στο Μπρούκλυν η ομάδα δημιούργησε υπέροχα προγράμματα χρησιμοποιώντας κυρίως τον τεχνικομηχανικό εξοπλισμό της ΙΒΜ. Η ΙΒΜ αργότερα ονόμασε αυτό το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Εκδόσεων», ή IPS. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1982 το φημισμένο Σέημπολντ Ρηπόρτ ον Πάμπλισινγκ Σύστεμς, Τόμος 12, Αριθ. 1, σχολίαζε τα εξής:

«Η ΙΒΜ για άλλη μια φορά προσπαθεί να αυξήσει την παρουσία της στη βιομηχανία, και το μέσο με το οποίο ελπίζει να το κάνει αυτό είναι ένα ενδιαφέρον εξάρτημα που λέγεται ‘Ολοκληρωμένο Σύστημα Εκδόσεων’ (IPS). Το IPS δε φτιάχτηκε από την ΙΒΜ», παραδέχεται η είδηση, αλλά «[από] τη Σκοπιά, το εκδοτικό όργανο των Μαρτύρων του Ιεχωβά, όπου αρχικά φτιάχτηκε για εσωτερική τους χρήση».

Όπως το MEPS, το IPS είναι ένα πολυγλωσσικό σύστημα, με τη δυνατότητα επέκτασης για να χειριστεί οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου. Εκδόσεις σε πάνω από 90 γλώσσες έχουν ήδη παραχθεί στα κεντρικά γραφεία του Μπρούκλυν με τη χρήση του IPS. Λόγω του μεγέθους του και της προσαρμοστικότητας του, το σύστημα αυτό το χρησιμοποιούν 140 περίπου τερματικά και αμέσως μπορούν να πάρουν τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί μέσα.

Το άρθρο αυτό κατέληγε λέγοντας: «Πρέπει να επαινέσουμε την τολμηρότητα, την πρωτοβουλία και τη διορατικότητα των ανθρώπων της Σκοπιάς. Σήμερα λίγοι υπάρχουν οι οποίοι είτε επειδή είναι αρκετά φιλόδοξοι είτε επειδή έχουν αρκετό θάρρος αναλαμβάνουν ένα τέτοιο έργο, σχεδόν από το μηδέν. . . . Δεν ξέρουμε σε ποιον να αποδοθεί η δόξα, αλλά όλοι τους αξίζουν έναν μεγάλο έπαινο».

Μια Περιγραφή του MEPS

Εν τω μεταξύ η ομάδα των Μαρτύρων στα Αγροκτήματα της Σκοπιάς ασχολούνταν μ’ ένα πολύ πιο περίπλοκο έργο—δε χρησιμοποιούσαν τίποτα από την ΙΒΜ ή άλλο εξοπλισμό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάποιας εμπορικής εταιρίας· στην πραγματικότητα έφτιαχναν μόνοι τους όλο τον κύριο εξοπλισμό. Στην εικόνα της σελίδας 21 μπορείτε να δείτε τα διάφορα μέρη του εξοπλισμού του MEPS. Τα περισσότερα απ’ αυτά φτιάχτηκαν από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά στα Αγροκτήματα της Σκοπιάς.

Η καρδιά του συστήματος είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής MEPS, που βρίσκεται μέσα σ’ ένα συμπαγές, όμορφο πλαίσιο που έχει ύψος σχεδόν 1016 mm (40 ίντσες), πλάτος 914 mm (36 ίντσες) και βάθος 864 mm (34 ίντσες). Μέσα, τα εκατοντάδες μικροσκοπικά ολοκληρωμένα μικροκυκλώματα πυριτίου, μαζί με τα περίπλοκα ηλεκτρονικά κυκλώματα, δίνουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή την ικανότητα να χειρίζεται όλη την εργασία των τεσσάρων τερματικών γκράφικς που λέγονται εργασιακοί σταθμοί.

Εδώ, στη σελίδα αυτή υπάρχει κι ένας απ’ αυτούς τους εργασιακούς σταθμούς. Αποτελείται από ένα συνηθισμένο αλλά μεγεθυσμένο πληκτρολόγιο γραφομηχανής και από μια οθόνη. Η οθόνη έχει περίπου το μέγεθος και το σχήμα μιας σελίδας τού περιοδικού Ξύπνα! ή του περιοδικού Η Σκοπιά. Το πληκτρολόγιο έχει τους δικούς του 16μπιτους μικροϋπολογιστές για να ελέγχει τα 182 πλήκτρα. Κάθε πλήκτρο έχει πέντε επίπεδα αλλαγής που μας κάνουν 910 πλήκτρα για την απεικόνιση εντολών, χαρακτήρων ή συνδυασμού εντολών.

Ο εργασιακός σταθμός είναι φτιαγμένος για να εκτελεί δύο βασικές λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι να εισάγει το γραπτό κείμενο. Μ’ άλλα λόγια το τερματικό χρησιμεύει βασικά σαν γραφομηχανή, μόνο που το κείμενο που γράφουμε εμφανίζεται στην οθόνη παρά σε κομμάτι χαρτί. Αν θέλουμε να τυπωθεί σε χαρτί κάποιο κείμενο, ένας εκτυπωτής που βρίσκεται εκεί κοντά (όμοιος με μια γραφομηχανή υψηλής ταχύτητας) μπορεί να τεθεί σε λειτουργία για να τυπώσει σε κανονικά φύλλα χαρτιού καθετί που έχει εισαχθεί. Αυτό το υλικό έπειτα θα διαβαστεί από το συντάκτη ή θα διορθωθεί με το συνηθισμένο τρόπο.

Θυμηθείτε τώρα ότι το MEPS είναι ένα πολυγλωσσικό σύστημα. Το ασυνήθιστο χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητά του να χειρίζεται πολλές και διάφορες γλώσσες. Όταν δακτυλογραφήσουμε μια απλή εντολή, το ίδιο το πληκτρολόγιο μπορεί ηλεκτρονικά να αλλάξει έτσι ώστε το κείμενο να εισαχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμούμε και για την οποία έχει προγραμματιστεί. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των γλωσσών στις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί το MEPS. Προς το παρόν το σύστημα αυτό έχει προγραμματιστεί για να παίρνει κείμενα σε 130 και πλέον γλώσσες.

Ας δούμε τώρα τη δεύτερη βασική λειτουργία του εργασιακού σταθμού. Αφού εισαχθεί το γραπτό κείμενο σε κάποια γλώσσα, με λίγα απλά πατήματα των πλήκτρων η λειτουργία του εργασιακού σταθμού μπορεί να αλλάξει ώστε να γίνει η στοιχειοθέτηση μιας σελίδας της έκδοσης στον ίδιο εργασιακό σταθμό. Σε οποιοδήποτε μέρος του κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η οικογένεια γραμμάτων που διαλέγουμε στο μέγεθος που θέλουμε. Επίσης, μπορούν να σχεδιαστούν πλαίσια που να καθορίζουν ακριβώς τις περιοχές στις οποίες θα φαίνονται οι τίτλοι, οι εικόνες, οι χάρτες και οι λεζάντες. Κατόπιν όταν είμαστε έτοιμοι, το γραμμένο κείμενο «γεμίζει» τα πλαίσια του κειμένου γύρω από τις περιοχές οι οποίες έχουν κρατηθεί για φωτογραφίες. Πάρτε για παράδειγμα μια σελίδα του περιοδικού Ξύπνα! στην οθόνη όπως φαίνεται στην απέναντι σελίδα.

Όταν στοιχειοθετηθεί μια έκδοση στην οθόνη του τερματικού, πώς μεταφέρεται από εκεί σε μορφή που οι εκτυπωτικές πλάκες για τα πιεστήρια όφσετ μπορούν να παράγουν; Αυτό γίνεται με το φωτοστοιχειοθέτη MEPS. Βρίσκεται μέσα σ’ ένα ντουλάπι με διαστάσεις 1067 mm ύψος (42 ίντσες) επί 851 mm πλάτος (33,5 ίντσες) επί 813 mm βάθος (32 ίντσες) που μοιάζει με τα υπόλοιπα εξαρτήματα των MEPS. Ο φωτοστοιχειοθέτης παράγει μια εικόνα πάνω σε φωτογραφικό χαρτί χρησιμοποιώντας μια μικροσκοπική ακτίνα φωτός σαν ένα πολύ μικρό πινέλο ζωγραφικής, με τον ίδιο σχεδόν τρόπο όπως παρουσιάζει μια τηλεοπτική συσκευή μια εικόνα στην οθόνη της. Αφού το φωτογραφικό χαρτί εμφανιστεί, φωτογραφίζεται για την παραγωγή φιλμ το οποίο, με τη σειρά, χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκτυπωτικών πλακών όφσετ.

Σχεδιάζοντας Χαρακτήρες με το MEPS

Για να τυπώσουμε σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα, το αλφάβητό της πρέπει να έχει διάφορες οικογένειες γραμμάτων, όπως χοντρά ή πλάγια γράμματα. Στη σελίδα 2 αυτού του περιοδικού, για παράδειγμα, θα δείτε μια ποικιλία από οικογένειες γραμμάτων. Στα περασμένα δυο χρόνια, το MEPS χρησιμοποιήθηκε για να φτιάξει οικογένειες γραμμάτων σε πάνω από εκατό διαφορετικές γλώσσες. Πώς φτιάχτηκαν αυτές οι οικογένειες γραμμάτων;

Ένας καλλιτέχνης στην αρχή ζωγραφίζει ένα γράμμα, ή χαρακτήρα. Έπειτα παρατηρούμε το χαρακτήρα αυτό από μια τηλεοπτική κάμερα η οποία μετατρέπει το γράμμα σε μια διάταξη από μικροσκοπικές κουκκίδες που δείχνονται σε μια τηλεοπτική οθόνη. Η παράσταση μ’ αυτές τις κουκκίδες καταγράφεται κι έπειτα μεταδίδεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή MEPS. Μετά ο χαρακτήρας διασκευάζεται στην οθόνη του MEPS προσθέτοντας ή αφαιρώντας κουκκίδες και όταν ο χαρακτήρας είναι έτοιμος αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να χρησιμοποιηθεί όπως θέλουμε.

Ένα Εντυπωσιακό Επίτευγμα

Έχουν φτιαχτεί πάνω από 25 μονάδες MEPS και δυο φωτοστοιχειοθέτες. Ως την ώρα που γράφεται το άρθρο αυτό, συσκευές MEPS έχουν εγκατασταθεί στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Ισπανία, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ελλάδα, στη Βρετανία, στις Φιλιππίνες και στη Γαλλία. Σύντομα θα σταλούν μονάδες και σε πολλές άλλες χώρες σ’ όλο τον κόσμο.

Όταν το MEPS έφτασε στην Ελλάδα στο τέλος του καλοκαιριού πέρυσι, οι υπεύθυνοι του τελωνείου ρώτησαν: «Ποιος κατασκεύασε αυτό το κομπιούτερ;»

«Εμείς—οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στην Αμερική», τους ειπώθηκε. Αλλά δεν το πίστευαν. Ωστόσο, όταν τους δείχτηκε το Σήμπολντ Ρηπόρτ, όχι μόνο πείστηκαν αλλά κούνησαν και το κεφάλι τους με έκπληξη. Στο άρθρο του Σήμπολντ για το MEPS πέρυσι το καλοκαίρι, ο αρθρογράφος εξηγούσε:

«Στην επίσκεψη μας στα Αγροκτήματα της Σκοπιάς είχαμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά που φτιάχνονται τώρα. Τα Αγροκτήματα της Σκοπιάς, όπως δείχνει το όνομα, είναι ένα αγροτικό κέντρο το οποίο παράγει τροφή για να καταναλώνεται από το προσωπικό και από την ομάδα της Σκοπιάς στο Μπρούκλυν. Αλλά γίνονται και άλλες εργασίες της Σκοπιάς εδώ. Όπως στο Μπρούκλυν, υπάρχει μεγάλη εγκατάσταση εκτύπωσης και αποστολής. Αρκετές εκατοντάδες άτομα (στην πραγματικότητα πάνω από 800) ζουν και εργάζονται εκεί.

«Οι εγκαταστάσεις για τον μηχανικό εξοπλισμό και τα προγράμματα στα Αγροκτήματα της Σκοπιάς είναι πολύ εντυπωσιακές. Ένα καλά εξοπλισμένο πρωτότυπο εργαστήριο χρησιμοποιείται για την εργασία τού μηχανικού εξοπλισμού. Εκεί κοντά υπάρχουν τελειωμένα συστήματα στα οποία μπορούν να δοκιμαστούν νέα προγράμματα και να εκπαιδευτούν καινούργιοι χειριστές.

«Νέα προγράμματα. Μας έδειξαν μια ποικιλία από νέα χαρακτηριστικά που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Όταν κάναμε την επίσκεψη αυτή μας έδειξαν επίσης την προσπάθεια που γίνεται στην Εβραϊκή, στην Αραβική και σ’ άλλες γλώσσες που διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά, με τις κατάλληλες αλλαγές και την κίνηση τού δρομέα. Το σύστημα φτιάχτηκε έχοντας σαφώς υπόψη τις πολυγλωσσικές εκτυπώσεις της Σκοπιάς και έχει αρκετά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γλώσσα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα τελείως ικανό να προσδιορίζεται πληκτρολόγιο. . . Ακόμη το ρεπερτόριο των χαρακτήρων έχει μεγάλη δυνατότητα να χειριστεί γλώσσες (όπως η Ιαπωνική και η Κινεζική) οι οποίες έχουν δεκάδες χιλιάδες ξεχωριστούς χαρακτήρες.

«Για το χειρισμό των ατέλειωτων ποικιλιών στο χωρισμό των λέξεων σ’ όλο τον κόσμο, η Σκοπιά έχει φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο για να μάθει αυτούς τους κανόνες το οποίο στέλνει στα γραφεία της σε κάθε χώρα. Με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο, κατόπιν φτιάχνει τον κατάλληλο συνδυασμό των πινάκων και των εξαιρέσεων για την αντιμετώπιση αυτής της γλώσσας. . . .

«Οι εργασίες για φωτοστοιχειοθέτη. Η ομάδα των Αγροκτημάτων της Σκοπιάς έχει φτιάξει επίσης ένα πρωτότυπο φωτοστοιχειοθέτη».

Η Εργασία με το MEPS

Για πάνω από ένα χρόνο τώρα, Μάρτυρες από 20 και πλέον χώρες σ’ όλο τον κόσμο έχουν έρθει στα Αγροκτήματα της Σκοπιάς για να εκπαιδευτούν στη λειτουργία του MEPS. Επειδή ο εξοπλισμός είναι απλός, μέσα σε δυο περίπου εβδομάδες εξοικειώνονται με τις μεθόδους δακτυλογράφησης και στοιχειοθέτησης ώστε να είναι ικανοί και στο γράψιμο του κειμένου και στη σελιδοποίηση. Άλλοι έχουν μείνει περισσότερο και έχουν εκπαιδευτεί και στη συντήρηση των εξαρτημάτων. Έτσι όταν το MEPS έφτασε στην Ελλάδα, κάποιος από το εκπαιδευτικό προσωπικό της Γερμανίας πήγε εκεί για να το εγκαταστήσει.

Προς το παρόν το MEPS χρησιμοποιείται για την παραγωγή της Σκοπιάς και του Ξύπνα! σε γλώσσες όπως η Ουκρανική, η Αραβική, η Ουγγαρέζικη, η Πολωνική, η Γερμανική, η Σαμοανική, η Ελληνική και η Μαλτέζικη, και, με τον καιρό, θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση αυτών των περιοδικών σε δεκάδες άλλες γλώσσες. Γραφές, βιβλία και βιβλιάρια εκδίδονται επίσης με τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών MEPS. Σε ένα μεγάλο τμήμα όπως είναι της Γερμανίας, για παράδειγμα, γίνονται όλες οι διαδικασίες, από το γράψιμο του μεταφρασμένου γενικού κειμένου στο MEPS μέχρι την εκτύπωση της τελικής έκδοσης. Η Γερμανία χρησιμοποιούσε έναν εμπορικό φωτοστοιχειοθέτη μέχρις ότου είχαν στη διάθεση τους ένα στοιχειοθέτη των MEPS.

Τα άλλα τμήματα που δεν τυπώνουν τα ίδια, στέλνουν σ’ ένα τμήμα που τυπώνει, όπως είναι η Γερμανία, μια λεπτή «δισκέττα» MEPS πάνω στην οποία έχουν καταγράψει την στοιχειοθετημένη έκδοσή τους. Εκεί η δισκέττα μπαίνει μέσα στο MEPS· η έκδοση φωτοστοιχειοθετείται, φτιάχνονται οι εκτυπωτικές πλάκες, και η έκδοση τυπώνεται και κατόπιν αποστέλλεται στο τμήμα που έχει κάνει την παραγγελία.

Σήμερα το MEPS μειώνει το χρόνο που απαιτείται για να τυπωθούν οι εκδόσεις σε άλλες γλώσσες. Πάρτε για παράδειγμα την αναμενόμενη έκδοση με τις 256 σελίδες Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα στον Παράδεισο στη Γη. Σύντομα μετά την παρουσίαση της στην Αγγλική το καλοκαίρι του 1982, μεταφράστηκε στα Αραβικά. Αλλά το πρόβλημα τότε ήταν να ετοιμαστεί το μεταφρασμένο υλικό για εκτύπωση. Πώς θα γινόταν αυτό, αφού η μέθοδος με το καυτό μέταλλο είχε σχεδόν τεθεί εκτός λειτουργίας;

Θα χρειαζόταν να περάσουν πολλές εβδομάδες για να δακτυλογραφηθεί το μεταφρασμένο κείμενο σε λινοτυπική μηχανή και κατόπιν να γίνει η σελιδοποίηση των λεπτών μεταλλικών αράδων. Πάνω στην ώρα το MEPS μόλις είχε προγραμματιστεί για την Αραβική γλώσσα που διαβάζεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Έτσι μέσα σε δυο εβδομάδες πέρυσι το φθινόπωρο ολόκληρο το βιβλίο δακτυλογραφήθηκε στο σύστημα του MEPS. Έπειτα, στο τερματικό τού MEPS έγινε η σελιδοποίηση και η προετοιμασία για την τελική διόρθωση και το μετέπειτα εκτύπωμα. Ο Άραβας Μάρτυρας που χειρίστηκε το MEPS μίλησε για έναν τρόπο που έκανε το έργο τόσο πολύ γρήγορο και εύκολο.

«Τα Αραβικά γράμματα γράφονται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το πού εμφανίζονται σε μια λέξη ή πρόταση», είπε. «Αν ένα γράμμα εμφανίζεται στην αρχή μιας λέξης, γράφεται με άλλον τρόπο, αν εμφανίζεται στο μέσον μιας λέξης, γράφεται με έναν άλλο τρόπο, αν στο τέλος της λέξης, πάλι γράφεται με άλλο τρόπο, και αν το γράμμα γράφεται μόνο του μέσα στην πρόταση, γράφεται πάλι με έναν τέταρτο διαφορετικό τρόπο. Η Αραβική λινοτυπική μηχανή πρέπει να έχει τέσσερα διαφορετικά πλήκτρα για τις πολλές και διάφορες ποικιλίες των 22 Αραβικών γραμμάτων που γράφονται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Αλλά το MEPS προγραμματίστηκε έτσι ώστε να χρειάζεται μόνο ένα πάτημα πλήκτρου για κάθε Αραβικό γράμμα. Το μηχάνημα καθορίζει αυτόματα, από τη θέση του γράμματος στη λέξη ή στην πρόταση, το σωστό τρόπο που πρέπει να γραφτεί. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό διευκολύνει το γράψιμο του κειμένου στο MEPS και το έργο αυτό γίνεται πιο γρήγορα».

Το MEPS πραγματικά κάνει την εκτύπωση σε πολλές γλώσσες πιο εύκολη. Είναι μοναδικό γιατί δε φτιάχτηκε για εμπορική χρήση, αν και πολλές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν εντυπωσιαστεί από τις ικανότητές του. Καθώς ο χρόνος περνάει, το MEPS χωρίς αμφιβολία θα χρησιμοποιηθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για την προετοιμασία Βιβλικών εντύπων με σκοπό να βοηθηθούν οι άνθρωποι απ’ όλα τα έθνη και τις γλώσσες να μάθουν για τον Ιεχωβά Θεό και για την Βασιλική του κυβέρνηση.

πηγή βιβλιοθήκη Jw

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: