ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΨΑΛΜΟΙ 87-91

«Παραμείνετε στον Μυστικό Τόπο του Υψίστου» Ψαλμ 91:1, 2, 9-14 Ο “μυστικός τόπος” του Ιεχωβά προσφέρει πνευματική ασφάλεια Σήμερα, η αφιέρωση και το βάφτισμα αποτελούν προϋπόθεση για να κατοικούμε στον μυστικό τόπο του Ιεχωβά Αυτό το μέρος είναι άγνωστο σε όσους δεν εμπιστεύονται στον Θεό Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να επηρεάσει όσους βρίσκονται στον μυστικό τόπο του Ιεχωβά με το να απειλήσει την πίστη τους και την αγάπη τους…

Αναγνώριση του χρόνου στην Ακεραιότητα ως Συντάξιμου

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4331/2015 (Φ.Ε.Κ.69/τ. Α΄/2-7-2015) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι «οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31/12/2010, καθώς και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του…