ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 7, 8

«Δεν Πρέπει να Συμπεθερέψεις Μαζί Τους» Ο Ιεχωβά απαιτούσε από τους Ισραηλίτες να παντρεύονται μόνο ομόπιστα άτομα (Δευ 7:3· w12 1/7 σ. 29 ¶2) Όσον αφορά το έθνος ως σύνολο, ο Ιεχωβά ήξερε ότι ο Σατανάς ήθελε να διαφθείρει το λαό Του στρέφοντάς τον στη λατρεία ψεύτικων θεών. Γι’ αυτό, ο Θεός τούς προειδοποίησε ότι οι μη ομόπιστοι “θα έκαναν τους γιους τους να πάψουν να τον ακολουθούν, και θα…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 5, 6

«Εκπαιδεύστε τα Παιδιά σας να Αγαπούν τον Ιεχωβά» Οι γονείς πρέπει πρώτα οι ίδιοι να καλλιεργούν αγάπη για τον Ιεχωβά (Δευ 6:5· w05 15/6 σ. 20 ¶11) Αναφορικά με αυτό το θέμα, η Γραφική περικοπή που παρατίθεται ίσως συχνότερα από κάθε άλλη είναι τα εδάφια Δευτερονόμιο 6:5-7. Ανοίξτε, παρακαλούμε, τη Γραφή σας και διαβάστε αυτά τα εδάφια. Προσέξτε ότι οι γονείς λαβαίνουν πρώτα την οδηγία να καλλιεργήσουν τη δική τους…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 3, 4

«Οι Νόμοι του Ιεχωβά Είναι Σοφοί και Δίκαιοι» Εκδηλώνουμε σοφία και κατανόηση όταν υπακούμε στους νόμους του Θεού (Δευ 4:6· it-2 σ. 63 ¶4) Η επιμέλεια στη μελέτη και στην εφαρμογή του Λόγου και των εντολών του Θεού μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να έχει περισσότερη ενόραση από τους δασκάλους του και περισσότερη κατανόηση από τους γέροντες. (Ψλ 119:99, 100, 130· παράβαλε Λου 2:46, 47.) Αυτό συμβαίνει επειδή…