ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΨΑΛΜΟΙ 79-86

«Ποιο Είναι το Σημαντικότερο Πρόσωπο στη Ζωή Σας;» Ο συνθέτης του 83ου Ψαλμού ήταν πιθανότατα απόγονος του Λευίτη Ασάφ, συγχρόνου του Δαβίδ. Αυτός ο ψαλμός γράφτηκε την περίοδο κατά την οποία εχθρικά έθνη απειλούσαν τον λαό του Ιεχωβά. Ψαλμ 83:1-5, 16 Στην προσευχή του, ο ψαλμωδός επικεντρώθηκε στο όνομα και στην κυριαρχία του Ιεχωβά μάλλον παρά στη δική του ασφάλεια Σήμερα οι υπηρέτες του Θεού συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τη μια…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΨΑΛΜΟΙ 74-78

Να Θυμάστε τα Έργα του Ιεχωβά Ψαλμ 74:16· 77:6, 11, 12 Είναι σημαντικό να στοχαζόμαστε τα καλά πράγματα που έχει κάνει ο Ιεχωβά Ο στοχασμός μάς βοηθάει να αφομοιώνουμε αυτά που διαβάζουμε στον Λόγο του Θεού και να αναπτύσσουμε εγκάρδια εκτίμηση για την πνευματική τροφή Οι βαθιές σκέψεις για τον Ιεχωβά μάς βοηθούν να θυμόμαστε τα υπέροχα έργα του και την ελπίδα που έχει θέσει μπροστά μας Ψαλμ 74:16, 17·…