Archives for “Βιβλικοί χαρακτήρες”

Ο γίγαντας από την πόλη Γαθ και πρόμαχος του στρατού των Φιλισταίων τον οποίο σκότωσε ο Δαβίδ. Ο Γολιάθ ήταν υπερμεγέθης—το ασυνήθιστο ύψος του ήταν έξι πήχεις και μία σπιθαμή (2,9 μ.). Ο χάλκινος φολιδωτός του θώρακας ζύγιζε 5.000 σίκλους (57 κιλά) και η σιδερένια αιχμή στο δόρυ του ζύγιζε 600 σίκλους (6,8 κιλά). (1Σα 17:4, 5, […]


Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ισχυρίζεται ότι μπορεί να στρέψει όλους τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό, και μερικές φορές πρέπει να φαινόταν ότι τα κατάφερνε. Επί σχεδόν πέντε αιώνες μετά το θάνατο του Άβελ, κανείς δεν ξεχώριζε ως πιστός υπηρέτης του Ιεχωβά. Τουναντίον, η αμαρτωλή και ασεβής διαγωγή είχε γίνει κανόνας.


Η απάντηση της Αγίας Γραφής Παρότι η Αγία Γραφή δεν κάνει άμεση αναφορά στην οικογενειακή κατάσταση του Ιησού, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν παντρεμένος. * Εξετάστε τα ακόλουθα στοιχεία.


ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ποια είναι αυτή η γυναίκα και οι δύο άντρες; Η γυναίκα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, μια φίλη του Ιησού. Και οι άντρες με τα λευκά ρούχα είναι άγγελοι. Το μικρό δωμάτιο μέσα στο οποίο κοιτάζει η Μαρία είναι το μέρος όπου έβαλαν το σώμα του Ιησού μετά το θάνατό του. Αυτό το μέρος […]


Το όνομα ενός από τους εφτά αυλικούς που υπηρετούσαν τον Πέρση βασιλιά Ασσουήρη, σύζυγο της Ιουδαίας Εσθήρ, στο ανάκτορό του στα Σούσα, την τότε πρωτεύουσα της Περσίας.—Εσθ 1:10.


Μααχαθίτης, του οποίου ο «γιος», ο Ελιφελέτ, ανήκε στους διακεκριμένους πολεμιστές του Δαβίδ. (2Σα 23:34) Η Μααχά, από όπου καταγόταν ο Αασβαΐ, θα μπορούσε να είναι είτε η Αβέλ‐βαιθ‐μααχά, η οποία βρισκόταν στην περιοχή του Νεφθαλί, είτε το συριακό βασίλειο της Μααχά. (2Σα 20:14· 10:6, 8, ) Στην παράλληλη περικοπή των εδαφίων 1 Χρονικών 11:35, […]


Γιος του Αμράμ και της Ιωχαβέδ από τη φυλή του Λευί. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1597 Π.Κ.Χ. Ο Λευί ήταν προπάππος του Ααρών. (Εξ 6:13, 16‐20) Η Μαριάμ ήταν μεγαλύτερη αδελφή του και ο Μωυσής μικρότερος αδελφός του κατά τρία χρόνια. (Εξ 2:1‐4· 7:7) Ο Ααρών παντρεύτηκε την Ελισέβα, κόρη του Αμμιναδάβ, και απέκτησε τέσσερις […]


Πιθανώς κόρη του Σησάν από τη φυλή του Ιούδα, που δόθηκε ως σύζυγος στον Αιγύπτιο υπηρέτη του πατέρα της, τον Ιαραά, στον οποίο γέννησε τον Ατθαΐ. Εφόσον όμως το εβραϊκό κείμενο δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για γυναίκα ή άντρα, σε περίπτωση που το όνομα Ααλαΐ ανήκε σε γιο του Σησάν, τότε ίσως αυτός πέθανε νωρίς.—1Χρ 2:31, […]


(Ααζαΐ) [συντετμημένη μορφή του Οχοζίας, που σημαίνει «Έχει Κρατήσει ο Ιεχωβά»]. Γιος του Μεσιλλεμώθ και πρόγονος μερικών ιερέων τους οποίους βρίσκουμε στην Ιερουσαλήμ μετά τη βαβυλωνιακή εξορία. (Νε 11:13) Ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι ο Ιαζηρά του εδαφίου 1 Χρονικών 9:12.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!