ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΕΥΙΤΙΚΟ 1-3

«Ο Σκοπός των Προσφορών» Λευιτ. 1:3· 2:1, 12· 3:1 Οι προσφορές, δηλαδή οι θυσίες, που υπαγόρευε η διαθήκη του Νόμου ευαρεστούσαν τον Ιεχωβά και έστρεφαν την προσοχή στον Ιησού, στη λυτρωτική του θυσία και στα οφέλη αυτής της θυσίας.​—Εβρ 8:3-5· 9:9· 10:5-10. Όπως όλα τα ζώα που θυσιάζονταν έπρεπε να είναι υγιή και αψεγάδιαστα, έτσι και ο Ιησούς θυσίασε το τέλειο, αψεγάδιαστο σώμα του.​—1Πε 1:18, 19 Όπως τα ολοκαυτώματα έπρεπε…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 39, 40

«Ο Μωυσής Ακολούθησε Προσεκτικά τις Οδηγίες» Έξοδ. 39:32, 43· 40:1, 2, 16 Ο Μωυσής ακολούθησε ευσυνείδητα τις λεπτομερείς οδηγίες του Ιεχωβά για την κατασκευή και την εγκατάσταση της σκηνής της μαρτυρίας. Παρόμοια, πρέπει και εμείς να ακούμε όλες τις οδηγίες που λαβαίνουμε από την οργάνωση του Ιεχωβά και να υπακούμε πρόθυμα και ολόκαρδα. Αυτό ισχύει ακόμα και όταν οι οδηγίες φαίνονται ασήμαντες ή δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας δόθηκαν.​—Λου 16:10. Γιατί…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 37, 38

«Τα Θυσιαστήρια στη Σκηνή της Μαρτυρίας και ο Ρόλος τους στην Αληθινή Λατρεία» Έξοδ. 37:25, 29· 38:1 Τα θυσιαστήρια στη σκηνή της μαρτυρίας κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιεχωβά και είχαν ιδιαίτερη σημασία. Σαν την καύση του επιδέξια αναμειγμένου θυμιάματος, έτσι και οι αποδεκτές προσευχές που προσφέρουν οι υπηρέτες του Ιεχωβά τον ευαρεστούν Ο Ιεχωβά δεχόταν τις θυσίες που γίνονταν στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Η θέση του μπροστά στο…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 35, 36

«Εξοπλισμένοι για να Κάνουμε το Έργο του Ιεχωβά» Έξοδ. 35:25, 26, 30-35· 36:1, 2 Το άγιο πνεύμα του Ιεχωβά εξόπλισε τον Βεσελεήλ και τον Οολιάβ ώστε να υλοποιήσουν τα λεπτομερή σχέδια για τη σκηνή της μαρτυρίας. (Βλέπε εικόνα εξωφύλλου.) Το πανίσχυρο άγιο πνεύμα του Ιεχωβά είναι διαθέσιμο και στους υπηρέτες του σήμερα. Πώς μπορούμε να ωφελούμαστε από αυτό; Πρέπει να προσευχόμαστε ώστε το άγιο πνεύμα να επαυξάνει τις όποιες ικανότητες…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 33, 34

«Οι Ελκυστικές Ιδιότητες του Ιεχωβά» Έξοδ. 34:5-7 Επειδή ο Μωυσής είχε εκτίμηση για τις ιδιότητες του Ιεχωβά, μπορούσε να συμπεριφέρεται με υπομονή στους Ισραηλίτες. Παρόμοια, αν εμείς βαθαίνουμε την κατανόησή μας για τις ιδιότητες του Ιεχωβά, θα μπορούμε να συμπεριφερόμαστε με έλεος στους συγχριστιανούς μας. «Ελεήμων και συμπονετικός»: Ο Ιεχωβά φροντίζει τους λάτρεις του με τρυφερή αγάπη και βαθύ ενδιαφέρον, όπως οι γονείς φροντίζουν τα παιδιά τους «Μακρόθυμος»: Ο Ιεχωβά…