ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 33, 34

«Να Αναζητάτε Καταφύγιο “στους Αιώνιους Βραχίονες” του Ιεχωβά» Ο Ιεχωβά θέλει να παραμένουμε ηθικά ακέραιοι Δευτ. 33:26· it-1 1258) Τιμητικός τίτλος του Ισραήλ. Στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα το όνομα «Ιεσουρούν» γίνεται έκφραση στοργής και αποδίδεται ἠγαπημένος. Ο χαρακτηρισμός «Ιεσουρούν» θα έπρεπε να υπενθυμίζει στον Ισραήλ ότι είχε κληθεί να είναι ο λαός με τον οποίο είχε συνάψει διαθήκη ο Ιεχωβά και ότι επομένως είχε την υποχρέωση να παραμένει ευθύς. (Δευ…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 31, 32

«Διδαχτείτε από τις Λεκτικές Εικόνες ενός Θεόπνευστου Ύμνου» Η διδασκαλία μας μπορεί να είναι σαν τη δροσιά Δευτ. 32:2, 3· w20.06 σ. 10 ¶8, 9·) Σύμφωνα με τα εδάφια Δευτερονόμιο 32:2, 3, τι επιθυμεί ο Ιεχωβά όσον αφορά το όνομά του; Λίγο προτού μπουν οι Ισραηλίτες στην Υποσχεμένη Γη, ο Ιεχωβά δίδαξε στον Μωυσή τα λόγια ενός ύμνου. (Δευτ. 31:19) Ο Μωυσής με τη σειρά του έπρεπε να διδάξει τον…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 29, 30

«Δεν Είναι Τόσο Δύσκολο να Υπηρετούμε τον Ιεχωβά» Δεν είναι ανέφικτο να μάθουμε τις εντολές του Θεού και να υπακούμε σε αυτές Δευτ. 30:11-14· w09 1/11 σ. 31 ¶2) Μήπως είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι απαιτεί ο Θεός από εμάς και κατόπιν να το κάνουμε;* Ο Μωυσής δηλώνει: «Αυτή η εντολή που σε διατάζω σήμερα δεν είναι πολύ δύσκολη για εσένα ούτε είναι πολύ μακριά». (Εδάφιο 11) Ο Ιεχωβά δεν…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 27, 28

«Όλες Αυτές οι Ευλογίες θα . . . σε Καταφθάσουν» Εκείνοι που ακούν τη φωνή του Ιεχωβά θα λάβουν πολλές ευλογίες Δευτ. 28:1, 3-6· w10 15/12 σ. 19 ¶18) Περιλαμβάνει ασφαλώς το να βάζουμε στην καρδιά μας τα όσα λέει ο Λόγος του Θεού καθώς και την πνευματική τροφή που παρέχει Αυτός. (Ματθ. 24:45) Σημαίνει ακόμη να υπακούμε στον Θεό και στον Γιο του. Ο Ιησούς είπε: «Δεν θα μπει…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 24-26

«Πώς Φανέρωνε ο Νόμος το Ενδιαφέρον του Ιεχωβά για τις Γυναίκες» Τον πρώτο χρόνο του γάμου τους, οι γυναίκες δεν αποχωρίζονταν τον σύζυγό τους καθώς εκείνος απαλλασσόταν από τον στρατό Δευτ. 24:5· it-1 σ. 666 ¶2) Ακόμη και οι στρατιωτικοί νόμοι ευνοούσαν τόσο τη σύζυγο όσο και το σύζυγο απαλλάσσοντας το νιόπαντρο άντρα για έναν χρόνο. Αυτό έδινε στο ζευγάρι την ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα που είχε να αποκτήσει…