ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 ΒΑΣΙΛΕΩΝ 3, 4

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 ΒΑΣΙΛΕΩΝ 3, 4

«Η Αξία της Σοφίας» Ο Σολομών ζήτησε από τον Ιεχωβά σοφία (1Βα 3:7-9· w11 15/12 σ. 8 ¶4-6) Στην αρχή της βασιλείας του Σολομώντα, ο Θεός εμφανίστηκε σε αυτόν μέσω ενός ονείρου και τον πρότρεψε να του ζητήσει κάτι που θα ήθελε. Έχοντας συναίσθηση της περιορισμένης του πείρας, ο Σολομών ζήτησε σοφία. (Διαβάστε 1 Βασιλέων 3:5-9) Ο Θεός ευαρεστήθηκε που ο βασιλιάς ζήτησε σοφία αντί για πλούτη και δόξα και…