ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 18-19

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ «Ο Ιεχωβά Διαμοιράζει τη Γη με Σοφό Τρόπο» Ο Ιεχωβά έδωσε κατεύθυνση μέσω κλήρου, ίσως για να καθοριστεί κατά προσέγγιση η τοποθεσία της κληρονομιάς κάθε φυλής (Ιησ. Ναυή 18:10· it-2 σ. 522 ¶1) Φαίνεται, λοιπόν, ότι η διανομή της γης μεταξύ των φυλών ρυθμιζόταν με βάση δύο παράγοντες: το αποτέλεσμα της κλήρωσης και το μέγεθος της φυλής. Ο κλήρος ίσως καθόριζε μόνο κατά προσέγγιση…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 15-17

«Προστατέψτε την Πολύτιμη Κληρονομιά Σας» Ο Χάλεβ προστάτεψε την κληρονομιά του διώχνοντας ισχυρούς εχθρούς (Ιη 15:14· it-2 1257, 1258) Στη συνέχεια της εκστρατείας του Ισραήλ στη νότια Χαναάν, οι κάτοικοι της Χεβρών, περιλαμβανομένου του βασιλιά τους (προφανώς διαδόχου του Ωάμ), αφιερώθηκαν στην καταστροφή. (Ιη 10:36, 37) Ωστόσο, παρότι οι Ισραηλίτες υπό τον Ιησού του Ναυή συνέτριψαν τη δύναμη των Χαναναίων, φαίνεται ότι δεν εγκατέστησαν αμέσως φρουρές για να διατηρήσουν τις…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 12-14

«Να Ακολουθείτε τον Ιεχωβά με Όλη σας την Καρδιά» Από νωρίς στη ζωή του, ο Χάλεβ ακολουθούσε τον Ιεχωβά με όλη του την καρδιά Ιησ. Ναυή 14:7, 8) Αργότερα, ο Χάλεβ εμπιστεύτηκε στον Ιεχωβά για να εκπληρώσει έναν δύσκολο διορισμό Ιησ. Ναυή 14:10-12· w04 1/12 σ. 12 ¶2) Μολονότι είναι 85 χρονών, ο Χάλεβ ζητάει να αναλάβει το δύσκολο διορισμό να εκδιώξει τους εχθρούς από την περιφέρεια της Χεβρών. Στην…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 10, 11

«Ο Ιεχωβά Πολεμάει Υπέρ του Ισραήλ» Πέντε βασιλιάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον της Γαβαών και του Ισραήλ (Ιησ. Ναυή 10:5· it-1 99) Βασιλιάς της Ιερουσαλήμ την εποχή της κατάκτησης της Υποσχεμένης Γης από τους Ισραηλίτες. Ο Αδωνισεδέκ συμμάχησε με άλλα μικρά βασίλεια Δ του Ιορδάνη επιχειρώντας από κοινού με αυτά να ανακόψει την προέλαση των νικηφόρων δυνάμεων του Ιησού του Ναυή. (Ιη 9:1-3) Εντούτοις, οι Ευαίοι που κατοικούσαν στη…